Bewijs dat Justitie samenspant met mainstream journalisten

Het gebeurt natuurlijk steeds vaker dat iets dat eerst leek op een complottheorie wel degelijk waarheid blijkt, omdat er wel degelijk sprake was van een complot.

Een complot tussen de Staat der Nederlanden en een aantal mainstream journalisten om iemand uit de alternatieve media het zwijgen op te leggen, leek misschien vergezocht, tot nu......


In de tijd dat wij Micha Kat kennen, hebben we al heel wat rechtszalen van binnen gezien, want bij Kat spelen er altijd wel een aantal. Uitzonderlijk veel zelfs voor een doorsnee journalist.

Micha is dan ook tot de slotsom gekomen na al die jaren dat veel van de zaken die tegen hem werden gestart het resultaat waren van een samenspanning tussen de Staat der Nederlanden via het Openbaar Ministerie en/of de rechterlijke macht en een aantal Nederlandse mainstream journalisten met de bedoeling om hem het zwijgen op te leggen.

Het is natuurlijk uitermate moeilijk om iets dergelijks te bewijzen, omdat er sprake is van verschillende mensen en omstandigheden.

Er zijn echter wel enkele patronen te herkennen in al die zaken.

Als eerste dat een aantal mainstream journalisten over kennis beschikten aangaande zaken van Micha Kat die ze formeel niet konden weten, behalve als deze info toegespeeld kregen via de autoriteiten. Zoals bijvoorbeeld journalist Marcel Haenen van het NRC die direct nadat Micha Kat was aangehouden wegens "doodsbedreigingen" aan het adres van advocaat Jan Vlug, beschikte over "inside informatie".

Tweede is dat er een hele serie journalisten aangifte heeft gedaan tegen Micha Kat wegens smaad. Iets dat in Nederland vrij ongebruikelijk is voor journalisten onder elkaar, omdat deze meestal hun geschillen oplossen via de Raad voor Journalistiek en niet via de strafrechter.

En dan, zelfs als er wel aangifte wordt gedaan, is er normaal gesproken een grote kans dat daar niets mee wordt gedaan, zoals ook vorige week weer in het nieuws te lezen:

Bijna 56 procent van de aangiftes bij de politie belandt in de spreekwoordelijke prullenbak.

Echter, in het geval van Micha werden alle aangiftes van alle journalisten wel degelijk opgevolgd.

Het betrof aangiftes van:

Marcel Gelauf van het NOS journaal met vier of vijf aangiftes
Jeroen de Jager van NOS radio met één aangifte
Chris Klomp, 2 aangiftes
Gerlof Leistra, 1 aangifte
Bart Mos, 1 aangifte
Marcel Haenen, 1 aangifte

De 56 procent van alle aangiftes die bij de politie in de prullenbak verdwijnen omdat de Officier van Justitie er niets mee doet, betreffen bijna altijd die van smaad. En zelfs als ze er wél wat mee doen, leidt dat zelden tot vervolging.

In het geval van Micha Kat ligt dat anders, want daar hebben 10 aangiftes wegens smaad geleid tot 10 vervolgingen. Daaruit is te concluderen dat de autoriteiten niet alleen bepaalde journalisten van informatie voorzien, maar ook in samenspraak met hen aangiftes tegen Kat voorbereiden, omdat deze de garantie krijgen van het Openbaar Ministerie dat er in dat geval wel degelijk tot vervolging zal worden over gegaan.

Om nu aan te kunnen tonen dat er sprake is van een samenzwering tussen de autoriteiten en de journalisten is er door de advocaat van Micha Kat, Thijs Stapel, een brief gestuurd naar de rechtbank Den Haag met het verzoek deze journalisten onder ede te mogen verhoren om op die manier aan te kunnen tonen dat er sprake is van een samenzwering.

Echter, er is nóg een overtuigend argument waaruit blijkt dat alleen de aangiftes van de voornoemde journalisten tegen Kat in behandeling zijn genomen.

Enige jaren geleden hadden ook wij een dispuut met Micha Kat en hebben we destijds eveneens aangifte gedaan van smaad. Deze aangifte is vergelijkbaar met die van de mainstream journalisten, echter onze aangifte is wel in die prullenbak beland, ondanks dat ons door de politie werd verzekerd dat er wel degelijk iets mee gedaan zou worden. Die situatie is intussen opgelost en uitgepraat, dus niet meer relevant, behalve in het verzoek voor getuigenverhoor van Thijs Stapel zoals in het volgende punt te zien.


xxx

Wij zijn meer dan bereid om dit inderdaad te verklaren bij een rechter, want, zoals Stapel stelt in zijn verzoek, dit is een zeer ernstige schending van de rechten van Micha Kat.

Wie het volledig verzoek tot getuigenverhoor wil lezen, kan dat hier doen.

Dit is toch wel een uniek verzoek en indien het wordt toegewezen door de rechtbank, zullen het meer dan interessante getuigenverhoren worden.

De journalisten hebben dan de keuze: Of liegen onder ede of toegeven dat ze samenspannen c.q. samenwerken met de Nederlandse overheid in het buitenspel zetten van een journalist die zijn mond níet houdt en wél ongemakkelijke vragen stelt.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl