Uit een verklaring van een getuige blijkt dat onze minister president Mark Rutte één van de vele hoogwaardigheidsbekleders is die betrokken zijn bij rituele kindermoorden.

Hij is zeker niet de enige want ook namen uit de koninklijke familie komen naar voren.Update: 11 september 2014

In het onderstaande originele artikel van uit juni van dit jaar spraken wij over een op dat moment anonieme vrouwelijke Nederlandse getuige. Zij had voor het ITCCS een verklaring afgelegd waarin ze vertelde aanwezig te zijn geweest bij rituele moorden op kinderen in het bijzijn van zeer hoge functionarissen uit ons land.

Gisteren is via ITCCS bekend geworden wie deze vrouw is en haar getuigenis staat op de video hieronder.

Zij vertelt daarin onder meer het volgende:

Haar naam is Anne Marie van Blijenburgh. Gedurende een periode van 24 jaar was zij getrouwd met Kees van Korlaar. Deze vormde samen met zijn drie broers het zogenaamde Octopus syndicaat.

Deze misdaadgroep is actief vanaf 1960 tot vandaag de dag en heeft in opdracht van voormalig koningin Beatrix de verkrachtingen en moorden georganiseerd op kinderen in een publieke omgeving.

Deze kinderen werden verkregen via jeugddetentiecentra en daar werd verteld dat ze mogelijk voor een bepaalde periode voor de koningin zouden werken. Er werden altijd kinderen uitgezocht zonder verdere familieleden.

Vervolgens werden ze per trein naar Zwolle gebracht waarna ze naar een gebouw werden vervoerd dat eruit zag als een hotel, maar wat dat niet was. Daar kreeg het kind wat te drinken en daarin zat een drug.

Naast dat “hotel” was nog een ander gebouw waar de voorstelling plaatsvond. Daar waar het publiek van ongeveer 50 mensen zat te wachten, werd zo’n kind dan binnengebracht en vervolgens gemarteld, verkracht en vermoord.

Centraal bij die voorstelling stond de inmiddels overleden prins Johan Friso, de tweede zoon van Beatrix. Volgens mevrouw Van Blijenburgh was het dan ook Beatrix die alle kosten voor een dergelijke voorstelling voor haar rekening nam.

Ze vertelt verder dat Johan Friso aardig geestelijk gestoord was en daarom ook altijd was vergezeld van zijn psychiater, Guus Pareau Dumont. De rest van het publiek bestond uit belangrijke mensen in dit land en deze werden allen gefotografeerd zodat ze later, indien nodig, gechanteerd konden worden.

Wanneer Mevrouw van Blijenburgh wordt gevraagd of zij bij die voorstellingen ook bepaalde mensen heeft herkend, komt ze met onder andere de volgende namen:

Naast de al genoemde Johan Friso herkende zij Mabel Wisse Smit (nu weduwe van Friso) in gezelschap van wie zij denkt dat het George Soros was. Verder oud ministers Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin. Ook Mark Rutte en Geert Wilders waren aanwezig, alsmede Carla Eradus, voorzitter van de Rechtbank in Amsterdam, en voormalig generaal Dick Berlijn.

Verder vertelt Mevrouw van Blijenburgh dat ze al vanaf 2004 bezig is om dit verhaal naar buiten te krijgen en wat nog belangrijker is, is dat ze probeert dat er vervolging wordt ingezet tegen iedereen die bij deze afgrijselijke praktijken betrokken was/is.

Echter, overal vindt ze nul op het rekest. Overal waar ze aanklopt blijven de deuren gesloten en de politie weigert iedere medewerking en is niet bereid om wat voor onderzoek dan ook op te starten, ondanks dat ze de graven van de omgebrachte kinderen kan aanwijzen.

Waar dit in eerste instantie beperkt bleef tot Nederland wordt het door de publicatie van ITCCS nu misschien een ander verhaal.

Internationaal gezien heeft Nederland al de reputatie van een bananenrepubliek voor wat betreft de aanpak en vervolging van pedofielen zoals we ook zagen in de zaak Joris Demmink.

Wie weet, kan door voldoende druk uit hetzelfde buitenland minimaal een onderzoek worden ingesteld naar de zeer zware aantijgingen die door Mevrouw van Blijenburgh worden gedaan.

Bron:

ITCCS

Origineel artikel: 15 juni 2014


Een organisatie die zich al langere tijd bezighoudt met zaken zoals misbruik binnen de rooms katholieke kerk en het ter verantwoording roepen van de schuldigen is de ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State). Voorman Kevin Annett is de stuwende kracht achter de totstandkoming van een internationale rechtbank zoals wij al schreven in een eerder artikel

Eind 2012 jaar werd namens een multinationale coalitie bestaande uit meer dan 50 organisaties uit 15 verschillende landen, een alternatief internationaal gerechtshof in het leven geroepen. Het doel ervan is het berechten van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden vanuit de kerk of staat. De volledige naam van dit gerechtshof luidt The International Common Law Courts of Justice en is gevestigd in Brussel. 

De reden voor de oprichting van dit gerechtshof moge duidelijk zijn. Het “andere” Internationale Gerechtshof zal nimmer mensen berechten zoals de paus of de koningin van Engeland. Deze Common Law rechtbank doet dat wel. Het werkt er net als bij iedere andere rechtbank, met in dit geval rechters en een jury.”

Op dit moment speelt er via die rechtbank een zaak tegen de huidige paus Franciscus waaruit tot nu toe is gebleken dat hij betrokken is geweest bij rituele kinderofferingen zoals wij schreven in een artikel enkele maanden geleden

Tegelijkertijd worden ongeveer twee weken geleden de volgende schokkende berichten uit Ierland bekend:

“De al door misbruikschandalen geplaagde Ierse katholieke kerk lijkt zich op te kunnen maken voor een nieuwe storm. Op het erf van een gebouw in het plaatsje Tuam waar tot 1961 een katholiek tehuis voor ongehuwde moeders gevestigd was, zijn recentelijk in een beerput de lichaampjes van bijna 800 kinderen gevonden, meldden Ierse media. Het Tuam Mother and Baby Home werd gerund door de zusterorde Bons Secours die zich ten dienste stelt de zieken te helpen.

Afgelopen dagen hebben de aanwijzingen zich opgestapeld dat de kinderen van ongehuwde moeders die er na hun geboorte verbleven in afwachting van adoptie, slecht werden verzorgd. De overleden kinderen zouden tekenen vertonen van ondervoeding en verwaarlozing. Ook vielen ze ten prooi aan ziektes. Van diverse kanten wordt er nu aangedrongen op een diepgravend onderzoek naar de zaak”.

Zoals je Kevin Annett in onderstaand interview kunt horen vertellen, hebben bronnen binnen de Ierse politie, de Garda, verklaard dat na voorlopig forensisch onderzoek al is gebleken dat deze kinderen geen natuurlijke dood zijn gestorven, maar letterlijk zijn afgeslacht.

Er zijn ook geen complete lichamen aangetroffen, maar enkel delen daarvan. Uit die gevonden lichaamsdelen zou blijken dat deze kinderen slachtoffer zijn geworden van zogenaamde rituele offeringen.

Typerend is wel weer dat zowel de rooms katholieke kerk als de Ierse overheid een diepgaand onderzoek hebben toegezegd, maar dat de plaats waar de lichaamsdelen zijn gevonden niet wordt behandeld als een “crime scene” (plaats delict). Wel is de omgeving hermetisch afgesloten. Dit vertoont nú alweer alle tekenen van een cover-up waarbij straks één of ander nietszeggend officiëel verhaal naar buiten zal worden gebracht.

Ondertussen gaat de rechtszaak tegen de huidige paus gewoon door en zijn en nog meer getuigenverklaringen bekend geworden.

Zo schreven wij in een eerder verslag:

“Tijdens het horen van getuigen verklaren twee volwassen vrouwen dat zij door de huidige paus Franciscus zijn verkracht tijdens een kinderofferritueel. Deze verklaringen worden verder ondersteund door 8 andere getuigen die hierbij aanwezig waren.

De offerrituelen van The Ninth Circle vonden plaats in het voorjaar van 2010 en 2011 in, hoe kan ook bijna anders, het platteland van Nederland en België.”

Nu is er een nieuwe getuige naar voren gekomen met zo mogelijk nog schokkendere aanvullende informatie. Het betreft hier wat ze noemen een “public official”, een vrij hooggeplaatst iemand in een publieke functie.

Deze (vrouwelijke) getuige heeft verklaard dat een aantal belangrijke en hooggeplaatste functionarissen aanwezig waren bij rituele kindermoorden in Oudergem (België) en Zwolle die werden gepleegd in 1996 en 2000. Daaronder waren negen belangrijke rechters, Bilderberglid George Soros en de inmiddels 'overleden' prins Friso. Haar getuigenverklaring is opgenomen op video.

“In de bossen bij Oudergem joegen ze die naakte kinderen op en schoten hen neer. Ze sneden de penissen af bij de dode jongens en hielden deze als trofeeën omhoog. Ik zag Belgische soldaten patrouilleren om de jagende mannen te beschermen, zoals prins Friso, koning Albert van België en Mark Rutte, de minister president. Ik herkende ook George Soros bij de jachtpartij, je weet wel die miljardair. Hij is goede maatjes met de vrouw van Friso, Mabel Wisse Smit”.

De getuige beschreef ook de aanwezigheid van “een katholieke prelaat” bij de moord van drie jeugdige wetsovertreders in Zwolle in 2004.

“Er is een misdaadsyndicaat dat de Octopus heet. Zij zorgen voor de aanvoer van kinderen die ze uit jeugddetentiecentra halen. Er waren er drie die dag; twee jongens en een meisje. Alledrie werden ze verkracht en doodgemarteld in een huis bij Zwolle dat toebehoorde aan één van de gangsters. Friso was daar ook en een hooggeplaatste katholiek die ik niet herkende omdat hij Engels sprak. Ik herinner mij echter dat Friso hem “de Ier” noemde en hij had het ook over de Negen of de Groep van Negen of zoiets”.

Deze getuige was aanwezig bij de moorden en is een voormalig lid van het Octopus misdaadsyndicaat dat eveneens de drugshandel in Nederland en België beheerst. Zij is de vierde getuige die tot nu toe naar voren is gekomen om de rituele kindermoorden door hoogwaardigheidsbekleders te beschrijven.

Navolgend een interview dat Kevin Annett twee dagen geleden had met Alfred Lambremont Webre over bovengenoemde zaken. Verrassend in dit interview is dat ook de naam van generaal buiten dienst Dick Berlijn wordt genoemd als aanwezige bij de moordpartijen.Wat je natuurlijk kunt verwachten wanneer dit soort beschuldigingen naar buiten komen, is dat iemand als Kevin Annett heftig zal worden aangevallen. Dat gebeurt dan ook volop. Ook bij ons zijn berichten binnengekomen dat Kevin Annett niets anders is dan een eenmansoperatie en dat het door hem genoemde International Tribunal helemaal niet zou bestaan.

“Well there is no court in Brussels, there never was.  There is no address.  In fact, Kevin Annett asked me to set up an address for him which I never did.

He is a big con.  Just a one man show, always was.  The person who is supposedly in Brussels, George Dufort, does not exist.  In fact, that is just another name kevin annett uses”.

Alhoewel het verhaal van Kevin Annett overtuigend klinkt, is onze positie niet zo dat we goed te kunnen beoordelen of dit ook echt de waarheid is. Aangezien het hier hele zware beschuldigingen betreft, is enige voorzichtigheid wel op zijn plaats.

Veel zal afhangen van of Kevin Annett binnen niet al te lange tijd meer informatie naar buiten kan/wil brengen omtrent de getuigen. Het zijn de getuigenverklaringen die cruciaal zijn in dit verhaal. Het maakt in feite dan ook niet uit wie of wat Kevin Annett is, maar wel of de getuigen die hij opvoert betrouwbaar zijn.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...


Bron:

ITCCS

Telegraaf

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl