Wanneer je beseft dat CERN volledig onder controle staat van een satanische club en bizarre experimenten gaat uitvoeren dan is dat voor de meesten wel even slikken.

Zeker als blijkt dat er ook een verband is tussen CERN en de oranjes bij ons op de Nederlandse troon.Je hebt twee soorten vaderlandse geschiedenis; de officiële zoals men graag wil dat je die gelooft en de echte die je vindt door zaken met elkaar in verband te brengen.

Als je kijkt in Wikipedia bij de allereerste koning van Oranje, Willem I, dan zie je het volgende:

Op 16 maart 1815 riep hij zichzelf uit tot koning der Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg, waarna hij op 21 september 1815 in Brussel werd ingehuldigd als Koning Willem I.

Niets en zeker niet zoiets, gebeurt zomaar en er zal in de achtergrond gerust het nodige gekonkel hebben plaatsgevonden om deze Oranje op de Nederlandse troon te krijgen.

Inmiddels is ook steeds duidelijker dat helemaal niets gebeurt zonder goedkeuring van de geheime genootschappen die door Rome (de Jezuïeten/het Vaticaan of soms een combinatie van beiden) worden gecontroleerd.

Dat de kroning van Willem I met goedkeuring en instemming van Rome tot stand kwam, blijkt ook uit het volgende:

De Orde van de Nederlandse Leeuw is een van de oudste en hoogste Nederlandse civiele orden en werd op 29 september 1815 door koning Willem I ingesteld.

Het is dan ook absoluut geen toeval dat deze orde in het leven werd geroepen in hetzelfde jaar dat Willem I op de troon kwam.

Het wapen bestaat grotendeels uit het Maltezer Kruis, een symbool dat we ook tegenkomen bij beroemde ordes zoals de Knights of Malta (met soms onverwachte leden). De eed voor de ridders van de Knights of Malta is weer gebaseerd op de vreselijke eed van de Jezuïeten en zo zie je weer een verband met de geheime ordes van Rome.

Waar het dus alle schijn van heeft, is dat Willem I werd gekroond tot koning van Nederland in opdracht van Rome. Als blijk van zijn trouw en onderdanigheid aan datzelfde Rome richt deze kersverse koning in hetzelfde jaar dat hij de troon bestijgt een orde op die ook onder controle van Rome staat. Dit wordt uiteraard niet publiekelijk bekendgemaakt, maar zoals te doen gebruikelijk verraad de symboliek eigenlijk alles.

Via deze Nederlandse orde komen we dan weer uit bij CERN waar de afgelopen week een nieuwe voorzitter is gekozen.

In Genève is de Nederlandse hoogleraar experimentele natuurkunde Sijbrand de Jong unaniem gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Raad van CERN, het Europees onderzoeksinstituut voor deeltjesfysica. De Raad is het hoogste orgaan binnen CERN en bestaat uit afgevaardigden van de 21 lidstaten.

Dat is natuurlijk heel mooi en als je dan kijkt bij de Wikipediapagina van Sijbrand de Jong:

Ter gelegenheid van de Nederlandse Koningsdag in april 2015 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Een bekende naamgenoot en al dan niet familie van Sijbrand was kardinaal Johannes de Jong. Binnen de Orde van de Nederlandse Leeuw was kardinaal De Jong die in 1955 is overleden, een belangrijk iemand:

Kardinaal De Jong was Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw; deze hoogste civiele Nederlandse onderscheiding viel behalve aan zijn opvolger kardinaal Alfrink sindsdien vrijwel uitsluitend toe aan leden van de koninklijke familie, staatshoofden, Willem Drees, Kofi Annan, Konrad Adenauer, Winston Churchill, Ruud Lubbers en Joseph Luns.

Dit is het wapen van kardinaal Johannes de Jong:


nl1

Een wapen dat vrijwel identiek is aan het wapen van de huidige Jezuïetenpaus Franciscus uit de tijd dat hij nog kardinaal was.


nl2

De vreemdsoortige UFO-hoed die in beide wapens voorkomt, is een voorstelling van een zogenaamde Saturnushoed. Een bekend occult satanisch symbool.


nl3


Via de Jezuïetenpaus Franciscus die als kardinaal Bergoglia heette, komen we weer terecht bij een andere drager van het grootkruis van de Orde van de Nederlandse Leeuw:

Ter gelegenheid van haar huwelijk met Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg is met ingang van het tijdstip van de voltrekking van het huwelijk Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Maxima is een zeer goede bekende van Jorge Bergoglio alias Franciscus want zoals wij in een eerder artikel schreven:

Maxima heeft voor haar verloving Bergoglio omgekocht met een half miljoen Euro om haar geboorte en doopakte te veranderen zodat ze met Willem-Alexander kon trouwen. Blijkbaar waren deze documenten illegaal en moest haar identiteit gewijzigd worden.

De nauwe banden tussen het Nederlandse K-huis, de huidige paus en het criminele syndicaat Ndrangheta worden verder blootgelegd.

Deze maand wordt de intensiviteit van de experimenten bij CERN verder opgevoerd, waardoor wellicht portalen kunnen ontstaan naar andere dimensies zoals wij al eerder schreven:

Echter sinds de opwaardering van CERN hebben sommige mensen het zweet op hun hoofd staan. Is deze machine in staat om ons terug te werpen in tijd, back to Eden? Het angst aanjagende van CERN is dat hier een elektromagnetisch veld wordt gegenereerd die maar liefst 100.000 keer sterker is dan die van de aarde.

Op zich is het allemaal niet echt bevorderlijk voor een goede nachtrust, maar als dat hele circus ook nog eens onder controle staat van de machtigste satanische club op aarde dan wordt het pas echt zorgelijk.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl