De Leugen die Sinterklaas heet... Leugens en Mind Control van Den Haag - deel 1

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.De Leugen die Sinterklaas heet - deel 1

Eén van de grootste leugens en mindcontrol systemen in Nederland heet Sinterklaas. Terwijl volwassen mannen zich druk maken over de verandering van de traditie Zwart Piet tot Schoorsteen Piet vraag ik mij het één en ander af. Wat is de angst of het verlangen van deze overwegend blanke mannen die met grof geweld Zwarte Piet willen behouden? Het heilige kinderfeest waarbij de kindertjes van Nederland de eerste grote leugen in hun leven zullen horen. Kinderen worden op jonge leeftijd in contact gebracht met het concept van een hele oude man uit een ver land die cadeautjes uitdeelt (van de website van Awareness, door – naam bij de redactie bekend).

xxx

De Leugens en Mind Control van Den Haag...
(reactie van Evert Jan Poorterman op Alwareness)

We weten het inmiddels; dat er onverkwikkelijke veranderingen worden doorgedrukt. Het wordt steeds onaangenamer in ons land, in Europa en in de wereld! Er is wat gaande, er is wat aanstaande en we voelen dat het ons niet veel goeds voorspeld. In ons land hebben ‘krachten’ het voorzien op onze eigenheid, onze taal, geschiedenis en herkomst, op onze cultuur en folklore! Maar dat niet alleen; reizen en verplaatsen wordt ook aan banden gelegd; minder vliegen voor het gewone volk, minder actieradius met de auto, minder houdbare en duurdere benzine (nieuwe E10 is snel aan bederf onderhevig en kan niet voor lange duur opgeslagen worden) dus geen voorraden in de schuur voor noodsituaties... allemaal van het aardgas af, terwijl de rest van Europa eindelijk aangesloten wordt op het gas en India en China vóór 2050 iets van 1500 kolencentrales gaan bouwen...

sluit Nederland zich van alles af. We sluiten de luiken en de deuren. Niet echt; die staan wijd open en alles en iedereen kan maar binnensluipen, nee ik bedoel we; (Den Haag, onze Regering) lijkt de ophaalbrug te op te halen en de poorten te sluiten (niet echt natuurlijk; ‘vluchtelingen’ lopen hier in en uit en de stroom zal alleen maar toenemen) om ons terug te trekken van de buitenwereld om zo verder te dagdromen in de utopie iets te kunnen doen aan de snel veranderende natuur en gesteldheden op de planeet. Uiteraard weet Den Haag, onze regering dat het een utopie is, maar ze houden vol tegen beter weten in... omdat het deel is van de versluiering die onze bevolking van de waarheid af te houden. Een waarheid die wij niet mogen weten; het omvolken van Nederland, ons betrekken in een oorlog met Rusland èn Amerika en dat er een rode ster in aantocht is!

xxx


xxx

Den Haag, onze Regering, wil graag een kleurrijke samenleving en huldigt de komst van lichtbruine, bruine, donkerbruine en bruinzwarte en zwarte nieuwe ‘medelanders’... en heeft daar onze goedkeuring en instemming niet voor nodig. Dat al die nieuwe Nederlanders vrijwel allemaal moslim zijn en driekwart man is onder de veertig jaren en meisjes en vrouwen willen... is een garantie op ruzie, rellen, onlusten en burgeroorlog! recht in eigen hand nemen... en uiteindelijk WO III. ‘Ja maar’... ‘Niks jamaar’ ... de moslimwereld zal heel snel in actie komen als hier in noordwest-Europa hun geloofsgenoten in de verdrukking komen. WO III komt er; linksom of rechtsom.

Zure regen, Gat in de Ozonlaag, het Milieu...

En net als in de vroege jaren ‘90 ‘zijn ze weer bezig’ om de exoten in de natuur aan te pakken. Dat wil zeggen dat men in de jaren ‘90 de Amerikaanse Eik (boom) weg wilde uit de Nederlandse Natuur, de Canadese Douglas (boom), de Corsicaanse Mouflon (bergschaap), het Damhert (Turkije) en een aantal planten en heesters... Dat werd heel serieus beleefd destijds... en het opmerkelijke was... dat het precies plaatsvond tijdens de massale instroom van vluchtelingen, asielzoekers, kwartjesvinders en meer ‘ontheemden’, die aangezogen werden voor de ‘multi-culti’-samenleving, waarvan we weten dat die volkomen mislukt is. De exoten in de Natuur moesten der uit, maar de exoten in de Samenleving mochten blijven! Dat verraadde een soort onmacht leek het wel, een frustratie; kappen van majestueuze Eiken en Sparren, doodschieten van prachtige wilde dieren, terwijl geur en kleur op straat toenam...

en nieuwe ‘medelanders’ zich hier vestigden, met alle ondersteuning van Den Haag en onze Regering! En dat terwijl eigen volk niet zat te wachten op zulke stromen ‘andere’ mensen. Er werd ons niets gevraagd; het was het vervolg op de massale instroom van de ‘zogenaamde’ gastarbeiders; eerst Grieken, Portugezen, Italianen en Spanjaarden, daarna de Turken en de Marokkanen. Het zou en het moest... van de joodse zionisten (of zionisten en joden en/of zionistische joden) als onderdeel van de ‘Protocollen van de Wijzen van Sion’. En dat wil zeggen het kapot maken van de blanke samenleving; op alle denkbare manieren. Momenteel komen opnieuw onafgebroken vluchtelingen, gelukszoekers en vooral potente bruine en zwarte mannen naar noordwest-Europa... en opnieuw wordt in Den Haag het plan opgepakt om... jaaa! u raadt het al... om de exoten in de Natuur! aan te pakken!


xxx


xxx

De Protocollen van de Wijzen van Sion:

 

Broeikaseffect, Klimaat en Duurzaamheid...

In Limburg is men druk doende de ‘ongewenste’ Wasbeer te schieten danwel te vangen om het dier te steriliseren en elders uit te zetten of op te vangen in dierentuinen, Achter slot en grendel dus; niemand komt op het idee de echte levensbedreigende ‘exoten’ te vangen, te steri... euh ooh dat mag niet! Nee dan kan sinds WO II niet meer na de ellende die de ‘Duitsers’ hebben aangericht (onder aansturing van de zionistische nepjoden ofwel de Khazaarse Maffia). We mogen geen mensen zo maar doodschieten en steriliseren; wel in oorlogen als de belangen van de machthebbers op het spel staat, maar niet onder de huidige omstandigheden. Dus moeten de exoten in de Natuur het opnieuw ontgelden, maar doet men weer helemaal niets aan de ongelimiteerde instroom van mensen met een totaal andere moraal, herkomst en religie (en eigenschappen/kenmerken die niet de onze zijn).

Wij staan der bij en kijken der naar! We zijn kansloos en hebben de strijd om ons bestaan reeds verloren. Zo blijven de officiële instanties (Den Haag, onze Regering) maar volhouden dat we 17 miljoen inwoners hebben in plaats van 20 miljoen of meer! Mijn vader leerde in 1939 op de lagere school dat we van 7.999.999 inwoners naar de 8.000.000 gingen en ik leerde in 1969 dat we van 11.999.999 naar 12.000.000 inwoners gingen. Dat waren er vier miljoen meer in 30 jaren tijd! Dat is een flinke toename als je denkt aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de massale uittocht van landgenoten naar Canada, Amerika, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland die de aantallen naar beneden trokken! Wel waren er al stromen gastarbeiders op gang gekomen, maar moesten de Surinamers en Antillianen nog komen. Wel waren al Nederlanders van overzee gekomen (Indonesia) en met hen...

An Inconvenient Truth...

veel Indonesiërs en Molukkers/Ambonezen en dan zouden we sinds 1969 tot nu (2019) maar vijf miljoen meer ‘Nederlanders’ hebben. Er zijn er in 50 jaren dus maar vijf miljoen bij gekomen. Een kind kan nagaan dat hier iets niet klopt! Het klopt dan ook niet! Want er kwamen nog meer gastarbeiders bij (nu de Turken en Marokkanen) en heel veel vluchtelingen en asielzoekers en nu opnieuw weer vluchtelingen en asielzoekers en gelukszoekers (noemt men ‘economische’ vluchtelingen). Dus zou ik wel durven stellen dat we mogelijk al naar de 21 of 22 miljoen inwoners gaan... en door de stikstofleugen staat de bouw van woningen stil. Waar moeten we die honderdduizenden tot miljoenen (ja want Nederland moet groeien naar 28 miljoen inwoners – volgens het Rode Kruis; er komen een paar honderd miljoen bruine en zwarte mensen naar Europa!) gaan wonen?!

Nou voorlopig in sporthallen en gymzalen en dat zijn de rapen gaar; de nuchtere stille gesloten Hallander euh... Hollander, nee Nederlander kan dan niet meer sporten. Geen indoor tennis, geen volleybal, geen basketbal, geen zaalvoetbal, geen gymnastiek en turnen, geen schoolgym en wat we nog meer doen in die zalen... want daar liggen dan vele vele tienduizenden zwaar ‘getraumatiseerde’ vluchtelingen. Dat wij inmiddels ook getraumatiseerd zijn interesseert Den Haag en onze regering niet! We kunnen ons dan niet meer ontspannen en worden behoorlijk beperkt in onze vrijheden en ja dan... dan moet de samenleving toch een keer gaan morren lijkt me! Maar ik dwaal helemaal af... ik wil het hebben over het ondermijnen van onze verworven vrijheid, bevochten op de feodale edelen; graven, hertogen en koningen en op de verfoeilijke kerkvaders en Rome.

Alle Mensen zijn Gelijk!

Acht tot tien eeuwen strijd tegen de machthebbers; voor onze individuele vrijheid, bevochten met bloed, zweet en tranen – vervliegt binnen een halve eeuw. Even roken we aan de vrijheid nà 1945 en al eind jaren vijftig arriveerden de eerste gastarbeiders. Moest kunnen toch?! Dat is ook zo; we zouden wereldwijd in alle vrijheid met elkaar om kunnen gaan, met wederzijds respect, maar dat is onmogelijk vanwege de grote verschillen. Er wordt steeds geroepen; ‘Alle mensen zijn gelijk’, maar dat is onwaar! Zet een Eskimo naast en blonde Zweed, een Pygmee naast een dikke Duitser, een Aboriginal naast een rooie Schot, een Hottentot naast een Turk of een Rus naast een Indiaan. Grote verschillen in formaat, lengte, dikte, kleur, neuzen, ogen, haar en dan heb ik het nog niet eens over de staat van zijn; bewustzijn, ontwikkeling, moreel en moraal, ethiek en zeden en gewoonten en de aantallen incarnaties.

Er zijn mensen met een hoog en heel veel met een laag bewustzijn. Misschien zijn er zelfs ‘mensen’ die groepszielen hebben... en ik noem geen namen, roep geen rugnummers maar als de ‘mense’ een product is van de schepper en Vader EN.KI. dan is het niet ondenkbaar dat er al humanoïde wezens rondliepen voordat de ‘anunnaki’ de mens maakten. Dat zouden heel goed Aboriginals kunnen zijn, de Papoea’s en misschien ook de Pygmeeën. De Aboriginals (a born original) kunnen ook afstammen van de Pukku, één van de twee soorten zwartelfen van de ‘anunnaki’... Alleen genetisch onderzoek kan dat aantonen, maar het is niet belangrijk genoeg. Wel dat deze vroege en oorspronkelijke humanoïden strikt genomen geen mensen zijn, maar ‘aardlingen’. Daar vielen ook de Neanderthalers onder en de Cro-Magnonmens... die beiden, indien ze nog leefden toen, in de zondvloed verdwenen.

xxx


xxx

Soort bij soort, kleur bij kleur... en verder geen gezeur!

Ich muss das mal betonen,
Ganz früher waren die Zitronen,
Ich weiss nicht mehr genau, wann dies
(war), süß wie Kandis.
Einst sprachen diese ‘Wir Zitronen,
Wir wollen groß sein wie Melonen,
Auch das gelb ist gar abscheulich,
Wir wollen rot sein – oder bläulich’.

Gott oben hörte die Beschwerden
Und sprach: ‘Daraus wird nichts werden.
Ihr müsst so bleiben, ich bedauer’,
Da wurden die Zitronen sauer.

(‘Wie die Zitronen sauer wurden’ von Heinz Erhardt)

Dat waren geen mensen. Mens is alleen mens als er mens op staat zoals Rang alleen Rang is als er Rang op staat! Nou duidelijker kan niet zou ik zeggen! En wat te denken van een Mongool naast een Massai uit Kenia/Tanzania. Ik schrijf dit allemaal uit frustratie en onmacht; want politiek stemmen heeft geen invloed op wat de ‘machthebbers’ (lees zionistische nepjoden ofwel de Khazaarse Maffia, die in opdracht handelen van EN.LIL. de jongere halfbroer van EN.KI>, schepper en Vader van de mens... en nog meer Vader is van de blanke (witte of rose) mensen. De latere bloedlijnen vanuit Noach, de eerste blanke mens... en dat zijn de ‘Kinderen van het Volk Israëls’) met ons voor hebben. En hoe langer wij onwetend zijn en blijven hoe meer vat de ‘tegenkrachten’ hebben en krijgen op de bevolking van noordwest-Europa en hoe eerder we het loodje leggen.

Die frustratie wordt mede gevoed door de vele blanke landgenoten die dom en onwetend de ‘multi-culti-lobby’ steunen vanuit een goed hart en integere inslag omdat zij graag liefde, warmte, samenzijn en onbaatzuchtigheid willen delen, mede gevoed door schuldgevoel over onze betrokkenheid bij de ‘slavenhandel’ (dat ons bewust aangepraat wordt), onze christelijke inslag en opvoeding om de zwakken en verdrukten te helpen en vanuit onze ‘westerse’ rijke wereld. Dat is ons niet aan te rekenen overigens; wij kunnen het niet helpen dat we op bijna alles voor lagen op andere bevolkingen op deze planeet. De blanken deden duizenden jaren geleden al aan akkerbouw, veeteelt en verbouwen van fruit; de bruine en zwarte mensen later en in een veel primitievere vorm. Kennelijk mag dat niet benoemd worden en mogen we de verschillen ook niet benoemen.

xxx


xxx

De inlegvellen met alle soorten mensen zijn verdwenen uit de Atlassen. Wij mogen niet meer denken in verschillen en moeten opgevoed worden met dat ‘alle mensen gelijk zijn’... en dat is niet zo; wel zouden alle ‘mensen’ gelijke rechten en kansen moeten hebben, gelijke beoordeling wordt al moeilijker omdat niet alle ‘mensen’ gelijkwaardig bewust zijn en dat ‘onbewustzijn’ hen niet aan te rekenen valt...

Vooral als landgenoten hun oordeel laten hangen naar de klagers en infiltranten en manipulators, zonder zelf na te denken of te durven uitkomen voor eigen mening. Er zijn nu eenmaal nog steeds verschillen. Die gaan verdwijnen als we niet oppassen! Dan zal het blanke ras verdwijnen en oplossen... in een mengelmoes van volken uit Azië en Afrika, dat dan zal voorleven als een één gemengd en gekleurd ras op de planeet, onder het gezag van de Khazaren! Zij zullen de nieuwe slavendrijvers worden en de ‘Nieuwe Wereldmens’ zal de nieuwe slaaf worden. Daarom moeten de blanken van de planeet af; zij zouden met hun aangeboren verlangen en drang naar individuele vrijheid en beweging en onafhankelijk denken nog roet in het eten kunnen gooien. Naar mijn bescheiden mening hebben de zionistische nepjoden een groot aandeel in de beide wereldoorlogen gehad...

waarbij 200 miljoen blanken omkwamen! Niet de gewone joden/Joden waren daar verantwoordelijk voor, maar hun elite; de Khazaarse Maffia, die zonder pardon ook miljoenen eigen ‘joden en Joden’ offerden voor hun zaak; de wereldmacht en het vernietigen van de Russen, het terugvorderen van de Oekraïne, waar eens hun koninkrijk Khazaria gelegen was, het kapotmaken van de stammen Israëls en vooral het vernietigen van de ‘munabtutu’, de vluchtelingen uit de landen Soemer en Akkad en de vluchtelingen uit Babylon... en tevens het schoonvegen van het Midden-Oosten ten behoeve van Groot-Zion (Groot-Sion ofwel Groot-Israël). De Khazaarse Maffia krijgt wereld-hegemonie als dank voor het smerige werk dat zij uitvoeren; grootschalige genocide op de blanken en het bewust mengen van mensenrassen ten behoeve van Enlil en zijn hoofdgroep ‘anunnaki’. Meer de volgende keer...

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl