Anunnaki, ònze Goden – deel 250 – Van harte gefeliciteerd Israel met jullie 70-jarig bestaan! – deel 39

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.Het ontstaan van Israël nà de tocht door de woestijn...

Ik probeer nog steeds helder te krijgen waarom de Khazaren (Chazaren die ook Tartaren zijn en deels Mongools en die we ook kennen als de jiddische joden of de jooddietsen) zo’n bloedhekel hebben aan de Duitsers en de blanken van noordwest-Europa. Zo erg dat de elite van de Khazaren/nepjoden er alles aan doen hun doelen te halen, ook als dat ten koste gaat van miljoenen van hun ‘eigen mensen’, hun eigen Volk dat natuurlijk een mix van verschillende ‘volken’. En hoewel ze een mix zijn van meerdere volken, duiken ze vanaf de 9e eeuw vrijwillig opnieuw in een volk; de Joden... die op hun beurt ook al een mix zijn van enkele stammen en de restanten van de wegvoering naar Babylon. Hieronder de twaalf stammen Israëls in Kanaän/Palestina. Land in genomen en bevochten op de daar levende volken... ‘met de scherpte des zwaards’, waarvan mijn belvriend Hylke Welling...

dan altijd zei; ‘Ja daar bedoelen ze staal mee en geen gewoon ijzer’. Ze beschikten over roestvrijstalen zwaarden... die door de Feniciërs/Phoeniciërs reeds gemaakt en gebruikt werden. Die verzamelden ‘purperslakken’ voor de purperrode kleurstof waarmee zij zeer waardevolle gewaden kleurden. Gewaden voor koningen, zeer rijke edelen en handelslui en leden van priesterorden. De Feniciërs hadden ontdekt dat als zij de Purperslakken lieten rotten deze donkerpaarsrode kleurstof vrij kwam. Zo lagen stapels rottende slakkenbergen op de stranden; en gebruikten de Feniciërs de kalkrijke slakkenhuizen tijdens het smelten van ijzererts. Ze voegden het toe aan het maken van zuiver ijzer en de invloed van kalk op het proces leverde ‘staal’ op, harder ijzer en volgens Hylke zelfs ‘roestvrij staal’! Hylke is op 7 februari jongstleden overleden. Hij kwam ter wereld op 14 september 1930 en werd maar 89 jaren oud.xxxDe Twaalf Stammen Israëls in Kanaän... net nà hun komst uit de woestijn...xxx

De Twaalf Stammen Israëls nà het koningschap van David en Salomo... en vóór de inval van de Assyriërs en de gevangenschap door koning Ashurbanipal... en de tweede wegvoering naar Babylonië. Het koninkrijk Israël bevat tien stammen en het koninkrijk Judah bevat meen ik drie stammen... 


Uitdunning vrienden en kennissen...

Hij wilde minstens 100 worden! Ik heb in drie weken drie mensen verloren die me dierbaar waren; Atie, Jan-Willem en Hylke. En dat greep me de afgelopen week zeer aan. Kon nog niet huilen om het verlies van mijn vader en moeder; ben er kennelijk nog niet eens aan toe gekomen en opeens kwamen afgelopen week de tranen. Boosheid om mijn situatie, woede omdat hulp uitblijft, verdriet om de mensen die me zijn ontvallen de laatste jaren en onwennigheid alleen te leven. Hylke Welling belde me in najaar van 1997. Er stond een artikel over mij in de Gelderlander. Journaliste Jeannette Joosten had mij geïnterviewd en zij had al contact met Hylke Welling. Zodoende tipte ze hem over mij en mijn nieuwe Stichting Vraagtekens (?Tekens). Hylke had de gewoonte voor hem interessante mensen te bellen. Zo kwam hij ook in contact met de ‘zwarte weduwe’...

ofwel mevrouw Rost van Tonningen uit Velp, met de dwarse journalist Willem Oltmans, Wieteke van Dort, Ageeth Scherphuis, Mieke Zilverberg, Wibi Surjadi en tal van andere bekende en minder bekende Nederlanders. Zijn contact met de zwarte weduwe leidde tot een interview met Jeannette Joosten en Florrie Rost van Tonningen bij hem thuis in Amersfoort. Hij woonde toen acht of negen hoog aan de Willem Barentsstraat. Hoge flat zonder lift. Jeannette Joosten van De Gelderlander haalde Florrie Rost van Tonningen op in Velp (bij Arnhem) en reed haar naar Amersfoort en weer terug. Daar hebben de drie zeer betrokken met elkaar gesproken en zo kwam ook aan het licht dat Meinoud Rost van Tonningen (1894-1945, fout in WOII, zou met de Duitsers hebben gecollaboreerd) niet zomaar aan zijn einde kwam! Hij werd lid van de NSB en schopte het tot president van de Nederlandsche Bank.

xxx

Hylke Welling in zijn nieuwe woning in Amersfoort, zomer 2006... mooi appartement, trappenhuis èn lift! Twee verdiepingen; kamer, keuken, toilet en gang en beneden badkamer en twee slaapkamers...

xxx

Zwarte weduwe Florrie Rost van Tonningen-Heubel... in haar woning in Velp...

Hylke kwam wel eens logeren bij Ome Ben in Velp...

Hij werd in mei 1945 gevangen genomen door de Canadezen... en belandde uiteindelijk in ‘Oranje Hotel’, ofwel de gevangenis van Scheveningen. Hij zou, na amper zes uren gevangenschap, van de balustrade naar beneden zijn gesprongen; zelfmoord. Florrie Rost van Tonningen (1914-2007), zijn tweede vrouw die hij in december 1940 huwde, wist te vertellen dat de Canadese bewakers zijn omgekocht. Zo konden mensen van het verzet zijn cel in. Ze hebben hem beestachtig toegetakeld en over de balustrade naar beneden geworpen. Daarom was zij zo weerbarstig in alles en vooral naar de Nederlandse Regering! Ze kwam in opspraak omdat zij een ‘weduwenpensioen’ kreeg. Dat werd publiek in de jaren ‘80. Moedig van Jeannette Joosten deze vrouw te bezoeken; volgens mij is ze ‘joods’, vegetariër, fan van David Bowie, Rik Mayal, aanhanger AnimalRights en heeft iets met RedDwarf?!

Mogelijk de tweede ster... de rode dwergster en dat zou kunnen zijn blijven hangen sinds haar gesprek met mij... maar nee RedDwarf is een Engelse sitcom van 30 minuten op de BBC. Een beetje ScienceFiction zeg maar. Dus Jeannette Joosten dook hier op, had haar gesprek met mij en nam een foldertje mee... en die belandde bij Hylke in Amersfoort en zodoende belde hij... en bleven we in contact. Ik had nog naar zijn verjaardag gewild in september en de laatste weken kreeg in aandrang hem gauw te bezoeken. Dat hoeft niet meer; hij stuitert al tussen de sterren of is rechtstreeks de tunnel van licht ingeschoten... Blijven de mooie herinneringen en de honderden telefoongesprekken; vele tientallen vellen met aantekeningen herinneren aan die mooie uitwisselingen (monologen en one-man-shows van Hylke) van slechts luisteren, want meestal kwam ik der niet tussen!

xxx

Israël na de terugkeer van de gevangenen (exile door Assyrië en Babylon)...

Een nieuw Volk; Jacob werd Israël en zijn kinderen ook...

Het Volk Israël, bestaande uit de Twaalf Stammen; Ruben, Simeon, Levi en Juda (alle vier kinderen van Lea), Dan en Nàftali (beiden kinderen van Bilha, slavin van Rachel), Gad en Aser (kinderen van Zilpa, slavin van Lea), Issachar en Zebulon, kinderen van Lea)... en uiteindelijk nog Jozef en Benjamin (kinderen van Jacob’s liefde van zijn leven; Rachel). Die laatste twee waren hem het meest dierbaar en zeer geliefd door hem. De stammen Issachar en Zebulon wonen sinds hun vlucht naar noordwest-Europa in de ‘nederlanden’. De tien ‘verloren stammen’ trokken dus vanuit de Levant, ook wel Oriënt genoemd en voor-Azië, zeg maar het Midden-Oosten naar het schone lege Europa. Wel lange tijd nà de komst van de vluchtelingen uit Babylon (4200 jaren geleden) en de tweede golf vluchtelingen uit Soemer en Akkad (de ‘munabtutu’, 4000 jaren geleden). Dus Europa werd een schuilplaats voor blanken.

Europa was ‘maagdelijk’ nà de kanteling van de planeet en de zondvloed die dat tot gevolg had en Enki stuurde zijn ‘zaad’, zijn kinderen naar het maagdelijke Europa. Dat vinden we terug in het verhaal van Zeus, die als Witte Stier de maagd Europa ontvoert. Daarin gaat het gegeven schuil dat ‘Enki’s kinderen’ naar Europa gedirigeerd worden. Onder aanvoering van Enki’s oudste zoon Marduk/Ra. Hij heeft de Stammen Israëls uit Egypte gehaald, bracht hen aan de overzijde van de Rode Zee, terwijl een grote vloot met Friezen nèt wist te ontsnappen aan hun achtervolgers (en 1212 jaren aan de Indus wonen) in de Pangab in India totdat Alexander de Grote opduikt en stuit op een blank volk in het zwarte India! Ook zochten en vonden de Babyloniërs en de Soemeriërs een veilig thuis in noordwest-Europa. Vanaf hun komst werden ze achtervolgd en belaagd.

xxx

De Witte Stier neemt de maagd Europa op zijn rug mee en ontvoerd haar... 

Europa de jonge maagd...

Europa is de bakermat van de westerse cultuur en heeft een buitengewoon grote rol gespeeld in de wereldgeschiedenis. De beschaving in Europa heeft zich sinds oude tijden ontwikkeld en werd beïnvloed door oudere beschavingen in Mesopotamië en in Egypte. De Romeinse en Griekse culturen hebben de geschiedenis van het continent bepaald. Na de val van het Romeinse Rijk volgden de middeleeuwen. De ontwikkeling van de beschaving van Europa versnelde zich in de renaissance. In de geschiedenis is Europa het toneel geweest van vele grote en vernietigende oorlogen die zowel landelijke als stedelijke gebieden hebben verwoest. Hoewel Europa ooit bestond uit enorme multi-etnische imperia en koninkrijken, verdeelden de succesvolle nationalistische opstanden het continent in vele soevereine natiestaten. De politieke fragmentatie leidde tot de economische concurrentie en politieke geschillen tussen staten. Ondanks of juist dankzij dat slaagden de Europese landen erin om een groot deel van de wereld te koloniseren en werden buiten Europa in gebieden waar kolonisten de meerderheid gingen vormen, westerse staten gesticht (van Wikipedia en hieronder ook).

De reis die Zeus in stierengedaante met Europa maakte zou misschien een etiologische een verklaring kunnen zijn voor een cultureel en economisch gegeven dat verschillende eilanden in het oostelijke deel van de Middellandse Zee ooit als uitvalsbasis werden uitgekozen door migrerende bevolkingsgroepen uit het Midden-Oosten het. Omdat ook het Grieks alfabet het teruggaat op het Fenicische (dus Friesche), lijkt het niet zo vreemd dat de mythologie Europa voorstelt als de moeder van Minos en daarmee van de Minoïsche cultuur, de oudste bekende beschaving in Europa. In de oude Griekse mythologie, was Europa een Fenicische prinses die door Zeus, in de gedaante van een hemelstier, werd ontvoerd en naar het eiland Kreta werd meegenomen, waar zij haar zoon Minos baarde. Voor Homerus was Europa (Grieks: Ευρώπη) een mythologische koningin van Kreta, maar geen geografische benaming.

Tegenwoordig gaat men ervan uit dat de naam Europa wel degelijk een geografische oorsprong heeft: in de oudste tijden was in het gebied van Boeotië tot aan Macedonië Europa de naam van een ‘aardgodin’ en kwam deze naam daar ook als plaats- en riviernaam voor. Nadat men eerst het noordelijke deel van Griekenland met de naam Ευρώπη/Europè is gaan aanduiden, werd dit vervolgens de naam voor het hele vasteland van Griekenland en uiteindelijk voor het hele Europese vasteland zoals dat door de Hellespont en de Bosporus van Azië en door de Straat van Gibraltar van Afrika gescheiden was. De term 'Europa' wordt over het algemeen herleid tot Grieks woord voor breed (eurys) en voor gezicht (ops). Een minderheid, echter, ziet een Semitische of Fenicische oorsprong, afgeleid van het Semitische woord erebu dat ‘zonsondergang’ betekent of het Fenicische woord ereb dat ‘avond’ betekent.

Met het Midden-Oosten als gezichtspunt gaat de Zon onder in Europa: het land in het westen, het zogenoemde ‘avondland’. Volgens mij is dat etymologisch en deels waar. Ik zie ‘europa’ als E.U.RU.PA. met de betekenis; ‘land-diepe bron-opkomen-passend/geschikt’, ofwel Europa is uit de diepe bron omhoog gekomen (onder het pakijs van de laatste ijstijd - lees onder het ijs van de toenmalige zuidpoolkap - van vóór de zondvloed - tevoorschijn gekomen!)... land diepe bron opkomen en geschikt (voor nieuwe bewoners). In de omkering zien we dan AP.UR.U.E., met de betekenis; ‘appreciëren/applaus/instemming-berg/bergen-diepe bron-land’, ofwel het vrij gekomen land werd gewaardeerd door de nieuwkomers, land met bergen en dalen en zelfs laaglanden. In de delta’s van de grote rivieren bevonden zich rijke visgronden, vette grond voor akker- fruit- en tuinbouw...

xxx

Het bekendste verhaal over prinses Europa gaat over haar ontmoeting met Zeus. In de Griekse mythologische stamboom wordt Europa meestal opgevoerd als dochter van koning Sidon uit Fenicië, gelegen in het huidige Libanon en Syrië. De Griekse oppergod Zeus had zijn oog op het jonge meisje laten vallen en besloot haar te ontvoeren. Om te ontsnappen aan de aandacht van zijn altijd jaloerse vrouw Hera veranderde Zeus van gedaante. Zeus deed zich voor als een witte stier en ging zo naar Europa toe. Het meisje speelde op dat moment buiten met haar vriendinnen en vond de witte stier erg aardig en vriendelijk. Ze klom op de rug van de stier. Dat was het moment waar Zeus op wachtte. De stier Zeus liep meteen in zee met het meisje op zijn rug en zwom in één ruk naar het Griekse eiland Kreta. Het meisje was machteloos en moest wel op de stier blijven zitten. Zeus voerde Europa mee van Azië naar Kreta, hieraan heeft het werelddeel Europa haar naam te danken. Op Kreta maakte Zeus duidelijk wie hij was en veranderde in zijn normale gedaante. Daarna hadden de twee gemeenschap. Vervolgens keerde Zeus terug naar zijn vrouw Hera en raakte Europa zwanger. Ze baarde onder andere Minos, de voorloper van de Minoïsche beschaving (3500-1400 v. C.), de oudste Griekse bloeiperiode in de oudheid. Europa bleef op Kreta en trouwde daar met de Kretenzische koning Asterion (overgenomen van IsGeschiedenis).

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl