Anunnaki, onze Goden - deel 253 - Corona, een geschenk uit de Hemel - deel 1

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.Een wandeling met Enki...

Afgelopen maandag heb ik weer gewandeld met Enki. En ditmaal onder een blauwe hemel en een zomers zonnetje! De voorgaande keren regende het dat het een lieve lust was. Wij doen dat wandelen onregelmatig regelmatig zoals ook mijn EvertJanNieuwsBrieven verschijnen. En altijd en Engeland. Zoals bekend hebben de ‘anunnaki’ een ondergrondse basis op de Veluwe en wel onder vliegveld Deelen (Fliegerhorst Deelen, verwant aan het Griekse Delos), maar daar woont Enki niet, mogelijk zijn zoon Marduk wel... en zo niet wellicht zijn dommere jongere oom, halfbroer Enlil. En is hij het niet dan toch zeker een ‘anunnaki’ van de clan van Enlil; ‘wij zijn de kinderen van Enki, maar staan onder bewind van de clan van Enlil’. Enki woont wel op de Veluwe en zodoende spreken we ergens halverwege af;

in Engeland. Apeldoorn dankt haar naam aan Apollo en de tempel gewijd aan die Apollo. Engeland is een buurtschap bij Beekbergen. Buurtschap Engeland heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaamborden kunt zien dat je er bent aangekomen. De oudste vermelding stamt van het jaar 801 (op een kopie) of is van latere datum; midden 10e eeuw, in 1227 woont ene Henricus iudex in Engelant (sinds 1352 Englant). Samenstelling van het Oudnederlandse ‘landi’, dat is ontstaan uit landja 'stuk land' met eng/enk, een 'gemeenschappelijk bouwland’ bij een dorp. Er is geen enkel verband tussen deze naam en de zogenaamde rechtspraak. De verklaring die stelt dat deze buurtschap Engeland haar naam te danken zou hebben aan...

Apollo, A-bellio, een heel mooie jongen...

de voorchristelijke godin Holda, is dus blijkbaar ook onjuist. De buurtschap Engeland ligt rond de gelijknamige weg en de wegen Engelanderweg, Engelanderenk en Engelanderholt, westelijk van Beekbergen en grenst in het oosten aan de Arnhemseweg en in het noorden aan de A1. In 1840 heeft de buurtschap Engeland 39 huizen met 378 inwoners (dat is gemiddeld dus 10 mensen per huis, ook voor die tijd veel. De meest voorkomende gemiddelden waren destijds 6 tot 8 mensen per huis). Tegenwoordig heeft de buurtschap zo’n 90 huizen met ongeveer 220 inwoners. Apollo, zo ontdekte Pieter van der Meer, kwam tweemaal per jaar, gezeten op een Witte Zwaan, overgevlogen van Brittania... euh Engeland naar de Veluwe om hier de zonnewende mee te maken.

Zijn tempel stond bij Apeldoorn, maar er was mogelijk een tweede tempel, meer westelijk op de Veluwe. Pieter ontdekte ook een ‘processie-route’ in de vorm van het Orion-sterrenstelsel; twee in elkaar, een grote (langere route) een kleine (korter processie-pad) en volgens mij was dat bij Drie (vormt met Putten en Ermelo een driehoek) of was het bij Wekerom?! Dat ligt in een driehoek met Barneveld en Ede. En volgens Pieter verwijst Barneveld naar ‘Barnea’s veld’, verwant aan Kadesh Barneum, de luchthaven in de Sinaï... waar Mozes en de overgebleven Israëlieten aan het einde van hun vlucht en tocht de tenten opslaan. Barne en Barnea slaan op Barnsteen (vuursteen) en Ede mogelijk op Eden! Een Eden met binnen dat gebied een vlieghaven.

Apoldro en Brimnum en opgezette voeten...

Vuursteen Barnsteen is een versteende Hars en schijnt te fikken als een tierelier. Dus dat is de relatie met de brandende motoren van de raketten en de vuurmonden van de straaljagers. Zo lag er in Drenthe ook een Eden, met een vlieghaven uiteraard... en met een Hof van Eden... en die lag waar nu de stad Groningen ligt. Waar we de Hof van Eden op de Veluwe moeten zoeken zal ik Pieter eens vragen. Groningen dankt de naam aan Gronn, Grünn oftewel groen en vegetatie en naar het schijnt noemden de oude stadjers (inwoners stad Groningen) hun stad ook wel de ‘tuunen’, de tuinen! Dat kan geen toeval zijn, evenals achternamen in het noorden als Eden, van Eden, Edens en Eeden! Maar die kunnen ook van de basis op de Veluwe stammen.

Volgens Martin van Wieringen zetelden de goden het eerst in ‘t Gooi! Zou kunnen (denk aan Hilversum - Hills ver van Sumer!). Dat vind Theo Meder (van het Meertens Instituut te Amsterdam) te kort door de bocht en één der grappen tijdens mijn lezingen, evenals ik de ‘anunnaki’ voorstel als astronauten die hier ‘in-hun-naki’ zouden zijn geland; met een minimum aan bepakking en equipment dus! Goed op zoek dus naar de ‘tuunen’ van de luchthaven op de Veluwe, maar nu eerst verder met Apeldoorn en Engeland. Onder Apoldro (Apollo doorn, de naald van Apollo, de obelisk waartegen de zwarte Suzuki van Karst Tates botste) ligt het buurtschap Engeland dat tegenwoordig beter bekend is als Beekbergen. Een naam die waarschijnlijk ontstaan is aan het begin van het ‘papiertijdperk’.

Pijn in voeten, heup en onderrug...

Apeldoorn of Apoldro was een buurtschap zoals Engeland was en bestond uit enkele huizen. De geschiedenis van Apeldoorn gaat terug naar het jaar 792 toen het als ‘villa ut marca Appoldro’ werd genoemd in een schenkingsakte (oorkonde - Hof Mark Apeldoorn). In een gelijksoortige ‘schenkingsakte’ wordt ook mijn dorp Brummen genoemd als Brimnum. Maar pas in 794, twee jaren later. Graaf Wrachari woont in Wichmond en schenkt Brimnum (Brunheim) aan de monnik/prediker (vuilprater van de Heilige Roomsche kerk) Liudger. Het Brummense wordt ‘villa que dicitur Brimnum’ genoemd... en villa moeten we zien als Hof (Hof Brummen). Een Boerenhof in de zin van Havezate. Een bestuurscentrum, bestaande uit een hoofgebouw met...

stallen en enkele kleine huizen voor de boeren en knechten. De Boerenhof in Brummen, zo ontdekte men tijdens opgravingen in 2010, was omzoomd door een gracht en had een voorhof. De boerderij stond in de binnenhof. De oude kern van Brummen laat die plek nog duidelijk zien; vierkant en een halve cirkel ineengeschoven. De omgeving waar Brummen in ligt wordt al duizenden jaren bewoond. Er zijn noordelijk, in Rhienderen, tijdens de aanleg van een uitvalweg, door RAAB restanten gevonden van bebouwing en van grafheuvels. RAAB mocht niet te diep graven anders zouden archeologen veel te lang de wegwerkzaamheden tegenhouden, dus mochten ze niet diepere dan 60 centimeter of zo! Volgens Raymond ten Berge uit Assen zou de naam Brummen...

Weer kapot gelopen hak! Rotschoenen of rothakken?!

een naam zijn door Vikingen gegeven. Zou kunnen. De IJssel maakt daar een enorme bocht naar rechts en het land binnen de lus heet Cortenoever. Het land aan de buitenzijde zou dan Langenoever moeten heten. Is niet zo; heet Helbergen en Bronsbergen in het noorden en eronder heet Bakerwaard. Hij noemde ‘berumme’, eromheen... en dat lijkt me een logische benaming! Eromheen moest je door de loop van de rivier. Anderen opperden dat de naam Brummen van ‘Braam’ komt, in het Nedersaksisch ‘brummel’ genoemd. Beiden kunnen, maar ‘berumme’ heeft mijn voorkeur, maar ooit heette het dus Brunheim en Brimnum en dat zou kunnen slaan op de Graven van Hamaland, die behoorden tot de Chamaven, een Germaans Volk, Graaf Wrachari was een zoon van...


xxx

Prachtige Brink, Marktplein in Brummen, de oude voorhof van de ringwalburght (ergens inde jaren ‘50). Eronder het Blote Konten Plein anno nu!

xxx

Brummen – De Oude of Pancratius Kerk (1402 en verbouwd in 1451 en in 1937), gezien vanaf het Marktplein, sinds de renovatie ook wel het ‘blotekontenplein’ genoemd omdat de majestueuze Kastanjebomen gekapt zijn en Zilverlindes hun plaats in nemen. Niet zo groot en minder in aantal; restte een bloot plein in plaats van een echte Brink. De weg naar de kerk gaat linksom en vormt een helft van de oorspronkelijke ‘ringwalburght’. De fotograaf staat op het vierkante voorplein.

xxx

Pancratiuskerk gezien vanaf de uiterwaarden van de IJssel. Hieronder plattegrond van Villa Brimnum (rood gekleurd), oude ringwalburght met voorplein. De Oude of Pancratiuskerk staat eronder (in het gele vlak)...

xxx

 

Een ringwalburght met daar aan vast een rechthoekig voorplein, later doorsneden door de Rijksstraatweg van Arnhem naar Zutfen. Een oude postkoetsroute zeg maar... Het is het hoogste punt van Brummen en komt tot 9 meter boven NAP. 

ene Brunhari (Brunharingen - bruinharig?! of bruine haringen) en die familienaam zal zeker ook gewenst zijn geweest na de schenking van land aan Liudger! Dus kan Brummen een combinatie zijn van Brunhari, Berumme en Brummel. Apeldoorn is dus ook ontstaan uit een Boerenhof, villa Apoldro en ontstond aan de rand van het hoge middendeel van de Veluwe, een plaats die in de vroege middeleeuwen geschikt was voor landbouw. Daar was de grond licht genoeg om te bewerken en daar was ook voldoende water aanwezig. In het begin en de eeuwen daarna was Apeldoorn een klein dorpje, dat bestond uit een paar huizen. Toen tegen het einde van de 16e eeuw de papierindustrie op gang kwam, groeide Apeldoorn snel.

Bloed dwars door leer heen; schoenen weg, na vijf jaren gebruik...

In 1684 kocht Willem III van Oranje kasteel Het Loo en liet paleis Het Loo er naast bouwen. Niet ondenkbaar is dat kasteel Het Loo gebouwd is op de oude Havezate, villa Apoldro. Het huidige Beekbergen ligt op een oude ‘hessenweg’, al bekend in de tijd van de Romeinen. Die weg loopt van Aalten over Hengelo naar Wichmond/Brummen en van daar naar Beekbergen door naar Harderwijk. Dat kwam al eens aan bod in mijn verhaal over de ‘Slag in het Teutoburger Wald’, waar de Germanen tweed Romeinse Legioenen versloeg. De legers werden verrast, uiteen geslagen en vluchtende Romeinen wilden naar Xanten en en deel wilde naar het Flevomeer.

Daar zouden Romeinse schepen liggen. Ze moesten door de Achterhoek en werden kennelijk/mogelijk opgehouden in Varsseveld. Naam die verwijst naar de Romeinse legeraanvoerder Varus. De slag wordt ook wel de ‘Varusschlacht’ genoemd, naar zijn vernietigde Legioenen. De soldaten die de strijd bij Varsseveld overleefden trokken bij Bronsbergen/Brummen de IJssel over en zetten de vlucht voort naar Beekbergen (Engeland) en uiteindelijk Harderwijk. Helaas werden ze bij Ermelo gevangen genomen... en bij de Mythstee gedood. Dat werd later onderdeel van de landerijen en tuinen van het Ronde Huis. In de tuinaanleg; heuvels, paden, boompartijen en struiken, borders en... werd een liggende Wodan uitgebeeld.

Deden CIA/Mossad een test in China?!... om in Europa los te gaan!

Bij de Mythstee zouden Romeinen op rituele wijze zijn gedood. Maar dat komt ooit nog wel een keer aan de orde, evenals het Ronde Huis! Enki belde zaterdagmiddag en stelde voor weer te gaan wandelen. In de supermarkt kochten we een flesje water en ik vroeg aan het kassameisje ‘hoe Corona zo snel door Nederland verspreid kon worden’. Ze wist het niet; ‘Door al die bejaarden op hun elektrische fietsen; die scheuren overal naar toe’! Enki vroeg haar waarom het wc-papier overal uitverkocht is. Ze wist het niet; ‘Als er één iemand hatsjoe niest, schijten er vierentwintig in hun broek van angst’! Ze kon der niet om lachen. En dat merk ik overal! De mensen zijn heel serieus en helemaal opgenaaid door de berichten op radio en tv, in de kranten en door de beperkingen die...

de kneuzen in Den Haag ons opleggen; die werken dapper mee aan de ondermijning van ons land. Natuurlijk is een griepvirus erg, maar niet erger dan de ‘gewone griep’. In Nederland sterven elke dag 9/10 mensen aan de gewone griep. Nu sterven mensen aan Corona (ook een griep) en die zouden ook gestorven zijn zonder Corona. Suzanne kan der ook niet om lachen. Ze zit in de risico-groep. Ik ook trouwens! Astma, Taaislijmziekte, Longembolie en Trombone... genoeg om bij de eerste vlaag om te vallen. Maar dat was ik niet van plan... en daarom keek ik vorige week eens naar het woord Corona. Corona wordt in hoofdletters CORONA. In mijn Kwando-taal alfabet ken ik de C en de O niet! Die vervang ik door de K en de S en de U (oe).

Corona dood volken in de bergen...

In Kwando wordt het dan; SU RU NA> en KU RU NA>, met de betekenis; ‘verweg-opkomen-vormen’, ofwel CORONA komt van ver weg op en krijgt daar ook vorm. Klopt! Omgekeerd is het dan AN UR US<, met de betekenis; ‘kennis/berg-massa/huis’, ofwel CORONA staat voor ‘kennis’ en dat duidt op wetenschap; het zou een door wetenschappers gemaakt virus kunnen zijn. Bronnen op internet melden dat het virus in Amerika/Canada gestolen is door Chinezen of de CIA/Mossad, omdat de wereldelite CORONA gelijktijdig met de invoering van 5G lanceert in de Chinese stad Wuhan. Hier vallen enkele doden maar in China schijnen ze bij bosjes om te vallen... en dan hebben we het over duizenden en duizenden doden zo beweren berichten.

Anderen zeggen dat de Chinese economie moet omvallen; ‘drones’ zouden in Iran de besmetting hebben verspreid en dat duidt op CIA/Mossad. De tweede uitleg is als volgt; KU RU NA>; ‘ongerept-opkomen-vormen’, ofwel CORONA is nieuw ‘oorspronkelijk’ en komt zomaar uit het niets opzetten (maar is dat ook zo?!)... en vormt zich dan. In de omkering wordt het dan AN UR UK<; ‘kennis-berg/massa-uitkomen’, ofwel door wetenschap zal het massaal uitkomen... of in de bergen zal het uitkomen! Aha! in Iran! Nu blijkt dat Italië al bijna meer dodelijke slachtoffers meldt dan er in heel China zijn te betreuren, zouden we kunnen denken dat de CIA/Mossad een test uitvoerde (met 5G) in China om uiteindelijk Europa uit te dunnen. Suzanne spreekt al van 350 miljoen doden wereldwijd...

 

xxx


xxx

 

Amerikanen drinken geen Mexicaans Corona-bier meer omdat het de zelfde naam heeft als het virus! Ik wist het al langer; ‘Amerikanen zijn knettergek’! 

Corona, een geschenk uit de Hemel

De ‘anunnaki’ hebben meermalen getracht (en met succes) de mensheid uit te dunnen. Ga der maar van uit dat de Zwarte Pest en ook de Spaanse Griep, HIV en Ebola zijn gericht op uitdunnen van de mensheid. Ook de oude Soemeriërs benoemden het al in hun nagelaten teksten.

Enlil was de vervolger van de mensheid. Hij wilde dat de mens geheel omkwam in de vloed, edoch Enki trof maatregelen en gaf Noach opdracht een schip te bouwen; een zeewaardig schip dat de ruige golven kon weerstaan. Enki wilde ‘zijn zaad behouden’ terwijl Enlil er juist van af wilde!

Akkadische en Asyrische versies van het Atra Hasis-epos (Noach - zondvloedverhaal, waarvan varianten zijn te vinden in het Gilgamesh-epos en de bijbel) hebben het over ‘pijnen’, duizeligheid, verkoudheden en koorts alswel over ‘ziekte’, pest en epidemieën... die de mensheid en zijn vee zouden aantasten...

als gevolg van Enlils roep om bestraffing. Maar Enlils opzet slaagde niet (mensheid in de zondvloed laten verdwijnen), want ‘hij die buitengewoon was’, Atra Hasis (Noach) was heel vertrouwd met Enki... deed een oproep aan zijn Heer Enki om de plannen van diens broeder Enlil ongedaan te maken.

‘Ea, o Heer, de mensheid kreunt;
de toorn van de goden verteert het land.
Toch zijt gij het die ons geschapen hebt!
Laat de pijnen, de duizeligheid ophouden,
de verkoudheden, de koorts’!


Enki deed iets... de kleitabletten zijn beschadigd... de tekst is onleesbaar... maar wat hij deed werkte, want later beklaagde Enlil zich bitter tot de Raad der Goden met; ‘Het volk is niet verminderd, de mensen zijn talrijker dan ooit’!

 

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930 - 2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl