De Leugens en Mind Control van Den Haag – deel 6

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Hoe het allemaal begon - For Dummies 2.0

Ik ontving een reactie van dr. Annine van der Meer, naar aanleiding van de vorige aflevering over ‘Ons Verhaal over Wie Wij Zijn en Wat Wij hier Doen en Waarom’. Het is een antwoord dat veel uitgebreider kan en moet, maar dat deed ik met haar in volgende uitwisselingen. Hieronder de hoofdmoot als opening van een zeer simpel verhaal, dat in onze moderne tijd al niet meer te ontwarren is. Alleen ingewijden, noeste onderzoekers en zoekende lezers kunnen een dergelijk verhaal boven water halen, als een goochelaar uit de hoge hoed toveren of uit de mouw laten komen. Het is niet volledig, maar heeft een redelijk beeld van het moment in tijd en ruimte waarin we ons nu bevinden! Anunnaki scheppen de mens; mogelijk in opdracht van de Galactische Federatie.

Enki werkt met hen samen en moet een ‘tussenmodel’ maken voor veel later in de tijd; voor een fokprogramma waarin de oorspronkelijke ‘anunnaki’ gekruist zullen worden met de Hybriden die uit de ‘anunnaki’ en ons zijn voortgekomen. Dus Enki schept de mens uit een halfaap uit de wouden van deze planeet en kruist die met het DNA van de ‘anunnaki’ zelf. De ‘adammen’, de adamoe (A DA MU = ‘soepel-daadkracht-vertrekken’ en ook UM AD A = ‘hoeden-mengen-soepel’, ofwel de ‘adamoe’ is soepel en daadkrachtig, beweeglijk en kan gemakkelijk samenwerken) moeten de goden bijstaan in hun zware taak op deze planeet en de warme mijnen in en zich letterlijk dood werken. Ze eten stof en drinken stof tijdens hun schaft en dat is het dan.

xxx


xxx

Genetische experimenten, ook voor later...

Het heeft er dus alle schijn van dat de schepping van de mens niet alleen moest voorzien in een eindeloze stroom van slaven, maar tevens in het ontwikkelen van een model waarmee de ‘anunnaki’ uiteindelijk mee gekruist gaan worden. Dus de wrede meedogenloze agressors uit de 5e of de 6e dimensie, die hier in onze 3D-tijdruimte uitkwamen nà hun vlucht, zouden hun verblijf hier kunnen zien als een ‘reset van hun soort en aard’ en als een stop in de pits; voor nieuwe banden, benzine en tactisch overleg. Als de Galactische Federatie hen zo ver krijgt om zich vrijwillig te melden voor genetische experimenten met de Hybriden om... een nieuwe ‘anunnaki’ te vormen, die... helemaal klaar is om terug te gaan naar de 5e of de 6e dimensie waar het allemaal begon.

Dat was ten tijde van de ‘zondvloed’. De Galactische Federatie, bij monde van het Asthar Commando, arriveerde in ons zonnestelsel. Ze sommeerden de ‘anunnaki’ zich over te geven en de planeet te verlaten. Dat deden ze niet en zodoende moest de Galactische Federatie ingrijpen. En Enki wist er van. Hij had nog tijd om een blanke, bijna aan de ‘anunnaki’ gelijke mens te maken; Noach zou zijn naam zijn! Noach in oertaal wordt NU AG>, met de betekenis; ‘permanent-agitatie’, ofwel Noach zou altijd geagiteerd zijn of worden... maar dan met betrekking tot de zondvloed. Omgekeerd zien we dan GA UN<, met de betekenis; ‘garant-eenheid’, ofwel in de agitatie (de woelige baren) van de vloed zou hij met zijn gezin en familie een eenheid vormen.

xxx


xxx


xxx

Ontwikkeling van Aap/primaat tot de hedendaagse mens... aldus de wetenschap. Dat er onderweg in de ontwikkeling een ingreep van buitenaf heeft plaatsgevonden is denkbaar en logisch, maar niet algemeen aanvaard!

xxx

Wat een verschil al in ontwikkeling van Aap/primaat tot de mens. Enki deed dat in stappen en de laatste was nèt vóór de zondvloed en dat is nog maar pas geleden! 

Planeet Gaia in zwaar weer...

De rest van de wereld was ontredderd, in chaos en overgeleverd aan de woeste ontketende natuur, die aangestuurd door de krachten van de voorbijtrekkende tweede ster Ra/Anu/Gud, die het geweld moest ondergaan totdat de winden gingen liggen en de wateren zouden bedaren. Noach, de eerste blanke mens, moest de vloed overleven want Enki had hem nodig voor de wederopbouw van de planeet. Eén Noach/blanke in contact met Enki zou de zwarte slaven kunnen aanvoeren en met hen het eerste zware werk kunnen doen. De ‘anunnaki’ waren gedwongen ondergronds in bases te gaan wonen en zij hadden bovengronds een opzichter nodig! De eerste was Noach. Gevolgd door anderen uit zijn bloedlijn, met... allemaal meer ‘anunnaki-DNA’ dan de andere mensen.

Dat moest ook, want meer DNA en gelijkenis leverde ook meer inzicht, overzicht, intelligentie en daadkracht op. De perfectie mens om de opdrachten van de ‘anunnaki’ uit te voeren. Ik ga er van uit dat de blanke ‘elite’ wereldwijd sturing gaf aan de grote projecten en aan de zich snel ontwikkelende wereld de afgelopen 10.800 jaren. Ze bouwden de schuilkelders tegen de stenenregens (hunebedden, long barrows en dolmen) en later de piramiden, tempels, paleizen en steden en vliegvelden. Eeuw na eeuw, generaties na generaties zetten zij stappen voorwaarts en bouwden zij de wereld weer op. Bijgestaan door oneindige rijen zwarte en bruine slaven. Ook mensen maar door Enki niet gelijk gesteld aan de blanke mensen die ook slaven zijn uiteraard.

Met hinkstapsprongen door tijd en ruimte...

Dag Annine van der Meer u kwam voorbij in een bericht van Pieter en zodoende belandde ik op uw website. Interessant en leuk allemaal. Een christen die nadenkt dan haha! Sorry ik liet me even gaan. Ik ben niet christelijk dan wel religieus opgevoed en kon en mocht zonder enige ballast wat dat betreft mijn onderzoek doen. Ik wilde graag antwoorden op mijn vragen en de volwassenen in mijn omgeving hadden die antwoorden niet, dus moest ik zelf gaan zoeken. Zoals u inmiddels begrepen heeft is Pieter van der Meer ook een chri... een gelovige die zelf heel goed nadenkt. Hulde voor jullie beiden, want aan nadenken ontbreekt het in bepaalde kringen... en zeker in de huidige tijd; de mensen laten zich van alles op de mouw spelden, vooral heel veel onzin en leugens.

Graag wil ik opmerken dat de mensheid tot aan de zondvloed bruinzwart van huidskleur was en zeer waarschijnlijk één taal sprak. Dat was een ‘commando- of opdrachtentaal’ ofwel een shorthand of stenotaal, een sterk gestileerde taal. Het is de technische taal van de ‘goden’. Zij spreken een vloeiend gesproken taal, net zoals wij die spreken en daarnaast spreken zij ook de afkortingentaal. Dat is een zeer krachtige en volwaardige taal, zeer geschikt voor een technisch geavanceerd ras zoals zij. Deze ‘goden’ komen uit de 5e of uit de 6e dimensie. Het is een zeer wreed en oorlogszuchtig ras en in hun tijdruimte (5e of de 6e dimensie) hebben zij zeer heftige expansie-oorlogen gevoerd. Tijdens de laatste bliezen ze zelfs een hele planeet op en was de schade zo groot...

dat er scheuren ontstonden in de membranen tussen de dimensies! Zij besloten in aller ijl te vluchten en gingen door de scheuren naar onze tijdruimte in de 3e dimensie. Zij zitten zelf in de 4e en in de 3e, maar kunnen niet zo maar terug naar de 5e of de 6e. Dat schijnt te maken te hebben met de vastheid van de materie. Het hele StarWars-verhaal klopt in zekere zin; het bestaat zeer waarschijnlijk en slaat op het ‘empire’ van de goden. Zij hebben in deze spiraal van de Melkweg honderden zonnestelsels ingenomen en een meervoud aan planeten in beheer. Dat zijn werkplaneten, zoals ook de onze er eentje is! Er is sprake van Draco’s en van Reptilians en dat kunnen de zelfden zijn, maar ook niet en dan hebben we nog een eventuele derde groep; de Elohim.

Mogelijk zijn de Elohim (en Nefilim) de zelfden als de Draco’s en de Reptilians, maar mogelijk hebben die laatsten de Elohim/Nefilim overlopen... dat is me nog niet geheel helder. Begrijpt u het nog of heeft u inmiddels afgehaakt?! De ‘goden’ komen van een planeet uit ons eigen zonnestelsel... euh is er een deel van. De oude Soemeriërs waren al op de hoogte van de aanwezigheid van nòg een planeet... die zeer waarschijnlijk een ster is! Er wordt door astronomen al meer dan een eeuw gezocht naar PlanetX en onderzoeker en schrijver Immanuel Velikovsky was heel warm, maar net niet warm genoeg toen hij veronderstelde dat de planeet Venus 3600 jaren geleden als een ‘komeet’ in ons zonnestelsel verzeild raakte en veel schade toebracht, want...

in werkelijkheid is er 3600 jaren geleden inderdaad een komeet door ons zonnestelsel geschoten en die ‘komeet’ is de tweede ster van ons stelsel, waaromheen nog vier planeten draaien. Dat heeft onderzoeker en schrijver Zecharia Sitchin mogen ontdekken. De oude Soemeriërs wisten van het bestaan van die tweede ster en van het bestaan van zijn bewoners. Dat zijn de ‘goden’. Astronauten van een vreemde planeet uit ons eigen stelsel; een mini-sterstelsel dat deel uit maakt van ons zonnestelsel. De oude Soemeriërs kenden en eerden die oude goden en ook kenden ze vele namen voor hun ster (en planeten?!). Eén ervan is GUD. Daar stamt ons woord GOD van. Wij nemen aan (ik niet) dat GOD het uiterst krachtige scheppende element is dat alles geschapen heeft.

Dat is ons wijs gemaakt door de kerkvaders en andere oplichters, want religie is bedacht door de machthebbers om de mens onderdanig, dom en onbewust te houden en om die mens beter te kunnen sturen door hem angst aan te jagen. GOD zou dus niet alleen ‘Hemel en Aarde’ geschapen hebben maar zelfs het hele Universum, met alles der op en der aan en in. Dat is een aanname en een leugen. GOD is een klein rood sterretje en heeft alleen ‘Hemel en Aarde’ geschapen (veroorzaakt door een crash). GOD schiep Hemel (astroïdengordel) en Aarde (de baan die wij met planeet Gaia/Terra rond de Zon draaien). En dat was het! Amerikaanse wetenschappers ontdekten dat onze planeet (die niet de onze is, maar zo in spreektaal zeggen we dat) de eerste...

600 miljoen jaren GEEN leven kende. Het was een levenloze planeet en opeens, dan na 600 miljoen jaren niks... vangt hier het leven aan! Zo maar uit het niets. Dat kan niet natuurlijk en is ook niet zo! De oude Soemeriërs hebben ons teksten nagelaten waarin precies staat beschreven hoe ons zonnestelsel is ontstaan. De Zon (Apsu/Apsoe/Absu/Absoe... waar abyss van afgeleid zou zijn – afgrond/peilloze diepte... maar dat is onjuist; AB.SU. en ook AB.ZU. betekent letterlijk; ‘aanbedene-suiden/verweg’ en ‘aanbedene-zoeken/bezoeken’) bestond vanaf het begin en uit haar werden Moemoe (MU.MU.) en Tiamat geboren. En deze eerste drie-eenheid wist nog twee reeksen van planeten geboren laten worden; Venus en Mars (tweelingplaneten) als eersten...

en daarna de reuzen Jupiter en Saturnus en uit Saturnus werd Uranus geboren en uit Uranus werd Neptunus geboren (soort van kettingreactie zeg maar). Het hele spul draaide sereen om de Zon heen. Er gebeurde helemaal niets. Ze plopten uit de Zon zoals hete soepbubbels uit de pan ploppen... Spatten zonnemateriaal; zodoende is ‘onze’ planeet dan ook zo heet van binnen; wij wonen op een zonnespat die aan de buitenkant is afgekoeld zodat een korst is ontstaan! Wij zijn sterrenmateriaal; alles en allemaal. Wij zijn sterrenstof en zullen tot sterrenstof wederkeren haha! Zoiets dus. En dan opeens duikt vanuit de verre koude zwarte buitenruimte een indringer op; een op ramkoers geraakte ‘jonge nog vuur brakende’ ster!

Dat was dus 600 miljoen nà het ontstaan van de planeet Tiamat... want wij wonen op het restant van Tiamat. Tiamat wordt de rode planeet genoemd (nu is dat Mars omdat Mars bestoven is) en we kunnen op ‘onze’ planeet nog de rode korst van de planeet Tiamat zien. Denk aan de woestijnen, de bergen en bodem in Australië, Afrika, de Amerika’s en Azië. Hier in Europa is daar niet zo veel van de vinden. De jonge nog vuur brakende ster werd door de Zon aangetrokken en naar het centrum van ons zonnestelsel getrokken. De jonge ster, laten we hem GOD noemen (de Vader die in de Hemelen zijt) en ook JEZUS (de Zoon van de Vader die ook de Zoon is) botste op de grote planeet Tiamat. Kort er voor werd uit hun binnenste ‘kinderen’ geboren.

Die van Tiamat worden in de oude mythologische teksten ‘monsters’ genoemd en die van God worden ‘engelen’ genoemd. Feit is dat God zeven ‘engelen’ baarde en Tiamat elf ‘monsters’, waarvan KIN.GU. (kind van de Stier, kind van Gud/God) de grootste was. En kingoe is de Maan. De jonge ster naderde Tiamat en twee ‘engelen’ Gods sloegen in haar buik en doodden haar. Ze bleef dodelijk gewond achter en de jonge nog vuur brakende ster was voor goed gevangen in ons stelsel; hij bleef en kreeg een eigen baan om de Zon. Dat is een zeer langgerekte ovale baan en bij terugkomst kwam ze aan op de ‘plaats delict’ (op haar kruisweg kwam zij terug op de plaats van kruising en van kruisiging – Jezusverhaal) en trof daar de levenloze Tiamat aan.

Al haar monsters waren gevlucht voor de jonge nog vuur brakende ster met zijn zeven ‘engelen’. Alleen Kingu was gebleven aan de zijde van haar dode moeder. Ditmaal raakte de jonge ster zelf de planeet Tiamat. Hij ‘spleet haar als een Mossel’. Hij hakte haar in tweeën en haar bovendeel werd ‘afgestreken’ als een Lucifer en werd de astroïdengordel en haar onderdeel werd door een derde ‘engel’ weg geketst naar ‘aarde’, naar een nieuwe positie of nieuwe baan om de Zon. Tiamat werd uit de Hemel gestoten. Het was dus niet Lucifer/Tiamat die de troon van GOD beklom (ambieerde), maar het was de jonge nog vuur brakende ster GUD/GOD die Tiamat van de troon stootte... en een ‘engel Gods viel mee met Lucifer naar aarde’.

Wij wonen dus op Lucifer, de afgestreken planeet, de roestrode planeet (oude korst van Tiamat). Het overgebleven deel van Tiamat trok weer samen tot een bol. Daardoor werd de oude korst uit elkaar getrokken; daarom zijn de continenten van elkaar verwijderd. De korst onder de continenten is dan ook dikker dan de nieuwe korst onder de oceanen! Door de botsing ving op beide systemen ‘leven’ aan en de evolutie begon zich te ontwikkelen. Op beide systemen; dus zeker op één der vier resterende planeten van de tweede ster van ons stelsel en ook op onze planeet. Niet op de anderen, maar wel op de onze. Zo ontstond op ten minste twee planeten leven... en als we de oude Soemeriërs mogen/moeten geloven dan komen de ‘goden’ uit de Hemel.

Ze worden in die oude teksten niet Elohim genoemd (dat doen de Joden), maar ‘anunnaki’. Dat betekent; ‘Zij die uit de Hemel neer daalden’ en ook ‘zij die uit de Hemel vielen’. Letterlijk is het anders; AN.UN.NA.KI., met de betekenis; ‘hemel-eenheid-gevormd-ki’, ofwel de ‘anunnaki’ is een hemeleenheid, een groep astronauten, in de hemel gevormd (geëvolueerd, getraind en opgeleid) voor hun missie naar planeet Ki. Dat zijn wij; de weg gekiepte planeet – denk aan Lucifer die uit de Hemel werd gekiept naar een baan tussen de tweeling Venus en Mars in! Dat moet ook een emotioneel moment zijn geweest; dat Venus en Mars uiteen gedreven werden! Het is kommer en kwel in de Kosmos, in het Universum of HeelAl!

Het is eten en gegeten worden; het is botsen, want zonder frictie en contacten en vooral botsingen is er geen ‘leven’ in het HeelAl. Het leven kan alleen ontstaan door uitwisseling van noodzakelijke elementen, sporen en ‘vonken’, want het is allemaal lading ook. Elektriciteit! en Water! en een voedzame ondergrond. Want vriendje Jezus zocht een huis, een thuis. Maar eerst de omkering van het woord/begrip ‘anunnaki’. IK.AN.NU.NA. betekend; ‘essentiekern-hemel-permanent-gevormd’, ofwel de ‘anunnaki’, de astronauten die hier kolonisten werden... kwamen uit de Hemel (astroïdengordel), van een ster, van een planeet die elke 3600 jaren door de Hemel scheert... en daar ontwikkelden zij zich. Essentiekern in de Hemel gevormd...

met als doel hier permanent te blijven. Zeer waarschijnlijk zijn zij niet alleen geselecteerd, getraind en opgeleid voor hun missie naar planeet Ki, maar mogelijk ook ‘genetisch’ aangepast! Deze astronauten zouden hier 445.000 jaren geleden zijn aangekomen. Doel van de missie is goud delven voor hun planeet. De atmosfeer van hun planeet is dermate beschadigd dat zij veel goud moeten delven en vermalen tot poeder om dat in hun atmosfeer uit te strooien om de planeet leefbaar te houden. Als bescherming tegen de dodelijke UV-straling van de Zon en de radio-actieve straling in de ruimte! Het werk is zwaar, de omstandigheden zijn anders dan op hun wereld en zij halen de benodigde quota niet. Dan is er sprake van slaven maken...

en twee ‘goden’ lopen met elkaar op; de ene zegt; ‘Het schepsel welks naam je noemt, bestaat al! We moeten het alleen nog ons stempel opdrukken’. Daarmee doelde deze kolonist (het zijn vrijwel allemaal wetenschappers) op de Primaten of de Apen of op primitieve ‘aardlingen’. Dat zouden Neanderthalers kunnen zijn! En de Cro-Magnonmens kan het ‘opgewaardeerde’ gevolg zijn. De ‘anunnaki’ besloten een ‘nederig primitief’ te maken, een awiloem, een lulu ameloe ofwel een slaaf (een lullo). Mens was zijn naam! Zo schiep EN.KI. de multi-wetenschapper van de ‘anunnaki’ de mens naar zijn beeld. Hij deed dat met een heel team wetenschappers in het Bit Shimti. Een hypermodern laboratorium in Afrika.

Na talloze pogingen (Zecharia Sitchin denkt dat de zogenaamde mythologische ‘fabeldieren’ eigen mislukte pogingen zijn een slaaf te formeren... en mogelijk werd er gezocht naar nog meer inzetbare slaven maar dan voor andere functies...) lukte het EN.KI. om de mens te maken. Talloze pogingen mislukten maar toen hij besloot zijn eigen sperma in te brengen, bleek het aan te slaan. Daarom is een mens alleen een mens als er ‘mense’ op staat zoals Rang alleen Rang is als er Rang op staat! Mens = ME.EN.SE. met de betekenis; ‘melden-Heer-seker’, ofwel een mens meldt dat hij van de Heer (van de Heere God) is. Hij heeft de kenmerken van een zoogdier van deze planeet maar ook onmiskenbaar van de ‘Heer der Hemelen’, de Heere God...

de grote machtige ster in de Hemel... en natuurlijk van de astronaut/kolonist/wetenschapper Enki! Zijn zaad bleek goed te zijn voor de eerste prototypen. Mens omgedraaid wordt dan ES.NE.EM. ofwel ‘hetis-sperma/zaad-eminent’, ofwel het kwakje van God Enki SinterKlaasVaak bleek eminent in het proces! Zo werd Adam de eerste van een reeks ‘adamoe’ (adammen) en deze adamu was man en vrouw tegelijk. Had van beide de kenmerken en kon zich niet voortplanten. Daarom bracht God Enki Adam in een diepen slaap en ontnam hem een rib. Van die rib (Ti in het Hebreeuws/Ivriet?! betekent ‘leven’ maar in mijn oertaal Kwando ‘tierig’ welig tierend...) maakte God Enki een nieuwe Adam en een Eva, een mannin, ‘die tegenover hem stond’.

Ze waren van beiderlei kunne. Daarom geven wij elkaar met Sinterklaas dan ook een speculaas- of taaitaaipop. Het zijn er twee; een mannetje en een vrouwtje. Van beiderlei kunne; Adam en Eva, gebakken uit ‘aardse’ klei (uit bruinrode klei). Op kweekjes van rode klei werd de rib van adam de nieuwe mens. Alle mensen waren bruin tot zwart. Noach was de eerste blanke mens! De ‘anunnaki’ hadden mijnwerkers nodig om goud te delven. Dus een zwarte huid was noodzaak; wasemen beter de warmte uit en kunnen dus diep onder de grond werken. Denk aan de zwarte kolenkachel van weleer; moest de warmte uitstralen (de witte koelkast/vriezer moet de warmte buiten houden en de kou binnen – daarom wit).

Omdat God Enki SinterKlaasVaak de mens te perfect maakte, moest hij deze van de Raad van Grote Anunnaki ‘terugbrengen naar een lager niveau’ want de mens was bijna gelijk aan de ‘goden’, aan de astronauten/kolonisten... en dat kon natuurlijk niet. Dan zouden zij in overtreding zijn en ingaan tegen de ethiek en moraal van de Kosmos. Daarom werd bij de mens het ‘derde oog’ gesloten. De Pijnappelklier werd genetisch verschrompeld. Daarmee verdwenen onze aangeboren paranormale kwaliteiten. De mens kreeg van God EnkiKlaasVaak zand in de oogjes gestrooid zodat zijn zicht verdween. De mens kon niet meer ‘ver zien’. Geen gebruik meer maken van het derde oog en dus ook geen ‘tijdruimtereizen’ meer maken, ofwel uitreden.

De Indianen in Midden-Amerika zeggen dat de ‘goden’ de spiegel hebben berookt. En een berookte spiegel geeft geen helder beeld. De mens kon alleen nog gebruik maken van zijn derde oog door gebruik van DMT. Dat is een stofje dat uit planten en paddestoelen te halen valt. God Enki heeft het de mens zelf geleerd. Hij zag generatie na generatie kinderen opgroeien in en om het Bit Shimti en Sinterklaas Enki had dus vaak die kleine donderstenen op schoot. Ze kropen over hem heen en hij speelde met hen. Hij hield ook van allemaal hun gegevens bij in zijn dikke boek. Alle vorderingen, alle fasen en stadia werden bijgehouden. Hoewel hij van een andere wereld kwam, zelfs anders was dan de zoogdieren/apen/primaten/humanoïden...

ging hij toch van zijn kinderen houden. Hij zag er toch zijn eigen kenmerken en kwaliteiten in. Dus toen hij de eerste modellen moest terug brengen naar een lager bewustzijnsniveau was dat tegen zijn zin. Zodoende leerde hij de mens te eten van de ‘Boom der kennis van Goed en Kwaad’. Door te eten van die vruchten (vol DMT-werkzame stof) werd tijdelijk de Pijnappelklier geactiveerd en zo konden Adam en Eva ontdekken dat de dood niet bestond (zij naakt waren) en dat er buiten de wereld waarin ze leefden een onmetelijk HeelAl bestaat. Zij keken niet in een heldere spiegel, maar keken door een telescoop als het ware; zij konden ver zien... over en door tijd en ruimte en dimensies! Die ‘boom’ is de Acacia Niloticus. De andere boom staat voor de seksualiteit en het feit dat...

Adam en Eva zich konden voortplanten (de zondeval). Zo bleven de ‘anunnaki’ voor altijd voorzien van verse slaven. Tot op de dag van vandaag! Want de ‘anunnaki’ leven nog steeds onder ons. Letterlijk dan. Ze zijn sinds de zondvloed van 10.800 jaren geleden ondergronds gaan leven. Ze stelden bovengronds ‘koningen’ aan; met een witte huid, met sproeten, lichte ogen en rood haar (met heel veel ‘anunnaki-DNA’) en die moesten de planeet bovengronds bestieren. Wat zij ook deden tot in de afgelopen eeuw. De mens wordt dus als slaaf gehouden door de ‘anunnaki’, die de zelfden kunnen zijn als de Elohim (en de Nefilim) en ook de Draco’s en Retilians kunnen zijn. Daarom doet SinterKlaasVaak Enki dan ook een ‘mombakkes’ voor en een ‘schnurrbart...

of een ‘knevel’. Denk daarbij ook aan de Egyptische Farao’s met hun kunstbaardje, want de ‘goden’ zijn kaal en totaal onbehaard omdat het amfibieën zijn en reptielen. Vermoedelijk Leguanen... uit Sauriërs ontwikkelde en geëvolueerde amfibische reptielen. Zij zien de mens als ‘halfapen’ en dat is nog gunstig; ze zien de mens als soort als ‘vee’. Lifestock; dierlijke domme elementen, maarrr... Enki ging verder en ontwikkelde ook de blanke mens; met veel meer ‘anunnaki-DNA’ en veel minder ‘apen-DNA’. Het gaat om het ‘slangenzaad’ (van Enki) en het ‘vrouwenzaad’ (van de Aap). Dus u begrijpt dan Enki uiteindelijk van zijn ‘kinderen’ ging houden en hen zo veel mogelijk als kon bijstond in moeilijke tijden en dan zitten we opeens midden in het...

‘Sinterklaas-verhaal’. We weten al dat de speculaas- en taaitaaipoppen staan voor Adam en Eva (mannetje en vrouwtje – van beiderlei kunne, dat daarvoor niet zo was) en dat de banket- en chocoladeletters staan voor het doorgeven van de taal en het schrift (Sinterklaas-viering zien we alleen in Europa, Kaukasus en Iran/Perzië – niet bij de bruine en zwarte mensen, noch bij de Aziaten)... want alleen de blanken leerden de taal van de ‘anunnaki’ en ook het schrift. Nà de zondvloed bouwden de blanken (elite) de wereld weer op; de zwarte en bruine mensen deden het werk. De blanken voerden de wensen van de goden uit, beheerden, delegeerden en leerden... eerst zelf en later ook de primitievere onderklasse. Dus overal op de planeet waar de goden zetelden (zetelen)...

was er een blanke bovenklasse; de rest was slaaf en zwart/bruin. Die spraken de Kwando-oertaal, de sterke volwaardige stenotaal en de blanken leerden ook de vloeiend gesproken taal van de goden; het Diets. Volgens Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, 1518-1572, geboren te Hilvarenbeek, lijfarts van de Franse koning en groot geleerde) is ‘diets’ d’outs ofwel de oudste. De Dietse Taal is de oudste en stamt regelrecht van Noach af. Diets/douts is de oudste bloedlijn en ook de oudste taal... ‘Ben ick van Dietsen bloed’ betekent niet alleen ‘ben ik van Duitschen bloed’ maar ook van de ‘oudste blanke bloedlijn’. Diets is Duits, Duuts, Deutsch, Duyts en Dutch. Wij spreken de taal van de goden, van de schepper en Vader van de mens!

De oer-Nederlander, de proto-Friesch stamt van de Babyloniërs en de Akkadiërs en de oude Soemeriërs. Ons hedendaagse Nederlands is zeer verwant aan het Soemerisch, al beseffen de ‘soemeriologen’ of ‘assyriologen’ (bekender begrip) niet dat wij de verdwenen Soemeriërs zijn. De ‘Dietssprekenden’ zijn de directe nazaten van de plotseling verdwenen Soemerische Beschaving. Heel het volk, huisdieren, vee en wild kwam om toen de dodelijke fall-out van de atoombommen op de bases in de Sinaï en die in de Baalbek in de Beka-vallei en de steden Sodom en Gomorrah (verhaal van Abraham en diens broer Lot... en Lot’s vrouw) over de landen Akkad en Soemer viel. De bommen werden geworpen tijdens een sterke westenwind, opdat ook Soemer getroffen zou worden.

Er kwam een abrupt einde aan de hoogstaande Soemerische beschaving (2024 voor de jaartelling). Wetenschappers en onderzoekers weten tot op de dag van vandaag niet waar de Soemeriërs gebleven zijn, wat een einde maakte aan hun beschaving en of er nog overlevenden zijn... en waar die zich bevinden. Ik zeg het u; wij zijn de nazaten van de ‘munabtutu’ (vluchtelingen van een grote ramp). MU.UN.AB.TU.TU. betekent letterlijk; ‘vertrekken-eenheid-aanbeden-toe-toe’, ofwel de elite van het land dat de mogelijkheden had te vluchten en kennelijk ook op tijd op de hoogte was van de komende ramp. De ‘munabtutu’ bestond uit prinsen en prinsessen, architecten, ingenieurs, rechters, generaals, technici, piloten, bouwmeesters, bekwame vakmensen...

onderwijzers, professoren zeg maar en de keurkorpsen van de legers en uiteraard koks, naaisters, schoenmakers, timmerlieden en metselaars (pottenbakkers, smeden en kwekers en telers...). Zij vluchtten in noordelijke richting en in wat nu Anatolië is in Turkije, splitsten ze zich op in twee groepen. De ene groep trok door Turkije (Hittieten) over de Bosporus naar de Balkan en vestigden zich daar op de vruchtbare gronden langs de Donau (Kelten en Roemmannen... de latere Romeinen). De andere groep trok over de Kaukasus-bergen en volgde de Wolga in noordelijke richting en daar op de Russische steppen bouwden zij de stad Samara (denk aan de barmhartige Samaritaan... die nog wel eens uit Samara kan komen). Van die groep gaan later lieden over...

de Oeral-bergen naar Siberië (zie er Beren) en Mongolië en China. Daar in het verre oosten ontdekt men met regelmaat grafheuvels met gemummificeerde lichamen, in geweven kleding en met rood haar! Anderen gingen naar het noorden en kwamen uit in Finland en Estland. Van die groep trekken rond 1800 jaren voor de jaartelling lieden naar het zuiden. Dus ruim 200 jaren nà hun vlucht uit Soemer bouwen ze een grote vloot (Zecharia Sitchin zegt rond 1800 en volgens het omstreden Oera Linda Boek van de Friezen was dat 1794 voor de ‘dag des Heren’). Hun doel is Nederland. Zij komen naar de vruchtbare delta waar Elbe, Weser, Ems, IJssel, Rijn, Maas en Schelde in de Noordzee stromen. Ze wonen van Cuxhaven tot Calais. Dat was op het laatst...

want in hun glorietijd woonden ze aan de mondingen van twaalf grote Europese rivieren (van de Wisla in Polen tot aan de Guadalquiver in het zuiden van Spanje). Helemaal bezet door de voormalige vluchtelingen uit Soemer en Akkad. Ze vertrokken onder aanvoering van drie ‘zeekoningen’ ofwel admiraals. Admiraal Teunis bleef in Nederland en admiraal Jon (of Ion) trok naar de Middellandse Zee (en uit zijn volk komen de Zeevolken, de stichters van Attica/Athena, de Phoeniciers en de Myceense cultuur op Kreta...) en admiraal Inka trok de Atlantische Oceaan over en voegde zich bij de God Ningishzidda (die er in Egypte kennen als Toth en in Griekenland als Hermes en in de America’s als Viracocha, Kukulkan en Quetzalcoatl) voegt in Midden- en Zuid-Amerika.

De Babyloniërs en de latere Akkadiërs en Soemeriërs kwamen niet toevallig naar Nederland; hier was hun God neergestreken; te weten Marduk (Babylonië en Soemer), die de zelfde is als Bel en Baal en Ra (en zeer waarschijnlijk JHWH/YHWH, Jahwe/Jehova is...). Marduk/Ra heeft in Drenthe een tijdelijke luchthaven gebouwd. Het verhaal van Ellert en Brammert is echt! Het gaat niet om twee reuzen, maar om twee ‘anunnaki’ die Elohim zijn, goden. In de volksvertelling zou het gaan om een vader en een zoon (tijdens de Tachtigjarige Oorlog gevlucht voor de Spanjaarden) en/of om twee broers. Ze spanden draden over de heide en die draden kwamen uit in hun grot (hunebed) en daar zaten belletjes aan en... als er iemand op de heide tegen die draadjes liep...

wisten Ellert en Brammert precies waar die zich op de heide bevond. Dit verhaal vertoont zeer sterke overeenkomsten met het verhaal van de held en halfgod en koning van Uruk; Gilgamesh. Die gaat met zijn vriend Enkidu naar de Beka-vallei, naar de raketten in de Baalbek. Ze willen opstijgen naar de Hemel om daar het ‘eeuwigheidskruid’ te halen. Ze komen het terrein niet op want het monster Humbawa voorkomt dat. Dat is geen ‘monster’, dat is het bewakingssysteem van de raketbasis. Dat gaat af als er iemand over het hek wil klimmen... en dat deden Gilgamesh en Enkidu en zodoende verscheen het monster Humbawa (HU.UM.BA.WA. betekent; ‘enorm-hoeden-balans-waken/wachten’, ofwel het ‘verkliksysteem’ dat de basis bewaakt).

Het was altijd geactiveerd, maar was meestal in ruststand. Maar als er indringers waren, kwam het meteen in actie. Gilgamesh en Enkidu schakelden het systeem uit... en betraden het afgeschermde terrein. Zo was het in Drenthe ook; de draden over de heide was het in grids opgedeelde terrein, geactiveerd en vanuit de controlekamer in Assen (Asen en ook AS.EN. = ‘centrum-Heer’) waar duidelijk zichtbaar was wie zich waar bevond. Maar nou dwaal ik af haha! Hier op de Veluwe (en in Drenthe?!) is een ondergrondse basis van de ‘anunnaki’ en mogelijk van de God Marduk/Ra/Bel... want hij ging in ballingschap en dook onder in de ‘nederlanden’. Vader en schepper van de mens Enki heeft Marduk/Ra/Baal hier zeer waarschijnlijk naar toe gedirigeerd.

Pieter van der Meer sr. heeft ontdekt dat in de bijbel Nederland tweemaal genoemd wordt; als ‘de door God bestelde plaats’ (gereserveerd door God voor zijn volk) en als ‘schedelland’ omschreven. Het voorhoofd staat voor Friesland, het IJsselmeer is de oogkas, de Hollandse kust het aangezicht (zonder neus) en Zeeland staat voor het gebit en Vlaanderen voor de kin (België de nek). Zoals gezegd; de lage landen van Calais tot aan Cuxhaven. Vandaar onze zeer sterke band met de Vader en zijn familie (wij spreken letterlijk de taal van de goden) en hebben/kennen een zeer sterke Sinterklaas-folklore. Dus wij kinderen van de Vader hebben ons bij zijn oudste zoon gevoegd, want hij moet het ‘zaad van Enki, de schepper en Vader van de mens’ bewaken tot de eindtijd. Nu dus.

Niet voor niets komen zo veel bruine en zwarte mensen naar noordwest-Europa! Jongere domme halfbroer van Enki EN.LIL wil van de blanken af. Is daar al een tijdje mee bezig; WO I en de Spaanse Griep, Oktoberrevolutie, vermoorden Tsarenfamilie, Russen de dood in jagen en WO II kostte aan 200 miljoen blanken het leven. Men pleegt genocide op de blanken wereldwijd en we zien het niet. WO III zal een abrupt einde maken aan de blanke hegemonie op de planeet en al die bruine en zwarte moslims gaan alle blanke meisjes en vrouwen bezwangeren en dat gaat het ‘kostbare zaad van de Vader’ verloren. Enki gaf zijn zoon Marduk opdracht te waken over zijn kinderen. Oom Enlil weet dat inmiddels ook en gebruikt de Khazaren om...

de blanken uit te roeien. We kennen die Khazaren (of Chazaren) beter als de ‘joden’. Ze hebben zich bewust vermengd met de echte Joden (van de stam Juda) en geven zich wereldwijd uit als de Jews en de ‘uitverkorenen’. Dat zijn leugens en we kennen hen ook als de ‘jooddietsen’ en de ‘jiddische joden’. Donker van haar, gedrongen tot klein, behaard, donker van ogen. Verwant aan de Turken en de Perzen. Beslist geen blanke ranke mensen van oorsprong, geen blond, rossig of rood haar, geen lichte ogen... Nou die Jews hebben wereldwijd alle macht in handen (gekregen van Enlil) en zij zitten achter WO I en WO II en WO III (Krim, Oekraïne, MH17, MH370) en hebben de leugens verspreid over de ‘holocaust’. De blanken voor eeuwig...

opgezadeld met een schuld; de Dietsen dus. Wij zijn niet voor niets aan de atoombommen ontkomen en we moeten nog even volhouden, maar de tegenkrachten zijn sterk. Europa zal geheel ontregelt worden door de drommen bruine en zwarte mensen, Europa zal chaos worden en mogelijk verwoest worden in de komende wereldoorlog en zo worden alle sporen van de blanken uitgewist. Te beginnen met de straatnaamborden van Nederlandse Zeehelden, met zwarte Piet en dan Sinterklaas, dan de taal en de cultuur en weg is de Nederlander uit Babylonië en uit Soemer en Akkad. Nog even volhouden want de tweede ster komt der aan. GUD of GOD is ook JEZUS en ook SATAN en ook DUVEL. Men heeft deze begrippen bewust door elkaar gehusseld...

en van een andere lading voorzien, evenals met Lucifer (de afgestreken planeet waarop wij wonen). Dat is om de sporen uit te wissen en het eventuele speurneuzen moeilijk te maken... Het Soemerische woord GUD is één van de vele namen voor de tweede ster, die wij ook kennen als Heer, Heere, Jezus, Shiva, Mazda, Suzuki, Honda, Bison, Tatanka, Manitou, Waka Tanka, Ahura Mazda, Allah, Mahdi, Messias, Maitreya en meer... GUD betekent in het Soemerisch ‘wilde stier’ en ‘aanstormende stier/ster’... GUD is Gud en gud en goed en kan opgesplitst worden in GU.UD., met de betekenis; ‘stier-uitdravend’, ofwel wilde losgeslagen stier, want elke 3600 jaren bij wederkomst of voorbijgang (passage – zie Pasen, Passover en Pasha) want...

de laatste voorbijgang van de tweede ster was de ‘passage’, de ‘passover’ zeggen de Engelsen. Ons Paasfeest is het verhaal van Mozes en het Volk Israëls en de Exodus uit Egypte. De tien plagen staat ons binnenkort ook te wachten, want denk maar niet dat de ster met zijn vier planeten ongemerkt voorbij trekt. Wij gaan dat zeker merken en de oude Soemeriërs waarschuwen ons ook! Veertig jaren voor zijn komst gaat het klimaat veranderen. Wetenschappers hebben 1995 aangemerkt als het jaar waarin het klimaat ging veranderen. Tel daar 40 jaren bij en je komt uit in 2035. Precies het jaar volgens het Oera Linda Boek waarin de ster zou moeten weerkeren. Zij schrijven dat in 1565 voor de jaartelling de ster voorbijkwam en zij...

veilig door de Rode Zee konden varen, terwijl hun achtervolgers werden weg geslagen door een geweldige vloed. Even later komt Mozes aan bij Pi Ha Chiroth aan de oevers van de Rode Zee. Hij heeft bijna nog de Friesche vloot kunnen uitzwaaien. De Friezen ontkomen en gaan naar India. Ze bevaren de Indus en wonen 1212 jaren aan de Indus totdat Alexander de Grote in 327 vóór de jaartelling aan de Indus verschijnt en een blanke samenleving ontdekt! Nou weet ik dat die ster eerder komt... en dat blijkt ook wel... want de oude Soemeriërs vertellen ook dat kort voor zijn komst (van GUD dus) hevige regens, watervloeden en zware stormen de planeet zullen teisteren. En dat zien we al een paar jaren voorbij komen op TV. Dus is het zo ver!

De ‘Heer der Hemelen’, de ‘Hemelse Vader’, de Hovaardige en de Hemelse Rechter is aanstaande; hij zal het hele zonnestelsel weer richten en in zijn gareel brengen. Alsof een klokkenmaker het uurwerk weer afstelt. Wat ik hier schrijf is bij heel weinig mensen bekend. Dat er een ramp te gebeuren staat is in de hoogste kringen bekend. Men laat ons aan ons lot over omdat ze van de mensheid af willen en terug willen naar een maximale mensheid van 500 miljoen slaven. Genoeg om de productie op gang te houden en voldoende voedsel te produceren. In die toekomstige wereld zullen geen blanken meer leven. De Khazaren, de uitverkorenen zullen een bruin slavenras aanvoeren in opdracht van de clan van Enlil en zijn ‘goden’.

Nu even terug naar Sinterklaas en de speculaas- en taaitaaipoppen, van beiderlei kunne... Ik dacht altijd dat speculaas iets had met specerijen en sinterklaas en dat taaitaai ook de naam van het deeg was, maar dat is niet zo. Altijd heeft de schepper en de Vader van de mens voor zijn ‘kinderen’ gezorgd ook al besliste de Raad van Grote Anunnaki anders. In de oude Soemerische teksten staat duidelijk dat de ‘anunnaki’ heel wat pogingen doen de mensheid te reduceren; door honger en dorst, door pestilenties en oorlogen en uiteindelijk dient de grote vloed zich aan; een uitgelezen kans van de verdorven mensheid af te komen. Lukt niet helemaal, want Enki treft maatregelen en de intelligente Noach krijgt opdracht een schip te bouwen.

De nieuwe (blanke) mens overleeft het en moet de wereld van nà de vloed bewonen, maar nu dwaal ik al weer af. Terug naar het deeg voor de taaitaaipoppen. Taaitaai is niet het deeg... maar is bekend over de hele wereld, bij bepaalde volken als tata, tatta, dada, daddy, papa, pappa... aita taita atila atilla attila attilla en ook als tiutiu. De Noord-Amerikaanse indianen kennen onze Sinterklaas als Tiutiu, de maïsgod. Tiutiu deelde met zijn zwarte Pieten (de Pukku, één van de twee soorten zwartelfen van de ‘anunnaki’, de andere soort heet Mukki) maïskoeken uit aan de hongerende bevolkingen in tijden van schaarste. Ook deelden ze dekens en kleding uit en gedroogde vruchten. Dit vinden we nog terug in ons strooigoed! Dus is het Sinterklaasfeest geen...

folklore en zeker geen kinderfeest. Het is een feest voor alle mensen die God de Vader willen eren. Hij is er niet meer. Hij daalde in de vrucht in Maria, die hij door kunstmatige inseminatie had bevrucht. Enki benam zich het leven en daalde in de vrucht en zo werd Jezus de Zoon uit de Vader en zijn de Vader en de Zoon de zelfden! Jezus was de eerste mens met ‘godenkwaliteiten’ en Enki was de eerste ‘anunnaki’ die door alle stadia ging als Jezus. Geboorte, kindertijd, ziektes, verdriet, vreugde, pijn, woede, haat, vervolging, marteling en dood... Nooit eerder voelde een ‘anunnaki’ de emoties en pijnen die een mens ervaart in zijn/haar leven. Enki begreep hierdoor zijn product de mens veel beter... en hij is de beste bemiddelaar tussen de mens en de goden.

Hij kent beide hoedanigheden. Hij zal de mensheid vrijkopen... Dus nu om het af te ronden naar de naam Jezus. Jezus in mijn ontdekte oertaal Kwando wordt SHE.ZU.US/SE. met de betekenis; ‘gerstezaadje-zoekt-huis/seker’, ofwel de jonge nog vuur brakende ster geraakte op ramkoers en moest als een spermatozoïde de eisprong maken! Hoogbezwangerd van leven koerste het door de koude zwarte ruimte in de hoop dat hij in een ster of planeet zou stoten om ‘leven op te wekken’. Zaadje zocht en vond een thuis. Hij boorde zich (bijna) in de planeet Tiamat en een bevruchting kwam tot stand. Omgekeerd zien we ES/SU.ZET.E.H(A).ES/SE. wat neerkomt op; ‘het is verweg/suiden-zetten-lichaam-stromen-ishet/seker’, ofwel...

Zaadje Jezus boorde zich in een zonnestelsel, beladen met levenssappen, om een bevruchting tot stand te brengen en... hij kwam op de stromen om verweg, in het suiden (gezien vanaf zijn vertrekpunt – de Orion-Nevel in het Orion sterrenstelsel) zijn lichaam te zetten. Een zeer emotioneel en pijnlijk gebeuren (er van uit gaande dat leven scheppen in de Kosmos heftig is waarbij planeten pijn hebben, beschadigd raken of zoals Tiamat doormidden gehakt worden). Zaadje Jezus vond een huis, een thuis en het gerstezaadje werd geplant in ons zonnestelsel. Hier ontstond leven en ook op het mini-stelsel. Nou ga ik verder (vrijdag) waar ik gisteren aan begonnen ben... en ben ik ook de draad kwijt. Waarom stuur ik u dit allemaal?! Aha! Ja! omdat u geïnteresseerd bent...

en een gezond nieuwsgierig menswezen... en ik wil ingaan op uw aanhalingen dat ‘steppenvolken’ de mensheid dwongen over te gaan op het patriachaat en de moedertaal. De ‘anunnaki’, de goden ofwel de Elohim kennen een sterke mannenhiërarchie waarin de vrouwen ondergeschikt zijn. Er zit maar één vrouw in de Raad van Grote Anunnaki en dat is Inanna, die de zelfde is als Ashtar, Ast, Astarte, Astoret, Isis, Bastet, An, SpiderAn/Anansi (in Drenthe ‘spinwieffie’ genoemd), Venus en Aprhodite en zij heeft de mannen in haar macht, wind ze om haar vingers... en doet dat met haar bekken. Met dans en vervoering en met haar schaamstreek en vagina... door haar rokken op te tillen en ja dan raken die mannetjes in een soort roes... en denken ze niet meer na!

xxx


xxx

Het was beslist geen ballet maar een zeer opwindende erotische dans met veel seksueel beladen bewegingen... die zich als een striptease ontwikkelde en de mannen helemaal dol maakte 

Ik voel bij sommige vrouwen ‘isis-energie’ en ik heb ooit in een relatie, ‘s nachts in bed, een keer Isis opgeroepen mijn ietwat koele vriendin (frigide heet dat geloof ik...) wat op te peppen. Ik heb eenmalig een onvergetelijke nacht gehad. Ze was bevangen door een sterke seksuele kracht. Isis is betrokken bij een wereldwijd ‘breeding-programma’ waarbinnen kinderen binnen 24 uren na hun geboorte worden opgehaald voor visitatie. Zijn de baby’s geschikt voor het fokprogramma dan worden ze een driekwart leven gevolgd en dienen ze als broedmoeders van Hybride kinderen (vandaar de schijnzwangerschappen). Enki schiep de ‘mense’ niet zo maar; er gaat mogelijk een groot plan achter schuil, onder aansturing van de Galactische Federatie. Mogelijk moest Enki/Sinterklaas dat doen...

om modellen te verkrijgen met voldoende Elohim-DNA (‘anunnaki-DNA’) om de moderne blanke mens te kruisen met ‘anunnaki’ (die mogelijk de zelfden zijn als de Draco’s en de Reptilians) om een Hybride tussensoort te maken die èn hier kan blijven òf moet dienen om weer uitgezet te worden in de 5e of de 6e dimensie waar zij vandaan komen. Ze ontwikkelden zich daar in de richting van geavanceerde technologie en ter weinig in spirituele richting. Vandaar hun heftige mannelijke oorlogen en de enorme schade die zij veroorzaakten in hun tijdruimte. Nu kunnen ze mogelijk hun evolutie-pad verder vervolgen, met meer empathie, emotie, warmte en liefde in hun genen ten opzichte van de soort die er een half miljoen jaren ontsnapte.

Isis en haar team opereert tijdens de invallende avond en nacht en moeder en kind weten het niet. Soms zijn moeders onrustig tijdens de opname van hun baby’s (zie Amerikaanse SF-films, gemaakt naar verhalen en ervaringen en waarnemingen van getuigen). Ik heb hier in mijn dorp gesproken met zo’n moeder. Zij en haar man mochten ‘s nachts de UFO zien. De moeder werd op een bepaald moment wakker en maakte zich zorgen. Ze keek in de kinderslaapkamers; alles was rustig en eentje ontbrak. Uiteindelijk bleken de twee oudste van de drie blonde dochtertjes ‘s nachts te zijn opgehaald. Moeder maakte vader wakker... en die wilde niet... die geloofde niet... en ging uiteindelijk mee naar de zolder. Ze keken uit het raam en zagen...

achter hun huis, over de sloot in het weiland, een object staan. Er waren boordlichten en die dimden en gloeiden op... op de tonen van orgelklanken (meer een pijporgel); als de tonen hoger werden, werden de lichten feller en als de klanken bromden, zwakten de lichten af. Ze hoorden een stem en die zei; ‘Het is een uitzondering dat wij ouders iets van ons laten zien. Besef dat heel goed’. Ouders waren moei en slaperig en gingen weer naar bed. Man naar het werk; twee oudste dochtertjes naar de kleuterschool en lagere school en moeder schommelde in de tuin met de jongste en zij... neuriede een liedje en dat was het zelfde wijsje dat de ouders ‘s nachts hadden gehoord (klanken) en gezien (lichten). Dus ook de jongste is opgehaald en onderzocht.

En dat was in de zelfde tijd dat José (met wie ik toen een relatie had) op een nacht wakker werd van een enorm fel licht. Midden in de nacht. Ze sprong uit bed en wilde de gordijnen openen. Een stem zei; ‘Doe dat maar niet. Je mag dit niet zien’. Ze wist intuïtief dat het een UFO was. Ze vertelde me het en het was in de nacht nadat daar ‘s morgens een meisje geboren was. Ik vertelde haar van de UFO’s de Aliens (waarschijnlijk ‘anunnaki’) en het lopende fokprogramma. We hebben samen naar een aantal SF-films gekeken en toen werd het haar duidelijk. We zijn samen bij die moeder op gesprek geweest en hebben ook samen het weiland bezocht. Op de plek waar ‘s nachts het object stond voelden we een negatieve onprettige energie en...

alle Koeien stond verder weg, aan de andere kant van de weide, tegen de heg aan. Geen eentje wilde in de buurt van die plek zijn. Er werd in de buurt over gesproken... en één buurmeisje had het object met de lichten ook gezien (was waarschijnlijk ook opgehaald), maar ontkende dat een dag later helemaal. Zeker onder dwang van moeder. De ‘aliens’ voerden hun opdracht uit onder een soort van dekking; mannen werkten aan net baanvak van de spoorbaan van Arnhem naar Zutphen. Alleen ‘s nachts tussen 02.00 uur en 06.00 uur. Ze schoten elke nacht een paar kilometer op en die nacht werkten ze aan het spoor naast de wijk waar de ouders en de drie blonde meisjes wonen. Onder de dekking van werkzaamheden, met felle werklampen en...

heel veel kabaal zou een dergelijke actie niet opvallen. De eventuele wakkere mensen zouden ‘andere’ lichten en objecten mogelijk voor de bezigheden rond de werkzaamheden vermoeden. Uit getuigenverklaringen wordt duidelijk dat de ‘alien-ontvoerders’ dat vaker zo doen. Straat is opgebroken, tentje van KPN staat er en... Nou zo dus. Een vriendje van mij; Willem, vertelde mij toen hij zes was dat hij gedroomd had dat een heks hem wilde ontvoeren, hem de trappen op nam van een duister kasteel (typisch een droom die een ontvoering blijkt te zijn; heks is Inanna, kasteel met trappen is de UFO) en Willem kon zich herinneren dat er eerst drie kleine mannetjes (met grote hoofden) om zijn bed zwierden... alsof ze zwenkwieltjes hadden.

Swif zoef swier gingen ze alledrie, als op commando, door zijn kamer... en wel tien twintig centimeter boven de grond. Met hem hebben we ook enkele SF-films bekeken en op een bepaald moment werd het hem (en mij ook) te veel en stopten we meteen. Ik wist nu ook dat ik opgehaald ben. Bleek bij navraag (pendelen met José en Ellie der zus) tot mijn veertiende. Verkeerd zaad, foute bloedlijn; ik kwam niet in het fokprogramma (of vanwege mijn afkomst – bij mij is de Atlas-nekwervel NIET scheef gezet). Bij alle gevisiteerde baby’s wordt meteen de Atlas-nekwervel scheef gezet. Om de mens te onderdrukken. Bij een scheve wervel worden de energiebanen deels afgekneld. Minder heen-en-weer-verkeer van de hersenen naar de ruggegraat...

en zo kan de mens (waarschijnlijk alleen blanken en/of mensen uit bepaalde bloedlijnen die voor de Elohim/Anunnaki belangrijk zijn. Kijk een Eskimo of een Hottentot hoef je niet te beperken in zijn actieradius, die heeft geen ambitie morgen de wereld over te nemen. Zij doen het bij de mensensoorten die iets te veel vrijheidsdrang hebben, iets te veel individuele ambitie en potentie... Ik kwam er achter toen ik in 2005 of in 2006 voor C 180,00 mijn Atlas-nekwervel liet rechtzetten. Ik kreeg last van mijn nek, schouders en rug... en een week of drie later heeft mijn masseur en therapeut voor C 20,00 de wervel weer ‘scheef’ gezet. recht dus. Ik behoor dus tot de zeer weinige baby’s die bewust ‘in tact’ mocht blijven. Waarschijnlijk vanwege mijn opdracht!

Ik zie en hoor ook altijd meer (en eerder) dan anderen om me heen. Ik ben wakkerder zal ik maar zeggen. In die tijd ben ik ook nog een keer opgehaald ‘s nachts. Ik ontdekte de volgende morgen een driehoekje (drie rode stipjes) op mijn linker onderarm. Dus... om weer op koers te komen... vrouwen zijn altijd ondergeschikt geweest, naar het model van de ‘anunnaki’. Wèl heel essentieel is het gegeven dat een man hoger in rang is als deze geboren is uit zijn vader en diens zuster! Enki, de oudste zoon van de God Anu, werd geboren uit zijn moeder en hij werd verwekt door zijn vader. Enlil, zijn jongere halfbroer werd door vader verwekt bij zijn zuster en niet bij zijn vrouw, moeder van Enki. Enlil staat hoger in de hiërarchie; zijn DNA is zuiverder.

Dat zien we ook bij de Joden/joden; een ‘moederjood’ staat ver boven een ‘vaderjood’, ofwel zij volgen de bloedlijn van moeder en niet de vader. Dus schijnt het doorgeven van zuiver DNA via de moeder te gaan. En wij kinderen leren de taal van onze moeder, vandaar ‘moedertaal’ en ‘vaderland’. Toch ontving de mens de taal van de schepper en Vader van de mens; Enki, die we ook kennen als Ptah, Zeus, Wodan en Odin... en Sinterklaas en als KlaasVaak uiteraard. Zij tweede zoon Ningishzidda/Toth kennen we als de Kerstman. Die zag ik in een visioen voorbijkomen in zijn Arreslee. Hij had zijn armen over elkaar en zat met de rug naar me toe en ik hoorde hem zeggen ‘dat ze zijn rug op konden... omdat hij onvoldoende gewaardeerd werd wat...

hij allemaal deed en gedaan had voor de mensheid. Hij wilde eindelijk ook eens erkenning. Hij is een even gedreven en vaardig wetenschapper als zijn vader Enki/Ptah en hij Toth (dood) heerst over ‘leven en dood’. Hij gaat over de materie... en kan doden opwekken. Hier laat ik het maar bij. Het Nederlands is Diets (Duits, Deutsch, Duuts, Duyts en Dutch) en dat is de ‘taal van de goden’. Wij spreken, met de andere ‘dietstaligen’ in Europa (op de wereld) de taal van onze scheppers... en daarom hebben we zo’n hechte band met hen, vieren we Sinterklaas en Kerst en horen we tot de werkelijk uitverkorenen. De joden/Khazaren die denken de werkelijke uitverkorenen denken te zijn, zullen dat ook zijn, alleen in een andere vorm dan zij denken.

Die zijn ‘uitverkoren’ omdat ze in Israël wonen. Terwijl Israël een Volk is en geen Land! Toch zal dat Israël een hele cruciale rol spelen in de eindtijd; het zal door atoombommen (in WO III) geheel van de aardbodem geveegd worden. Zo uitverkoren is dat nepvolk, die elkaar de afgelopen acht negen eeuwen hebben wijsgemaakt dat zij de Joden zijn en ook de Uitverkorenen van de Heere God. Jammer voor hen, maar de echte kinderen van de Vader zijn blond, rossig en rood, hebben lichte ogen en een blanke huid. Van hen zullen 144.000 uitverkorenen genomen worden. En daarna zullen er nog meer blanken gered worden en de rest zal het zeer moeilijk krijgen en zeer waarschijnlijk omkomen in WO III en door de komst van de tweede ster.

GUD zal, net als 3600 jaren geleden (-1565), weer veel natuurgeweld opwekken. In een deel van het Grote Johannes Evangelie, bijeen geschreven door de Oostenrijkse musicus en leraar Jacob Lorber (1800-1864), die op veertig jarige leeftijd de stem van God hoorde en hem opdroeg zijn schrijfknecht te worden, zegt Jezus;

‘In een tijd als de mensheid zich voortbeweegt over ijzeren wegen, met de snelheid van een afgeschoten pijl, zal er uit de ruimte een gevaar komen, waartegen de mens met al zijn bouwwerken en wapens niets zal kunnen uitrichten. En het zal zijn als in de dagen van Noach; drie staan op het veld en twee zullen genomen worden’.

Nou in die tijd zijn wij aanbeland. GUD de wilde losgeslagen Stier is al voelbaar en...

overal wordt op de planeet al het klaroengeschal gehoord. Teken van zijn komst. De Noord-Amerikaanse indianen noemen hun grote prairie-rund Bison. Dat is bij-son en bij-zon ofwel de bijZon, de tweede Zon! Zij hebben het ook altijd geweten. De bij-Zon is heel ‘bijzonder’ omdat deze Zon maar eens in de 3600 jaren voorbijkomt! En wij maken het allemaal mee... en ik vlieg straks mee in een pendelschip of een sterrenschip van de Galactische Federatie of van het Asthar Commando. De voormalige Jezus keert terug met een grote vloot en komt ‘op de wolken’ met zijn schepen. Volgens zeggen zou hij terugkeren als admiraal Sananda. Hij komt zijn kinderen halen en ik ga mee. Wist op mijn 18e al hier niet te sterven. Fijne kerstdagen! Ik ga uw website lekker doornemen...


Met vriendelijke groet,
Evert Jan

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden... 


Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl