Als er iets is dat we de afgelopen jaren hebben geleerd is het dat de satanische kliek die uit is op totale wereldcontrole, ons symbolische boodschappen geeft.

Zo hebben ze een nieuwe naam bedacht voor het coronavirus, waardoor het nu Covid-19 heet en dat berust op alles behalve toeval.Jonathan Kleck, zeer gelovig Christen, houdt zich al jaren bezig met het ontrafelen van allerlei occulte puzzels is. De man weet soms met wonderbaarlijke ontdekkingen te komen. We merken daarbij op dat hij alles stoelt op zijn visie van het geloof en de bijbel. Een geloof waarin hij rotsvast is, waarbij hij naar eigen zeggen een rol speelt als boodschapper en God hem in staat heeft gesteld om bepaalde dingen te doorzien die een doorsnee iemand niet snel zal opmerken. Wij schreven eerder ook over zijn intrigerende verklaring aangaande de aanslagen op 9/11 in New York.

Nu heeft hij onderstaande video gemaakt die we kregen opgestuurd van een lezer (dank!) vergezeld van de volgende tekst:

Graag wilde ik een toevoeging geven op jullie laatste artikel over het coronavirus en de officiele naam die eraan is gegeven: Covid-19.

Niet verrassend is dat deze naam niks anders is dan dat de satanische sekte die hier op aarde de touwtjes in handen heeft recht in je gezicht laat zien dat zei t zijn die achter dit virus zitten.

De betekenis is: Angel of the bottomless pit(Satan)--Sheep(het volk)--Slaughter.

Voor een uitleg hiervan verwijs ik naar de volgende link.


En dan verwijst hij naar de onderstaande zeer uitgebreide twee uur durende video.

De formele uitleg van de naam Covid-19 is dat dit staat voor: corona virus disease 2019, maar Jonathan Kleck heeft daar een heel andere uitleg voor.

In de onderstaande video breekt Jonathan het woord Covid-19 op in drie stukken.

Als eerste de letter C, de derde letter van het alfabet die staat voor wat hij noemt de Angel of the bottomless pit.

xxx

In het Nederlands betekent dit het volgende:

Hij wordt in de Bijbel (Nieuwe Testament, De Openbaring van Johannes 9:11.) de engel des afgronds genoemd. Zijn Hebreeuwse naam is אבדון (Avadon), wat 'verderf' of 'vernietiging' betekent. Zijn Griekse naam is Apollyon. ... In het Oude Testament betekent Abaddon het dodenrijk.

Dan neemt Jonathan de opeenvolgende letters Ovid. De letterlijke betekenis van het woord zie je op de volgende afbeelding en die is “schapen”.

xxx

En als laatste neemt hij het getal 19, dat volgens Bijbelse begrippen ook weer een bijzonder betekenis heeft. Het staat voor het Hebreeuwse woord “Ibchah”, dat afkomstig is uit het oude testament en “slachten” betekent.

xxx

Waarmee we voor dit virus een naam hebben die zegt dat satan de schapen naar de slachtbank leidt.

Verder vindt hij meer bijzondere dingen betreffende het virus zoals het woord “corona”. De betekenis van dit woord is kroon en Jonathan brengt dit in verband met het Vaticaan dat bolstaat van de reptielensymboliek zoals wij ook eerder schreven.

Het Vaticaan zelf is, ook volgens Jonathan, gebouwd als een slang die een kroon (corona) draagt.

xxx

Hierna een afbeelding vanuit een andere invalshoek.

xxx

Binnen in het Vaticaan bevindt zich een bijzonder altaar, dat als bekroning een (dode) schapenkop heeft.

xxx

Zoals Jonathan in de video uitlegt, symboliseert dat altaar ook de vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen, waarbij het laatste symbool staat voor de slang (satan) die zijn zaad in Eva spuit.

xxx

Volgens de theorie van Jonathan hebben we hier dan te maken met een virus dat de nietsvermoedende schapen (de mensheid) zal afslachten. Dezelfde symboliek die in de naam Covid-19 voor komt vinden we ook terug bij het Vaticaan, hetgeen natuurlijk niet zo vreemd is, omdat dit instituut sinds 1963 ook satanisch is.

De video gaat dan verder met de sterke overtuiging die Jonathan heeft dat wij ons in het einde der tijden bevinden en komt hij met allerlei voorbeelden om wat hij zegt kracht bij te zetten. Ook heeft hij het over de locust (sprinkhanen) plaag waarover in de bijbel wordt gesproken en wat momenteel heel aktueel is.

Voor de liefhebbers heel interessant. Voor ons is het belangrijkste te weten dat er achter dit virus een duivelse agenda schuilt en dat wordt met deze uitleg van Jonathan zeker bevestigd.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl