Anunnaki, ònze Goden - deel 260 - Corona, een geschenk uit de Hemel - deel 8

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Holocaust aan de horizon

Phil Schneider, werkzaam voor grote maatschappijen en de Amerikaanse overheid, kon niet geloven buitenaardsen aan te treffen diep in de bodem van de planeet. Hij dacht te werken aan grote projecten voor de Amerikaanse overheid, maar in het echt werkte hij aan projecten voor de Greys. Eenmaal bezocht hij met zijn baas een ondergrondse ruimte (hoog en groot) en daar zaten Greys en die leken orders te geven. Die zij moesten opvolgen. Ze waren arrogant en dominant. Phil Schneider heeft waarschijnlijk nooit af geweten van de aanwezigheid van de ‘anunnaki’. Wie dat zijn durf ik nog niet uit te spreken, omdat we maken lijken te hebben met...

tenminste drie groepen; de Greys, de Reptilians en de Draco’s. Nou kunnen die Greys reptielen/draken zijn, maar dat weet ik niet zeker. Dan hebben we nog de optie dat de ‘anunnaki’ van een planeet rond de tweede ster komen of... uit de 5e/6e dimensie. Ook daar ben ik nog niet uit. Wel dat de grote Greys en hun kleinere begeleiders de ‘miermensen’ zijn waarover de Hopi spreken. Volgens Phil Schneider zijn er tijdens de ‘zogenaamde’ atoomproeven op Bikini eilanden in de Stille Oceaan in ondergrondse opslagplaatsen 500.000 vliegende schotels verwoest... en de samensteller van een artikel over die Phil Schneider mijmert dan:

‘Als er alleen daar al 500.000 vliegende schotels verloren gingen, moeten er veel meer zijn op onze planeet. Die aantallen moeten een alarmbel doen rinkelen. Als dat slechts één opslagplaats is en er meerdere zijn, tel die bij elkaar... dan kom je tot duizelingwekkende aantallen! In deze vliegende schotels kunnen zeven personen. Dan weet je dat zij daar onder de grond, net als wij, met miljarden zijn’!

Phil Schneider

De plannen van de buitenaardsen...

Volgens Phil Schneider zijn de bewoners onder de grond afkomstig van een andere of zelfs meerdere andere planeten. Hun verblijf diep onder de grond was al bekend bij de Amerikaanse regering in 1933. De opzet van hun verblijf hier is de totale overname van de wereld tegen het jaartal 2029. Aantekeningen die gevonden zijn na Phil Schneiders dood duiden erop dat Phil op de hoogte was van 16 gevallen waarbij een UFO neerstortte en door het leger in beslag genomen was in de periode tussen januari 1947 en December 1952. Vier daarvan waren in Nevada neergestort, tien in New Mexico en twee in Arizona. Bij de berging van deze UFOS werden maar liefst 117 buitenaardse lichamen geborgen, waarvan er nog vier in leven waren.

De aannemer, in opdracht van de Amerikaanse regering, was alleen EG&G en fungeerde tevens als spraakbaak bij buitenaards gerelateerde onderwerpen. Beveiliging en berging van buitenaardsen of hun UFOS werd gedaan door een speciaal militair onderdeel die bekend stonden als ‘blauwe Baretten’ die onder de jurisdictie vielen van ‘Project Pounce’. Volgens Phil Schneider leven hier op dit moment minstens zeven ons vriendelijk gezinde buitenaardse rassen. Er zijn echter ook vier kwaadwillende rassen en deze zijn met elkaar in verbinding gebracht door in vroeger jaren actief CIA piloot John Lear, en gepensioneerd bevelhebbend Sergeant Majoor Robert Dean.

Verdragen met buitenaardsen

In totaal werden er vier verdragen getekend tussen de buitenaardsen enerzijds, en de regering van de Verenigde Staten van Amerika anderzijds. In 1954 werd een overeenkomst ondertekend tussen de Eisenhower regering, het Amerikaanse leger en een buitenaards ras die zeiden afkomstig te zijn van Zeta Reticuli. Deze overeenkomst, die de archieven inging onder de naam GREATA, waarin werd overeengekomen dat, wetende dat deze Zetas niets goeds met ons voor hadden, zij (de Zeta Reticuli) de vrijheid kregen om mensen te kidnappen voor studie en genetische monsters van het menselijk lichaam in ruil voor technologie, waarvan ze wezenlijk meer te bieden hadden dan de bewoners van de aarde. In eerste instantie was daarbij afgesproken dat men de mensen geen kwaad mocht doen en hen zonder enige herinnering aan het gebeurde terug moest brengen naar de plaats van ontvoering.

evert jan poorterman

Schema van zonnestelsels die door de Zeta’s worden bezocht en in welke mate.

evert jan poorterman

Tekening van Betty en Barney Hill nà hun ontvoering door Zeta’s in 1961... Zij tekenden de sterstelsels waarmee de Zeta’s in contact zijn (bezoeken, handelscontacten of die zij hebben overgenomen?!)...


evert jan poorterman

evert jan poorterman

Betty en Barney Hill..
.
evert jan poorterman

Tekening van een Zeta, naar beeldmateriaal van een nog levende (gevangen genomen) Zeta...

Daar werd uiteraard ‘ja’ op gezegd, maar in de praktijk bleek al snel dat de buitenaardsen zich in het geheel niet hielden aan de gedane afspraken en hun beloftes niet nakwamen. Op de eerste plaats werden er net zoveel mensen ontvoerd als dat zij nodig achtten en dat waren er aanzienlijk meer als waar het leger en de regering op gerekend had. Deze mensen werden levend van hun huid ontdaan om bij de ingewanden te kunnen komen, en onbeschadigd terugzetten, was natuurlijk helemaal niet meer aan de orde! De hele overeenkomst liep van de rails af en tegen de tijd dat het hele boeltje te ver ontspoord was, had Amerika zijn inbreng in de kwestie al een heel eind verloren. Nu waren het de buitenaardsen die de dienst uitmaakten. De verschrikkelijke waarheid die nu al ruim 60 jaar geheim gehouden wordt, is te ver gegaan voor uitleg, excuses of schaamte. 

Er is geen weg meer terug en uitleggen aan dewereld is al helemaal geen optie meer, dus: de deksel op de pot houden, dan kan er niets uit. Totdat er zoals nu in dit boek toch af en toe iets naar buitenglipt! Generaal Douglas MacArthur probeerde in een speech op 8 oktober 1955 voor een gehoor van jonge aankomende cadetten iets duidelijk te maken. De speech staat nog steeds genoteerd, maar Amerikanen te goed kennende zijn ze de inhoud al lang weer vergeten. Hij zei: ‘Jullie worden geconfronteerd met een wereld, een wereld vol veranderingen. We lijken wel een vreemde taal te spreken als we zeggen dat we jullie klaar moeten stomen voor een toekomst waarin onze grootste dreiging zal zijn een aanval van buiten de aarde of een aanval van buitenaardsen’. Phil maakte duidelijk dat het ultieme einddoel van het StarWars-programma was om de aarde te beschermen tegen aanvallen vanuit de ruimte.

Het heeft er alle schijn van dat er al heel lang een oorlog gaande is in de ruimte. Volgens eigen waarnemingen heeft Phil Schneider de schroothopen gezien waar alleen maar vliegende schotels liggen opgeslagen. Ze worden met een frequentie van zeven stuks per maand uit de lucht geschoten. In Rusland, waar ze volgens Phil er elke dag een uit de lucht halen, zijn hele afgelegen gebieden zo groot als vele voetbalvelden onder de grond, waar hij ook geweest is en waar zo’n ondergronds spoorlijntje naartoe gaat om alle neergeschoten UFOS buiten het zicht van nieuwsgierige camera’s te brengen. Het slopen van deze dingen is vrijwel onmogelijk gebleken, dus opslaan in geheime diep ondergrondse faciliteiten is vrijwel de enige optie om ze buiten beeld te houden. Het openen alleen al was alleen mogelijk gebleken tot dusver, door het complete toestel in super gekoelde vloeibare stikstof te plaatsen, waardoor het omhulsel breekbaar werd.

In zijn verzwakte staat kon men dan met gebruikmaking van pneumatische hamers de buitenste laag openen. Op de buitenkant werden op Hittiettisch-spijkerschrift gelijkende figuurtjes gevonden. Bij een bijzondere gelegenheid was Phil uitgenodigd voor een bijeenkomst waar ook alle kopstukken van de United Nations rondliepen (hieruit blijkt dat er veel meer mensen al lang op de hoogte zijn van de ondergrondse aanwezigheid van buitenaardsen). De TopSecret-vergadering werd gehouden in een ondergrondse faciliteit. Hij was ernaar toegebracht na eerst afgehaald te zijn op een vliegveld waar hij geblinddoekt naartoe gevlogen werd en waarvan de locatie ook strikt geheim gehouden werd. Hij wist niet welk vliegveld of waar men hem naartoe gebracht had, maar hij was er in ieder geval zeker van niet in het hoofdkwartier te zijn aanbeland van de UN in New York.

Dit was allemaal strikt geheim. De vergadering werd gehouden in een ondergrondse locatie die een enorme ruimte besloeg en die in het midden een verhoogd zitgedeelte had zoals een tribune en een podium. Het was in dit verhoogde deel van de ruimte waar zeven ruim twee meter grote buitenaardse Greys bezig waren de leiders van de United Nations te dicteren wat er gebeuren moest en niet andersom. Het had er alle schijn van dat ze overgeleverd waren aan de genade van de buitenaardsen. Phil werd verteld dat de enige reden voor hem om hierbij aanwezig te zijn was, zich er goed van te doordringen wie daar beneden op de werkplek in de tunnels voortaan de baas was. Daar kon Phil niet mee leven uiteraard en toen zijn vader en zijn beste vriend overleden, was dat voor Phil een reden naar buiten te treden met zijn verhaal.

evert jan poorterman

De Nieuwe Wereld Orde

Phil waarschuwde zijn toehoorders tijdens vrijwel elke lezing; voor de wereldwijde bezetting door wat hij noemde de machtselite. Zie daar! De machtselite die deze wereld in een totaal dictatorraat, een politiestaat zullen veranderen. In de ‘Nieuwe Wereld’ zouden burgers bereidwillig hun burgerlijke vrijheden opgeven in ruil voor bescherming van de regering. Bescherming tegen ‘zelfgecreëerde’ terroristen dreigingen zoals op 09-11-2001 maar dat kon Phil destijds nog niet weten in 1996. Hij sprak er echter al wel over! Om deze duivelse plannen te bewerkstelligen waren volgens Phil 64.000 zwarte helikopters gemaakt. Deze helikopters kwamen uit het niets en verdwenen in het niets en doen dat vandaag de dag nog. Nu we echter al zoveel weten over alle tunnels die gegraven zijn is het niet moeilijk meer te raden waar ze die helikopters uit het oog houden.

Deze helikopters zijn gebouwd om mensen af te schrikken, weg te jagen, op te pikken als ze niet luisteren wilden, om ze af te voeren als terroristen; we weten inmiddels dat van die reis niemand terug komt. Phil Schneider (Paul Peters was al gestart was met zijn onderzoek naar de concentratiekamptreinen) wist toen al het volgende te vertellen: ‘Ik verklaar dat ik formulieren in handen had waarin opdracht gegeven werd door het Amerikaanse leger voor de bouw van 107.200 ‘gevangenis-spoorwegwagons’. Er zitten per treinstel 143 paar ijzeren ringen met slot voor het vastzetten van de benen. Het totaal aantal zitplaatsen is voor 15 miljoen mensen per transport. Als je tegen de regering bent, andere plannen hebt, of brutaal bent tegen oom agent, zat je er al in. Deze burgers worden dan naar de reeds in voorbereiding zijnde FEMA camps gebracht (vertelde Phil Schneider toen al in 1996).

evert jan poorterman

evert jan poorterman

De vraag is nu, wat zijn ze momenteel van plan?

Enkele van de doelen van de buitenaardsen in samenwerking met de ‘marionetten’ ofwel onze machtselite:

• Financiële Depressie
• Voedsel- en Watertekort
• Stijgende Olie- en Energieprijzen
• Instabiliteit en Angst creëren tot in 2012 (geënsceneerde gebeurtenis in 2012)
• Verminderen van de wereldbevolking tot zes miljard door oorlogen, virussen, hongersnoden en WO III...

Welke geënsceneerde gebeurtenis zal de volgende zijn? Beter in elkaar gezet als het klungelwerk van kleine jongens waar elke normale mens gewoon acuut doorheen kijkt, zoals bij de Twin Towers en oh ja, gebouw Zeven waar geen vliegtuig op viel en dat toch plotseling op zijn fundamenten in elkaar zakte. Een nieuwe Bin Laden, die elke keer opnieuw als hij in beeld kwam door een andere zwaar gegrimeerde acteur gespeeld werd?! Dit zijn de woorden van Paul Peters, die ik leende voor deze serie, betreffende de teksten van en over Phil Schneider. Boek van Paul Peters; ‘Opnieuw Holocaust Aan De Horizon’ - (Eerste druk april 2012, © Paul Peters 2012). Dit boek is alleen te bestellen bij: www.pumbo.nl/boek/holocaust. Meer de volgende keer in deel 9.

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl