Het was en is in ieder geval belangrijk genoeg voor het Amerikaanse leger en de CIA om er miljoenen Dollars in te pompen.

Eén van de mensen die daadwerkelijk heeft meegewerkt aan dit project is majoor Edward A. Dames.Remote viewing is het paranormale vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar te nemen die zich niet binnen het bereik van de zintuigen bevinden. Als een "baken" wordt gebruikt om paranormale beelden te sturen, dan wordt gesproken van telepathie. Wordt geen baken gebruikt, dan gaat het om helderziendheid.

De term zou zijn uitgevonden door natuurkundigen Dr. Russell Targ en natuurkundige-scientologist Dr. Harold Puthoff om hun werk met vermeende paranormaal begaafden te beschrijven voor het project “Stargate” van de Amerikaanse regering. De CIA en het Amerikaanse leger vonden remote viewing (zien op afstand) geloofwaardig genoeg om miljoenen Dollars van de belastingsbetalers uit te geven aan dit project.

Het programma “Stargate” omvatte het gebruik van paranormaal begaafden voor operaties zoals het lokaliseren van kolonel Khaddafi van Libië (zodat de Amerikaanse luchtmacht hem kon bombarderen) en het traceren van een vermist vliegtuig in Afrika. Tijdens de koude oorlog maakten zowel de Russen als de Amerikanen van dit type medium gebruik om militaire operaties van elkaar bloot te leggen.

Zien op afstand is een soort paranormaal wichelroedelopen. In plaats van een twijg of iets dergelijks, wordt gebruik gemaakt van uitsluitend paranormale krachten om, indien nodig, het hele universum te doorzoeken naar bijvoorbeeld: olie, bergen op Jupiter, een verloren kind, een begraven lichaam, de plaats waar gijzelaars op duizenden kilometers afstand worden vastgehouden, een geheime vergadering in het Pentagon of het Kremlin, locaties van ufo’s, bewegingen in de vijfde dimensie, in contact treden met bijvoorbeeld Arcturians enzovoorts.

Als je openstaat voor de mogelijkheid van remote viewing, dan ben je misschien geïnteresseerd in het bekijken van onderstaande video. Deze 40 minuten durende documentaire heet “The Killshot” en het is niet echt een vrolijke boodschap.

Wat Ed Dames ons vertelt is dat er niet één, maar een serie zonnevlammen, over een periode van misschien één tot twee jaar, ervoor zullen zorgen dat de wereld zoals wij die nu kennen niet langer zal bestaan. Er zullen wel overlevingskansen zijn, maar die liggen dan voornamelijk op het noordelijk halfrond.

Wij, als redactie, kunnen twee dingen doen. Deze video niet vertonen omdat het misschien mensen onnodig bang zou kunnen maken, of het wel doen en de lezers zelf laten bepalen of ze dit wel of niet willen geloven of weten.

We hebben besloten om deze video wel te plaatsen, enerzijds omdat deze beschikbaar is in het publieke domein en anderzijds achten wij het peil van onze lezers dermate hoog achten dat zij zelf in staat zijn om een oordeel te vellen over hetgeen Edward Dames te vertellen heeft.

De originele video die hier was geplaatst is door Youtube verwijderd. Daarom is deze vervangen door een recent interview op Coast to Coast radio met Ed Dames en zijn voorspellingen in het eerste kwartaal van 2016.

Bronnen:

SHTF Plan
Adapa

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl