Werd de school in Sandy Hook gebouwd als tempel met als doel er aan het einde van de Mayakalender kinderoffers te brengen?

Want hoe kan het dat de school een exácte kopie is van de Tempel van de Gevederde Slang waar door de Maya's in december mensenoffers werden gebracht?


Update: 11 december 2013

Over enkele dagen is het precies een jaar geleden dat op 14 december 2012 de beruchte schietpartij plaatsvond bij de lagere school in Sandy Hook in de Amerikaanse staat Connecticut.

Wij hebben hier talloze artikelen over geschreven omdat het hier met zekerheid geen moord betrof begaan door een dolgedraaide jongeman, maar wel een slecht inelkaar gezette False Flag operatie met een sinistere achtergrond.

In het onderstaande originele artikel staat uitgebreid beschreven waarom dit geen "normale" moord was, maar een rituele offering van kinderen.

Naast dat deze daders occultisten zijn en geobsedeerd door zaken zoals numerologie, geometrie en astrologie, kunnen ze het ook niet laten om door middel van symbolen de bevolking op een arrogante manier te laten zien dat zij het zijn.

Dat visitekaartje met symboliek is nu ook weer prominent achtergelaten in de nieuwe kinderspeeltuin die inmiddels is aangelegd bij de Sandy Hook school. Op het volgende plaatje kun je zien hoe die speeltuin eruit ziet.

sh1

Het ziet er allemaal onschuldig uit, totdat je inzoomt op één van de speeltoestellen op de foto.

sh1

Wat je ziet is een kind dat met zijn armen een driehoek (piramide) vormt met daarboven in het alziende oog. Niet gewoon een kind dat er natuurlijk uitziet, zoals kinderen dat doen, maar een met alziend oog dat je aanstaart.

Een veel duidelijker boodschap dan dit hadden ze eigenlijk niet kunnen afgeven. Dit kind als sinister symbool op de plek waar de rituele offering plaatsvond.

De uitdrukking “race 4 chase” heeft betrekking op een atleet die een x bedrag per afgelegde mijl doneerde aan een speciaal fonds dat was opgericht in nagedachtenis van één van de slachtoffers, Chase Kowalski.

Tot op de dag van vandaag zijn er nog uitgebreide bedelrondes om geld te geven ter nagedachtenis van de slachtoffertjes. Zodanig zelfs, dat sommige uitroepen:
“Why are they still begging for money?? Haven't the families already received millions in donations??”

Kortom, it’s all about the money. De piramide, het alziende oog en totale controle van het monetaire systeem. De naam Chase is ook niet voor niets gekozen, dezelfde naam als JP Morgan Chase, de sponsor van de Race 4 Chase en in de invloed van de Rockefellers en Rothschilds.

De kleine Chase maakt in een video een soort hartje naar zijn moeder en dat beeld is nu vervormd tot een schaamteloze Illuminati cartoon. Als je eenmaal één symbool hebt gevonden, blijken er vaak meerdere te zijn, zo ook in dit geval. Wederom ziet er in eerste instantie onschuldig uit.

Een vlinder met daaronder een boodschap op aandacht te vragen voor autisme.

sh1

De vlinder is een bekend symbool voor Monarch mind control. Een techniek die door talloze organisaties is gebruikt voor geheime doeleinden. Het is een vervolg op het bekende MK-Utlra mind control programma dat ontwikkeld is door de CIA. De methodes die daarbij gebruikt worden zijn buitengewoon sadistisch. Het doel van dit mind control programma is om het slachtoffer te traumatiseren en de resultaten zijn afgrijselijk.

Het creëert een mind control slaaf die door een “trigger” iedere door zijn handler gewenste actie zal uitvoeren. Daarnaast is er een direct verband te leggen tussen mind control en autisme. Autisme is een emotioneel probleem waarbij het kind zich terugtrekt van de werkelijkheid en in zijn of haar eigen wereld van veranderd bewustzijn blijft.

De mind control programmeurs konden er jarenlang niet achter komen waarom sommige kinderen vanuit het trauma autisme ontwikkelden. In sommige gevallen leek dat gerelateerd te zijn aan een hoog I.Q en genetische eigenschappen. De programmeurs konden deze kinderen niet bereiken en eigenlijk kwamen deze veelal terecht in psychiatrische ziekenhuizen of werden gebruikt in rituelen. Tot ongeveer 20 jaar geleden, toen men besloot dat er meer en meer van deze kinderen mochten overleven. In vaktermen worden deze kinderen omschreven als “ failures in mind control programming”

Zo hebben we in Sandy Hook de mindcontrol slaaf Adam Lanza, aangevuld met andere schutters, die instrumentaal zijn in de rituele offering door de occulte Illuminati van een klas onschuldige kinderen. Deze zieke geesten kunnen het niet nalaten om trots te laten weten dat zij het zijn geweest die voor dit bloedbad verantwoordelijk zijn.

Bronnen:

Godlike Productions
Whale To
Educate Youself


Origineel artikel: 5 januari 2013

In Theotihuacan in Mexico bevindt zich een tempel genaamd de Tempel van de Gevederde Slang. Het complex bestaat uit een piramide met omliggend terrein en werd in oude tijden gebruikt als een plaats waar ritueel mensen werden geofferd.

De Gevederde Slang is een andere naam voor de God van de Azteken, Quetzalcoatl, ook wel Kukulcan genoemd. En hoe onwaarschijnlijk dit misschien ook klinkt, er is een direct verband tussen deze tempel en de school in Sandy Hook.

Het heeft er alle schijn van dat de school in Sandy Hook werd gebouwd met maar één doel voor ogen: de rituele offering van kinderen. Dit plan werd al voorbereid lang voordat Adam Lanza werd geboren en ver voordat de school in Sandy Hook werd gebouwd. En er is een verband tussen wat er op 14 december gebeurde in Sandy Hook en de Maya’s.

Wat veel mensen blijven vergeten is dat de leiding van deze wereld op dit moment nog steeds in handen is van de Jezuïeten en dat deze groep een directe lijn heeft met satan. Daarmee is ook direct de vraag beantwoord wie verantwoordelijk zijn voor deze slachting die er ogenschijnlijk uitziet als een “toevallige gebeurtenis”, maar dat allesbehalve is.

We schreven in een eerder artikel "Dat is ook de reden dat occultisten een obsessie hebben met numerologie, geometrie en astrologie, omdat dit de werktuigen zijn waarmee de berekeningen gemaakt kunnen worden die nodig zijn om voordeel te halen uit die tijdelijke portalen en contact te krijgen met hogere geesten. Dat is de reden dat bepaalde dingen gebeuren op bepaalde plaatsen en op bepaalde tijden. Niets, maar dan ook helemaal niets berust op toeval".

Het is dan bijvoorbeeld ook geen toeval dat zowel de Tempel van de Gevederde Slang in Mexico en de school in Sandy Hook op precies dezelfde grootcirkel liggen.


sandy 2

De grootcirkel die begint in het plaatje bij de Tempel van de Gevederde Slang in Theotihuacan (de stad van de Goden) loopt vervolgens door Sandy Hook, maar ook de Montauk Mind Control faciliteit, alsmede Stonehenge en CERN in Geneve.

In vroegere tijden werden belangrijke bouwwerken gepositioneerd op bepaalde energieplekken op aarde, de zogenaamde leylijnen, een soort energiemeridianen. Daar waar deze lijnen elkaar kruisen ontstaan een soort accupunctuurpunten waardoor mensen die gevoelig zijn voor deze energie ter plaatse in een andere staat van bewustzijn komen.

De piramides en tempels in Theotihuacan en Gizeh zijn dan ook niet voor niets op dit soort lokaties gebouwd. Deze leylijnen vormen een bepaalde matrix rondom de aarde gebaseerd op de principes van de heilige geometrie. En het is dan ook niet voor niets dat belangrijke gebouwen en gebeurtenissen vaak voorkomen en plaatsvinden op deze lijnen.

Zoals te zien is op onderstaande afbeelding:


sandy 3

Zoals je kunt zien hebben er meerdere grote moordpartijen op deze lijnen plaatsgevonden, maar ook 9/11 en de orkaan Katrina. Het is dan ook geen toeval dat er zowel een HAARP installatie, een Mind control faciliteit als Montauk en een deeltjesversnellerinstallatie in Cern op deze lijnen liggen. Net zo min als het toeval is dat de orkaan Sandy aan land kwam precies op dezelfde leylijn als waar de Tempel van de Geverde Slang, Washington DC en Sandy Hook op liggen.

In Theotihuacan bevinden zich een tweetal piramides, de piramide van de zon, de piramide van de maan, maar het belangrijkste bouwwerk is de Tempel van de Gevederde Slang, met een God, Quetzalcoatl die tevreden gehouden moe(s)t worden door het offeren van kinderen. Deze kinderoffers vonden plaats in een bepaalde periode ieder jaar en wel tussen 29 november en 18 december.

Dat is ook de exacte reden waarom de offering in Sandy Hook plaatsvond op 14 december. De reden dat deze God vriendelijk gestemd dient te worden was en is om iedere 52 jaar door massale kinderoffers te voorkomen dat de wereld zou vergaan. Dat was precies wat er gebeurde in Sandy Hook omdat op 21 december wederom een cyclus van de Mayakalender ten einde liep.

En in fit geval niet alleen het einde van een gewone cyclus, maar tevens het einde van een veel langere van 26.000 jaar. Ook 260 jaar is een bekende cyclus in de Mayakalender en er werden 26 mensen vermoord in Sandy Hook.

Als je de plattegrond neemt van de Tempel van de Gevederde Slang en je legt die over de Sandy Hook school dan zie je dat de school in feite niets anders is dan een replica van deze tempel en wel tot in het kleinste detail.

Eerst de tempel:


sandy 5

En dan de Sandy Hook school of tempel:


sandy 4

Bovendien liggen de twee geografisch gezien ook onder exact dezelfde hoek ten opzichte van het noorden. En beiden hebben als doel om door middel van kinderoffers de Gevederde Slang gunstig te stemmen en zodoende het einde van de wereld af te wenden. Zelfs de wet van de kansberekening laat niet toe dat dat er hier sprake van toeval zou zijn....

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl