Wat zijn de kansen dat wij over een aantal jaren nog gewoon rondlopen als de mens die we waren toen wij werden geboren?

De wetenschap werkt vlijtig aan nieuwe technieken waarbij door middel van laserstralen het gedrag kan worden veranderd.


Op dit moment doen ze dat nog niet met mensen, voor zover officiëel bekend, maar aangezien overheden meer dan grote belangstelling hebben voor alles wat het gedrag van mensen in hun voordeel kan veranderen, zal dat ongetwijfeld nog komen.

De wetenschap kent geen grenzen in hun soms waanzinnige experimenten. Zo is nu door wetenschappers van het Howard Hughes Medical Institute, onderdeel van Columbia University in Amerika, bekendgemaakt dat ze erin geslaagd zijn om door middel van een laserstraal het gedrag van een vlieg te veranderen.

In eerste instantie hebben ze het brein van het insect veranderd door gebruik te maken van door hitte geactiveerde proteïnen. Vervolgens schenen ze met een laserstraal direct op de kop van de vlieg. Het apparaat wat deze laserstraal produceert heet de FlyMad, oftewel “Fly Mind-Altering Device”.

De laserstraal in het uitgevoerde experiment had tot gevolg dat bepaalde neuronen worden geactiveerd die te maken hebben met het paringsgedrag van een vlieg. In het experiment besloot de vlieg dan ook om “het hof te maken” aan het dichtstbijzijnde object, in dit geval een bol van was.

Het dier deed dit door om het object te cirkelen en te vibreren met zijn vleugels. De geprogrammeerde gedragsverandering was zo sterk dat het nog ongeveer een kwartier lang voortduurde nadat de laserstraal was uitgezet.

Deze test was eigenlijk een voortborduren op eerdere experimenten die met muizen waren gedaan. Ook daar had men neuronen weten te veranderen, waardoor het gedrag van de muizen anders werd. Alleen had men het in dat geval gedaan met licht en het aanbrengen van optische vezels in de kop van de muis. Omdat de kop van een vlieg te klein is hiervoor, kwam men uit op de lasterstaalmethode.

De volgende stap in het onderzoek zal zijn dat men tegengestelde neuronen tegelijkertijd wil activeren om te zien wat er gebeurt. Dit zou kunnen betekenen dat een bepaalde neuronen activatie veroorzaakt dat een vlieg achteruit gaat lopen in plaats van vooruit.

De ultieme doelstelling van de wetenschapper is uiteraard dat ze door dit soort experimenten precies zullen weten hoe neuronen gemanipuleerd moeten worden bij mensen om het beslissings- of gedragspatroon te kunnen beïnvloeden.

De officiële verklaring is dat ze dit soort processen dan beter zullen begrijpen, maar uiteindelijk zal dit soort kennis uiteraard ook gebruikt worden om het gedrag van mensen zodanig te wijzigen dat het past binnen de door de overheid opgestelde kaders.

Als wij dus plots dingen gaan schrijven als dat Minister Opstelten nooit liegt dan zijn wij waarschijnlijk slachtoffer geworden van een dergelijke experimentele laserstraal.

Bron:

The Verge
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl