Is het toeval dat er nu een exponentiële stijging wordt gemeld in Ierland van het aantal mensen dat bezeten lijkt te zijn van de duivel?

De bekende duiveluitbanner Pat Collins zegt dat hij wordt bedolven onder de aanvragen en dat er snel meer collega’s bij moeten komen.Het is natuurlijk van alle tijden dat er mensen zijn die bezeten zeggen/lijken te zijn door een bepaalde entiteit. Al in de Middeleeuwen kwamen dit soort dingen voor en gelukkig was daar via de kerk altijd wel een duiveluitbanner die kon helpen.

Een exorcist, duivelbezweerder of duiveluitbanner is een geestelijke die het ritueel van exorcisme of duivelsbezwering uitvoert.

In de donkere Middeleeuwen verwacht je wel dit soort dingen, maar toch niet meer in onze tijd? Echter, niets schijnt minder waar te zijn, want een officiële duiveluitbanner in Ierland, de priester Pat Collins, luidt de noodklok.

Hij wordt overspoeld door aanvragen van wanhopige mensen die hem om hulp vragen omdat ze denken dat er iemand bezeten is door de duivel en/of het kwaad en hierbij hulp nodig hebben.

In een recent interview gaf hij aan verbaasd te zijn over het feit dat de Ierse bisschoppen niet meer actie ondernemen om priesters aan te stellen als duiveluitbanners om zo te kunnen helpen met mensen die zeggen ontmoetingen te hebben met spoken of dat ze uit hun bed worden getrokken en/of bezeten zijn door kwade entiteiten.

Wat vooral alarmerend is, is dat Collins zegt dat er vooral de laatste jaren een exponentiële groei waar te nemen is in mensen die dit soort problemen hebben.

Exponentiële groei wordt niet zomaar gezegd, het is een enórme toename:

Exponentiële groei is een wiskundige term die een toename aangeeft evenredig aan de eigen omvang. Iedere grootheid die elk jaar (of elke maand, dag, uur, etc.) met hetzelfde percentage groeit, ondergaat een exponentiële groei. Grafiek met 3 curves. Rood lineaire groei, blauw kwadratische groei en groen exponentiële groei.

Grafiek met 3 curves. Rood lineaire groei, blauw kwadratische groei en groen exponentiële groei.


xxx

Father Collins is van mening dat de kerk haar ogen sluit voor de werkelijke situatie en niet genoeg aandacht besteedt aan dit sterk groeiend probleem.


xxx

Hij heeft dan ook een open brief geschreven aan de leiding van de kerk met de boodschap dat hij is geschrokken en zich zorgen maakt over de toename van het kwaad in al haar vormen.

De enorme stijging waar Father Collins over spreekt, zien we ook terug in die van allerlei andere satanische dingen om ons heen. Vooral in de muziekwereld is het één en al satanisme wat de klok slaat en onze jeugd groeit op, omringd door satanische symbolen.

Wij hebben een minister president die er zelfs trots op is dat er een Baphomet (teken van de duivel) in zijn werkkamer hangt en het zal als het zo verder gaat niet al te lang meer duren voordat satanisme de norm is.


xxx


xxx

Het verhaal van Father Collins speelt zich af in Ierland, maar hoe het bij ons en in België is gesteld met dit soort zaken weten we niet. Mochten er lezers zijn die hier meer over weten, dan horen wij dat graag.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl