Er worden pogingen ondernemen door overheidsinstanties en het Pentagon om wapens te maken die je gedachten kunnen lezen.

Binnen niet al te lange tijd zal de Gedachtenpolitie geen science fiction meer zijn, maar een technologisch feit.


En wanneer die fase eenmaal zal zijn bereikt is het einde van de menselijke vrijheid ook bereikt… misschien wel voorgoed.

“Je hebt teveel gedacht, burger”.

Heb je ooit een opstandige gedachte gehad? Iedereen heeft die gedurende zijn of haar leven. En wat is opstandig? Het is heel betrekkelijk, behalve als die gedachte wordt gelezen door een softwareprogramma wat je als staatsgevaarlijk zal markeren, dan heb je een groot probleem.

Naarmate we ons verder in de 21ste eeuw bewegen ontwikkelen militaire onderzoekers van instanties als DARPA, de CIA en zelfs de Amerikaanse luchtmacht, revolutionaire technieken die je acties kunnen voorspellen, je gedragingen en zelfs je gedachten. De onderlinge competitie tussen deze instanties neemt toe en ze doen allemaal hun uiterste best om met een programma te komen wat jou hersenen kan binnendringen en vertellen wat voor goede of slechte burger je bent.

Dood… met de snelheid van een gedachte.

Kunnen gedachten doden? Dat is een vraag waar onderzoekers proberen een antwoord op te vinden en het lijkt erop alsof het antwoord “ja” is. Er wordt nu gewerkt aan de eerste generatie gedachtecontrolewapens die gebruikt kunnen worden tegen de vijand, zowel in eigen land als in het buitenland.

De neurowetenschap schijnt de sleutel te zijn tot deze ontwikkelingen en begeeft zich in gebieden waar nog nooit iemand zich mee bezighield. In een toekomstig scenario zit de generaal in een luie stoel en gaat zo de strijd in door zijn gedachten te gebruiken op het slagveld. De nieuw ontwikkelde technieken zullen worden gekoppeld aan bestaande technieken zoals drones (onbemande vliegtuigen), tanks en onderzeeërs.

Nieuwe technologieën om gedachten te lezen.

Denk je dat je kunt ontsnappen aan de gedachtenpolitie? Vergeet het maar! En wees voorzichtig wat je denkt en waar. Zoals door een onderzoeker, professor Philippe Schyns wordt gezegd: “Het is een beetje zoals de ontsluiting van een gecodeerd televisiesignaal. Eerst wisten we dat er een signaal was en konden we alleen dát vaststellen. Nu zijn we ook in staat om de inhoud te bekijken”.

Drones gaan je hersenen scannen.

De gedachtenpolitie is waarschijnlijk dichterbij dan je denkt. Ze kunnen nu al in je stad of dorp zijn. Als ze er nog niet zijn dan kunnen ze binnenkort lang komen en je zult er zelfs helemaal niets van merken. Hoeveel mensen staan tenslotte omhoog naar de lucht te kijken om te proberen een spion op te sporen die zich op 2 kilometer boven zich bevindt?

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie loopt op te scheppen over het ESPRIT project. Dit is een technologie die wordt ontwikkeld door het bedrijf Soar Technology die overheidssteun hebben gekregen om een systeem te ontwikkelen wat gedachten kan lezen. De onderneming Stottler Henke is actief bezig met de voorbereiding van de software voor de mind scanning drones.

Om al deze Orwelliaanse doelstellingen waar te maken worden er ingewikkelde algoritmen geschreven. De bedoeling is dat deze onbemande vliegtuigen niet alleen in oorlogscenarios zullen worden ingezet, maar ook om 'gewoon' de bevolking te bespioneren.

De dag van de gedachtenpolitie.

Wanneer zal de gedachtenpolitie een feit zijn? Volgens sommigen zijn ze er al. De ruwe omtrekken van wat straks de volledige gedachtenppolitie moet gaan vormen worden nu al getest door de overheidsinstanties.

Eén van de meest recente ontwikkelingen is de gedachtenleeshelm. Dit product is afkomstig van het bedrijf Veritas Scientific, waarbij Veritas het Latijnse woord is voor waarheid.

Je hebt het recht om te zwijgen, om je mond stijf dicht te houden. Maar je zult niet in staat zijn om je gedachten te verbergen. De waarheid zal naar buiten komen. Of zoals iemand zei: “Het allerlaatste privé-bolwerk zijn je gedachten, maar ook daar zullen ze binnendringen”.

Welkom in de nieuwe wereld van de gedachtenpolitie.

Bron:

Before it's News

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl