We zijn nu echt in het tijdperk van de drones (onbemande vliegtuigen) aanbeland en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op.

Zo is er nieuwe een drone ontwikkeld door de universiteit van Pennsylvania die binnen niet al te lange tijd gebruikt kan gaan worden om mensen letterlijk van de straat te plukken.


Als voorbeeld bij de ontwikkeling ervan, heeft men gekeken naar hoe roofvogels hun prooien uit het water of van de grond plukken. In dit geval heeft men de adelaar als voorbeeld genomen.

In de onderstaande video zie je hoe een drone naar beneden duikt en met zijn mechanische klauw een voorwerp oppikt. Een klauw die, tussen haakjes, gemaakt is met een 3D printer. Door het gedrag van een adelaar na te bootsen kan deze drone naar beneden duiken en zonder ook maar iets aan snelheid te verliezen met akelige precisie een voorwerp van de grond oppikken.

Naast met klauwen werkt men op de Drexel Universiteit ook aan de ontwikkeling van drones met armen. Hierdoor zullen deze ook in staat zijn om zware voorwerpen door de lucht te vervoeren. Het uiteindelijke doel wordt niet omschreven als om er mensen mee van de straat plukken, maar als een middel tot “interactie met mensen of de omgeving”.

Tech journalist Adario Strange ziet een toekomst voor zich waar een grotere versie van de adelaarsklauw gebruikt kan worden door de politie of het leger om mensen van straat te plukken. Een optimistische kijk op deze ontwikkeling is volgens hem het scenario waar een dergelijke drone gebruikt gaat worden om snel naar een crisissituatie te kunnen vliegen om een mens te redden.

Anderzijds is het ook heel realistisch om je voor te stellen hoe wetshandhavers deze ontwikkeling zullen gebruiken om in de nabije toekomst mensen te grijpen. Volgens Strange zijn we dan weer terug in prehistorische tijden waar we ook moest uitkijken voor aanvallen uit de lucht omdat er mogelijk een groot vliegend reptiel zoals de pterosauriër ons zou opmerken als zijnde een lekker hapje.

Uiteraard is het huidige model veel te klein om ook maar iets van dien aard te kunnen uitvoeren, maar de volgende grotere modellen die er ongetwijfeld komen, zullen wel in staat zijn om dit te doen en misschien is het ook wel het doel waarvoor deze drone is ontwikkeld.

Er breekt nu een tijd aan waarbij ontwikkelingen op het gebied van deze onbemande vliegtuigen ronduit eng zijn. Zo wordt er ook volop technologie ontwikkeld voor het maken van compleet leger robots, eigenlijk een variant op de drone, met maar één doel, het doden van de vijand, militairen alsook burgers.

Professort Noel Sharky van de universiteit van Sheffield heeft dan ook een waarschuwing uit doen gaan in verband met de ontwikkeling van deze robots zoals nu toegepast door DARPA. Volgens hem hebben deze ontwikkelingen echt maar één doel en dat is het doden van mensen. Als er één ding is wat deze robots niet kunnen dan is het onderscheid maken tussen een militair en een burger en dus worden beiden gedood.

Deze technologie gaat verder. Robots op het slagveld en misschien wel gewoon in de publieke ruimte, als vervanger van de politieagent. Drones die permanent in de lucht cirkelen en met chirurgische precisie mensen kunnen uitschakelen of van de straat plukken.

Bron:

Infowars

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl