In de ruimte zweven ongeveer 100 miljoen door mensen gemaakte objecten in een omloopbaan om de aarde.

Zelfs het kleinste voorwerp, zoals een bout, kan al voor een rampzalige gebeurtenis zorgen.
Steeds meer komt het accent te liggen op bedreigingen uit de ruimte. Niet alleen van asteroïden en kometen, maar ook van het vele ruimtepuin dat door mensen is gecreëerd en zich in een omloopbaan om onze planeet bevindt.

De Japanners zijn best slim en zij hebben ook wel in de gaten dat het vissen bij Fuksushima ze niet veel meer zal opleveren na de kernramp in 2011, dus hebben ze nu het accent verplaatst naar vissen in de ruimte.

Daarom is het Japanse Ruimtevaartbureau (Jaxa) een overeenkomst aangegaan met een bedrijf dat visserijspullen maakt om een net te maken dat door de ruimte zal zweven om de door mens daar gedeponeerde rommel weg te vissen.

De eerste test zal plaatsvinden eind februari wanneer er een raket zal worden gelanceerd tezamen met een satelliet. Wanneer die laatste eenmaal in de ruimte is aangekomen zal er een net worden uitgerold met een lengte van ongeveer 300 meter. Dit zal een magnetisch veld genereren en, in theorie althans, zal het dan een aantal van de in ruimte zwevende objecten gaan aantrekken.

Volgens experts is er een dringende noodzaak tot een ruimteschoonmaak want er zweven in totaal meer dan 100 miljoen door de mens gemaakte dingen rond de aarde. Van dat totaal zijn er 22.000 objecten die groter zijn dan 10 centimeter en daarom als gevaarlijk kunnen worden beschouwd.

Het merendeel van al die troep bevindt zich in een gebied tussen de 700 en 1.000 kilometer hoogte. Het gros bestaat uit onderdelen van ongebruikte en uitelkaar vallende satellieten en raketten. De objecten bewegen uiteraard zonder enige controle en zijn ook niet goed te volgen.

Zelfs het kleinste stukje van dit afval zoals een bout, kan al voor een ramzalige gebeurtenis zorgen. Dit zou het geval zijn als het bijvoorbeeld in botsing zou komen met een satelliet of het International Space Station ISS.

Een recent onderzoek in Amerika heeft berekend dat een botsing tussen twee satellieten een oncontroleerbare kettingreactie in werking kan stellen die ervoor zorgt dat het gehele communicatienetwerk op aarde wordt vernietigd.

De Japanners zijn al ongeveer vijf jaar bezig met dit ruimtevisproject en er is al een eerste net gemaakt van metaalvezels met een lengte van 1 kilometer lengte en een breedte van 30 centimeter. Waar in de normale visserij een net heel sterk moet zijn is het hier meer van belang dat het bijzonder flexibel moet zijn.

Het doel van de test in februari is om te zien of er een magnetisch veld wordt gegenereerd en of dit inderdaad objecten aantrekt. Dit net zal ongeveer een jaar lang door de ruimte zweven en daarna langzaam naar de aarde terug zweven waar, door de wrijving in de atmosfeer, al het ruimtepuin zal verbranden.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat er in de nabije toekomst ook van dit soort netten gebruikt kunnen worden om grotere objecten zoals niet meer gebruikte satellieten en raketmotoren te vangen. De bedoeling is dat het gehele systeem operationeel is in 2019.

Of het ook de bedoeling is om met dit net rondvliegende astronauten te vangen is nog niet duidelijk.

Bron:

The Extinction Protocol

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl