Journaliste geschorst voor schrijven waarheid

Als je als journalist werkt voor de Associated Press moet je heel goed nadenken voordat je een artikel schrijft.

Dale Gavlak die schreef dat de aanval met chemische wapens in Syrië was uitgevoerd door rebellen met hulp van Saoedi Arabië en niet door regeringstroepen van Assad, is nu voor onbepaalde tijd geschorst.



Als je je als journalist niet houdt aan wat men graat ziet dat je schrijft, dan kun je in de grootst mogelijke problemen terechtkomen. Dat ondervond ook Associated Press journaliste Dale Gavlak naar aanleiding van een artikel, waarvan zij één van de auteurs was. Daarin wordt verteld dat de Syrische rebellen verantwoordelijk waren voor de chemische aanval op 21 augustus jongstleden.

Dat niet alleen, maar ook dat de wapens afkomstig waren van veiligheidsagenten van Saoedi Arabië. Dit artikel werd niet gepubliceerd via Associated Press, maar via Mint Press.

Binnen 48 uur na publicatie ontving Gavlek bedreigingen waarin haar werd medegedeeld dat haar carrière voorbij zou zijn als zij zich niet zou distantiëren van de publikatie. Het was niet duidelijk van wie de bedreigingen afkomstig waren, maar het meest waarschijnlijke is uit de hoek van Saoedi Arabië en dan met name Prins Bandar.

Hij is degene die in het artikel wordt genoemd als degene die opdracht heeft gegeven tot het overdragen van chemische wapens aan de rebellen in Ghouta. Gavlak is nu voor onbepaalde tijd geschorst door Associated Press zonder uitleg over de reden waarom. Het lijkt er dus op dat de bedreigingen resultaat hebben gehad.

Het was ook niet zo dat zij bedreigd werd met aanklachten omdat het artikel inhoudelijk niet correct zou zijn; er werd haar verteld dat haar carrière voorbij zou zijn. Het probleem voor Saoedi Arabië is dat de geloofwaardigheid van het artikel groot is omdat Gavlak een geaccrediteerd journalist is van Associated Press die ook gewerkt heeft voor de BBC. Dit is de reden dat men eiste dat zij haar naam zou verwijderen van het artikel.

Na de bedreiging had Dale Gavlak verzocht aan Mint Press News om haar naam te verwijderen, omdat ze bang was dat haar carrière en haar reputatie op het spel stonden. Ondanks dat, heeft de leiding van Mint Press News besloten haar naam niet weg te halen.

De collega van Davlak en medeauteur van het artikel, Yahya Ababneh, is eveneens bedreigd. In zijn geval werd er contact met hem opgenomen door de ambassade van Saoedi Arabië en hem werd eveneens verteld dat zijn carrière zou zijn afgelopen als hij het zou wagen om een vervolgartikel te publiceren. Ababneh is ook degene die het interview met de rebellen in Goutha heeft gedaan.

Het gegeven dat Saoedi Arabië geen inhoudelijk verweer voert tegen het artikel, maar hun toevlucht heeft genomen tot dreigementen bewijst des te sterker dat het verhaal waar is. Dat het niet de regering was die de chemische aanval heeft uitgevoerd is ook de conclusie volgens de Duitse geheimedienst, aldus een artikel in The Guardian. Sterker nog, Assad heeft talloze keren “nee” gezegd tegen zijn militaire opperbevelhebbers toen ze hem vroegen of ze chemische wapens mochten gebruiken.

Het lijkt erop dat de twee journalisten die ondanks dat ze voor mainstream opdrachtgevers werken en die besloten om tóch de waarheid naar buiten te brengen, hiervoor de prijs gaan betalen.

De tentakels van Prins Bandar reiken ver.

Bron:

Infowars
Guardian
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl