Intelligente machines doen het werk van veel van de zogenaamde middenklasse banen sneller, efficiënter en goedkoper.

De menselijke waarde ten opzichte van de totale productie begint nu in rap tempo af te nemen.We hebben onlangs de jaarlijkse economische conferentie gehad in Davos. Een soort variatie van de Bilderberg Conferentie waarbij de rijken en machtigen der aarde samenkomen om te discussiëren over trends en politieke strategieën.

Tijdens die conferentie werden er door Jeremy Howard, een specialist op het gebied van kunstmatige intelligentie, een aantal toch wel schokkende onthullingen gedaan. Sterke signalen die erop wijzen dat er in de zeer nabije toekomst een belangrijke verschuiving zal plaatsvinden in de wereldwijde werkgelegenheid.

Zoals Howard uitlegt in onderstaande video zijn we op een belangrijke drempel aangekomen, het punt waarop intelligente machines werk beter kunnen uitvoeren dan mensen op het gebied van geneeskunde, wetenschap en het bankwezen om er maar een paar te noemen.

Dit zal verregaande gevolgen hebben omdat dit eveneens samenvalt met het vervangen van ongeschoold en geschoold werk door robots. Per saldo betekent dit dat de werkgelegenheid in alle sectoren de komende tijd zwaar onder druk zal komen te staan, niet alleen op het gebied van ongeschoold werk.

De term die ze hiervoor hebben bedacht is technische werkeloosheid, een soort permanente werkeloosheid die de huidige recessie/depressie alleen nog maar vele malen erger zal maken, omdat de verloren gegane banen nooit terug zullen komen.

Howard stelt vast dat wij ons in een periode bevinden die vergelijkbaar is met de industriële revolutie, waarbij ook veel productie- en landbouwpersoneel werd vervangen door machines. Daar komt oorspronkelijk ook de uitdrukking “technische werkeloosheid” vandaan.

Ook toen maakten economen zoals John Maynard zich druk over het verlies van banen en de gevolgen voor de bevolking. Toen viel het uiteindelijk allemaal reuze mee, maar nu is er een heel belangrijk verschil.

En dat is eenvoudig: Dit keer is het allesomvattend, met andere woorden, iedereen kan vervangen worden, voorgoed.

Het is niet iets wat gebeurt door het omzetten van een knop, maar een proces dat nu al plaatsvindt en er zijn door wetenschappers al voorspellingen gedaan dat tegen het jaar 2045 alle menselijke arbeid zal zijn overgenomen door robots en machines.

Op dit moment verdwijnen er al veel zogenaamde middenklasse banen als gevolg van het overnemen van werkzaamheden door machines.

In de onderstaande video geeft Jeremy Howard een aantal concrete voorbeelden die laten zien hoe ver kunstmatige intelligentie al is gevorderd en hoe de machines een bedreiging vormen voor de menselijke arbeidsmarkt. De gehele Westerse wereld is in feite een dienstverlenende economie geworden. Dit is juist de sector waar machines dezelfde soort werkzaamheden kunnen uitvoeren, goedkoper en sneller dan mensen dit kunnen. Daar komt nog bij dat machines in tegenstelling tot mensen hun intelligentie aanzienlijk kunnen vergroten.

De laatste grafiek die Howard laat zien, geeft een onthutsend beeld. Het laat zien dat de menselijke waarde ten opzichte van de totale productie ongeveer vijftien jaar lang hetzelfde is gebleven en nu ineens een afname laat zien.

Vanuit het oogpunt van de elite, de rijken en machtigen der aarde, zullen er dan ook steeds meer “nutteloze” mensen op deze aarde bivakkeren. Logischerwijze mag je dan ook verwachten dat ze binnen niet al te lange tijd hun depopulatie agenda verder zullen opschroeven.

Bron:

Activist Post

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl