De wetenschap heeft weer eens een ontdekking gedaan die verregaande gevolgen kan hebben.

Een simpel stroomstootje in een bepaald gedeelte van de hersenen zorgt ervoor dat je precies altijd de voorgeschreven normen volgt.Alle menselijke beschavingen hebben sociale normen die specificeren hoe mensen zich in bepaalde situaties dienen te gedragen. Wetenschappers hebben nu aangetoond dat een elektrische impuls naar de hersenen van invloed kan zijn op de keuze van mensen om zich wel of niet aan deze normen te houden.

Christian Ruff, professor aan de Universiteit van Zurich zegt:

“De complexiteit van menselijke interactie is zo groot, dat onze menselijke maatschappij niet zou functioneren zonder normen. En hoewel mensen heel erg goed zijn in het opvolgen ervan zijn er altijd mensen die proberen die te doorbreken. We hebben de dreiging van straf nodig om de normen correct te kunnen opvolgen.”

Een onderzoek van de universiteit heeft uitgewezen dat een bepaald gedeelte van de hersenen wordt geactiveerd wanneer mensen sociale normen opvolgen om te voorkomen dat ze worden gestraft. Het gaat hier om de zogenaamde rechter prefrontale cortex.

Ruff en zijn collega’s vroegen zich af of wanneer dit gebied gestimuleerd zou worden het mensen meer of minder gevoelig zou maken voor de dreiging van straf. Er werd een aantal vrouwelijke studenten gevraagd deel te nemen aan een test. Deze hield in dat ze interactief met elkaar zouden communiceren via een computer in de vorm van een spel, waarbij ze echt geld konden verliezen.

Tijdens het spel werd er bij bepaalde studenten een kleine elektrische schok toegediend naar het bewuste deel van het brein. Door de richting van het signaal te veranderen konden de onderzoekers de hersenactiviteit verhogen of verlagen. Een deel van de groep ontving geen elektrische impulsen.

De studenten werden gepaard met iemand anders en iedere studente kreeg een geldbedrag. Zij kon zelf bepalen hoe ze dit met de andere student wilde delen. Als de ontvanger het gevoel kreeg dat de verdeling oneerlijk was, kon ze de gevende student “straffen” door een gedeelte van haar geld weg te nemen en dit te investeren.

Toen de studenten met het spel begonnen werd er gemiddeld slechts 10 tot 20 procent van het geld weggeschonken. Toen de ontvangers hen straften door het resterende geld weg te nemen gaven de studenten in de volgende ronde gemiddeld 40 tot 50 procent weg, dichtbij de in Westerse culturen normale verdeling van ieder de helft.

De stimulatie van de hersenen had een verschillende uitwerking, afhankelijk of de studenten vrijwillig de norm volgden in tegenstelling tot wanneer ze dit deden onder het vooruitzicht van straf. Als de dreiging aanwezig was, dan zorgde stimulatie van de hersenen ervoor dat de studenten meer geld weggaven. Het verminderen van de stimulatie resulteerde in het minder weggeven van geld. Dit in tegenstelling tot wanneer geld vrijwillig werd afgestaan.

Het vermeerderen en verminderen van de hersenstimulatie had een tegengesteld effect, waardoor studenten respectievelijk minder of meer geld weggaven.

De gedachte dat de hersenen gemanipuleerd kunnen worden om mensen meer in lijn te brengen met sociale normen heeft verregaande implicaties voor het wettelijk systeem. Als wij dit mechanisme kennen, moeten we misschien erover nadenken om mensen te gaan beïnvloeden die moeite hebben met het volgen van normen.”, aldus Ruff

Dan wordt het leven simpel. De overheid bepaalt de geldende normen en wie zich niet daaraan houdt krijgt een corrigerend stroomstootje in de hersenpan. Afgelopen met protesten op straat, het einde van de alternatieve media en eindelijk rust voor lieden zoals Joris Demmink.

Bron:

Live Science 
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl