Volgens de wetenschap is een kwaliteitshuwelijk een groot pluspunt voor een lang en vooral ook gezond leven.

Hoe lukt dat jou en je partner als de sleur zijn intrede doet en het geluk ieder jaar minder lijkt te worden?Een onderzoek uitgevoerd door de Northwestern University komt met een merkwaardig, maar zeer nuttig, resultaat. Het is goed nieuws voor mensen die getrouwd zijn of zich in een langdurige relatie bevinden. Zij hebben namelijk aangetoond dat als je drie keer per jaar zeven minuten de tijd neemt om een schriftelijke oefening te doen, dit verlies van affectie voor elkaar kan voorkomen.

Eli Finkel, de hoofdauteur van het onderzoek dat gepubliceerd werd in Psychoological zegt, “Ik wil niet doen voorkomen alsof het toveren is, maar je krijgt behoorlijk indrukwekkende resultaten met een minimale inspanning”. Eerdere studies hebben uitgewezen dat de mate van affectie die twee mensen elkaar tonen binnen een huwelijk met de tijd langzaam afneemt.

In dit nieuwe onderzoek hebben de wetenschappers 120 koppels geobserveerd. Het was een wat uitgebreider onderzoek met ondermeer ook workshops waarbij de stellen drie keer per jaar vragen moesten beantwoorden over hun intimiteit, vertrouwen maar ook gekibbel of echte ruzie. Het bleek dat gedurende de loop van het jaar het huwelijksgeluk bij alle stellen minder werd. In het tweede jaar werden er door de onderzoekers drie extra vragen toegevoegd.

Deze werden door de helft van de deelnemers beantwoord. Eén van de vragen ging over de meest recente ruzie die ze hadden gehad en er werd gevraagd om te proberen hierover na te denken als zijnde een totaal onpartijdig iemand die het beste voor heeft met alle betrokkenen. Toen werd hen gevraagd dit perspectief op te schrijven, welke obstakels ze moesten overwinnen om dit te kunnen hanteren en wat ze konden doen om vanuit dat gevoel te reageren bij ruzies in de komende vier maanden.

Men had er gemiddeld zeven minuten voor nodig om deze oefening te maken. Na nog een jaar onderzoek bleek dat het peil van het huwelijksgeluk nog verder was gedaald met die stellen die niet hadden meegedaan aan de oefening om ruzies vanuit een ander perspectief te bekijken. Bij hen die dit wel hadden gedaan was er geen afname van huwelijksgeluk te bespeuren.

Het werkte overigens niet alleen voor huwelijksgeluk in het algemeen, maar ook op specifieke relatie gebonden processen zoals passie en seksuele lust. Aspecten die ook onderhevig zijn aan de tand des tijds. Het positieve effect deed zich voor zowel bij stellen die één maand getrouwd waren als bij hen die al vijftig jaar getrouwd waren en ook bij alle varianten daartussen.

Finkel merkt verder op dat er geen verandering optrad in de frequenties of de heftigheid van de ruzies en evenmin in de significantie van de onderwerpen waarover werd geruzied. Het grote verschil lag in de manier waarop men omging met deze onenigheden en het feit dat de mensen die de ruzie opnieuw beoordeelden deze als minder stressvol ervoeren. Volgens de onderzoekers zijn de 21 minuten per jaar die je gebruikt om ruzies opnieuw te bekijken en te beoordelen een investering die een ontzettend hoog rendement oplevert.

Finkel gaat verder door te stellen dat hiermee ook de gezondheid van de getrouwde stellen verbetert. Zo is eveneens gebleken dat mensen die een bypass operatie hebben gehad een drie keer hogere kans hebben om vijftien jaar later nog in leven te zijn als ze een gelukkig huwelijk hebben, dan mensen in een vergelijkbare situatie die niet gelukkig zijn binnen hun verbintenis.

“Het huwelijk schijnt gezond te zijn voor mensen, maar de kwaliteit ervan is veel belangrijker dan het feit op zich”, zei Finkel. “Als je een kwaliteitshuwelijk hebt dan is dat één van de belangrijkste voorwaarden voor geluk en gezondheid. Vanuit dat oogpunt is een oefening van zeven minuten die je drie keer per jaar doet één van de beste investeringen die getrouwde mensen kunnen maken”.

Bron:

Natural News

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl