Noord Korea speelt misschien wel een heel belangrijke rol in de toekomst van onze wereld.

Afhankelijk van wat er de komende periode gebeurt vertegenwoordigt het een door remote viewers aangegeven markering in de aanloop naar de “Killshot”.Voor diegenen die nog niet weten wat remote viewing inhoudt, hier nog even een korte samenvatting uit een eerder artikel: Remote viewing is het (red.: het woord paranormaal halen we hier weg omdat we dat eigenlijk niet meer van toepassing vinden. Het gaat namelijk om een voor iedereen fysiek aanwezige en toegankelijke gave) vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar te nemen die zich niet binnen het bereik van de (ons algemeen bekende) zintuigen bevinden. De CIA en het Amerikaanse leger vonden remote viewing (zien op afstand) geloofwaardig genoeg om miljoenen Dollars van de belastingsbetalers uit te geven aan dit project.

De remote viewers van Ed Dames hebben al een aantal opmerkelijke successen geboekt. Zo vond er in december 2004 een aardbeving plaats in Indonesië van 9 op de schaal van Richter. Deze veroorzaakte een tsunami en er kwamen meer dan 250.000 mensen om het leven. Hierna ging Ed Dames aan de slag om te proberen vast te stellen wanneer en waar de volgende grote aardbeving zou plaatsvinden. Hij kwam uit op maart 2005 en als plaats nagenoeg dezelfde locatie. Deze voorspelling werd ver voordat deze zou plaatsvinden gedeeld met het radiostation Coast to Coast. En in maart 2005 werd Indonesië opnieuw getroffen door een zeer zware aardbeving.

Iedereen kan zich nog de enorme aardbeving voor de kust van Japan herinneren in maart 2011. Er was niet alleen sprake van een aardbeving, maar ook van een tsunami en dien ten gevolge grote schade aan de kernreactoren bij Fukishima. Ook dit werd correct voorspeld door Ed Dames en zijn team en ook dit werd voor de aardbeving uitgebreid besproken bij Coast to Coast. Dit wekte de belangstelling van een Japans televisiestation en zij vlogen naar Amerika om Ed Dames te interviewen. Dit programma werd vervolgens uitgezonden op de televisie in Japan, waarbij ze de voorspelling van de beschadiging aan Fukushima weglieten omdat dit te beangstigend zou zijn.

Nu keren we terug naar het heden. Dames voorspelt al vele jarenlang dat het leven op aarde zoals wij dit kennen, zal verdwijnen en dat dit veroorzaakt zal worden door één of meerdere zonnestormen. In zijn video “The Killshot” legt hij uitgebreid uit, hoe hij aan deze wijsheid komt, wat er gaat gebeuren en wat de tekenen zijn waaraan wij kunnen zien dat en of deze gebeurtenissen dichtbij zijn.

Deze zonnestorm, of Killshot, zal zorgen dat bijna alle elektrische circuits doorbranden waardoor er wereldwijd niet of nauwelijks nog communicatie mogelijk is. Satellieten en navigatie zullen niet meer werken. De bevoorrading van winkels zal stoppen en er zal niet of nauwelijks nog energie beschikbaar zijn omdat ook de centrales niet meer zullen werken. Daarnaast loopt de mensheid zelf nog gevaar door straling van de protonen die binnen 24 tot 48 uur het aardoppervlak zullen bereiken. Het is alsof de aarde geraakt worden door een geweldige X-ray (Röntgenstraal of elektromagnetische straal).

Remote viewing is zoals Ed Dames dat uitlegt, iets wat je ziet zoals bijvoorbeeld bergen in de verte, maar waarbij het onmogelijk is om te bepalen hoe ver het van je verwijderd is. Zo is het ook met de rampzalige zonnestormen. Ze zien de gebeurtenis, weten wat er gaat gebeuren en ook dát het gaat gebeuren, maar wanneer dat is de grote vraag. Het beste wat je in dat soort omstandigheden dan kunt proberen is om één of meerdere voorvallen te identificeren die plaatsvinden vóórdat de eigenlijke gebeurtenis plaatsvindt. Als zodanig heeft Ed er twee weten vast te stellen die plaatsvinden voordat we te maken krijgen met de Killshot.

Nog voordat bekend was dat Noord Korea beschikte over kernbommen, vertelde Ed Dames dat één van de aanwijzingen dat de grote zonnestormen op het punt staan te gebeuren het moment is waarop Noord Korea daadwerkelijk gebruikmaakt van een kernbom. Geen test, maar daadwerkelijk gebruiken op een agressieve manier. Toen hij dit vertelde nam niemand dit serieus omdat Noord Korea geen kernwapens bezat. Nu weten we allemaal dat ze die ondertussen wel bezitten. Deze bom is tot op dit moment nog niet gebruikt door Noord Korea. Wanneer dit wel gebeurt, dan weten we dus dat de zonnestormen dichterbij zijn gekomen.

Het lijkt alsof de situatie betreffende Noord Korea link- of rechtsom naar een climax gaat. Amerika treft in ieder geval serieuze voorbereidingen voor militair ingrijpen in Noord Korea. Ondanks dat Noord Korea al jarenlang loopt te dreigen, is het dit keer toch anders. De kansen dat deze natie de komende tijd daadwerkelijk een kernbom zal inzetten zijn levensgroot aanwezig. Iedereen hoopt natuurlijk dat dit niet zal gebeuren, maar mocht dit wel zo zijn, dan is één van de tijdsmarkeringen van Ed Dames richting Killshot een feit.

De tweede en laatste aanwijzing die zal plaatsvinden net voordat de storm komt is de gedwongen landing/noodlanding/crash van een Space Shuttle. Dit is de term die Dames altijd heeft gebruikt, omdat op het moment dat hij kwam met deze voorspelling de Space Shutlle enig in zijn soort was. Inmiddels is de Shuttle met pensioen, maar zijn er talloze andere militaire objecten in de ruimte die er qua uiterlijk hetzelfde uitzien. Het zal dan waarschijnlijk één van deze objecten zijn die Dames heeft gezien. Daarnaast is het opvallend dat hij noemt dat dit wellicht veroorzaakt wordt door een regen van meteorieten. Ook dit is een fenomeen wat de laatste tijd behoorlijk toeneemt.

Wanneer de grote gebeurtenis dan echt plaatsvindt dan ziet hij beelden van vechtende soldaten wereldwijd die allemaal naar de lucht staren omdat daar iets heel indrukwekkends gebeurt. Zij zullen dan massaal hun wapens neerleggen en naar huis gaan. Waar Ed Dames vooral de nadruk op wil leggen is dat het niet het einde van de wereld is, maar wel het einde van een leven zoals wij dat nu kennen.

De remote viewers hebben zich ook beziggehouden met “veilige” gebieden op aarde. Daar waar men een betere overlevingskans heeft. Op het zuidelijk halfrond hebben ze er daar heel weinig van gevonden, afgezien van een paar plaatsen in Australie. Op het noordelijk halfrond heeft de bevolking een grotere kans om te overleven. Wel raadt Dames iedereen aan om te zorgen voor een “veilige” plek, weg van de dichtbevolkte gebieden als steden.

Hij zegt, “Misschien zal iedereen je nu voor gek verklaren als je je daarmee bezig gaat houden, maar als het één keer zo ver is, dan zullen familieleden en goede vrienden maar wat blij zijn dat je dat gedaan hebt en dat ook zij een plek hebben waar ze naartoe kunnen”. Als er niet of nauwelijks communicatie mogelijk is en er komt geen gas uit de leiding of het licht gaat niet aan als je de knop omdraait, dan moet je zorgen voor een aantal basisdingen die je absoluut nodig hebt om te kunnen overleven”.

Het allerbelangrijkste volgens Dames is water. Er zal waarschijnlijk een groot tekort zijn aan drinkwater. Zorg dus dat je voldoende hebt en uiteraard ook voedsel en brandstof. Deze hele gebeurtenis zal niet eeuwigdurend zijn. Na verloop van tijd zal de zon zich weer normaliseren en kan weer worden begonnen met de opbouw op aarde. Het zijn de beelden die Ed Dames en zijn ervaren team van remote viewers zien.

Wel heeft Ed Dames kort geleden in een interview op Coast to Coast radio gezegd dat wij als mensheid hulp zullen krijgen van buitenaardsen in deze ongetwijfeld moeilijke periode.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl