Zou het niet mooi zijn als er inderdaad door de wetenschap kan worden aangetoond dat de Annunaki ooit op aarde rondliepen?

Misschien is er een verrassend stukje van de puzzel op zijn plaats gevallen. En het antwoord zit een pas ontdekt onbekend stuk DNA.


Het volk van Nibiru werd vaak de Annunaki genoemd, of de Nephilim. Het woord "Annunaki" betekent letterlijk "zij die uit de hemel op aarde kwamen". In het Oude Testament van de Bijbel werden deze hemelse bezoekers "Anakim (Enakieten)" genoemd. De bijbelse traditie zegt dat de Nephilim vóór en ná de overstroming (zondvloed) op aarde waren.

"De Nephilim waren in die dagen op aarde en daarna ook. Deze godenzonen cohabiteerden met de dochters van de Adam en verwekten kinderen. Zij waren de Machtigen der Eeuwigheid, de nakomelingen van SEM. " - Genesis 6:4

Tien jaar geleden vertrok er een team onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania naar verschillende delen van Afrika en namen daar bloedmonsters van vijf verschillende mensen uit drie afzonderlijke groepen, afkomstig uit verscheidene delen van het continent.

Er is jarenlang onderzoek gedaan naar het DNA en deze week kwam daar een verrassend resultaat uit tevoorschijn. Het blijkt dat al deze mensen een stukje onbekend DNA hebben wat de wetenschappers van de universiteit voor een raadsel stelt. Het betreft hier een volkomen onbekende mensensoort.

De genetische overblijfselen in het DNA lijken niet op dat van de moderne mens. Ook lijkt het DNA niet op dat van de Neanderthaler, wat wel voor komt in het DNA van sommige tegenwoordige Europeanen.


Dit betekent dat het gevonden DNA afkomstig moet zijn van een totaal onbekend soort mens. Josua Akey, hoofd van het laboratorium van de Universiteit van Washington waar het onderzoek werd uitgevoerd, zegt dat er maar één manier kan zijn waarop dit onbekende DNA zijn weg heeft gevonden naar de Afrikanen en dat is middels seks.

Het vreemde is dat bij Europeanen geen spoor van dit onbekende DNA is aangetroffen. Het doet zich alleen voor bij Afrikanen in zowel Centraal Afrika als Tanzania (Oost Afrika).

Dit schreven wij in een eerder artikel:

"Eén van de leiders van de Annunaki heette Nazi. De buitenaardse Goden die Adam creëerden noemden hun kolonie in Mesopotamië E.DIN. Zij kwamen naar de wereld op zoek naar goud. NASA wetenschappers zeggen trouwens ook dat dit goud ons ozonprobleem zou oplossen. Archeologen hebben mijnbouwruïnes ontdekt die minstens 10.000 jaar oud zijn in Afrika en Zuid- en Centraal-Amerika".  

Zou dat pas ontdekte, vreemde en onbekende stukje DNA misschien een puzzelstukje kunnen zijn wat op z'n plaats valt?


Seattle Times
Unity Net

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl