Anunnaki, onze Goden – deel 242 – Verdraaien

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Q Anon, Masters en Lieder...

Afgelopen week meende de redactie dat ik, net als de Amerikanen Marchall Masters en Nancy Lieder, me gekeerd zou hebben naar Q Anon. Ik zou, net als de andere twee ‘kenners’ en berichtgevers betreffende informatie over de Twaalfde Planeet, die een ster blijkt te zijn! en zijn bewoners de ‘anunnaki’ van koers verandert zijn en me openlijk scharen achter de Q-Anon-beweging. Niets is minder waar! Ik heb wel eens iets zien voorbijkomen over Anonymus en Q Anon, maar me der nooit in verdiept. Het trok mijn aandacht niet eens. Pas tijdens de presentatie van Janet Ossebaard in Lunteren werd ik enigszins bewust van het fenomeen Q Anon. Dat kennelijk sterk leeft in de Verenigde Staten van Amerika... en waarvan Donald Trump en de dood gewaande John John Kennedy deel van uit zouden maken...

zeer waarschijnlijk ondersteund door ‘krachten van buitenaf’... en dat kunnen buitenaardsen zijn, ofwel Aliens, maar ook de Galactische Federatie. Ik weet er te weinig van. Hoe kwam dat nou allemaal zo?! Waarom smeet de redactie van Niburu me publiekelijk op één hoop met die maffe Amerikanen?! Dat is me nog steeds niet duidelijk maar de oorzaak zou kunnen liggen in een tekst die ik hen stuurde. Ik schreef hen in een reactie het volgende; en daaronder mijn reactie...

‘Janet had informatie terzijde gelegd. Jaren terug al zoals ik dat ik dat ook deed en nog steeds doe... en zij kwam dingen tegen op internet en dat triggerde haar en zo besloot ze een presentatie te maken van een reeds steeds bekender wordend fenomeen; Qanon in één adem te noemen met Anonymus en andere bewegingen die zich vaker en sterker profileren. Er is wat gaan de op deze planeet; De Galactische Federatie en hun militante tak zouden nog wel eens meer en vaker infiltreren in onze maatschappij. Er komt een tijdruimtekruising aan en dat kruispunt in tijd en ruimte komt steeds dichterbij... en wij worden er langzaam in gezogen. Zoals mijn opa als kleine jongen de eerste auto's zag rijden en de eerste vliegtuigen zag overkomen... Nou schijnt Donald Trump te worden gelinkt aan de Qanon-beweging. Hij is onbeholpen en lomp, vrouwonvriendelijk en misschien is dat een pose... mogelijk speelt hij de kluns om minder gevaarlijk over te komen voor de zittende machthebbers. Je kunt er van uitgaan dat hoe meer aandacht hij krijgt in de media, hoe belangrijk men hem mogelijk acht. Dus al die kritiek wordt gevoed en het vuurtje wordt opgestookt tot een helse fik... en dat is niet voor niets; kennelijk vreest de zittende macht hem dan ook! Donald John Trump (14 juni 1946 = 85 = 13 = 4) zou de man zijn die de oude macht van de troon gaat stoten namens Q’.

‘Ja Janet heeft voor haar belangrijke informatie terzijde gelegd... zoals ik dat ook doe (wat betreft mijn onderwerpen en onderzoek al decennia doe)... en dat is dus niet de zelfde informatie als die Janet opzij legde. Ik had dat anders moeten weergeven. Het lijkt er inderdaad op dat ik net als Janet soortgelijk onderzoek deed en doe... en dat is beslist niet zo! Uit de presentatie van Janet komt naar voren dat Donald Trump mogelijk een tijdreiziger is en dat maakt hem verdacht en daarom zou hij een handlanger kunnen zijn van de Galactische Federatie of andere ruimtebroeders en de juiste man op de juiste plaats. Nogmaals ik ben geen Q Anon aanhanger en lijd niet aan Q-koorts. Ik kende Q Anon tot aan die avond in Lunteren niet eens’.

Neuzelende Masters en mediamieke Lieder

En zodoende dacht de redactie dat ik ook van koers veranderd zou zijn. Ik heb niets met Anonymus en ook niet met A Anon en helemaal niks met de zwamneus Marchall Masters en met medium Nancy Lieder en haar Zeta’s. Der zijn verschillende Zeta’s en dat maakt het er allemaal niet makkelijker en overzichtelijker op. Zijn het de Zeta’s van Zeta Reticulli (een dubbelster-systeem op 39,4 lichtjaren bij ons vandaan) of zijn het de Zeta’s van Zeta Tucanae (28,0 lichtjaren bij ons vandaan). Ik heb meermalen pogingen gedaan iets op te steken van die Marchall Masters en bekeek dan drie kwartier zo’n video-bericht, viel tussendoor in slaap... gaaaap! schrok dan weer wakker en moest constateren dat hij me weer gefopt had; beloofde nieuwe feiten...

maar suste je in slaap met zijn zalvende stem. Drie kwartier zonder ook maar enige vooruitgang geboekt te hebben en weer met een kluitje in het riet gestuurd! ‘Veel beloven en weinig geven, doet gekken in vreugde leven’. Marchall Masters kan een goede wetenschapsjournalist zijn, maar van de tweede ster en zijn bewoners weet hij heel weinig. Nancy Lieder schijnt in contact te staan met de Zeta’s, aliens van Zeta Reticulli neem ik aan, en die zouden veel weten van die ‘anunnaki’ en hun planeet, als we Nancy Lieder mogen geloven. Ook deze ‘kenner’ heeft me nooit zodanig aangetrokken dat ik me tot haar berichten gekeerd heb. Gewoon mijn eigen weg blijven gaan is beter dan anderen op dit gebied te volgen. Dat geldt ook voor David Icke.

xxx


xxx

Zonder frictie en botsingen geen ‘leven’ in het HeelAl! 

Ik heb weinig tot geen video’s van hem gezien, geen enkel boek gelezen en kan nog steeds zeggen dat veel van mijn inzichten dan ook ‘mijn ontdekkingen’ zijn. Verder met de ‘Schepping van ons zonnestelsel’ en de onverwachte binnenkomst van de jonge nog vuur brakende ster Marduk (later ‘nibiru’ genoemd - wat het niet is omdat dat de naam van zijn hoogste punt aan de Hemel is), die wij ook kennen als Jezus de Zoon en God de Vader. Hij kwam als een jonge rebel en werd uiteindelijk de rustige Vader. Het evolutie-proces ving aan op de ‘nieuwe wereld’ die voortkwam uit de hemelstrijd. Dat maakte Zecharia Sitchin ons duidelijk. Wij komen voort uit die strijd. Als Marduk nooit was binnengevallen, noch andere planeten of sterren, dan...

dan was leven zoals het nu is nooit ontstaan! De Kosmos heeft baat bij confrontatie, frictie en botsing! En dat gebeurde ook in het jonge zonnestelsel waarin wij nu wonen. Niks nieuws onder de zonnen dus. Overal het zelfde, overal werd gebotst dat het een lieve lust was.

‘Hij schiep de standplaatsen voor de grote goden,
Hemellichamen, gelijk goden, en de dierenriembeelden installeerde hij.
Hij bepaalde het jaar, duidde de grenzen aan;
Twaalf maanden als hemellichamen, drie afdelingen voerde hij in,
Volgens de dagen van het jaar grensde hij gedeelten af’.


Een nieuwe ordening voor het herschapen stelsel. Met een duidelijke scheiding tussen de binnen- een de buitenplaneten, ofwel de kleine (vaste)planeten nabij de Zon en de grote (gas)planeten verder weg bij de Zon en gescheiden door de astroïdengordel. De planeten van de Zon draaien rechtsom en de jonge ster met zijn vier resterende planeten draait linksom (met de wijzers van de klok mee). De planeten van de Zon draaien in een horizontaal vlak om hun ster en de jonge ster draait schuin en half verticaal om de Zon en zou onder een hoek van 30 graden (zal wel 36 zijn) binnenvallen vanuit de zuidelijke hemisfeer (zuidelijke hemel)... en dat is de nachtelijke hemel zoals wij die kennen op het noordelijk halfrond! De tweede ster scheert schuins door ons stelsel.

God is dan voor u Een Eeuwig licht...

Zoals vaker aangehaald; nibiru (nibiroe) is het hoogste punt in zijn keerpunt (perigeum) om de Zon. Hij klimt dan hoger dan de Zon doet op dat moment in het jaar en dat is dan niet de zomer! Het is zijn noen, zijn noon (high-noon) en nibiru betekent letterlijk; NI BI RU> = ‘turbulentie-binnenin-opkomen’, of opkomen te midden van de turbulentie en NI> betekent ook ‘kolkende wolken’... en dat kan slaan op de vrijkomende gassen, smeltend ijs (stoom/condens). Omgekeerd is het dan UR IB IN< met de betekenis; ‘berg/massa-roodachtig-intens’, ofwel de ster is roodachtig en intens (en intens roodachtig). En dat kan komen door uitstulpende hoeveelheden magma dat heftig opgloeit door de werkende krachten op de ster. Lavastromen of eigenlijk sterrenmateriaal...

sijpelt traag naar buiten en geeft de bruinrode dwergster meer gloed en aanzien en dat met de gassen en stoomwolken die hem omgeven zal zijn halo doen groeien tot enorme proporties. Hij stoot stoom af dat kookt, gassen ontbranden en zijn stralenkrans (aura/aureool) zal hem groot aanzien geven... en wij zien de ster groeien en in formaat toenemen. Groter dan de Zon en hoger aan de hemel. Is er een grotere macht in ons stelsel?! Nee, zelfs de Zon staat in zijn schaduw. ‘De Zon zal niet meer hoeven schijnen, de Maan niet meer hoeven glanzen, want God is dan voor u Een Eeuwig Licht’... zegt Jesaja 60:19-20. Laten we eens kijken wat de Statenvertaling (Statenvertaling, 1637-1987, 350 jaar Staten, Synode Nationaal te Dordrecht, 1618 en 1619) zegt;

Rode ster met een staart is de Sint met zijn witte baard...

xxx

19 ‘De Zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de Maan niet lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot een sierlijkheid’.
20 ‘Uw Zon zal niet meer ondergaan, en uw Maan zal haar licht niet intrekken; want de HEERE zal u tot een eeuwig Licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen’.


De verschijning van de tweede ster en zijn geweldige groei en omvang zal het licht van de Zon doen verbleken door het vele rode stof in de atmosfeer en de vulkanische as. Ook de Maan zal niet meer zichtbaar zijn... wel de groeiende halo rond de tweede ster. Een object ter grootte van een rode strandbal in vergelijking met een bleekwit zonnetje en vaalgrauw maantje die dan niet groter zijn dan een voetbal. De moslims kennen een uitdrukking en die is; ‘Bij de baard van de Profeet’ en daar bedoelen ze Mohammed mee uiteraard, maar die leuze moet zijn; ‘Bij de staart van de Komeet’. Want de HEERE God krijgt niet alleen een groot gaslichaam maar ontwikkeld ook een staart. In het boek Openbaring lezen we het volgende:

‘En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde’...

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl