Anunnaki, onze Goden – deel 229 – Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! – deel 35

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.In korte broek en Hawaii-hemd naar de noordpool...

De nieuwe bewoners van noordwest-Europa blijven op de kusten en trekken niet of nauwelijks landinwaarts. Zij blijven in hun ‘handelsfactorijen’ (een statio) met een ‘estate’ op een rots en een haven in de baai. Uiteraard bevoeren ze de rivieren en dreven zij handel met lokale bevolkingen. Taalwetenschappers hebben geconstateerd dat er een taal gesproken werd langs de kusten van west Europa die men ‘Ingueoons’ noemt. Kennelijk heeft zich een taal en cultuur afgezet op de kusten waar de Friezen woonden die overal gelijk was. De Babyloniërs, Soemeriërs en Akkadiërs waarvan de laatste twee te herkennen zijn als de ‘munabtutu’ en ‘magyaren’, waarin we de Finnen, Friezen en Kelten herkennen, hebben een duidelijk spoor getrokken in Europa door tijd en geschiedenis.

Je moet het wel zoeken en ook willen zien! En aanvaarden dat er een beweging was vanuit het Midden-Oosten naar noordwest-Europa. Er werd dus een ‘ingesleten’, een ingewoonde taal gesproken door de nieuwelingen en de plaatselijke bevolkingen. Dat moet de Dietse Taal geweest zijn die langzaam afzwakte naar het inlandse niveau... zoals het Hollands van de 17e eeuw in Suid-Afrika verwerd tot een kindertaal (Afrikaans) omdat geen voeding meer kreeg en bleef steken op het niveau van toen. Wel werd de taal meer onzuiver door slechte opname en overname van de plaatselijke bevolkingen; zoals de Khoikhoi of Khoi (de Hottentotten), de Xhosa en de Zoeloe’s. Zij brabbelden er een kindertaaltje van. Hier lees officieel Suid-Afrikaans:

xxx

Hottentotten verplaatsen hun kamp... tekening is mooier dan de werkelijkheid helaas... 

‘Die naam ‘Suid-Afrika’ is afgelei van dié land se geografiese ligging aan die suidelike punt van Afrika. By sy vorming is dié land in Engels Union of South Africa genoem, wat sy oorsprong uit die eenwording van vier voorheen afsonderlike Britse kolonies weerspieël. Sedert die Republiekwording in 1961 is die Engelse langnaam Republic of South Africa gebruik. In Nederlands is dié land Republiek van Zuid-Afrika genoem, wat in 1983 met die Afrikaanse "Republiek van Suid-Afrika" vervang is. Sedert 1994 het dié Republiek in elkeen van sy 11 amptelike tale 'n amptelike naam’.

Bambino en Montini, gejat van Lego...

Zo gebeurde het ook op de Atlantische kust en brabbelen de Spanjaarden, Portugezen en Fransen der lustig op los. Spanje en Portugal (poort van Galicië?!) zijn, als van het westen komt, de poort naar Gallië, naar de Galen. Beide landen zijn geruime tijd deel geweest van het Arabische Rijk of moet ik Islamitische Kalifaat zeggen... dus zijn de talen aldaar ook behoorlijk beïnvloed door het ‘arabisch’. Mogelijk waren Portugees en Spaans één taal. Vanaf de 11e eeuw gingen Portugal en Gallicië steeds meer hun eigen weg en kan er dus ‘taalverwijdering’ zijn ontstaan. Vóór de inval van de Moren hebben de Romeinen lange tijd Europa bezet. Dus zitten er ook ‘latijnse’ invloeden in het Spaans (en Portugees), Frans en Engels. Vooral het Engels is een mengelmoes van talen...

en derhalve bijna een ‘nijtaal’ te noemen, een geconstrueerde taal, net zoals het Latijn (= NijTaal zegt taalkenner Gelein Jansen van Texel) en het Monsanto... nee euh het Esperanto! Dus een nieuwe taal!. Largo (breed - Portugees), largo (lang - Spaans), large (groot - Engels), salada (salade - Portugees), salada (zout - Spaans), salad (salade - Engels en salt, zout - Engels). Daar doen wij Dietsen niet aan mee, hoewel... dankzij de moderne keuken en de snelle aanvoer van groenten en vruchten wereldwijd - eigenlijk weer wel. Steen is (stone - Engels, pedra - Portugees, piedra - Spaans, pietra - Italiaans) en een baksteen is (brick - Engels, tejolo/tegolo en tijolo/tigolo dat meteen aan ‘tegel’ en tichel doet denken, ladrillo - Spaans en matrone - Italiaans).

xxx

Bambino voor de Bambini en Montini voor de...

Een ‘brick’ in the wall is een steen in de muur... en de muur kun je ‘breken’. Een steen in het Portugees, Spaans en Italiaans verwijst naar ‘voeten’ (pe en pés - Portugees, pies - Spaans en piedi – Italiaans), die op hun beurt weer verwijzen naar podo/podoloog en podotherapie (naar het Griekse pous = voet). En ‘ladrillo’ moet je der met een rubber hamer in rammen en kinderen spelen met ‘bambino’, zacht plastic steentjes die ze met hun knuisjes op elkaar kunnen bammen. Lekker bonken en rammen; daarom heet het kind van Barney en Betty Rubble dan ook Bamm bamm. En dat doet hij ook! Lekker rammen... een ander bouwsteentje heet Montini en dat is ‘monteren’ voor de mini, voor de kleintjes lekker bouwen met steentjes, zoals wij groot werden met Lego.

Bambini betekent ‘kinderen’ en bambino ‘kind’. Om die groep ook aan te spreken bedacht Lego (het oermerk) Duplo. Grote stenen in kleine handen. In de Latijns-talige landen hebben heel veel woorden uitgangen die eindigen op a, i en o. En dat komt op mij nogal ‘kinderlijk’ over. Daarover later meer want ik dwaal weer af... Er is nog steeds vrij weinig bekend van de Kelten (Finnen en Friezen) en van de Magyaren. Gelukkig beginnen de onderzoekers in te zien dat met name de Kelten veel moderner waren dan men tot nu had aangenomen. Zij beschikten al over een moderne sociale samenleving en zij waren beslist niet zo primitief en woest dan men aanvankelijk dacht. Dat beeld is mogelijk ontstaan omdat de Kelten vaak halfnaakt en soms zelfs naakt ten strijde trokken en...

xxx

Kelten, Finnen en Friezen...

hierdoor ontstond het beeld van een nogal primitieve samenleving. De gevonden grafvondsten, met daarin wapens, sieraden en kleding geeft ons een ander beeld van de Kelten, dat niet als één volk gezien kan worden, omdat velen zich met hen vereenzelfdigden. De echte Kelten hebben zich evenals de echte Friezen en Finnen al snel afgescheiden van de meelopers en onzuiveren. Wat betreft de Sumeru kan ik zeggen, dat zij niet de aandacht krijgen die zij verdienen. Tot nu toe gaat de meeste aandacht uit naar de Egyptische cultuur, die van de Maya’s, Azteken en Inca’s. Er is ook belangstelling voor de culturen van de Grieken en Romeinen, die beiden hebben gesteund op de vorige grote culturen die hen voorgingen.

Eigenlijk kun je stellen dat de meeste aandacht uitgaat naar die culturen, waarvan restanten nog vindbaar, zichtbaar en te bestuderen zijn. Dat lijkt logisch en dat is het ook, bovendien behoeven de heren wetenschappers niet zo diep na te denken en ligt bruikbaar materiaal letterlijk voor hun voeten, dat zij kunnen gebruiken voor hun onderzoek. Dat onderzoek moet echter wel passen binnen het kader van hun onderzoek en onderzoeksmethoden. Zomaar met een schepje het veld in stappen en zelf onderzoek doen, zonder daarover vooraf overleg met superieuren gehad te hebben is uit den boze en kan je je baan kosten. Wetenschappers in het algemeen en de archeologen in het bijzonder zijn soms erg goed in het weg moffelen van materiaal en het ontkennen van...

Foute boel, verkeerd moment, ongewenste vondst...

nieuwe stromingen en omstreden visies als het hen niet uitkomt. De kelders van diverse musea liggen vol met vondsten die door de wetenschap niet in het door hen gemaakte historisch kader geplaatst kan worden. Gelukkig hebben zij een methode gevonden deze vondsten en fenomenen passend te rangschikken! Zij stoppen ze gewoon weg in kelders en catacomben van hun musea en Universiteiten. Richard Thompson en Michael Cremo (beiden uit de VS) stelden een boek samen met daarin talloze van dit soort voorbeelden. Van archeologische vondsten tot en met fenomenen die niet kunnen, niet plaatsbaar zijn in ons beeld van het verleden. Hieronder enkele voorbeelden van dergelijk gevonden feitenmateriaal, dat op zijn minst zeer opmerkelijk is.

- In een groeve bij Rutherford Mills (VS), werd een grote steen gevonden van zeker 2,5 meter hoog, met daarin een stukje gouddraad! Iemand heeft kennelijk zo’n 60 miljoen jaren geleden een stukje gouddraad laten vallen!

- In Antelope Springs , Utah (VS) werd in juni 1968, in een Leisteenformatie (Midden-Cambrium, 570-505 miljoen jaren geleden), waarin ook zeer veel fossielen van Trilobieten voorkwamen, een aantal afdrukken gevonden van geschoeide voeten!

- In Salzburg, Oostenrijk, werd in een blok kolen uit het Tertiair (65-2 miljoen jaren geleden) een dobbelsteen gevonden. Net zo een vond men in 1885, deze bestond uit een kool-nikkel-staal legering en woog 785 gram. De dobbelsteen was met precisie gemaakt en was tot 1910 nog te bewonderen in het Salzburger Museum.

- In Nevada, Verenigde Staten, in de Fischer-Canyon, werd in een kolenlaag de afdruk van een schoen gevonden, waarvan zelfs het stiksel van de zool nog zichtbaar was! De afdruk is vermoedelijk 15 miljoen jaren oud. In de Indiase stad New Delhi staat een ijzeren piloon, die fosfor noch zwavel bevat en niet roest! Wat dichterbij, in Kottenforst, ten westen van Bonn, Duitsland, staat ook een ijzeren paal, die 1,30 meter boven de grond uitsteekt. Deze zit 28 meter diep in de grond en het bovengrondse gedeelte vertoont geen enkel spoor van roest. Deze paal wordt al in de 14e eeuw vermeld in een tekst.

- In kolenmijnen overal ter wereld, zijn stalen spijkers gevonden, evenals glazen lenzen en prehistorische botten met daarin kogels. In zowel noord- als zuid-Amerika zijn enorme kettingen gevonden in grote steenblokken, soms liepen de kettingen er doorheen.

xxx


xxx

Gigantische voetafdruk van een... gevonden in China, in vast gesteente

xxx


Hamer is vast gesteente... van 75 tot 90 miljoen jaren terug... 

In hun boek ‘Forbidden Archeology’ laten zij voorbeelden voorbij komen waar wetenschappers niets mee kunnen, omdat het niet past in hun beeld. Helaas gaan wetenschappers ook gewoon voorbij aan veel eenvoudiger zaken, zoals bijvoorbeeld de bijbelse zondvloed. Veel onderzoekers doen deze catastrofe af als een kleine gebeurtenis, een leuk verhaal in de bijbel, maar beslist niet gegrondvest op een grootschalige ramp. Ondanks het feit dat vele volken, onafhankelijk van elkaar die catastrofe herinneren en nog steeds herdenken (ook in de dodenherdenking daarvoor, het allerzielen/allerheiligen, Samhain en haloween). Zo vergeet men ook rekening te houden met de vele volksverhuizingen, die de wereld en haar geschiedenis ingrijpend hebben veranderd. Meer de volgende keer...


Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl