Wanneer je goed beseft wat er eigenlijk binnenkort gaat gebeuren in Den Haag, dan lopen de koude rillingen je over de rug.

Midden in het centrum van deze stad zal over enkele weken met een occulte ceremonie de tempel van Baäl worden onthuld.
Wanneer je echt ziet wat er gebeurt in de wereld en vooral ook in ons land, dan krijg je onwillekeurig steeds meer moeite met ademhalen.

Er heerst een soort druk in de atmosfeer, die niet prettig voelt en vele malen sterker wordt als je over het laatste stukje van de A12 Den Haag binnen rijdt. Je voelt als het ware dat er een soort duistere deken over de stad hangt. Iets ondefinieerbaars waarvan je voelt dat de intenties niet zuiver zijn.

Het zijn de occulte satanische krachten die de regeringsstad als een dichte mist omringen en het zijn diezelfde krachten die op dit moment uiteindelijk bepalen wat er in ons land gebeurt.

Een elitair groepje van de nazaten uit het rijk der Chazaren hebben op dit moment de touwtjes in handen. Zij zijn degenen die de macht en controle over het geld hebben en derhalve bepalen zij wat er gebeurt op deze wereld.

Een klein stukje achtergrond uit een eerder artikel:

De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden. Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van oligarchen trouw aan de oude Babylonische godsdienst, die bekendstaat als Black Magic of ook wel als Secret Satanism. Dit geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd, waarna men deze “leeg liet lopen” om vervolgens het bloed te drinken en het hart op te eten.

De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god Baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de Uil (Moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de Luceferiaanse Black Magic werden vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het Babylonisch Talmoedisme.

Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Chazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Chazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook bitter weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood en de Chazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten, iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Dit uiteraard samen met hun nog steeds bestaande satanische Babylonische verering van de (af)god Baäl en het offeren van kinderen.

En dan ontvangen we via lezer Bert dit bericht (dank!):

The Palmyra Arch, an iconic piece of Syrian heritage, is coming to The Hague this October. The original 1800-year-old Roman arch was blown up by Islamic State militants in 2015. As an act of resistance, a team of archeologists from the Department of Digital Archaeology at Oxford University set about recreating it with photography, 3D-printing techniques and exact carving. The new marble arch has yet been exposed in London, Florence, Dubai, New York and Arona and will be unveiled in The Hague with a festive event this October.

Het heeft in het geheel niets te maken met een gebaar van verzet. Het heeft alles te maken met het plan om overal ter wereld een occulte ceremonie uit te voeren en door het plaatsen van de boog van de tempel van Baäl deze afgod te eren. Het is een honderd procent satanische ceremonie die zal worden uitgevoerd in het centrum van de stad die hangt onder een deken van satanische mist.

Het volgende is wat wij eerder schreven over deze tempel:

In Syrië bevindt of bevond zich beter gezegd in de stad Palmyra een oude tempel, genaamd de tempel van Baäl.

Op de volgende foto uit 2011 zie je hoe deze eruit zag:


tempel van baal

Toen kwam ISIS en was het einde oefening voor deze tempel van Baäl, want hij werd zo goed als met de grond gelijkgemaakt. Het is opvallend te noemen dat Poetin zich persoonlijk bemoeit met de restauratie.

Dan verschijnt er een aantal weken geleden een bericht in de New York Times dat er zowel in New York op Times Square als in Londen grote replica’s van deze tempel zullen worden neergezet. Niet de hele tempel, maar de grote boog ervoor die de ingang vormde.

In twee van de grootste en belangrijkste steden van de wereld wordt een tempel voor Baäl neergezet.

Maar, wie was deze Baäl?

Xander Nieuws komt met de volgende omschrijving:

Christenen zullen de naam Baäl onmiddellijk herkennen als de afgod waaraan in Oud Testamentische tijden op gruwelijke wijze baby’s werden geofferd. Baäl is dan ook een synoniem voor Satan, de overste van de duistere machten, die de globalistische financiële en politieke elite inmiddels volledig in zijn greep lijkt te hebben gekregen.

In een artikel uit 2008 zegt Matt Barber het volgende over Baäl:

De verering van Baäl in de praktijk ging als volgt:

Volwassenen verzamelden zich rondom het altaar van Baäl. Kleine kinderen werden vervolgens levend verbrand als offer voor de god Baäl. Te midden van de afgrijselijke kreten en de geur van verbrand vlees, hielden de gelovigen, zowel mannen als vrouwen, zich bezig met biseksuele orgiën. Dit hele ritueel was bedoeld om economische voorspoed te verkrijgen door Baäl op deze manier te inspireren om het te laten regenen en zo de vruchtbaarheid van “moeder aarde” te vergroten.

Wat blijkt?

De namen Baäl en Bel zijn andere namen voor de nog oudere Babylonische afgod Marduk, de god van de jacht.

Kortom, de grote Luceferiaanse baas Marduk (ook bekend als Nimrod) is onderweg met zijn planeet Nibiru en zijn trouwe volgelingen eren hem door het plaatsen van een tempel in zowel New York als Londen.

Het zal niet blijven bij de twee monumenten die ter ere van Marduk in New York en Londen zullen worden geplaatst. Het uiteindelijke doel is dat ditzelfde monument in minstens duizend steden over de hele wereld zal staan.

Een mooier welkom had Marduk zich niet kunnen wensen en een duidelijkere boodschap had de elite ons niet kunnen geven.

Dat het niets te maken heeft met een spontane actie, maar met een al lang geleden gesmeed plan, bewijst het volgende uit een ander artikel:

Onlangs schreven wij een artikel over de plannen om in zo’n 1.000 steden over de hele wereld een replica neer te zetten van de door ISIS verwoeste tempel van Baäl/Palmyra, ook wel tempel van de zon genoemd.

Dit gebeurt op initiatief van een organisatie die onderdeel uitmaakt van de Verenigde Naties en het is niet voor niets dat deze tempels, of althans de bogen die de ingang vormen, wereldwijd worden geplaatst. De bogen zijn occulte triomfsymbolen.

Volgens de legende is Marduk een Anunnaki (Anakem of Nephilim), een Luceferiaans duivels wezen die tevens de vertegenwoordiger is van de inter-dimensionale zwarte planeet Nibiru, het hemellichaam wat niet zichtbaar is voor astronomen.

Ook wordt verteld dat de Baylonische zon-God Nimrod, uitvoerder van satan op aarde, na zijn dood verheven werd tot de goddelijke Marduk. Satan wordt ook wel Moloch genoemd en dat is ook de naam van de uil in het Amerikaanse Bohemian Grove waar leiders van over de wereld ieder jaar een (menselijk) offerfeest houden ter ere van satan.

In dat licht is duidelijk dat die 1.000 tempelbogen niet alleen een eerbetoon zijn aan de terugkerende Marduk de handlanger van satan, het is ook een boodschap voor ons.

Daarnaast een boodschap die al in 1988 door de toenmalige president George H.W. Bush werd aangekondigd.

Hij refereerde verschillende keren aan deze gebeurtenissen en noemde het steevast “een duizend lichtpunten”. In het Engels heet het dan: the illumination of a Thousand Points of Light.

De eerste keer dat hij deze uitdrukking gebruikte was toen hij in 1988 de Republikeinse presidentsnominatie in de wacht sleepte.

Daarna heeft hij deze zelfde uitdrukking nog diverse keren gebruikt, waaronder bij zijn inhuldigingstoespraak.
Wat de werkelijke achtergrond is van deze door George H.W. Bush gebruikte uitdrukking wordt uitgelegd in een uitgebreid artikel van Zen Gardner van enkele jaren geleden.

Dat het altijd weer leidt naar occulte achtergronden en betekenissen.

Nu komen er wereldwijd dus 1.000 tempels voor Baäl/Marduk. Een duizend lichtpunten zoals die uiteraard ook weer voor komen in het beruchte Illuminati kaartspel van Steve Jackson. Satan wordt ook gezien als de lichtdrager/-brenger (vandaar ook de andere gebruikte naam Lucifer) en dat is nogal verwarrend voor de meeste mensen omdat licht geassocieerd wordt met positief en liefde.


duizend lichtpunten

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl