Anunnaki, onze Goden – deel 228 – Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! – deel 34

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Munabtutu komen als Finnen en Esten naar het zuiden...

Het is mogelijk en aannemelijk dat admiraal Inka in zijn vloot ook een heel ‘slavenleger’ mee voerde om... aldaar in Mexico gebruik te maken van die slaven. In het Oera Linda Boek is sprake van ‘pietermannen’, die waarschijnlijk de zelfden zijn als de ‘zwartkoppen’ in Akkad en Sumer. Zouden de vluchtelingen uit Babylon (1e migratie - 4200 jaren geleden) en die uit Akkad en Sumer (2e migratie - 4000 jaren geleden) op hun vlucht naar het westen ook hun slaven hebben meegenomen?! Aangezien het Oera Linda Boek vertelt over de ‘pietermannen’, moet dat bijna wel. Het verhaal vertelt over drie oer-godinnen die aan de basis staan van de drie hoofdrassen, te weten; Lyda (moeder van de negroïde mensen), godin Finda (moeder van de mongoloïde mensen) en godin Frija (moeder van de europide mensen).

Ik moet dan onwillekeurig denken aan de drie verschillende zonen van Noach. Hij moet drie verschillende vrouwen hebben gehad bij wie hij de onderling afwijkende zonen verwekte. Sem, de eerste zoon, zou de stamvader worden van de ‘arabieren’ en de ‘israëlieten’, Cham, de tweede zoon, zou de stamvader worden van de ‘afrikanen’ en Jafet de stamvader van de zuid-Europese en noord-Aziatische volken. Ik denk, al lezende, dat deze drie ‘verschillende’ zonen niet staan voor de drie hoofdrassen. Ik zie in hen eerder de ‘blanken’ (Sem), de noord-Afrikaanse en ‘arabische’ volken (Cham) en de ‘turken, perzen, khazaren’ (Jafet). Dus geen stamvaders van de Chinezen, Mongolen, Koreanen, Japanners en Eskimo’s en ook geen stamvader van de zwarte volken in Afrika, India en Australië!

xxx

Africa, Europa en America...


xxx

Bewoners van de vijf continenten... een beperkte weergave!


xxx

Inlegvellen uit een Wereldatlas al decennia geleden verdwenen... mag niet meer! De mens is gelijk zeggen hotemetoten. Alle mensen zijn gelijk; onderdeel van de takketiek om de blanken geruisloos in één wereldras te laten overgaan. We zien wekelijks ook steeds meer bruine mensen in de Nederlandse (Europese?!) reclame-uitingen. Onze kinderen en kleinkinderen vinden dat normaal en straks dus ook als Europa bruin/zwart gekleurd is...

xxx

Drie zonen van drie oermoeders?!

Maar wel als de stamvaders van drie onderling verschillende groepen/rassen. Ik denk dat de drie zonen van Noach regionale stamvaders zijn van drie hoofdvolken die langzaam vanuit het Midden-Oosten wegtrokken naar het westen; de blanke europeanen, de arabieren en de aziaten en die bewoonden niet de hele wereld, maar een betrekkelijk klein gebied; weliswaar zeer dicht bevolkt. Of de ‘zwartkoppen’ van de Soemeriërs de zelfde zijn als de ‘pietermannen’ van de Friezen weet ik niet, maar ik vermoed dat het om twee verschillende groepen slaven gaat. Volgens onderzoeker en schrijver Zecharia Sitchin vertoont het eerste ‘pictogrammen-schrift’ van Soemerië behoorlijke overeenkomsten met het pictogrammen-schrift dat in China vooraf ging aan het eerste oude ‘karakterschrift’.

Het zou kunnen duiden op het vertrekken van lieden uit het midden-Oosten naar het ‘verre-oosten’... met medeneming van taal, cultuur en schrift. Maar dit is ‘natte-vinger-werk’. Dan zouden de ‘zwartkoppen’ van Soemerië van toen de ‘mongoloïde’ volken van nu kunnen zijn!? Perfecte slaven; kunnen met velen leven opeen leven, leven van een kommetje water en een bakje rijst, zijn lenig, sterk en taai... en zijn gemakkelijk te mennen. De ‘pietermannen’ van de Friezen zijn duidelijk ‘negers’. Zoals gezegd was Frija de oer-moeder van de blanken, Finda de oer-moeder van de arabische en mongoloïde volken en Lyda de oer-moeder van de zwarte negroïde mensen. De Vrijen/Friezen trokken via de Oostzee naar de Noordzee en betrokken de ‘nederlanden’ als centrum...’

xxx


xxx

Lydasburght, stad van de ‘pietermannen’...

van hun nieuwe rijk. Ze leefden op de kusten en aan of bij de mondingen van twaalf grote rivieren (van Polen tot aan Kadik, nu Cadiz in het zuiden van Spanje). Ze woonden op hun schepen en ze bewoonden hun ‘statio’s’ zoals ook de Feneiciërs (of Phoeniciërs) deden nà hen (en die eigenlijk afstamden van de oer-Friezen, die ook de Zeevolken waren en de stichters van Attica en Mycene). Het is allemaal door mij in scene gezet uiteraard; ik kan niets bewijzen, maar in grote lijnen moeten de volkenstromen vanuit het midden-Oosten naar in Europa zijn gekomen... en die blanke verjaagde mensen trokken een diep spoor door de geschiedenis en de tijd... en ik hoop dat bloot te kunnen leggen. Zo is het opvallend te noemen dat de vesting/stad Lydasburght, genoemd naar...

de oermoeder Lyda (de negroïde afrikanen), in wie wij Leiden herkennen, vooral veel slaven herbergt. Leiden is de stad van Sinterklaas en de ‘pietermannen’, de zwarte slaven van SinterKlaasVaak/Enki en Leiden voert nog steeds twee sleutels in haar stadswapen; de sleutels van de kettingen en boeien waarmee de slaven in Slavenburght gehouden worden. Volgens het Oera Linda Boek werden die slaven te werk gesteld in de tinmijnen van Cornwall in Brittannia. Dat was een kolonie van de Friezen; we zitten nu in de ‘bronstijd’ (van -2000 tot -800) en al bijna in de Grieks-Helleense Oorlogen en de strijd om de mooie Helena en de stad Troje in Anglica (East of England). De slaven in de tinmijnen werden ook wel ‘Kassieten’ genoemd omdat ze ooit werkten...

xxx


xxx


xxx


Kop van een Olmeek?! of gewoon van een ‘pieterman’ ofwel een Kassiet... 

Pietermannen overzee in midden-Amerika

in de mijnen in het Zagros-gebergte in Perzië (nu Iran - toen het land Elam) en het zou een verbasterde afleiding kunnen zijn van ‘tin-gesteente’ dat ook wel ‘kasseriet-gesteente’ werd genoemd, waaruit Tin gewonnen werd... of andersom; werd tin-gesteente kassiet-gesteente genoemd omdat het gedolven werd door de Kassieten! Die mijnwerkers die in het midden-Oosten (Perzië, Babylonië, Akkad en Sumer) al werkzaam waren in de mijnen werden nu te werk gesteld in Cornwall en op Wight om er Tin te delven. Deze Kassieten zijn onmiskenbaar de ons bekende ‘zwarte pieten’ en hebben duidelijke negroïde kenmerken en zodoende herkennen we hen in de Olmeken, een zogenaamd Meso-Americaans volk dat strikt genomen gewoon Afrikaans is!

In Mexico (volgens Berend Willem Hietbrink gewoon ‘diets’ met de betekenis; ‘mek zieke’ omdat de Spaanse veroveraars Europese ziekten meebrachten zoals Syfilis, waardoor vermoedelijk 90 miljoen inlanders zijn overleden) leefden Meso-Americaanse beschavingen in nog geringe aantallen. Inka nam een deel van zijn volk mee en ook zwarte slaven. Hij gebruikte de meegenomen slaven door hen in te zetten voor de bouw van tempels, paleizen en piramiden en steden. Ik ben weer helemaal afgedwaald merk ik nu. De nieuwe bewoners van noordwest-Europa blijven op de kusten en trekken niet of nauwelijks landinwaarts. Zij blijven in hun ‘handelsfactorijen’ (een statio) met een ‘estate’ op een rots en een haven in de baai. Uiteraard bevoeren ze de rivieren en dreven zij handel... Meer de volgende keer!


Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl