Corona Boodschap 2020 - Licht, Liefde, Kracht en Energie!

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.Corona Boodschap 2020 - Licht, Liefde, Kracht en Energie!


xxx

positief denken en doen

ik was ooit in Amsteldam op het eerste?! ‘Graancirkel-symposium’, gehouden in OibibiO, een New Age Centrum zou je kunnen zeggen. Ronald-Jan Heijn kocht het prachtige monumentale Mercurius-gebouw schuin tegenover Centraal Station Amsteldam, aan de Prins Hendrikkade. Het prachtige spirituele centrum met bar, met Grand Café, boekenwinkel, kruiderij, zaal voor lezingen met buffet (catering), ruimte voor Yoga en massage... en daar zaten we met zo’n 75 bezoekers bij elkaar. Dat moet in 1998 zijn geweest. De sfeer was soms voelbaar door de onderwerpen van de lezingen en presentaties en spanningen liepen soms wat op door recalcitrante figuren, de zomertemperatuur en dat we behoorlijk dicht opeen zaten. Ergens tussen de middag sloeg ik mijn handen af. Te veel lading en spanning; ik had een heel interessante schoonheid ontmoet...

die meermalen per jaar nabij Brummen vertoefde; Maarten de bronsgieter. Zij was kunstenares en liet haar beelden/sculpturen bij Maarten in brons gieten. Ik was helemaal van slag tot haar en nodigde haar uit voor een kop thee. Jarenlang smachtend uit het raam gehangen; geen kunstenares. Ik ontmoette der pas ergens in 2009 tijdens een ‘huiskamerlezing’ in Heemstede. Maar ik dwaal af; een oudere heer zag me mijn handen afslaan en kwam naar me toe. Hij zei; ‘Ik zie dat u uw handen afslaat. Kunt u ook magnetiseren’?! ‘Ja dat kan ik’, zei ik hem. ‘Ik ben meer dan dertig jaren piloot geweest in de burgerluchtvaart en heb klachten in mijn nek, schouders en rug. Zou u mij willen helpen’? ‘Dat wil ik wel’, zei ik en liep met hem mee naar zijn zitplaats. Hij ging zitten; ik stond achter hem en legde mijn handen op zijn schouders.

xxx

Een behandeling op bestelling...

Sprekers die dag waren onder andere Peter Toonen, Rudi Kleinstra, de Amerikaanse Nancy Talbot... en nog een aantal. Ik stond achter de piloot, terwijl de eerste presentatie van nà de lunch werd aangekondigd. In gedachten zei ik; ‘Lieve Oneindig Liefdevolle en Oneindig Creatieve Kracht, in Alles vertegenwoordigd, in Al Wat Is, in Heel het Al; ik vraag licht en liefde en kracht en energie. Laat het maar stromen’... en ik voelde het stromen. Na vijf minuten liet ik de man los en zei; ‘Ik hoop dat het u goed doet’... en ging op mijn eigen plek zitten. Wij deden in die tijd aan ‘meditaties’ op afstand. Ik had destijds een relatie met José en kreeg haar zus Ellie der gratis bij, zus Lucie ook en een stel vriendinnen. Die deden op elke maandagavond een gezamenlijke meditatie. Allen hadden een lijst met namen van medemensen die wel enige hulp en ondersteuning konden gebruiken.

Ik deed sinds mijn ontmoeting met José ook mee. Ze hadden al een jongen die kanker had, genezen; de specialisten die hem elk half jaar onderzochten, konden geen ernstige ‘haarden’ vinden. Enkele maanden na de behandeling in OibibiO werd ik ‘s avonds gebeld. ‘Hallo met Fanny uit Amsteldam. U heeft een bridgevriend geholpen. U weet wel die piloot die u trof op het Graancirkel-Symposium in Amsteldam’. ‘Ja dat weet ik nog. Heb niets meer van de beste man gehoord’, antwoordde ik haar. ‘Dat kan kloppen, hij heeft geen klachten meer gehad’, zei ze... en nu vraag ik uw hulp; ik ben aan de Seresta, woon tijdelijk bij een vriendin omdat mijn partner mij geestelijk en lichamelijk mishandeld en me min-of-meer terroriseert. Ik durf niet meer naar huis’... Haar man was enkele jaren terug overleden en een nieuwe partner kwam in der leven; een control-freak!

xxx

Van de lijst af... maar het wonder was geschied

‘Wat kan ik voor u doen’? ‘Nou alles wat maar mogelijk is’, zei ze. ‘We hebben met een vriendengroep meditatie-avonden en een vaste is op maandag 20.00 uur. Ga dan ontspannen zitten of liggen, met of zonder muziek, kaarsje, wierook... en dan zetten wij je op de lijst. Hopelijk kunnen we wat voor je doen’, zei ik. Dat deden we en José zei na enkele maanden; ‘We halen mevrouw Menting van de lijst hoor... we horen ook niks meer van haar’. Ik bleef haar in gedachten wel aandacht schenken en na enkele maanden ontving ik een aanzichtkaart uit de hoofdstad; van Fanny Menting! ‘Dank voor jullie hulp en ondersteuning! Ik woon weer in mijn eigen huis, de vriend is der uit en weg... en ik durf weer de straat op en ben af van de Seresta! Fanny had namelijk ook pleinvrees ontwikkeld door dat gedoe met die vent... en nu was ze weer vrij. Dat is het laatste dat ik van der heb vernomen.

Ik verneem dat tal van lieden bezig zijn de mensen positief te ‘resetten’ en daar wil ik met jullie samen mijn steentje aan bijdragen. Als we nu allemaal, elke maandagavond samen aan een positieve lichte wereld denken, gebeuren er misschien wonderen. Om 20.00 uur, met of zonder muziek, kaarsje of wierook, zittend of liggend... Een klein kwartiertje maar, eerder tien minuten! Zonder boosheid, met liefde, want het ‘ruimtetuig’ en hun handlangers kunnen niet beter. Niet dat ze wel zouden willen; ze doen weinig moeite (het is ook niet in hun belang) en vinden het wel best. Maar dat gaat niet op voor ons; wij willen niet opnieuw tot slaven gemaakt worden; wij willen vrij zijn en ik gun het de ‘anunnaki’ (die mogelijk de Reptilians/Draco’s zijn) ook! Vrijheid en dan graag in hun eigen tijdruimte in de 5e of de 6e dimensie! En niet hier als het even kan... dus opzouten en wegwezen!

xxx

Fijn terug naar huis... weg is de ‘heimwee’...

Dus wat zou een positieve boodschap en bede kunnen zijn?! Zonder te verwensen, maar te wensen kunnen we de Kosmos, het Universum, het HeelAl of de Bron, het Ene, de Force of de Heiligheid of de Heilstrohm of God voor mijn part... maar liever de ‘Oneindig Liefdevolle en Oneindig Creatieve Kracht’ vragen om de benodigde energie om het tij te keren. Anunnaki/Draco’s/Reptilians kunnen niet tegen licht, maar laten we hen eens in het zonnetje zetten en voor hen wensen dat ze spoedig terug naar huis mogen; wij houden hen niet vast. Ze zijn vrij de planeet te verlaten. We zullen hen met liefde uitzwaaien. Wij zijn hun broeders en wij danken hen voor ons bestaan. Het is goed zo en onze wegen gaan hier uiteen. Wij sturen ‘licht en liefde, kracht en energie’ naar hen om hen te sterken. Wij sturen ook licht en liefde en kracht en energie naar de vazallen; de kleine joden.

Zij hebben weinig van zich zelf. Ze moeten het doen met hun aangeboren kwaliteiten, die zij helaas zo negatief inzetten. Wij sturen hen ook ‘licht, liefde, kracht en energie’ in de hoop dat ze goede zaken nastreven voor henzelf en voor anderen! Voor hen zou ik wensen dat ze zich positief ontplooien en intrige, leugen en bedrog, manipulatie en geweld en wreedheid niet meer nodig hebben. Ook zij kunnen groeien op hun evolutiepad. Laten we ook denken aan al die medemensen die bang zijn, die nog lauw zijn en nog geen keuze gemaakt hebben voor henzelf en hun toekomst. Die grote groep zielen op deze planeet kan de balans nog doen overhellen naar positief, naar licht en liefde en een wereld zonder geweld en oorlogen. Laten we de ‘onwetenden’ en de ‘twijfelaars’ en de ‘bangerikken’ ook betrekken in onze boodschap. En wat te denken van alle mensen...

xxx

Gouden Kosmische Kracht

op strategische posities die bij overhellen naar het licht, opeens zware ballast vormen voor de ‘tegenkrachten’. We stellen ons voor dat al die mensen; die nog kunnen kiezen, en die gekozen hebben maar voor het duister van hun meesters... voorstellen als ‘zittende op een stoel met een rechte leuning’. Dan stellen we ons voor dat al die mensen een soort tank zijn en we de tankdop boven op het hoofd kunnen losschroeven en verwijderen. Dan pakken we een pomp met slang, net zoals we de tank van de auto vullen... en laten we de ‘kosmische energie’ stromen. We vragen dus eerst om ‘licht, liefde, kracht en energie’, dan zien we al die mensen op hun stoel zitten en vullen we hen op met Kosmische Energie, prachtig helder goudkleurig, zoals heldere Honing. We vullen de mensen op met die Gouden Kosmische Kracht en we vragen of alle ‘lading’, alle blokkades en alle vuil...

mee naar buiten mag komen. Meegevoerd door de Krachtige Gouden Kosmische Kracht. En als de lichamen helemaal volgetankt zijn en alle vuil, lading en blokkades over de rand van de tankdop vloeien... dan pas kan de dop er weer op geschroefd worden! Deze mensen zijn gereinigd, althans een begin is gemaakt... en dan doen we het zelfde; ze zitten nog steeds op hun stoel, maar nu in een grote Skippy-bal! En die vullen we ook helemaal vol met Kosmische Kracht! Via het ventiel; we doen het in gedachten... en vragen of de Gouden Kosmische Kracht wederom de lading, het vuil en de blokkades wil meevoeren naar boven. Als de Skippy-bal vol is en de rotzooi der uit, sluiten we de bal af! Een begin is gemaakt. Herhaling is de kracht... ofwel ‘repetitio est mater studiorum’... ‘herhaling is de moeder van de studie en in dit geval van de kracht van de boodschap.

xxx

Ontzag voor de Schepper!

dus volgende week maandag weer! En daarna weer en weer... met een groeiende groep. Positief denken is heel erg krachtig. Want was er in het begin niet... het Woord! ‘In den beginne was het Woord’! Juist ja... en we mogen best wel gebruik maken van de volgende woorden;

’Dit convenant is bezegeld met bloed, ons bloed. Wij, degenen die van de ‘Hemel naar de Aarde’ kwamen. Dit convenant mag nooit, nooit bekend worden. Het mag nooit opgeschreven of uitgesproken worden, want als dit gebeurt zal door die bewustwording de furie worden opgewekt van de SCHEPPER en zullen wij terug geworpen worden in de dieptes vanwaar wij vandaan komen; voor alle tijden of de oneindigheid zelf’.

‘Anunnaki go Home’...

Wij spreken de Bron aan, de Schepper, de Oneindig Liefdevolle en Scheppende Kracht, in Al Wat Is... en vragen licht, liefde, kracht en energie – om te helen. Om te helen wat beschadigd is en dat is de Biologische Voortgang en Kosmische Voortgang van deze prachtige planeet. Verstorende elementen uit andere tijdruimtes hebben hier de boel danig verstoord en wij vragen aan de Schepper, de Bron of het Ene of de Krachtige Stroom van Kosmische Energie mag helen wat beschadigd is opdat de voortgang van het HeelAl, Kosmos of Universum verder kan. We weten dat de ‘anunnaki’ of de Draco’s/Reptilians beducht zijn voor de SCHEPPER, omdat zij weten dat er sancties staan op het niet in acht nemen van moraal en ethiek; en die grenzen hebben zij overschreden.

Moraal van dit verhaal; ‘we vragen aan de Schepper, aan het ‘scheppende principe’, aan die alom aanwezige Kosmische Kracht hulp. Dat doen we door ‘Licht, Liefde, Kracht en Energie’ te vragen voor onszelf, voor al diegenen die het goede willen en voor al die mensen die nog geen keuze kunnen maken. Ook voor allen die op strategische posities werken en wier invloed bepalend kan zijn; ook hen sturen we die Kosmische Kracht... en de ‘tegenkrachten’ zetten we op de stoel! Die worden gezuiverd van binnen en van buiten en de ‘anunnaki’ en/of Draco’s/Reptilians krijgen een heel speciale behandeling! Die gunnen we zo veel voorspoed dat ze weer naar huis kunnen. Niets negatiefs. Hen laten vrij. Ze mogen gaan, tenzij ze zich voegen naar de Nieuwe Wereld Orde; onze wereld! Ze verdienen een nieuwe kans; willen ze dat niet, dan sturen we hen zo veel licht dat ze er onder bezwijken.

xxx

‘In deze barre tijden van verplichte maatregelen blijkt dat de onderbetaalde ‘vakkenvullers’ veel belangrijker zijn dan de overbetaalde ‘zakkenvullers’ (van de Logt/Poorterman).

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930 - 2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl