Veel mensen zijn tot nu toe erg sceptisch geweest over het principe van koude kernfusie en de ongekende mogelijkheden van deze bron van energie.

Er is nu een geweldige doorbraak te melden en dat betekent misschien een echte revolutie op dit gebied.We hebben al eerder geschreven over Andrea Rossi, de uitvinder van de zogenaamde E-Cat (Energy Catalyzer). Een inmiddels bewezen concept van energie-opwekking op basis van wat men vroeger koude kernfusie noemde. Deze methode heeft niets van doen met radio-activiteit zoals mensen nog wel eens willen denken.

Degene die zich in Nederland met hart en ziel inzet voor de promotie van de E-Cat is Paul Harmans, oorspronkelijk bekend van Ufowijzer, maar tegenwoordig meer van de website Energy Catalyzer NL

Paul heeft nu belangrijk nieuws te melden en heeft daarom het volgende artikel geschreven:

Over Andrea Rossi en zijn E-Cat - een reactor die energie levert op het principe van koude kernfusie - is sinds 2011 op Internet al heel wat geschreven. Velen geloofden tot vorig jaar (2014) weinig van zijn beweringen, maar toen in oktober van dat jaar het onafhankelijke Lugano testverslag werd gepubliceerd, werd het voor velen duidelijk dat koude kernfusie (tegenwoordig liever LENR genoemd) helemaal niet zo onmogelijk is als door de gevestigde machten al gedurende 25 jaar wordt beweerd. Inmiddels zijn we weer een jaar verder en zijn er belangrijke mijlpalen bereikt. Er zijn patenten toegekend, en - waar ook de grootste scepticus niet omheen kan - een patent wordt nu eenmaal niet verstrekt op iets dat niet werkt.


rossi

Andrea Rossi in het kantoor van zijn Leonardo Corporation in Miami (Florida) heeft zojuist zijn originele Amerikaanse E-Cat patent met lintje van het USPTO ontvangen.

Tot op de dag van vandaag valt er bij de gevestigde wetenschap en dito media geen positief woord te horen over de inmiddels behaalde mijlpalen binnen het koude kernfusie (LENR) onderzoek. Maar ook de negatieve reacties zijn sinds kort een heel stuk minder geworden, daarover straks meer. Tot recent kwamen met grote regelmaat een aantal starre wetenschappers en slaafse journalisten naar voren die de hoogtepunten binnen het LENR onderzoek als schandalige oplichterspraktijken en domme meetfouten betitelden.

Zoals bijvoorbeeld vorig jaar, toen een derde onafhankelijk onderzoek naar de Hot-Cat reactor van Andrea Rossi succesvol werd afgesloten, het apparaat bleek inderdaad meer energie voort te brengen dan erin ging. Gedurende de tijd dat de reactor was getest (1 maand) produceerde de kleine hoeveelheid brandstof ( ca. 1 gram, bestaande uit Nikkelpoeder, Waterstof en Lithium) ongeveer drie keer zoveel energie als wat men er aan elektrische energie instopte in het totaal ruim 3 megawattuur (dat is een energie-eenheid) aan surplus energie. Gerelateerd aan de actieve brandstof massa komt dit overeen met een nucleaire energiebron en is ongeveer een miljoen keer hoger dan welke chemische energiebron dan ook!

De onafhankelijke en ervaren wetenschappers die de test in Lugano, Zwitserland uitvoerden, waren allemaal afkomstig van Europese universiteiten, één van hen was zelfs voorzitter geweest van het Zweeds sceptisch genootschap, vergelijkbaar met stichting skepsis hier in Nederland. En allemaal waren die er na hun test van overtuigd dat LENR wel degelijk bestaat. Maar, volgens de starre wetenschappers, nagepapegaaid door de slaafse journalisten, hadden zij bij hun test beslist de verkeerde meetapparatuur gebruikt en als gevolg daarvan grove rekenfouten gemaakt en waren ze gemanipuleerd door Rossi, dat kon gewoon niet anders, want in hun starre opinie was Andrea Rossi een oplichter en het MIT en Caltech hadden immers in 1989/1990 bewezen dat koude kernfusie onmogelijk was, tenminste, zo dachten zij dat te weten en ieder ander had maar naar hen te luisteren, zij waren immers (weliswaar zelfbenoemde) autoriteiten op het gebied van natuurkunde.

Nu, na de laatste LENR wapenfeiten van een paar weken geleden hoor je daar nog steeds geen positief woord over in de media. Maar wat opvallend is, is dat je de negatieve uitlatingen van voornoemde ‘autoriteiten’ ook niet meer hoort. Zou bij hen langzaam het besef indalen dat LENR misschien toch wel niet zo heel onmogelijk is zoals zij decennia lang beweerden en dat de stug volhoudende LENR onderzoekers en uitvinders in de zeer nabije toekomst wellicht wel eens op een podium worden geroepen om een Nobelprijs in ontvangst te mogen nemen en dat zij met de grootste sceptische monden, als logische reactie daarop, wel eens op hoog niveau om uitleg gevraagd kunnen gaan worden?


rossi1

Afgelopen februari (2015) gaf Andrea Rossi een aantal nieuwe foto’s van zijn 1MW testcentrale vrij Meer foto’s op: http://andrea-rossi.com/1mw-plant

De nieuwe hoogtepunten binnen het LENR onderzoek zijn de volgende 3 feiten en kunnen terecht als de stilte voor de aanstaande LENR storm worden gezien, waarbij de wereld wordt overspoeld met deze nieuwe technologie, een technologie waarvan kenners inmiddels al beweren dat de LENR Revolutie een grotere impact op de wereld zal hebben dan de Industriële Revolutie had:

Feit 1) Afgelopen 25 augustus werd er (na tweeënhalf jaar oponthoud vanwege de dwarse houding van de gevestigde machten) een Amerikaans patent aan Andrea Rossi toegekend voor zijn ‘Rossi Effect’, inhoudende het opwekken van bovenmatige energie (bovenmatige energie houdt in: ‘meer energie’ eruit dan erin moet) via de brandstof in zijn E-Cat.

Een citaat uit het patent:

‘…er is vastgesteld dat een gepaste mix moet bestaan uit een mix van 50% Nikkel, 20% Lithium en een 30% Lithium Aluminium Waterstofverbinding. Binnen deze mix treedt Nikkel als katalysator voor de reactie op, en bepaalt dus niet op zichzelf het reactievermogen. Ondanks dat Nikkel zeer bruikbaar is omdat het ruimschoots op de wereld voorhanden is, kan de functie ervan tevens worden uitgevoerd door andere elementen genoemd in kolom 10 van het periodiek systeem der elementen, zoals Platina of Palladium.’

Als het genoemde Palladium in het citaat je ergens bekend van in de oren klinkt, dan kan dat kloppen, het waren namelijk de wetenschappers Fleischmann en Pons die bij hun koude kernfusie experimenten van 25 jaar geleden gebruik maakten van Palladium (in Waterstof!) en geen wonder dat zij hetzelfde effect kregen waar Rossi nu een patent op heeft. Dat houdt tevens in dat de gehele gevestigde wetenschap een paar nederige excuses aan beide heren heeft aan te bieden, want Fleischmann (†2012) en Pons werden in 1990 uit het wetenschappelijke wereldje verstoten omdat het zogenaamde fraudeurs waren.

Feit 2) Afgelopen 26 augustus werd een patent gepubliceerd dat was toegekend door het Europees patentbureau aan Piantelli, en wel voor zijn ‘Methode en apparaat voor het opwekken van energie door middel van nucleaire reacties afkomstig van met waterstof geabsorbeerde metalen’. In het patent worden de namen van de elementen genoemd waarmee het effect door Piantelli wordt opgeroepen, ze zullen je inmiddels bekend in de oren klinken: Nikkel, Lithium en Waterstof, dezelfde stoffen die je in Andrea Rossi’s E-Cat reactor terugvindt!

Feit 3) Aanstaande 14 oktober dit jaar verzorgt CERN een seminar over het afwijkende hitte-effect dat optreedt als Palladium met Deuterium/Waterstof wordt doordrenkt.

CERN is HET(!) bolwerk van de gevestigde wetenschap dat koude kernfusie (LENR) altijd heeft afgewezen als zijnde onmogelijk. Het ‘afwijkende hitte-effect’ bij Palladium gedompeld in Waterstof, waar CERN het over gaat hebben en waarmee ze zelf hebben geëxperimenteerd, is het koude kernfusie effect dat ook Rossi heeft ontdekt (en waar hij nu een patent op heeft) en dat Fleischmann en Pons al in 1989 hadden ontdekt, waarna, zoals al eerder opgemerkt, zij (natuurlijk volkomen onterecht) als fraudeurs uit het wetenschappelijke wereldje werden verstoten (iets dat men later ook graag Rossi had aangedaan). Het MIT en Caltech (de twee grote onderzoeksinstituten waar toen al miljardenfondsen naartoe gingen voor hun onderzoek naar de hete kernfusie) hadden binnen 5 weken bepaald dat het effect niet bestond, dat de experimenten van Fleischmann en Pons dus op bedrog waren gebaseerd en zij een schande voor de wetenschap waren. Later zijn er echter aanwijzingen boven tafel gekomen (die daarna bewust niet zijn gepubliceerd) dat het MIT en Caltech wel degelijk hetzelfde effect hadden opgewekt, maar vervolgens voor de negatieve conclusie hadden kozen. Waarschijnlijk was koude kernfusie voor hen ongewenst, het zou de duizenden wetenschappers die aan de hete fusievariant werkten werkloos maken en de hete fusie fondsen aan oa. de twee universiteiten doen opdrogen.

Dat CERN nu dus onderzoek heeft gedaan naar dit koude kernfusie effect (met positieve resultaten!) en daar tevens op 14 oktober 2015 verslag van gaat doen en ook andere LENR onderzoekers van buiten CERN heeft uitgenodigd om over het effect te komen vertellen, mag bijzonder worden genoemd. Ook CERN heeft net als Fleischmann en Pons, Paladium gebruikt bij hun experimenten, maar zoals gezegd, Palladium en Nikkel geven nagenoeg hetzelfde effect. Rossi gebruikt Nikkel omdat dat de goedkoopste variant van deze metalen is vanwege het op aarde overvloedig voorkomen ervan, dus is Nikkel het meest geschikt als brandstof als LENR eenmaal grootschalig toegepast gaat worden.

Het complete verhaal over Rossi en alle andere wetenschappers die inmiddels dezelfde resultaten hebben behaald, is te uitgebreid om in een enkel artikel weer te geven. Je kunt echter de hele saga (vanaf 2011) bestuderen op mijn website. Dat lukt je niet in een dag tijd, maar uiteindelijk zal je ervan overtuigd raken dat we met een ware revolutie op energiegebied te maken hebben en waarom de gevestigde machten dat tegen willen houden.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl