In 2017 kwam er een horrorverhaal naar buiten over een groep gearresteerde pedofielen in Zwolle met delen van kinderlichamen in vriezers.

Het schokkende relaas kwam naar buiten via Kevin Annett en de organisatie ITCCS, maar is het verhaal nu waar of niet?
We kregen de vraag van een lezer of we ons wat zouden willen verdiepen in de man die met de meest sensationele verhalen komt over satanisch kindermisbruik, de Canadees Kevin Annett.

Kindermisbruik en dan vooral de satanische variant daarvan, is een epidemie in de hoogste kringen. Kinderen misbruiken, verkrachten en afslachten wat ze dan offeren noemen, gebeurt al sinds mensenheugenis.

Het voert terug naar Babylonische tijden waar het offeren van kinderen normaal was en de satanische sekte die nu tijdelijk aan de touwtjes trekt op aarde aanbidden dezelfde goden en slachten niet alleen zelf kinderen af, maar gebruiken het ook om mensen “die hogerop” willen komen, te chanteren.

Deze worden gedwongen dit soort praktijken bij te wonen, waardoor ze dan opeens deel uitmaken van “hun kleine geheim” en honderd procent chantabel zijn.

Ook de niet zo koninklijken hebben uiteraard satanische eigenschappen en doen ook volop mee aan dit soort praktijken en niemand vraagt zich af hoe het kan dat er jaarlijks wereldwijd vele miljoenen kinderen verdwijnen.

Om dat verder te verduidelijken, hierna een deel uit een eerder artikel met hetgeen David Icke daarover te vertellen heeft.

"Dit is niet alleen een verhaal over Engeland, omdat dezelfde pedofiele en satanische netwerken in het geheim het totale politieke systeem over de hele wereld manipuleren en dat zeker ook op plaatsen zoals Noord Amerika. De Bush familie zit er tot over hun nek in.

Wat zelfs mensen die “open minded” zijn niet kunnen begrijpen, is de onvoorstelbaar grote schaal waarop dit gebeurt. Het misbruiken van kinderen, moord en menselijke offering wereldwijd en hoe dit het cement is dat de wereldelite bijelkaar houdt, op lokaal gebied, op nationaal gebied en op internationaal gebied.

Voor het grotere beeld moet je dan ook de vraag stellen: “Waarom pedofilie?”. Ik kan dat gemakkelijk beantwoorden, maar je moet er wel voor openstaan om dit te accepteren en de mensen die hiertoe in staat zijn vormen uiteraard niet de meerderheid.

De mensen die zich bezighouden met deze satanische pedofiliepraktijken zijn bezeten door “pure kwaadaardigheid” en dus geven zij hier uitdrukking aan. Dat is waarom pedofilie zo fundamenteel verbonden is met satanisme, in ieder geval één van de redenen is.

Het satanisch ritueel zorgt voor het totaal bezitten van het “voertuig” en pedofilie drukt dat bezit uit om de bezittende entiteit in staat te stellen zich te voeden met de levenskracht van het kind tijdens het seksueel misbruik. Ik heb dezelfde netwerken van pedofielen, satanisten en geheime genootschappen aangetroffen in ieder land dat ik heb onderzocht en dat zijn er niet weinig.

De netwerken, die uiteindelijk één zijn, opereren wereldwijd en tot op het niveau van de lokale gemeenschappen. Zonder uitzondering ontdek je dat op alle niveaus leden van dit geheime, pedofiele, satanische netwerk sleutelposities bezetten op ondermee het gebied van politiek, overheid, forensische instituten, wetshandhaving en de rechterlijke macht. Ik zeg niet dat iedereen in die posities zo is natuurlijk, omdat zich ook daar veel echt fatsoenlijke mensen bevinden.

De netwerken echter in het wereldwijde spinnenweb dekken zich af door te zorgen dat iedere claim over hun activiteiten, en dat is niet alleen pedofilie, wordt “onderzocht”, vervolgens afgedaan en weggemoffeld door leden van het netwerk bij de politie en op andere niveaus van wetshandhaving. Mocht een zaak toch naar de rechtbank gaan, dan zorgen ze dat hun eigen “veilige” mensen worden benoemd voor een dergelijke zaak om het deksel stevig op de doofpot te houden.

Leden van het netwerk of ring zoals het ook wel wordt genoemd, in alle belangrijke posities dekken elkaar af. De enige manier om deze mensen ooit veroordeeld te krijgen is als binnen het politieke en wettelijke systeem fatsoenlijke en goedbedoelende mensen de dijken er omheen zullen breken en daarmee hen de invloed ontnemen".


Enkele jaren geleden dook er een Canadees op, Kevin Annett, die een organisatie vertegenwoordigde die zich bezighield met het opsporen van satanische kindermisbruikers. We schreven daar in 2013 het volgende over:

Een organisatie die zich specifiek bezighoudt met misdrijven van de Kerk is The International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS).

Er volgden nog meer spectaculaire berichten zoals dat de vorige paus Benedictus door een soort alternatieve rechtbank was veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf.

Het jaar daarop verschenen nog een aantal verrassende berichten via het ITCCS, zoals de getuigenis van Anne Marie van Blijenburgh. Dat vonden wij dermate interessant dat we zelf geprobeerd hebben deze dame te interviewen. Na een eerste contact deelde ze daarna mee dat ze, na het inwinnen van juridisch advies, niet met ons wilde spreken.

Iemand die het wel gelukt is om haar te interviewen is Wim Dankbaar, voornamelijk bekendgeworden door zijn onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra.

Dit is zijn conclusie:

Ik heb dat interview inderdaad gedaan, vooral omdat ik daarvoor al zeer sceptisch was over haar claims.

Annemarie van Blijenburgh is zwaar psychisch gestoord. Niets van wat ze fantaseert is waar. Alles wat ik kon checken bleken volledige fabels. Keihard bewijsbare fantasie. Uiteraard heb ik ook met de eerzame gebroeders Van Korlaar gesproken. Je zal maar zo’n moeder hebben als kind.

Kevin Annett is een zo mogelijk nog een grotere oplichter.

Na 2014 is Kevin Annett en ITCCS bij ons een beetje uit beeld verdwenen, omdat we toch een wat ongemakkelijk gevoel kregen bij deze man.

In 2017 kwam ITCCS echter weer uitgebreid in het nieuws, ditmaal in de Volkskrant die het volgende schreef:

Schokkend nieuws: Dutrouxachtige vondsten in Zwolle. Agenten van de 'ITCCS' (International Tribunal into Crimes of Church and State) troffen in koelcellen en geheime kelderruimtes kinderen aan, ondervoed en in elkaar geslagen en opgesloten in kleine kooien. Ook zijn lichaamsdelen, martelwerktuigen, audio- en video-opnameapparatuur en pornografisch materiaal gevonden. De inval was onderdeel van een internationale operatie, waarbij in Zwolle, Dijon (Frankrijk) en Luzern (Zwitserland) acht kinderen, onder wie baby's, werden bevrijd.

Geef toe: dit wist u niet. Logisch, want u raadpleegt 'mainstream media' en die zijn zoals bekend 'in handen van een handvol mensen die nauw betrokken is bij de satanische Negende Cirkel-sekte. Ze hebben er geen belang bij om het breed uit te meten in het nieuws, omdat het hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot grote maatschappelijke verontwaardiging'. Dat schrijft website ellaster.nl, 'blog voor mensen die op zoek zijn naar de waarheid en alternatieve standpunten'. Het bericht is natuurlijk onzin. Maar die notie in deze burgerlijke krant zal de (anonieme) verspreider alleen maar sterken in het complotdenken.


Of het bericht onzin is zoals de Volkskrant schrijft of niet, weten we niet, maar wel dat er voor zover ons bekend niets concreets is aangevoerd waaruit zou kunnen blijken dat dit verhaal waar is.

Als je later de uitleg leest bij EllaSter waarom ITCCS niets kan of wil aanvoeren in de vorm van enig bewijs, dan krijg je de indruk met ITCCS te maken te hebben met een gigantisch grote organisatie met talloze afdelingen en medewerkers.

Echter, volgens een soort alternatieve Wikipedia, genaamd Rational Wiki, is het allemaal slechts Kevin Annett in zijn eentje. Hij zou al die mooi klinkende namen hebben verzonnen, er zouden nooit rechtszaken zijn geweest en het gaat zelfs zover dat Annett zichzelf interviewt als vertegenwoordiger van ITCCS.

At the heart of the "organization" is something Annett calls the International Common Law Court of Justice or ICLCJ, which is rather similar to those "common law courts" sometimes set up by freemen on the land, right down to the "citizen jurors". This court, however, exists only in the mind of Annett.

Hier komt men tot dezelfde conclusie als Wim Dankbaar, de man is een fantast en speelt met allerlei niet bestaande organisaties.

Als ITCCS wel een organisatie is of was, dan is het vreemd dat de website nu compleet uit de lucht is. Een echt bestaande organisatie verdwijnt niet zomaar. In vorige jaren zag de website er zo uit.

EllaSter blijft onverdroten doorgaan met het promoten van Kevin Annett. Zo ook in mei dit jaar, toen daar een verhaal verscheen dat Annett zou zijn gearresteerd, maar onder grote druk weer vrijgelaten.

Daar wordt Kevin in een cel gezet en ondervraagd. Ze stellen hem vragen over het (Britse?) koningshuis, hetgeen veelzeggend is. Hij wil geen vragen beantwoorden, omdat de mannen zichzelf niet identificeren en er geen advocaat aanwezig is. Later die nacht laten ze hem met rust.

Nadat het ITCCS (International Tribunal into Church and State) op de hoogte is gebracht van Kevin Annett’s opsluiting, nemen ze contact op met meerdere agentschappen en regeringen.

Er komt meteen een enorm diplomatiek offensief op gang. Dat leidt uiteindelijk tot internationale druk, met name vanuit een mensenrechtenorganisatie bij de Verenigde Naties en ‘een Europese overheid’. Een diplomatieke nota van protest met betrekking tot Kevin’s illegale detentie wordt aan de Privy Council kantoren in Ottawa en Londen gestuurd, als ook aan het kantoor van de premier in Ottawa, en aan Ralph Goodale, de Canadese minister van Openbare Veiligheid. Kevin Annett wordt kort daarna vrijgelaten.

Dat zou dan allemaal gebeurd zijn door een organisatie die volgens velen niet bestaat en in ieder geval niet meer op internet is te vinden.

Naar aanleiding van het Zwolle verhaal is ook de volgende man, Rob Arts, zwaar gefrustreerd omdat hij wanneer hij kritische vragen stelt met een kluitje het riet in wordt gestuurd.Dezelfde argumenten die Rob Arts aanvoert zijn eind 2014 ook aanleiding voor Exopolitics TV directeur Alfred Lambremont Webre om iedere samenwerking met Kevin Annett onmiddellijk te beëindigen. Zij hebben toen alle eerdere interviews met Kevin Annett offline gezet met als reden dat Annett nooit iets heeft kunnen onderbouwen van wat hij claimt. Exopolotics vond derhalve dat zij een morele verplichting had om Annett te kwalificeren als frauduleus persoon en zo de maatschappij tegen hem te beschermen.

Volgens de website EllaSter zijn het allemaal pogingen om Kevin Annett in diskrediet te brengen en is de man oprecht.

Ze schrijven verder:

In september 2012 vestigde het ITCCS een juridische tak, het ICLCJ (International Common Law Court of Justice). Het ICLCJ bestaat uit juristen en advocaten uit België, Engeland en de VS. Sinds de oprichting zijn er inmiddels in 26 landen vergelijkbare gerechtshoven en meer dan 50 aanverwante groepen opgestart.

Het hoofdkwartier van het ITCCS stond officieel geregistreerd in Brussel, maar waarschijnlijk is dit nooit meer dan een postadres geweest. Kevin Annett heeft nooit prijsgegeven waar de rechtszittingen hebben plaatsgevonden en welke rechters en juryleden daarbij betrokken waren. Zijn verweer is dat deze informatie de levens van de betrokkenen in gevaar zullen brengen.


Wij kunnen totaal niets vinden, waar dan ook, wat wijst op een bestaande organisatie. Geen adres, geen website, geen kantoor, geen contactmogelijkheden, niets van dat alles.

De websites die er waren voor ITCCS en haar gerechtshof zijn uit de lucht. Voor een club die in 26 landen gerechtshoven zou hebben met meer dan 50 aanverwante groepen zoals EllaSter schrijft, is het niet erg praktisch om zo totaal onvindbaar te zijn.

Zoals Rob Arts zegt in zijn video laten ook wij ons graag overtuigen van het tegendeel, maar vooralsnog wijst alles erop dat ITCCS een complete "one man (fake) show" is van Kevin Annett.

Mocht Kevin Annett wel echt zijn en hebben wij dingen over het hoofd gezien betreffende de volgens ons niet bestaande organisatie ITCCS, dan horen we dat graag.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl