De Volkskrant vindt de vrijmetselarij iets waar men trots op kan zijn, omdat deze club een boodschap zou uitdragen ten behoeve van een betere samenleving.

De werkelijkheid ligt iets anders en de vrijmetselarij wordt dan ook gebruikt door een satanische sekte die controle wil over de wereld.Eén van de machtigste bekende organisaties op deze aarde is de vrijmetselarij. Dat is iets waar vriend en vijand het wel zo ongeveer over eens zijn.

Maar, waar het voor de ene een organisatie is met wat bijzondere eigenaardigheden, maar toch een beweging die zich inzet voor een betere samenleving, is het voor anderen een duivels werktuig in aanloop naar de New World Order.

De Volkskrant hoort duidelijk thuis in de eerste groep, want zij steken de loftrompet over de vrijmetselarij en noemen ieder ander geluid een complottheorie.

Die hardnekkige complottheorie achtervolgt de broederschap nog steeds. Maar ondanks het wantrouwen oefende de maçonnieke levensbeschouwing op velen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Goethe, Mozart, Napoleon, Frederik de Grote, George Washington, Franklin D. Roosevelt, Mark Twain, Proudhon en Winston Churchill lieten zich allen inwijden in de wereld die de weg moest wijzen naar een betere samenleving.

De werkelijkheid is, zoals gewoonlijk met berichten in de mainstream media, toch iets anders.


xxx


Wat niet erg bekend is, is dat de vrijmetselarij eeuwen geleden is geïnfecteerd door een virus. De vrijmetselarij is niet alleen geïnfecteerd, het is volkomen overgenomen door dit virus, zoals we schreven in een eerder artikel:

Zoals bijvoorbeeld de vrijmetselarij die volledig onder hun controle staat (redactie:als deze pagina via de voorgaande link is verwijderd in de web archive dan hebben wij screenshots beschikbaar):

"Freemasonry is a Jewish establishment, whose history, grades, official appointments, passwords, and explanations are Jewish from beginning to end." - Rabbi Isaac Mayer Wise

"Freemasonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual and what is left?" - The Jewish Tribune, editorial, 1927

All...religions have issued from the Kabbalah and return to it; everything scientific and grand in the religious dreams of the Illuminati ... all the Masonic associations owe to it [the Kabbalah] their Secrets and their symbols." - Albert Pike, Morals and Dogma

Dit is de waarheid die verborgen moet blijven, de waarheid waarvoor ze als de dood zijn dat de gewone burger dit eindelijk doorziet. The hidden hand, de satanische overheersers van onze wereld, is the Triad claw.


Alhoewel de machthebbers op de achtergrond beide partijen in de Tweede Wereldoorlog financierden, was de vrijmetselarij voor het oog de vijand van Duitsland. Dit gold uiteraard ook voor Vichy, het deel van Frankrijk dat tijdens de oorlog samenwerkte met Nazi Duitsland.

Het is dan ook niet zo vreemd dat tijdens de oorlog vele vrijmetselaars in Frankrijk worden opgepakt. De man die zich hiermee bezighield was historicus Bernard Fay, directeur van de Nationale Bibliotheek. Hij was hoofd van de afdeling in Frankrijk die zich bezighield met het opsporen van belangrijke vrijmetselaars.

Bernard Fay werkte voor de Vichy president Philippe Petain en de Gestapo. Hij maakte een lijst van 170.000 vrijmetselaars waarvan er 989 naar een concentratiekamp gingen en van die groep werden er 549 doodgeschoten. Daarnaast verloren zo’n 3.000 vrijmetselaars hun baan.

Fay nam ook de geheime archieven in beslag van de Grand Orient in Parijs en van andere maconnieke loges door geheel Frankrijk.

Hij gaf ook diverse publicaties uit, gericht tegen de vrijmetselaars en produceerde in 1943 een film met de titel “Occulte krachten”. De film laat het verhaal zien van een jonge politicus die lid wordt van de vrijmetselaars omdat hij denkt hierdoor zijn carrière te kunnen bevorderen. Door dit te doen komt hij erachter hoe de Joods/Maconnieke financiers in Engeland en Amerika ervoor hebben gezorgd dat Frankrijk betrokken werd in een oorlog met Duitsland (Eerste Wereldoorlog). De regisseur van de film, Jean Mamy, werd in 1949 geëxecuteerd door de geallieerden als collaborateur. De film is gelukkig bewaard gebleven en staat met Engelse ondertiteling onderaan dit artikel.

Nadat Frankrijk was bevrijd, waren de rollen omgedraaid. Fay werd gearresteerd en naar een concentratiekamp gebracht. Toen hij in 1946 voor een rechtbank kwam bleef hij bij wat hij altijd had gezegd over de vrijmetselarij en wie erachter zaten. Later bleek het diverse mensen opgevallen dat niemand met hem in discussie ging tijdens die rechtszitting over zijn opvattingen.

En dat, terwijl hij het volgende soort opmerkingen maakte: “Al vele jaren lang zie ik de vrijmetselarij als een gevaarlijk instituut en gedurende de afgelopen 20 jaar ben ik daar standvastig in gebleven en niet van mening veranderd. De aanwezigheid hier van de Duitsers heeft daar geen enkele invloed op gehad”. Vergeet niet dat Fay toegang had gehad tot de meest geheime bibliotheken van de vrijmetselaars en dat betekent dat toen hij zei dat ze van plan waren een Luciferiaanse maatschappij neer te zetten, hij dit niet zomaar zei, maar heel goed op de hoogte was van hun plannen.

Wat niemand had verwacht gebeurde niet. In plaats van ter dood te worden veroordeeld kreeg hij levenslange dwangarbeid opgelegd. In 1951 slaagde hij erin te ontsnappen en Zwitserland te bereiken. Ondanks dat hij twee jaar later gratie kreeg van Charles de Gaulle, koos hij ervoor om in Zwitserland te blijven. Uiteindelijk is de weg naar en het bereiken van de New World Order voor deze club niets anders dan een occulte oefening, waarbij God (de werkelijkheid) wordt vervangen door Lucifer. Wij gewone mensen geloven vaak dat we verbonden zijn met God via onze ziel. Volgens de Illuminati heeft de mens geen ziel en kunnen zij uiteindelijk de ultieme God worden door het creëren van de New World Order matrix.

Dat is ook de reden dat alles wat wij als mooi en goed ervaren niet langer mag bestaan. Dingen zoals waarheid, liefde, goedheid en gerechtigheid. Bij de Illuminati wordt alles omgedraaid waarbij wat gezond is ziek wordt, goedheid het kwaad wordt, de waarheid wordt gezien als leugen en alles wat mooi is lelijk wordt.

En de wereld draait door en bijna niemand ziet dat we volledig onder controle staan van een satanische sekte.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl