Er is, wederom, een video op internet verschenen met een alarmerende boodschap van een NASA wetenschapper, Dr. Salvatore Conti.

Volgens deze man staat NASA in contact met een buitenaardse intelligentie die ons mensen op aarde waarschuwt voor dingen die gaan komen.

Update maandag 13 augustus 2012:

Dankzij een zeer oplettende lezeres kunnen wij heel snel de boodschap van deze door hem zelf gefabriceerde persoonlijkheid Dr. Salvatore Conti alias Dr. Sal en dito boodschap, ontkrachten. Het blijkt een acteur te zijn met een verzonnen identiteit en boodschap. Wij zijn weer eens ontstelt over hoe mensen met opzet anderen in verwarring willen brengen. Enerzijds dus ontsteltenis over deze situatie, anderzijds is het een 'mooi' voorbeeld hoe disinformatie werkt. De man die zich voordoet als Dr. Sal is in de volgende video's te zien in andere hoedanigheden als acteur:

 

Origineel artikel van 12 augustus 2012:

Er wordt op dit moment wereldwijd veel gesproken over een video die enkele dagen geleden online verscheen, van ene Dr. Salvatore Conti, ook wel Dr. Sal genoemd.

Dr. Sal zegt in die video dat hij al ruim 22 jaar voor NASA werkt, dat de boodschap die hij brengt officiëel niet naar buiten gebracht mag worden, maar dat hij wil dat de mensheid weet wat hij weet.

Volgens zijn zeggen is hij ooit begonnen bij NASA als specialist op het gebied van het verwerken en interpreteren van gegevens. Daarna heeft hij een steeds hogere “clearing” (recht op toegang) gekregen en is uiteindelijk op een afdeling terechtgekomen die zich bezighoudt met het zoeken van contact met andere beschavingen. De afdeling heet SARA en zelfs binnen NASA weet bijna niemand wat hier precies gebeurt.

De boodschappen die door NASA de ruimte in werden gestuurd, maakten gebruik van de HAARPinstallatie in Alaska. Volgens Dr. Sal zijn veel verhalen over wat er allemaal met HAARP gebeurt, zoals het veroorzaken van aardbevingen en dergelijke, onzin. Tot het midden van de jaren negentig had NASA nog geen direct contact gehad met andere beschavingen. Er waren wel de nodige signalen opgevangen, maar er had nog geen “normale” communicatie plaatsgevonden.

Op 16 juli 1996 werd via HAARP nogmaals een boodschap de ruimte ingestuurd en men verwachtte eigenlijk geen antwoord. En als die dan misschien wel zou komen dan zou het waarschijnlijk jaren gaan duren vanwege de afstand. Op 29 mei 1997 kwam er onverwacht antwoord op de boodschap die het jaar daarvoor was verstuurd. Dit was volgens Conti de allereerste keer dat er directe communicatie was met een buitenaardse intelligentie.

De tijd tussen het zenden en ontvangen van de boodschap bedroeg precies 331 dagen. En zo ging het ook met volgende boodschappen. Na iedere uitzending duurde het precies 331 dagen voordat er antwoord kwam. Langzaam maar zeker begon men bij NASA te begrijpen wat de boodschappen inhielden. Dit proces ging zo jaren door, tot in het prille begin van 2011.

Toen kwam er een boodschap binnen, ver voor de normale tijd van 331 dagen. Deze boodschap werd later nog een keer herhaald en ook op vragen van NASA of ze boodschap goed hadden begrepen, werd bevestigend geantwoord. NASA weet op dit moment al meer een jaar wat de boodschap inhoudt, maar heeft besloten om dit voor zich te houden. En dat geldt uiteraard ook voor het grootste deel van het personeel bij NASA. De reden is volgens Conti omdat ze geen paniek willen veroorzaken en ook misschien omdat ze denken dat er nog een oplossing te vinden is.

Wat was de boodschap van de buitenaardse intelligentie?

In de zomer van 2016, in de periode juni tot en met augustus zal over een periode van 66 dagen een geomagnetische omkering van de polen plaatsvinden. Dat betekent dat de magnetische noordpool die nu ergens in het noorden van Rusland ligt, zich op de zuidpool zal bevinden en andersom. Alle fysieke dingen zoals landen en oceanen zullen blijven waar ze zijn, het gaat alleen om de magnetische polen.

Het omkeringsproces is nu eigenlijk al begonnen en we merken daar nu al de effecten van, zoals de aardveranderingen en dieren en mensen die zich vreemd gedragen. Volgens Conti heeft iedere verstoring van het aardmagnetisch veld een directe invloed ook op de geest van de mens. De zwakkere geesten beginnen nu al zo links en rechts vreemd gedrag te vertonen.

Maar, het meest gevaarlijke deel van deze omkering komt in de zomer van 2016 als de polen over een periode van 66 dagen iedere dag een paar graden opschuiven. Alle verschijnselen zoals we die nu meemaken zoals aardverandering, zullen tegen die tijd pieken. Het allergrootste gevaar voor de mens is echter in die periode afkomstig uit de ruimte. En dan met name van de Van Allen Gordel (De Van Allen-gordels, ook stralingsgordels of deeltjesgordels genoemd, zijn twee gordels van geladen deeltjes rond de aarde).

Door het gedeeltelijk wegvallen van het aardmagnetisch veld zullen deze radioactieve deeltjes niet langer op hun plaats blijven, maar terechtkomen op aarde. Volgens Conti zal 70 tot 80% van de mensen de gebeurtenissen in de zomer van 2016 niet overleven. In de aanloop naar 2016 zullen de verandering in het aardmagnetisch veld ook grote veranderingen laten zien in het gedrag van de mensen. Denk bijvoorbeeld maar aan de vele zombies die nu al gemeld worden. Hoe zwakker de geest, hoe meer beïnvloedbaar deze zal zijn voor de veranderingen. Ook bij dieren zal dit heel goed te merken zijn. En ook de mensen die 2016 wel overleven zullen te kampen krijgen met allerlei geestelijke veranderingen die niet altijd even prettig zullen zijn.

Wij hebben geen flauw idee, net zomin als andere wereldwijde internetgebruikers, of deze Conti is wie hij zegt dat hij is. Er is behalve een Google plus account geen informatie te vinden over deze Dr. Conti. Dat is ook niet te verwachten als hij inderdaad werkt op een supergeheime afdeling van NASA.

Zoals gewoonlijk, wij brengen de informatie zoals deze op dit moment beschikbaar is. Bekijk de video en oordeel zelf of het verhaal of Dr. Sal betrouwbaar klinkt. We hopen dat er de komende dagen meer nieuws beschikbaar komt en zullen dat uiteraard onmiddellijk melden.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl