De Leugens en Mind Control van Den Haag – deel 3

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Het ‘statement’ van Patricia Mensink over Sinterklaas en zijn zwarte Pieten is hoe veel ‘medelanders’ het zien... en denken over de handel in Afrikaanse slaven (in de meeste gevallen door eigen koningen en warlords verkocht aan de blanken), Amsteldamse rijkdom en grachtenpanden, Gouden Eeuw, schuldbesef, multi-culti, christelijke moraal en naastenliefde, maar dat is geen compleet beeld. De blanken vormden vanaf de zondvloed een minderheid. Door Enki zo gemaakt voor de tijd nà de vloed. Want de planeet was compleet verwoest. Niet de bol, maar het aangezicht. Heftige stormen, striemende regens, uit hun voegen berstende vulkanen, aardbevingen- en verzakkingen, uitgesleten rivieren en compleet ontboste gebieden zag je overal...

en oneindige drassige gebieden waar het zondvloedwater nog stond. Alles was verwoest. Alle havens, alle hoogovens en alle vliegvelden waren weg. Door de verwoestende kracht van Moeder Natuur, maar ook door de enorme watervloed en de stijging van het zeeniveau. De steden van de ‘anunnaki’ waren ook grotendeels verwoest. Die werden in de landen Soemer en Akkad in aller ijl herbouwd op de zelfde coördinaten herbouwd, maar helaas voor hen en alle inspanningen bleken die niet te kloppen’. De planeet bleek van stand veranderd en mogelijk ook van positie, dus de ‘aanvliegroutes’ van de vlieghavens klopte niet meer. Ze moesten noodgedwongen elders nieuwe vlieghavens aanleggen. Alleen de megalitische bouwwerken stonden er nog.

xxx

De drie piramiden van Cheops op het Gizeh-plateau... voor de eeuwigheid gebouwd! Die oudste zijn het meest perfect; alles wat erna werd gebouwd was van mindere kwaliteit!

xxx


Dit euh... zijn beslist geen Legosteentjes of bakstenen zoals wij die kennen! 

We razen door de ruimte en we razen door de tijd...

Door de ‘goden’ gebouwd voor de eeuwigheid. Zij weten hoe verwoestend de voorbijgang van hun ster-stelsel kan zijn en daarom bouwden zij al hun tempels en piramiden op uit zware stenen. De hedendaags megapolen zoals we die in het Midden-Oosten en Azië kunnen vinden zullen de komende voorbijgang niet overleven; te broos gebouwd met alleen staal en glas en een beetje beton. Over beton gesproken; de drie piramiden van Cheops, op het Gizeh-plateau zijn ook van beton gemaakt. Het beton werd ter plekke in bekistingen gestort. De ‘anunnaki’ begonnen ongeveer 14.000 jaren geleden met het bouwrijp maken van het plateau. Het was klaar voor de planeet in onbalans kwam, overhelde en kantelde... waardoor een geweldige watervloed over de landmassa rolde.

En dat is nog maar 10.800 jaren geleden hè! De opa van mijn opa (geboren in 1891) heeft Napoleon Bonaparte nog door Zutfen zien trekken met zijn grote leger. Het lijkt lang geleden en ver weg, maar dat is schijn. Dat komt omdat onze aanwezigheid van zo korte duur is. Het leven vliegt voorbij... en ik kan het weten! Dagen, weken, maanden en jaren glippen door mijn vingers als los zand. Ongrijpbaar snel gaat de tijd als je niks met je leven doet. Eindeloos lang lijkt het maar pas op! Als je denkt dat Herman Brood tien elf twaalf jaren geleden van het Hilton Hotel in Amsteldam sprong... zit je der wel naast. Hij sprong op woensdag 11 juli van het dak en dat was in 2001! Al bijna negentien jaren geleden. Hij was klaar. Hij zei ooit; ‘Hoe eerder kapot, hoe eerder bij God’.


xxx


xxx


xxx


Staal- en glassteden als Dubai, Qatar en Shanghai zullen bij de eerste heftige aardschokken als een kaartenhuis omvallen... 

‘Wir haben es nicht Gewust’... we hadden geen idee!

Om niet al te veel af te dwalen, terug naar onze huidige maatschappij en de snelle veranderingen nà de Tweede Wereldoorlog. De ‘multi-culti-samenleving’ schijnt niet gelukt te zijn; het overgrote deel van de Nederlanders zat daar ook niet op te wachten; wel die familie- en sterke vriendenbanden hadden en hebben met ‘buitenlanders’ van allerlei kleur en geur. We hadden geen idee hoe de wereld in elkaar stak; we waren afhankelijk van het radiojournaal, de krant en later de televisie en het NTS-journaal (later NOS) en van de verslaggevers ter plaatse ramp- en/of oorlogsgebieden bezochten en daar verslag deden. En verder hadden we G. B. J. Hilterman nog die zijn bespiegelingen ten aanzien van het wereldgebeuren elke zondagmiddag om 13.00 uur op de radio besprak.

We waren ziende blind en horende doof en hadden geen benul dat alle ellende te danken was aan een machtige elite (tegenwoordig gewoon psychopaten genoemd), die naar alle waarschijnlijkheid weer uit verschillende lagen bestaat, maar uiteindelijk aangestuurd wordt door de hoofdgroep van de ‘anunnaki’, met Enlil (de jongere domme halfbroer van Enki, de schepper en Vader van de mens... die we ook kennen als Ea, Ptah, Zeus en Wodan en uiteraard als Sinterklaas en Klaas Vaak, dit ter completering voor de jongere en verse lezertjes van deze website en deze rubriek) als leider. En wat voor een leider, een klereleider is hij! Aanvoerder van ‘ruimtetuig’ uit de 5e of de 6e dimensie, dat binnenkort van de planeet wordt verwijderd door het Asthar Commando!

We leven in een gemaakte Wereld

Heel ons leven; van de wieg tot in de kist, van de kribbe tot in de tombe zijn we slaaf en gevangen in een gesloten systeem. Volgens Alex is zelfs de ‘Tunnel van Licht’ en het verblijf nà de dood in de lichtruimten (voorportaal) en in het verblindende licht deel van het gesloten systeem; ‘Het Rad van Avontuur... euh nee Het Rad van Wedergeboorte’. Motten vliegen zich dood tegen de hete gloeilamp, aangetrokken door het licht en zo zou het met ons ook nog wel eens kunnen zijn; gevangen in het gesloten systeem van de ‘anunnaki’, die daarmee ons eindeloos gebruiken voor hun nut. Ik was in behandeling bij Gerrit en zijn vrouw Jantine en tijdens een sessie werd er gewerkt aan mijn ‘broer’. Die broer zou in 1945 bij mijn moeder geboren worden. Ze was vijftien en ze ging...

met jongens en meiden naar Hengelo Gelderland; om feest te vieren. Daar waren de Canadezen als bevrijders binnengehaald. Er was een uitzinnige sfeer en de jongelui kropen onder het prikkeldraad door en gingen via de weilanden naar het bevrijde en feestende Hengelo... terwijl de Duitse kogels hen om de oren vlogen. In die euforie moet mijn moeder ‘gepakt’ zijn. Ze raakte zwanger en mijn ‘broer’ zou in de vrucht komen. Maar dat ging niet door. Mijn moeder had veel bloedverlies en een vruchtje met bloed kon ze niet waarnemen omdat ze bij haar thuis hun behoefte deden op een DC (dry closet), ofwel een kamertje (poepdoos) op de deel van de boerderij. Houten zitgedeelte boven een gat... en daarbinnen was het aardedonker. De zinkput buiten werd regelmatig geleegd.


xxx


Zoiets was het kan ik me nog herinneren... 

(Redactie: het plaatje wat hier hoort ontbreekt. De digitale snelweg blijft ontvangst ervan blokkeren

Mijn LionCar speelgoedautootje (DKW 3.6) viel in het diepe en donkere gedeelte van onze poepdoos thuis. Een jaar later werd de zinkput geleegd en kwam die weer tevoorschijn; alle lak was verdwenen en de rubber bandjes totaal opgelost. Klein kaal zinken karkas was wat restte..

Broer kwam der niet in, de tweede keer wel! Dus mijn broer kwam uiteindelijk niet in nieuw leven terecht. Toen mijn moeder in 1953 opnieuw zwanger werd (van mij dus) probeerde mijn broer opnieuw in te dalen. En dat schijnt ook zo gebeurd te zijn. Ik had er geen weet van (of kende geen andere situatie...) en zo vulde ik langzaam mijn leven. Met spelen, met leren op school, met naar buiten staren, met mijn heel foute voornaam (Eefie liet mijn oma op het geboortekaartje zetten) en met die broer. Die had zich in mijn rug genesteld. Ik wist nergens van. Kende wel veel tegenslag, al voor mijn geboorte. Ben in stuitligging geboren; eerst het kontje en toen de rest. Mijn moeder heeft veel pijn gehad, zei ze altijd. Met twee maanden kreeg ik longontsteking en lag in het ziekenhuis maanden (winter) voor het open raam.

Ik kreeg er meteen Astma achteraan. Net niet erg genoeg om naar het Zwitserse Davos te kunnen of om op ‘heilgymnastiek’ te moeten, maar toch jaren en jaren rochelen, proesten en bløkken als een Hond. Ik leerde al jong zwemmen (om de longen te sterken) en zat op gymnastiek. Ook later ondervond ik regelmatig problemen en leek ik maar geen opwaartse sprong te kunnen maken (carrière opbouwen heet dat), terwijl ik een getalenteerde tekenaar was, met een heel goed kleurgevoel en een goede typografische kennis. Weinig lukte en toen ik 2005 door Johanna van Wijk werd behandeld (met Dolfijnen-energie) ontdekte ze bij de derde of vierde sessie die ‘broer’ in mijn rug. Dat schijnt een ideale plek te zijn om je te verstoppen. Een zwarte heks in Zutphen...

Zielen als batterijen in een autootje gepropt!

plantte in 2011 een ‘pitje’ in mijn rug. Niet echt, maar symbolisch en energetisch (voodoo/guna guna) om mij kapot te maken. Een Sjamane hielp me. Ik had nog maar voor 5% energie en zou dood gaan als er niets gebeurde. Ze hielp me en wist de pit te verwijderen middels trommelsessies en behandelingen. Zoals Indiaanse medicijnmannen (zijn ook Sjamanen) dat deden en doen. Johanna wist mijn broer over te halen mijn lichaam te verlaten. ‘Hij had spijt’, zei ze en ze bracht hem naar het licht... en hij zwaaide zelfs nog! Maar ik geloofde der helemaal niks van! Die broer kroop der zo weer in! En dat bleek ook zo toen ik bij Gerrit en Jantine die broer behandeld wilde zien. De ‘broer’ bleek een heel oude ziel (net als ik) en we kennen elkaar door en door!

De ‘anunnaki’ (Gerrit had het over Archonten) stopten gewoon twee zielen (of vier of zes) in een lichaam. Dat werden dus opgefokte mensen want ze kenden geen moment van harmonie. Gerrit vertelde dat ze het met opzet deden om zo ‘meer potente’ slaven of soldaten te verkrijgen. Die waren ‘geladen’ met stress en zeer agressief. Nou die ‘broer’ wilde dat doorbreken. Hij kwam in dit leven me niet opgefokt pesten (hij zat me wel degelijk dwars) maar hij kwam aandacht vragen! Hij wilde mijn attentie... omdat hij wist dat ik met mijn spirituele instelling, aangeboren intelligentie en intuïtie haha!, mijn paranormale inslag en bekendheid met de aanwezigheid van de ‘anunnaki’ het heel goed zou kunnen doorgronden en zou meewerken aan de scheiding van ons tweeën.


xxx

Broer deruit en komend jaar levensvreugde derin!

En dat kwam dus vorig jaar aan de orde. Eerst keken we naar de relaties tussen mij en mijn moeder en vader en daarna naar mijn relaties en dus ook naar mijn ‘broer’ die in mijn rug zat. Ik had dus geen ‘Monkey on my back’, maar een broer in mijn ruig. Gerrit en Jantine hebben ons uit elkaar gehaald. De zielsdelen die in elkaar verstrengeld geraakt waren werden uit elkaar gehaald en zo werden we vrij man! Geen last meer van elkaar... en begrijp goed dat er zo nog heel veel ‘getroebleerde zielen’ rondlopen die mogelijk ook een dergelijk verleden hebben en door de ‘archonten’ of de ‘anunnaki’ zijn misbruikt. Wat een Karma! Gerrit vertelde dat ze ons gewoon verwisselden zoals een spelend kind nieuwe batterijtjes in zijn speelgoedautootje doet!

Nou ben ik ondanks mijn verworven vrijheid nog niet op gang gekomen. Het gaat wel beter dan vorig jaar; geen dikke voeten en enkels meer, af en toe een harder en dikker rechteronderbeen (trombose) maar ik beweeg ook veel te weinig; dat moet veranderen. Ik kom nog niet echt op gang, Hulp zou komen, maar kwam niet. Een half jaar geleden kreeg ik de toezegging dat mijn tuin (voor en achter) aangepakt zou worden en ik mogelijk hulp kreeg voor in huis; ik ben door alle toestanden en gedoe (sinds 2009) en overlijden van mijn ouders behoorlijk op achterstand gekomen en ik kan tijdelijke hulp wel gebruiken. Der zijn alleen twee Coniferen omgezaagd; verder niks en dat dempt de vreugde en daardoor zak ik terug. Hopelijk wordt 2020 beter! Ik wens jullie een gezond nieuw jaar!

Groet Evert Jan

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden... 


Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl