Het Vaticaan heeft de door velen met passie geanticipeerde witte rook uit de schoorsteen tevoorschijn doen komen.

Misschien was in (ook) dit geval zwarte rook beter op z'n plaats geweest.Dat we in bijzondere tijden leven, dat weten we. Dat wordt nu eens temeer onderstreept met de benoeming van de nieuwe paus. Het is geen Peter van Rome geworden, zoals velen hadden verwacht mede vanwege de voorspellingen van Sint Malachius.

Wél hebben we nu voor het eerst in de historie een Jezuïet benoemd tot paus. Dat mag gerust beschouwd worden als slecht nieuws voor de mensheid. Nu is de hele katholieke kerk door de geschiedenis heen dat vaak geweest voor de mensheid, maar het gaat nu een nieuwe sinistere fase in.

Hieronder nogmaals een schema van de werkelijke machtsstructuur op aarde volgens de auteur John Phelps:


satan 1

Vanaf 1963 hoort ook het Vaticaan officiëel bij de club van satan. Dit is bekend geworden door een inmiddels overleden Jezuïeten priester Father Malachi Martin die een boek schreef over deze gebeurtenis.

Door de benoeming van een Jezuïet als paus wordt nu duidelijk aangegeven dat de tijd is gekomen om de totale wereldheerschappij zo snel mogelijk in handen te nemen. Voor wie niet weet waar de Jezuïeten precies voor staan volgt hier de eed die iedere Jezuïet moet afleggen:

"Ik verklaar dat ik geen opinie of wil van mijzelf heb (...) maar zonder te aarzelen elk commando dat ik ontvang van mijn superieuren in de Militie van de Paus en van Jezus Christus zal gehoorzamen”.

“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, het wurgende touw, het staal van de lange dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen (...) zoals ik, wanneer dan ook, geïnstrueerd zal worden door een agent van de paus of superieur van de broederschap van het Heilige Geloof, van de Orde van Jezuïeten”

Dit betekent waarschijnlijk eveneens dat de tijd voor de geveinsde buitenaardse invasie en de komst van de valse messias ook een stap dichterbij is gekomen. Dát is de werkelijke reden voor het ontslag van Benedictus. Deze man moest plaatsmaken voor de Jezuïeten die nu niet langer willen wachten met het grijpen van de macht omdat de tijd dringt. Iedere dag worden er meer beerputten geopend en het zal niet lang meer duren voordat alle satanisten zijn ontmaskerd.

Hoe komt het dat je in dit soort netwerken ook altijd weer (dezelfde) bekende namen tegenkomt:

“Prinses Máxima heeft in het geheim 128.000 euro (200.000 dollar) geschonken aan de Argentijnse kardinaal en aartsbisschop van Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Dat meldt het Argentijnse weekblad Noticias”. (Redactie: ja dames en heren, daar gaan uw belastingcenten!)

De Jezuïet Bergoglio, die men ook wel de man die nooit lacht noemt, is hier breed lachend te zien met de Argentijnse dictator Jorge Videla. Deze voor veel gruweldaden verantwoordelijke dictator moet een gezellige kerel zijn geweest bij leven want ook de vader van Máxima had dolle pret met hem.


gina

Bergoglio, nu paus Franciscus, die in verband wordt gebracht met de ontvoering van een aantal priesters en de ontvoeringen van kinderen.

Terwijl uit naam van deze kerk over de hele wereld honderdduizenden kinderen zijn misbruikt, verkracht en in sommige gevallen gedood, stopt alles als bekend wordt dat er witte rook komt uit het Vaticaan en houden meer dan een miljard mensen zich bezig met het aanbidden van de Jezuïeten en satan.

Het eindspel is nu pas écht begonnen!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl