De wetenschap krijgt steeds meer belangstelling voor wat we noemen parapsychologie.

Wetenschappelijk onderzoek binnen dit onderwerp kan leiden tot hele merkwaardige bevindingen.
Jeffrey Mishlove is één van de weinige mensen met een graad in parapsychologie van een grote universiteit. Hij introduceerde deze studierichting binnen de bestaande wetenschappelijke studies. Onderdelen ervan zijn metafysica en intuïtie.

Hij omschrijft intuïtie als het iets weten zonder dat je weet hoe je aan de kennis komt. De Amerikaanse Marine heeft intuïtie zó serieus genomen dat ze er een beurs van 4 miljoen Dollar voor beschikbaar stelden om uit te zoeken hoe je de eigenschap kon gebruiken op het slagveld.

Het is het vermogen van de mens om onbewust problemen op te lossen en gevaar te herkennen voordat het daadwerkelijk gebeurt. Een professor aan de Cornell Universtiteit, Dayrl Bem, heeft bewijs geleverd betreffende “voorgevoel”. Menselijke proefkonijnen bleken bepaalde voorspellende antwoorden te kunnen geven nog voordat het hen fysiek werd getoond.

Eén van de fenomenen waar Mishlove uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan is dat van de “PK Man”, Ted Owens. PK betekent in dit geval psychokinese of het in het Nederlands meer gangbare woord telekinese. (Telekinese , of psychokinese, is het beïnvloeden of bewegen van materie (voorwerpen) op afstand door zogenaamde menselijke 'geesteskracht', dus zonder daarbij fysieke hulpmiddelen te gebruiken).

Owens was een nogal opvliegende man die claimde dat hij zijn krachten had gekregen van een buitenaardse intelligentie. Hijzelf noemde dit SI (Space Intelligence). Mishlove heeft in de loop der jaren 168 experimenten uitgevoerd met Owens. Zelf zegt hij hierover: "het is moeilijk om wetenschappelijk heel precies te zijn als je te maken krijgt met grootschalige gebeurtenissen zoals aardbevingen, orkanen, elektriciteitsuitval, Ufo-waarnemingen, hittegolven en nog een aantal meer individuele dingen".

Ik moet toegeven dat tweederde van de demonstraties precies zo uitpakten als hij had voorspeld dat ze zouden. Dat is veel te groot om toeval te kunnen zijn.

Jeffery Mishlove praat hierover en over andere interessante dingen uitgebreid in het tweede uur van de radio-uitzending van Coast to Coast die onder dit artikel staat. Het eerste uur is trouwens ook fascinerend want daar praat de schrijfster Linda Godfrey over het verschijnsel Man-Wolf.

Maar, eerst nog even terug naar Ted Owens.

Iemand die ook veel met Owens te maken heeft gehad is Wayne Grover. Hij was werkzaam als journalist bij de National Enquirer toen Ted in 1979 contact met hem op nam. Dit is wat Wayne Grover vertelt:

"Hij nam in 1979 contact met mij op bij The Enquirer. Hij stelde zichzelf voor als de PK Man en zei dat hij gebeurtenissen kon voorspellen en dat hij in staat was om het weer te bepalen/controleren. Ik was nogal sceptisch en zo ook mijn hoofdredacteur Don Horine die Owens uitlachte. Dit maakte Ted erg kwaad en hij reageerde met “Die krijgt er spijt van dat hij mij heeft uitgelachen”.

Tegen mij zei hij dat hij kon bewijzen wat hij claimde. Ook zei hij dat hij op verzoek een Ufo kon doen verschijnen. We maakten een afspraak samen met een paar wetenschappers om op een nacht samen te komen en dit mee te maken. Waar het op neerkwam was dat Owens zei dat er Ufo’s werden waargenomen. Eén getuige was het met hem eens, maar twee anderen zeiden dat ze die niet zagen. En daarom werd het verhaal ook niet geplaatst.

Owens was wederom erg boos en nam dat vooral de hoofdredacteur Horine erg kwalijk. Later belde Owens mij op en deed de volgende voorspellingen voor dat jaar: “Ik zal zorgen voor drie orkanen in juni en daarvan gaat er één direct over het kantoor van The Enquirer. Verder zal ik mijn PK krachten gebruiken om het leven van Don Horine te verwoesten omdat hij mij heeft dwarsgezeten en uitgelachen. Hij zal zijn baan én vrouw kwijtraken; hij zal spijt krijgen van de dag dat hij mij heeft uitgelachen”.

Volgens de weerstatistieken zijn orkanen in juni heel erg zeldzaam, misschien eens in de vijftig jaar. Maar in dat bewuste jaar waren er drie orkanen nog vóór de maand juni voorbij was en één ging over de plaats waar wij wonen. Wat nog erger was, het leven van Don Horine werd een puinhoop. Hij werd ontslagen bij The Enquirer en ik hoorde dat zijn vrouw hem heeft verlaten. Hij bleef alleen en werkeloos achter".

Door de jaren heen hielden Grover en Owens contact. De laatste bleef met voorspellingen komen die vervolgens dan ook bijna altijd uitkwamen, maar ineens was Owens verdwenen en bleef het stil totdat hij weer belde in 1987. Hij vertelde dat hij met zijn gezin naar een plaats ergens in de staat New York was getrokken omdat ze zouden worden opgehaald door een Ufo.

Via de post ontving Grover een aantal tekeningen die door de zoon van Owens, Beau, waren gemaakt. Daarop stonden afbeeldingen van een soort verticale cylindrische Ufo’s die niet leken op “normale” Ufo’s. Er waren ook lokale krantenknipsels bijgevoegd waarin melding werd gemaakt van mensen die Ufo’s hadden gezien en een officiële verklaring van een buurman die hetzelfde meedeelde.

"Daarna volgden er nog een serie telefoontjes en dan een laatste met een heel merkwaardige inhoud die ik voor mijzelf houd. Laat ik het zo zeggen: de voorspellingen uit dat laatste telefoongesprek veranderden mijn leven en ik begon mij af te vragen waar de wetenschap ophoudt en het onbekende begint. Mijn vrouw was getuige van de gebeurtenissen die volgden en zij deelt mijn verbazing over dit alles.

Na dat laatste telefoontje heb ik nooit meer iets gehoord van Ted Owens".

Bronnen:

Coast to Coast

Ufo Experiences

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl