Langdurig schrijven wij al over dat alles om ons heen wordt gepland door een kleine machtige elite, die ook wel bekend staan als de Illuminati.

Ze geven ons iedere keer boodschappen, zoals nu over de komst van hun god Marduk en de komende New World Order.Onlangs schreven wij een artikel over de plannen om in zo’n 1.000 steden over de hele wereld een replica neer te zetten van de door ISIS verwoeste tempel van Baäl/Palmyra, ook wel tempel van de zon genoemd.

Dit gebeurt op initiatief van een organisatie die onderdeel uitmaakt van de Verenigde Naties en het is niet voor niets dat deze tempels, of althans de bogen die de ingang vormen, wereldwijd worden geplaatst. De bogen zijn occulte triomfsymbolen.

Volgens de legende is Marduk een Anunnaki (Anakem of Nephilim), een Luceferiaans duivels wezen die tevens de vertegenwoordiger is van de inter-dimensionale zwarte planeet Nibiru, het hemellichaam wat niet zichtbaar is voor astronomen.

Ook wordt verteld dat de Baylonische zon-God Nimrod, uitvoerder van satan op aarde, na zijn dood verheven werd tot de goddelijke Marduk. Satan wordt ook wel Moloch genoemd en dat is ook de naam van de uil in het Amerikaanse Bohemian Grove waar leiders van over de wereld ieder jaar een (menselijk) offerfeest houden ter ere van satan.

In dat licht is duidelijk dat die 1.000 tempelbogen niet alleen een eerbetoon zijn aan de terugkerende Marduk de handlanger van satan, het is ook een boodschap voor ons.

Daarnaast een boodschap die al in 1988 door de toenmalige president George H.W. Bush werd aangekondigd.

Hij refereerde verschillende keren aan deze gebeurtenissen en noemde het steevast “een duizend lichtpunten”. In het Engels heet het dan: the illumination of a Thousand Points of Light.

De eerste keer dat hij deze uitdrukking gebruikte was toen hij in 1988 de Republikeinse presidentsnominatie in de wacht sleepte.

Daarna heeft hij deze zelfde uitdrukking nog diverse keren gebruikt, waaronder bij zijn inhuldigingstoespraak.Wat de werkelijke achtergrond is van deze door George H.W. Bush gebruikte uitdrukking wordt uitgelegd in een uitgebreid artikel van Zen Gardner van enkele jaren geleden.

Dat het altijd weer leidt naar occulte achtergronden en betekenissen.

Nu komen er wereldwijd dus 1.000 tempels voor Baäl/Marduk. Een duizend lichtpunten zoals die uiteraard ook weer voor komen in het beruchte Illuminati kaartspel van Steve Jackson. Satan wordt ook gezien als de lichtdrager/-brenger (vandaar ook de andere gebruikte naam Lucifer) en dat is nogal verwarrend voor de meeste mensen omdat licht geassocieerd wordt met positief en liefde.


duizend lichtpunten

Het zijn allemaal gecodeerde boodschappen en vormen occulte referenties die voor de ingewijden een bepaalde macht vertegenwoordigen.

Zoals wij al lang vertellen, leiden alle wegen tenslotte naar Lucifer, de lichtbrenger.

Lucifer is een Latijns woord dat letterlijk “lichtbrenger” betekent. In het Latijn duidt het meestal op de morgenster, terwijl het in het Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor de duivel of, preciezer, de duivel voor zijn val.

Het volgende is afkomstig uit een eerder artikel en in het schema kun je Marduk of Baäl plaatsen naast Lucifer.

De Papal Bloodlines, de directe afstammelingen van Lucifer, bestaan uit een aantal families, dit zijn ze:

Orsini
Breakspear
Aldobrandini
Farnese
Somaglia

Hieronder volgt een schema met de werkelijke machtsstructuur op aarde, zoals opgetekend door de auteur Eric Phelps.


satan 1

Er zijn ondertussen wat berichten verschenen dat de boog van de tempel van Baäl niet gelijktijdig in Londen en New York zal worden onthuld, maar eerst in Londen en daarna New York. Ook zou het gekozen ontwerp afwijken van wat het eerst was uitgekozen. Kortom, een beetje verwarring op dit moment over wat er nu wel of niet gaat gebeuren in die twee steden.

Echter het plan van een tempel(boog) in 1.000 steden over de gehele wereld staat nog recht overeind, voor zover ons bekend.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl