Er zijn weleens mensen naar voren gekomen die vertellen over wat er werkelijk gebeurt achter de schermen, maar dat zijn in veel gevallen slachtoffers van niet zelden satanische praktijken, maar niet vaak betreft het insiders.

Zelden komen er mensen naar voren die aan de andere kant stonden, de kant van de daders. Nu is er iemand uit de bancaire wereld die een boekje opendoet en dan blijkt dat het net zo erg is als wij altijd hebben geschreven.Er wordt vaak gezegd dat ons land zich in het middelpunt bevindt van de duistere krachten die de ultieme controle over de wereld proberen te krijgen. Duistere krachten met een dikwijls satanische achtergrond en het is dan misschien ook niet zo vreemd dat er juist vanuit ons land een klokkenluider komt die dit systeem van dichtbij heeft meegemaakt.

Een klokkenluider die nu ook de wereld rondgaat als een man die ogenschijnlijk zorgt voor een historische doorbraak in onze geschiedenis. Een echte insider die met naam en toenaam toelicht hoe onze wereld werkelijk in elkaar steekt.

Het gaat in dit geval over Ronald Bernard, bij velen bekender als Ronald Blij, één van de oprichters van de Blije Bank. Bernard is tientallen jaren een elitebankier geweest en het is deze man die nu naar buiten komt verhalen die je haren ten berge doen rijzen over hoe de wereld werkt vanuit financieel perspectief.

Bernard die zelf als kind een moeilijke jeugd heeft gehad, leek een perfecte kandidaat voor zijn carrière, omdat hij vanwege zijn traumatische jeugdervaringen in staat was om bepaalde gebeurtenissen in zijn leven af te sluiten of zoals hij het zelf zegt, bepaalde delen van zijn brein in de vriezer te zetten.

Hierdoor was hij in staat om zijn werk te kunnen doen zonder empathie voor wie dan ook. Hij beschrijft twee uitersten: De ene waarin de meerderheid van de mensen denkt dat de wereld op een bepaalde manier werkt en een andere waar de wereld in werkelijkheid wordt gecontroleerd door een groep van iets meer dan 8.000 mensen.

Bernard bevestigt iets heel belangrijks waar wij al jaren over schrijven en dat is hoe ogenschijnlijke terroristen, veiligheidsdiensten en politieke en bancaire structuren allemaal samenwerken en alle wegen uiteindelijk naar Lucifer leiden.

Samenwerken om zoals wij eveneens al heel lang schrijven, chaos te creëren, zodat ze van daaruit de valuta en de wereldgebeurtenissen kunnen manipuleren.

Bernard schat dat slechts 1 procent van de bankelite weet wat er eigenlijk precies gebeurt met alle geldstromen.

De banken vormen de spil tussen overheden, transnationale bedrijven, de veiligheidsdiensten en de terroristische organisaties. Hij zegt dat dit financieel gezien de grote klanten zijn en dat je ziet hoe ze met elkaar verbonden zijn wanneer je hun financiële transacties ziet. Niets nieuws: follow the money.

In zijn rol als bankier voor bovengenoemde groeperingen was het zijn taak om klanten tevreden te stellen.

Voor hemzelf was één van de grootste verrassingen dat de veiligheidsdiensten waarvan hij dacht dat die er waren om de mensen te beschermen en te zorgen voor nationale veiligheid, niets anders zijn dan criminele organisaties.

Op zijn minst zijn ze uiterst corrupt en helpen ze met het financieren en creëren van oorlogen. Ze veroorzaken veel conflicten en ellende in de wereld. Bernard zegt dat ze handelen in drugs, wapens en mensenhandel bedrijven om hun onmiddellijke doelstellingen te bereiken. Daarbij merkt hij op dat dit alles gefinancierd moet worden.

Een ander heel belangrijk aspect van zijn verhaal is dat hij uitlegt dat degenen aan de top geen atheïsten zijn. De meesten van hen geloven in Lucifer als de enige ware God.

Bernard zegt dat hij hen niet serieus nam en dat hij naar diensten ging in de kerken van satan en hun heilige missen bijwoonde. Gebeurtenissen met naakte vrouwen, drank en andere dingen. Hij vond het amusant en nam het niet serieus en vond het wel een amusant onderdeel van “het goede leven”.

Het moment dat volgens Ronald voor hem alles anders werd, was toen hij werd uitgenodigd om deel te nemen aan offeringen in het buitenland. Dit was voor hem het breekpunt…. kinderen.

Hij kon het niet. Omdat hij zelf als kind was misbruikt raakte dit hem diep en hij begon langzaam in elkaar te storten. Hij weigerde bepaalde opdrachten in zijn werk uit te voeren. Hij begon te beseffen dat het hele doel in die wereld was om “iedereen in de zak te hebben”.

Doordat mensen deelnemen aan hun activiteiten zijn ze chantabel en omdat Bernard dat niet deed, zo zegt hij, was hij niet chantabel en ging het bergafwaarts met zijn carrière. Het gevolg was dat hij op een bepaald moment mentaal en fysiek volledig in elkaar stortte, een periode die meer dan een jaar heeft geduurd.

Bernard is uiteindelijk uit het dal geklommen en heeft het overleefd, veel van zijn collega’s niet. Hij is ook gelovig geworden en is ervan overtuigd dat er ooit een afsplitsing is geweest zoals die in de bijbel wordt verteld en ook in meerdere boeken. Dat er een duistere kracht is die niets anders is dan haat tegen de schepping en eigenlijk alles wat daarbinnen functioneert en die dan ook als doel heeft om uiteindelijk alles te vernietigen.

Dat kwaad op de wereld wordt dan eigenlijk weer gerepresenteerd in het Zionisme. Daar zit de kern van het kwaad en van daaruit wordt alles aangestuurd. Alhoewel het bekende document de Protocollen van Sion door de mainstream wordt afgedaan als een fictief document, raadt Bernard eenieder aan om toch dit document te lezen omdat dit een goed beeld geeft van hoe de wereld werkelijk draait.

In een eerder artikel schreven wij over de Protocollen van Sion dat het hier plagiaat van de Chazaren/Joden betreft van de eed van de Jezuïeten.

Velen van hen infiltreerden in de loges van de vrijmetselarij en creëerden de hogere graden, waar ingewijden trouw zweren aan de Zionisten, de Paus en de koninklijke Saoedische familie.

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

 
De Protocollen zijn in zoverre wel degelijk echt dat, hoewel een plagiaat van de Jezuïeten, ook deze club is opgericht door de Chazaren, waardoor het cirkeltje weer rond is.

De informatie die Ronald geeft, is belangrijk en moet worden verspreid. Belangrijk is ook kritisch te blijven (mee)kijken als het gaat over de motieven van mensen. For English speaking readers we suggest watching the version embedded in this article which is with English subtitles.

De wereld van het grote geld: onthullingen van een insider from Coöperatie De Vrije Media u.a. on Vimeo.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl