Anunnaki, onze Goden (deel 98) – Onze tijdrekening rammelt 3.0

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.Even terug en dan weer verder...

In de afleveringen 92 en 93 haalde ik de vrij onbekende ziekte Kosiakor aan. Ik heb oude aantekeningen doorgeploegd en vond wat ik zocht; namelijk dat ‘kosiakor’ Kwashiorkor moet zijn. Deze ziekte wordt veroorzaakt door ondervoeding en komt alleen voor op het Indonesische eiland Java... hoewel er enkele gevallen bekend zijn op Sumatra (in de vorige eeuw). Die werden aangetroffen in het zuiden van het grote eiland, dus lijkt het me logisch dat het Javanen waren die daar woonden of verbleven. Belvriend Hylke Welling meent dat de combinatie van vulkanisme en elektriciteit een mogelijke oorzaak is. Onderzoek heeft vooralsnog niets opgeleverd; men kan niet zeggen wat de oorzaak is. Het is geen virus, geen bacterie of wat dan ook.

Koningin Tiye/Teye:


konigin Tiye/Teye

Kwashiorkor (ICD-10 E40) is een aandoening bij kinderen, veroorzaakt door een langdurig gebrek aan eiwitten in de voeding. Het is deze aandoening die aanleiding geeft tot het bekende beeld van kinderen met een gezwollen onderbuik en ros haar. Het dient onderscheiden te worden van een andere vorm van ondervoeding, marasmus. De naam is afkomstig van een van de Kwa-talen van Ghana. Het betekent "degene die is verwijderd", wat doelt op het oudere kind dat geen borstvoeding meer krijgt wanneer een nieuw kind is geboren. De oudste krijgt dan enkel nog meelpap en knollen, wat geen eiwitten bevat. (Wikipedia)

De ziekte veroorzaakt verlamming (contractie) aan de linkerzijde van het lichaam in met name de linkerarm- en hand en hart. De verkramping van de arm en hand leidt tot een tot de kin opgetrokken arm en een tot een vuist gebalde hand... met de uitstekende duim (trommelstok). De arm kan niet meer teruggebogen worden; alleen door deze te breken kan die weer terug in een gestrekte stand. Aannemelijk is dat het een pijnlijke situatie is. Patiënten moesten in bed blijven om aan te sterken... maar ik vermoed dat door hartfalen de situatie der niet beter op wordt en de dood vanzelf intreedt. Er zijn vijf herkenningen voor de ziekte; 1 - contractie linkerzijde lichaam en hartfalen, 2 - hand wordt een vuist, 3 - de duimt steekt uit, 4 - het haar kleurt roodbruin en 5 - komt alleen voor op Java.

Contact met Wim Zitman

Ik was natuurlijk ietwat teleurgesteld met het korte antwoord van Wim Zitman (die geen tijd had mijn brief aan hem te bestuderen). Maar gelukkig werd zijn eerste bericht al snel gevolgd door een tweede. Hij schreef me het volgende:

Dag Evert Jan,

Nostradamus voorzegde in kwatrijn 10.72 de zonsverduistering van 11 augustus 1999. Toen hij zijn tekst maakte was hij niet bekend met het pauselijke besluit van Gregorius. Goede Vrijdag en Pasen (overlijden van Christus) konden niet meer op de juiste datum worden vastgesteld. Paus Gregorius werd gedwongen om van 4 oktober 1582 naar de volgende dag 15 oktober 1582 te gaan, omdat de kalender uit de ‘pas’ was gaan lopen. Dit is de overgang van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender.

Wens je succes toe,
Hartelijke groet van Wim


Nou da’s dan mooi; een opbrengst van slechts 11 dagen in de tijdrekening. Mogelijk een correctie die 11 dagen in mindering. Feit blijft dat Michel de Nostradame zijn berekeningen baseerde op de stand van zaken van toen. Naast visioenen deed hij astrologische berekeningen en zo kwam hij tot zijn conclusies. Als hij 1999 ‘zag’ als het jaar waarin achter de Zon een object zichtbaar zou zijn tijdens de zonsverduistering en we nemen mijn waarneming in 2010 in acht en ook de afwijking in de tijd volgens de Maya’s... dan hebben we een gat van 11 en 13 jaren. Dan zou ‘mijn’ 2010 ‘Nostradamus’ 1999 kunnen zijn en zitten we nu in 2015 eigenlijk al in 2026. Dan is de komst van de tweede ster in 2035 (volgens mijn berekeningen, gebaseerd op het Oera Linda Boek) wel heel dicht bij.

Zo ook het jaar 2030 waarin de Nieuwe Wereld Orde de mensheid gaat ordenen en als ‘New World Order’ haar ware gezicht zal tonen. Agenda 2030 zal de opvolger worden van Agenda 21. Agenda 21 werd in 1992 door 178 landen ondertekend op een conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro. Sinds die tijd werd het project in 1997, 2002 en 2012 fors bijgesteld. Omdat de resultaten tot nu toe tegenvallen gaat de VN op de ‘Duurzame Ontwikkeling Top’ tussen 25 en 27 september 2015 in New York een nog radicalere opvolger presenteren: Agenda 2030. Als we de Maya’s mogen geloven moeten we der zelfs nog twee jaren bij optellen en zouden we ons nu al in 2028 bevinden... Dan is de ‘Grote Verdrukking’ reeds begonnen en zal binnenkort het Beest opstaan.

De anti-christ zal opkomen:


zwarte jezusantichrist

De Grote Verdrukking

Dan hebben we zeven jaren voor de boeg van grote wereldwijde veranderingen. Eerst in positieve zin. Ahum... dat er een plan komt voor de wereldbevolking; dat alle kinderen eten en drinken krijgen, kleding en onderwijs. Halverwege de ‘regeringsperiode’ van het Beest of de ‘anti-christ’, zal hij zijn ware gezicht tonen en de wereldbevolking knechten en vervolgen en uitmoorden. Nou ja alleen de ‘christenen’ dan. Zijn wereldheerschappij komt dan aan zijn eind door de komst van de tweede ster in 2035. Zit logisch in elkaar nietwaar?! Ware het niet dat ik jaren terug (de snorfietser in zijn rode jasje) sterk de indruk kreeg dat de tweede ster eerder komt. En misschien valt het hele plan van de ‘wereldleider’ wel in duigen omdat de tweede ster eerder komt...

Het lijkt er op dat de machthebbers, laten we ze de Illuminaten noemen (de lichtbrengers – maar dan andersom; de wezens der duisternis; de Anunnaki en hun vazallen), in grote tijdnood verkeren en hun plannen niet meer geheel kunnen uitvouwen. De toestand in het Midden-Oosten duidt op paniekvoetbal. Zo ook de ongecontroleerde instroom van de moslims en het plotselinge verzet van opeens Duitsland (nadat Merkel iedereen min-of-meer binnenriep) dat met Nederland en België de grenzen wil sluiten. Ze lijken wakker te worden, maar ondertussen heeft België de ‘swartepiet’ toegeschoven gekregen omdat de ‘vermeende’ terroristen van Parijs uit dat land zouden komen. Weer op de scheidslijn van Frankrijk en de Nederlanden, zoals ook in WO I en WO II.

Bel de god van België

België is een verdeeld land. Het hoort bij de Nederlanden en Frankrijk heeft sinds de afscheiding van de maagd Kålta, ergens in 1600 voor de jaartelling, steevast het land der Friezen/Vrijen ondermijnd. Destijds was de Seine de grens tussen de ‘Vrieën’ in het noorden en de Franken in het zuiden. We hebben Frans Vlaanderen al moeten opgeven, maar dat was nog niet genoeg; de Fransen wilden meer en hebben nu het grootste deel van België in handen. Dat zijn de tegenkrachten van België en de Belgen horen evenals de Friezen bij de godheid Brammert (Drenthe) die we ook kennen als Marduk en Bel (en Baäl en Ra). De oudste zoon van Enki en bij de Grieken bekend als Ares en bij de Romeinen als Mars. De naam Bel vinden we terug in BELgië en in het woord ‘interbellum’.

Het interbellum is de periode tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Dat wil zeggen dat men de oorlogen verbind met de godheid Bel. Met Marduk dus; de opvliegende halsstarrige eigenwijze rebel die opstaat tegen de hoofdmacht van de Anunnaki. De afvallige die met zijn vader moest vluchten uit het Midden-Oosten (Babylon) en later zelfs uit Egypte (Ptah en zijn zoon Ra). Ze vertrokken naar Drenthe (Ra/Marduk) en Griekenland (Ptah werd Zeus). En nog weer later verdwenen ze helemaal uit beeld en verschijnen in de America’s. Wel denk ik dat Marduk/Bel nog steeds een hechte band heeft met de Nederlanders (inclusief de Belgen uiteraard)... en mogelijk zelfs ondergrondse bases. De clan van Enki verzet zich tegen de hoofdmacht van de Anunnaki.

Afbeelding klein beeldje Anunnakivrouw:

Annanuki, de muiters onder de Anunnaki

Ze worden door hen dan ook gezien als ‘muiters’. Zodoende is alles geoorloofd en wil men af van die kliek en ook van de mensen die bij hen horen; de blanken met rossig, blond en rood haar (zijn al behoorlijk vermengd) en met blauwe, blauwgrijze, grijsblauwe, grijsgroene, groengrijze of blauwgroene en groenblauwe ogen – zeg maar licht ogen in plaats van bruine, donkerbruine en zwarte ogen. Het lukte de vorige keer niet dus sinds de Anunnaki de ‘muiters’ hebben gespot in Europa (nà de vorige voorbijgang van de tweede ster), zetten zij alles op alles om de blanken het leven zo zuur mogelijk te maken. In drommen kwamen en komen ze naar het rijke noorden van Europa. Dat deden de Phoeniciërs al, dat deden de Hellenen al (Grieks-Trojaanse oorlogen), dat deden de latere Romeinen...

dat deed Karel de Grote Moordenaar al, dat deed/doet de Heilige Roomsche Kerk en sinds de jaren ‘60 komen de Italianen, Spanjaarden en Grieken onze kant op, gevolgd door drommen Turken en Marokkanen en sinds de afgelopen decennia door ‘vluchtelingen’, asielzoekers, kwartjesvinders en nu door drommen moslims. Als je de onderlinge verbanden niet ziet of wilt zien, ben je ‘ziende blind’ en horende doof. Europa wordt onder de voet gelopen en de verworven vrijheden zullen ons allemaal weer afgenomen worden. Zevenhonderd jaren van strijd en oorlog, scheiding van Kerk en Staat, zevenhonderd jaren van bloed, zweet en tranen, wapengekletter en kanongebulder, zevenhonderd jaren van angst, pijn en verdriet drogen op als sneeuw voor de Zon.

Zevenhonderd jaren van strijd

Onze verworven vrijheden, zelf bevochten op onze machthebbers, gaan in rook op nu er mensen binnenstromen die tenminste zevenhonderd jaren op ons achter liggen en al die strijd; de processen van verzelfstandiging, groei en bewustzijn en de strijd om de individuele vrijheid nog nooit hebben gevoerd; die mensen stromen als een vloed noordwest-Europa binnen en die gaan vanuit hun benepen bewustzijn ons hun wil opleggen. Dat wil de Nieuwe Wereld Orde dan ook graag; minimalisering van de bewegingsvrijheid, beperkingen in onze bestedingen en een terugval in armoede, ziekte en onderwijs. We gaan zevenhonderd jaren terug in de tijd... en worden zachtjesaan uitgemoord totdat er geen blanke meer op deze planeet rondloopt.

Maar zo lang Marduk/Ra/Bel nog zijn acties kan uitvoeren met zijn achterban, zal de blanke nog een kans hebben... en kunnen de ‘kinderen van Enki’ gered worden. Zo zal het met moeite gewonnen zaad van de Vader overblijven. De Vader heeft talloze veredelingen toegepast om uiteindelijk de blanke te verkrijgen en die eerste blanke was Noach. Het naderende onheil van het einde van het Paradijs (een groot deel van de toenmalige zuidpoolkap brak af en plonsde in de oceaan, veroorzaakte een vloedgolf, waardoor de landmassa’s afkoelden, het uiterst verfijnde regulatie-systeem dat het ‘paradijs’ in stand hield verstoorde, waardoor de zeer dichte atmosfeer in 40 dagen en 40 nachten neerregende, het zeeniveau steeg en het eindelijk licht werd...) noopte Enki maatregelen te nemen... Bouw van de arke:


ark

Het zaad van Enki moet gered worden

en zodoende liet hij Noach een groot schip bouwen. Zo redde hij zijn ‘zaad’ van de ondergang en andermaal heeft Enki zijn zaad gered uit Egypte - door hen door Mozes (en Marduk/Ra/Bel) te laten wegleiden naar het schiereiland Arabië en vervolgens naar het veilige Europa. Dus Marduk/Bel zal er alles aan doen de blanken te redden... maar andermaal wordt Europa het toneel van strijd en zal de komende wereldoorlog hier uitgevochten moeten worden. Uit lijfsbehoud zullen we moeten terugvechten - anders gaan we der allemaal aan. Nou nou is dat niet een beetje doorgeschoten?! Ben je niet te zwartgallig en pessimistisch?! Neen want ik kijk naar het verleden en ik zie de lijnen uit die duistere tijden heel duidelijk in ons heden. Opponent Enlil heeft veel meer macht en invloed.

Die gebruikt de doorgaans minder bewuste mensen in het Midden-Oosten om op te marcheren en Europa te ontregelen, maar achter de schermen heeft Enlil zeer ingenieuze handlangers; de Chazaren/Khazaren (Askhenazi, jooddietsen of de jiddische joden). Die hebben geweldige kwaliteiten; intrige, manipulatie, hebzucht en de drang naar geld en rijkdom en macht. Zij zijn de genen die achter de meeste tegen de blanken gerichte acties zitten. Dat mag gezegd worden. Dat is de afgelopen decennia steeds duidelijker geworden. We wisten het vroeger niet; maar nu wel - ze stammen niet af van de stam van Juda, maar zijn slechts aan de Turken en Perzen verwante volken die het ‘joodse geloof’ hebben aangenomen. Maar daarmee zijn ze nog geen Joden; wel ‘joden’ met een kleine j.

Chazarenrussenjoden met bontmutsen:


chazaren russen joden

Een atoombom vaagt alles weg

Wel claimen zij het Joodse erfgoed en hun onterechte plaats in de geschiedenis. Ze dwepen met Mozes en de Exodus, met de bijbelse geschiedenis, maar het is niet van hen. Ze denken echt dat ze het ‘uitverkoren’ volk zijn en in zekere zin is dat ook zo! Zij leiden de aandacht af van de echte Joden en de andere elf stammen. Zij vestigen alle aandacht op zich en daarmee is het landje Israël een mooie bliksemafleider. Dat zij uitverkoren zijn zal gelegen zijn in het gegeven dat in de eindstrijd heel Israël door atoombommen van de kaart gevaagd wordt. Het woord ‘bel’ heeft dus alles te maken met de oorlogsgod en afvallige Anunnaki Marduk/Ra. Witrusland heet Belarus. Hier zien we ‘bel’ als wit. Marduk/Ra/Bel heeft dus wat met de witte mensen en mogelijk is hij zelf ook wit...

zoals wij de witte Sinterklaas kennen en de zwarte Piet. Ik heb altijd aangenomen dat de Anunnaki grijshuidig zijn tot lichtelijk transparant (pigmentloos), maar mogelijk is de tweede generatie van Anunnaki hier op onze planeet van transparant naar wit gegaan. Er is hier tenslotte veel meer licht dan op hun eigen werelden rondom de tweede ster! Goed ik ben behoorlijk afgedwaald want we zijn bezig met zoeken naar gaten in de tijdrekening. En dat we ons nu niet bevinden in het jaar 2015. Een goede kennis, Cees Meulemans, vertelde me jaren geleden (ergens in 2006) dat we toen al in 2017 zaten. Nou dat zijn de 11 jaren die ik verbind met Nostradamus’ voorspelling voor 1999 en mijn waarneming in 2010 van een object naast de Zon. Ik antwoordde Wim Zitman het volgende:

Dag Wim,

als Michel de Nostradame in 1999 een komeet/ster zag verschijnen dan was dat vanuit zijn tijdrekening. Als er na hem gemorreld is met de tijdrekening dan kan er een gat zijn ontstaan in de tijd. Zijn 1999 kan dus heel goed mijn 2010 zijn... en dan zitten we nu in 2026. Ik hoop dat het goed is met je en ik denk met veel plezier terug aan de dag dat ik je ‘overviel’ in Eindhoven en je in kamerjas mij te woord stond en ook aan de dag dat we samen optrokken en kopieën maakten van het Oera Linda Boek... en ook aan je presentatie op het eerste Frontier Symposium in 2000 in Utrecht. Het ga je goed Wim.

Met vriendelijke groet,
Evert Jan Poorterman.


The future’s bright, the future’s Orange

Delen tekst zijn van XanderNieuws en uit; ‘Onbekende aspecten van Nostradamus’, door Wim Zitman en uit de bijbel: Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl