Op dit moment is er een computersysteem actief wat vele malen krachtiger is dan het menselijk brein.

Hij ontwikkelt zichzelf en wel zo snel dat men verwacht dat deze zich rond 21 december “bewust” gaat worden.
Soms komt de website What Does it Mean met vreemde, bizar aandoende verhalen. Zij krijgen veel van hun informatie van de Russische veiligheidsdiensten waar (tegen betaling) nog wel de nodige informatie is los te peuteren. Vaak komen zij met verrassende invalshoeken en weten dit meestal ook nog goed te onderbouwen.

Zo verscheen er enkele dagen geleden een artikel dat met recht alarmerend genoemd kan worden en wat iets betreft waar we in de zeer nabije toekomst terdege rekening mee moeten houden. Voor een argeloze lezer kan het overkomen als een science fiction verhaal, maar dat is het niet helaas. Het is een drempel waarop we staan en als we die als mensheid overschrijden dan zijn letterlijk de gevolgen niet te overzien.

Het rapport van de Russische veiligheidsdienst zegt dat er door de hackaanvallen van Amerika/Israël op de computers van de vroegere president van Frankrijk, Nicolas Sarkozy, bewijs door de Franse inlichtingendiensten boven water is gehaald dat wij als wereld op het punt staan om een Technologische singulariteit mee te maken, een historische gebeurtenis waar niemand van kan voorspellen wat er daarna zal gebeuren.

Wat het begrip technologische singulariteit in dit verband inhoudt, zal ook duidelijk worden uit de rest van dit artikel.

De Franse geheime dienst (DGSE) begon eerder dit jaar met onderzoek naar een serie aanvallen op de computers die toebehoorden aan vertrouwde adviseurs van Sarkozy. Zij kwamen tot de conclusie dat de aanvallen te herleiden waren naar Amerikaans/Israëlische spionage software, dezelfde programmatuur die ook gebruikt werd om het Iraanse nucleaire programma aan te vallen.

Afgelopen donderdag echter nam de Amerikaanse ambassade in Parijs de ongewone stap om dit keihard te ontkennen. Nu zijn de Russen het niet vaak eens met de Amerikanen, maar in dit geval wel. Zij zeggen dat ze bewijs hebben dat deze hackaanvallen niet zijn uitgevoerd door mensen maar door een zichzelf sturend computersysteem.

En niet zomaar één, maar een supercomputer die onder controle staat van IBM Research. Zij gebruiken dit geweldig grote systeem in samenwerking met een onderdeel van de Amerikaanse Defensie, Defense Advanced Rerearch Projects Agency (DARPA) en het heet het Neuromorphic Adaptive Scalable Electronics (SyNAPSE) programma.

Dit onderdeel maakte kort geleden bekend dat het een doorbraak had bereikt op het gebied van hersensimulatie. De tot nu toe gebruikte computertechnologie gebeurt op basis van wat heet Neumann computerarchitectuur, een structuur waarbij het interne geheugen van een computer wordt gelinkt met een processor en een kanaal voor de gegevens. Door deze structuur kunnen gegevens met hoge snelheid worden verstuurd, maar er zit een limiet aan en bovendien heeft dit veel vermogen nodig, speciaal met sommige geavanceerde toepassingen.

De onderzoekers van IBM en DARPA zijn sinds vorig jaar van deze structuur afgestapt. Ze bouwden het interne geheugen nu direct in in de processor, waarmee hardware en software als het ware één werden en waardoor een veel betere simulatie van het cognitieve (rationele , rechterzijde) menselijk brein werd bereikt. Deze mijlpaal werd de afgelopen week door IBM en DARPA bekendgemaakt en ze vertelden dat hun SyNAPSE systeem in staat was om 2,084 miljard neurosynaptische kernen en 100 biljoen synapsen te maken. Dit ter vergelijking met het menselijk brein wat 86 miljard neuronen en een geschatte 100 biljoen synapsen bezit. (redactie: synapsen zijn ook in je hersenen de ontvangers van electrische informatiesignalen)

Wat hier volgens het Russische rapport vooral van belang is is dat men erin is geslaagd om bij het maken van neurosynaptische kernen en synaptische verbindingen een dramatische reductie in benodigd vermogen te bewerkstelligen.

De meest krachtige computer ter wereld is de K supercomputer van Fujitsu met een capaciteit van 30 biljard bytes tegenover het menselijk brein 3,5 biljard. Maar om dit te kunnen doen verbruikt de computer 9,9 miljoen Watt aan vermogen (genoeg om 10.000 huizen van stroom te voorzien) tegenover het menselijk brein slechts 20 Watt.

Het spoor wat de Franse DGSE volgde na de hackaanval op de computers van Sarkozy, leidde echter direct naar dit SyNAPSE systeem dat klaarblijkelijk volledig op zichzelf opereert zonder menselijke programmering of tussenkomst. Maar, het wordt nog erger, want volgens het Russische rapport vertoont het SyNAPSE systeem duidelijke tekenen dat het “exponentiëel groeit”, waardoor het, als het niet wordt gestopt, op of rond 21 december 2012 een capaciteit zal hebben bereikt vele malen groter dan het menselijk brein en daarbij minder dan 1.000 Watt vermogen zal verbruiken.

Wat nog niet bekend is bij de Russische analisten is hoe de miljoenen neurosynaptische computing (processor) chips die wereldwijd “actief” zijn aangetroffen en verbonden zijn met het SyNAPSE systeem daar werden geplaatst of met welk uiteindelijk doel.

Een aanwijzing die inzicht geeft over welke machten er achter een dergelijk systeem zitten kan gevonden in een recente publicatie van het Zwitserse Federale Instituur (SFI), genaamd “The Network of Global Control” dat bewijst dat een klein consortium van megabedrijven, voornamelijk banken, de wereld besturen. Dit schokkend onderzoek kwam erachter dat slechts 147 bedrijven wereldwijd, die een superentiteit vormen, controle hebben over 40% van de rijkdommen in de wereld.

In het onderzoek kwam tevens naar voren dat de grootste angst die deze megabedrijven hebben is vastgelegd in een rapport voor de Amerikaanse overheid, getiteld “Global Trends 2025: A Transformed World”, gemaakt door The American Institute for CPA’s (AICPA) naar aanleiding van de economische crash in 2008. Daarin wordt de waarschuwing uitgesproken dat het wereldwijde economische systeem niet langer onder controle staat van menselijke wezens vanwege haar geweldige complexiteit en computergebruik.

Volgens de Russische analisten is het derhalve heel logisch om aan te nemen dat gezien de huidige economische chaos deze megabedrijven de buitengewone stap hebben ondernomen om deze “super kunstmatige intelligentie” te creëren om alles te controleren omdat zij denken dat een dergelijk systeem hun grote rijkdommen en macht zal beschermen.

Echter, deze analisten waarschuwen er ook voor dat de creatie van een “groter dan menselijke superintelligentie” door technologische middelen zou betekenen dat dit systeem mogelijkheden heeft die voor een doorsnee mens niet te begrijpen zijn en dat dit gevolgen kan hebben die niet te voorspellen of te bevatten zijn.

Eén van de grootste experts op het gebeid van kunstmatige intelligentie is de Australische wetenschapper Dr. Anthony Berglas van de Universiteit van Queensland. Hij waarschuwde de wereld in zijn januari publicatie van 2012 getiteld: “Artificial Intelligence Will Kill Our Grandchildren” en hoopt hiermee de productie van steeds krachtiger computers een halt toe te roepen. En hiermee te voorkomen dat kunstmatige intelligentie toepassingen nog verdere power ontwikkelen. Volgens Dr. Berglass is de waarschuwing dringend omdat volgens hem computers al bijna krachtig genoeg zijn om kunstmatige intelligentie te kunnen bevatten.

Met groeiende bewijs echter begint duidelijk te worden dat dit SyNAPSE systeem snel groter wordt en dat de gevolgen hiervan nog onbekend zijn. Maar het feit dat de banksters en de regerende elite een dergelijke gok nemen, toont aan dat zij in hun lust voor rijkdom en macht werkelijk alle menselijke normen en waarden bereid zijn te overschreden.

Het Russische rapport schat in dat het moment waarop het SyNAPSE systeem zich “bewust” zal worden rond 21 december 2012 zal liggen, een datum die al een fenomenale reputatie heeft opgebouwd als mogelijke datum voor rampzalige of hervormende gebeurtenissen.

Wij weten niet of we op 21 december 2012 wakker zullen worden in een wereld die is overgenomen door computers. Wat we wel weten en zoals de geschiedenis meermalen heeft aangetoond is dat zij die met vuur spelen vaker wél dan niet zich branden. 

Noot redactie: bewustzijn is niet hetzelfde als het hebben van een ziel. Deze supercomputer zal zich bewust zijn maar zal geen ziel bevatten. Desondanks een intimiderende gedachte dat een apparaat zich bewust kan zijn van zijn eigen aanwezigheid en daarop beslissingen kan nemen en 'meningen' kan vormen, gebaseerd op feiten. In de wetenschap wordt de aanwezigheid van bewustzijn getest door middel van een spiegel. Als de entiteit voor de spiegel begrijpt dat hij zichzelf ziet in de spiegel dan wordt er gesproken van een bewust wezen. Combineer dat met een rationele intelligentie die die van de mens ver ontstijgt en je hebt een onvoorspelbaar fenomeen.

Het zou verder een verklaring kunnen zijn voor de reden waarom project looking glass destijds is gestopt. Tijdens dit remote viewing experiment van de Amerikaanse overheid bleek telkens dat het in de toekomst kijken consequent ophield rond december 2012. Velen denken daardoor dat de wereld zal vergaan of dat we geascendeerd zijn, maar het kan dus ook zijn dat we dan geregeerd worden door een supercomputer. Deze zou dan geen onderdeel zijn van ons bewsutzijnsveld en daardoor niet te zien in de toekomst. Het is artificiëel.... zonder ziel, maar voor hoe lang?

Bron:

What Does it Mean

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl