In eerste instantie dachten wij en met ons vele anderen, dat de voorspelling van Sint Malachius niet was uitgekomen.

Niets is minder waar, Petrus Romanus is hier als Franciscus I, alias Bergoglio, een man met een (duister) Argentijns verleden.Waar we in eerste instantie dachten dat de voorspelling van Sint Malachius en de laatste paus, Peter van Rome (Petrus Romanus), niet was uitgekomen, blijkt nu dat de voorspelling wel degelijk klopt.

Alhoewel in Buenos Aires geboren, waren zijn ouders volledig Italiaans, afkomstig uit de omgeving van Turijn waardoor Bergoglio Italiaans of Romaans bloed heeft en de term Romanus dus wel degelijk op deze paus van toepassing is. Bovendien is hij opgeleid in Rome. De gekozen naam is een vernoeming naar Franciscus van Assisi. Zijn werkelijke volledige naam was Francesco di Pietro di Bernardone. Pietro of Petrus brengt ons dan naar Petrus Romanus.

Er is een tweede manier om Petrus Romanus uit te leggen. Het woord paus werd in de Middeleeuwen opgevat als een acroniem van het Latijnse Petri Apostoli Potestatem Accipiens (Van de apostel Petrus de macht ontvangend). Met andere woorden Petrus staat simpelweg voor paus en Romanus voor zijn Italiaanse afkomst. Petrus Romanus, de Italiaanse paus.

Wat ook bijna iedereen over het hoofd zag is dat Sint Malachius met de naam Petrus Romanus kennelijk niet bedoelde dat dit de letterlijke naam zou zijn van de paus, maar dat Petrus Romanus een soort cryptische omschrijving is zoals hij dat ook deed met andere pausen. In dat kader zou "de Italiaanse Paus" heel goed passen bij de manier waarop Sint Malachius de pausen omschreef.

Dit betekent dan ook dat we het lijstje van de laatste tien pausen zoals voorspeld door Sint Malachius kunnen afmaken:

103 - Het Brandend Vuur (Pius X)
104 - Religie in Ruines (Bendedictus XV)
105 - Moedig Geloof (Pius XI)
106 - De Goede Herder (Pius XII)
107 - De Herder en de Zeeman (Johannes XXIII)
108 - Bloem der Bloemen (Paulus VI)
109 - Van de Halve Maan (Johannes-Paulus I)
110 - Het werk van de Zon (Johannes-Paulus II)
111 - Van de Glorieuze Olijf (Benedictus XVI)
112 - Petrus Romanus (Fransiscus I)

Verder meldde de voorspelling dat het zou gaan om een zwarte paus en ook dat namen velen, inclusief wij hier op de redactie, te letterlijk. Daarbij denkend aan de Afrikaanse kardinaal met donkere huidskleur (zwart) die op de nominatie stond om eventueel gekozen te worden. Het verband is ook in dit geval beeldend bedoeld en wel als volgt:

"De Sociëteit van Jezus (jezuïeten), waartoe de nieuwe paus behoort, is met ongeveer 19.000 leden de grootste religieuze orde in de Rooms-Katholieke Kerk. Hoewel de generaal-overste van de orde wel eens de zwarte paus wordt genoemd, heeft de orde nog nooit een paus voortgebracht." (Redactie: deze quote is afkomstig uit een artikel van de Volkskrant en is hier in zijn geheel te lezen.)

Dan zijn er mensen die vinden dat men (wij) de nieuwe paus, die toch zo’n aardige vent lijkt, het voordeel van de twijfel moeten geven en niet bij voorbaat veroordelen. Dat hoeven wij ook niet te doen, want Bergoglio heeft zichzelf al veroordeeld door de rol die hij in de Argentijnse geschiedenis heeft gespeeld:

De militaire junta, geleid door Generaal Jorge Videla was verantwoordelijk voor ontelbare moorden, inclusief die op priesters en nonnen die tegen het militaire bewind waren.

Het schrikbewind begon met een militaire coup in 1976 dat een einde maakte aan het bewind van Isabel Peron. Tijdens de militaire dictatuur die duurde van 1976 tot 1983 stond Bergoglio aan het hoofd van de Jezuïeten in Argentinië. Daarnaast was hij bisschop, later aardsbisschop en vanaf 2001 kardinaal.

De periode van Videla wordt ook wel de “dirty war” genoemd, de vuile oorlog. De militaire junta werd vanaf het allereerste begin in het geheim gesteund door CIA/Washington/Wall Street. Degene die hier een prominente rol is speelde was Henry Kissinger. Wall Street speelde een belangrijke rol in de latere gebeurtenissen in het land en stond dan ook vierkant achter Videla.

De katholieke kerk in Argentinië speelde een sleutelrol bij het in stand houden van de dictatuur. Zij steunde het regiem dan ook door dik en dun. De top van de katholieke kerk was stilzwijgend medeplichtig aan het martelen en de massamoord van de ongeveer 22.000 mensen die verdwenen in de periode 1976 tot 1978. Daarna vielen er nog eens duizenden slachtoffers in de periode 1978 tot 1983 toen het regiem werd gedwongen de macht te overhandigen.

Op de volgende foto zie je Videla die op communie gaat bij Bergoglio:


berg

Bergoglio, als hoogste Jezuïet in Argentinië, was goede maatjes met Jorge Videla en de top van het zakenleven in Argentinië. Videla op zijn beurt was weer goede maatjes met David Rockefeller, hetgeen dan ook resulteerde in de benoeming van een Wall Street kloon en eveneens goede vriend van David Rockefeller als Minister van Economische Zaken, Jose Alfredo Martinez de Hoz.

Er bestaat geen enkele twijfel over het feit dat Bergoglio in de jaren '70 de door de CIA gesponsorde militaire dictatuur steunde. Veel van het lagere katholieke voetvolk, zoals gewone priesters en nonnen waren tegen de dictatuur, maar de hogere rangen van de kerk stonden ferm achter Jorge Videla.

Los van zijn verleden heeft de benoeming van Bergoglio onmiddellijke geopolitieke gevolgen voor Zuid Amerika. (hetgeen uiteraard de bedoeling is). De katholieke kerk heeft een grote politieke invloed in Zuid Amerika. Het is tevens in een positie om de publieke opinie te beïnvloeden. Dit is uiteraard bekend bij de architecten achter de schermen.

Eén van de rollen die Bergoglio dient te spelen in zijn rol van Franciscus I is die van een soort undercover agent die de politiek in Zuid Amerika gaat beïnvloeden. Net zoals hij in de dagen van de Junta de belangen van Wall Street en de CIA behartigde, zo zal hij dit nu gaan doen in die landen die zich proberen te onttrekken aan de macht van de bankiers en Amerika. Dit zijn landen zoals Venezuela, Ecuador en Bolivia.

We hebben hier niet te maken met een nieuwe herder die het beste voor heeft met zijn kudde schapen. We hebben hier te maken met een satanische/occulte organisatie. Daarin neemt het getal 13 dan ook een prominente plaats in. Het is daarom ook geen toeval dat de benoeming van de nieuwe paus plaatsvindt op 13-3-2013, dat de witte rook verschijnt om 19:13 en dat de eerste toespraak van de nieuwe paus plaats vindt om 20:13. (Redactie: dit lijkt vergezocht echter in occultisme zijn cijfers en een bepaalde orde daarin gebonden aan evenementen, van groot belang. Dit is dan zeker ook geen toeval.)

Satanische Jezuïeten hebben nu formeel de controle van de katholieke kerk overgenomen. Een religieus instituut dat tot op dit moment 9.942.938 slachtoffers heeft gemaakt. Dit zijn gedocumenteerde slachtoffers, de werkelijke aantallen liggen nog veel hoger.

Bronnen:

Global Research
Vatican Crimes
Infowars
Xander Nieuws

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl