Anunnaki, ònze Goden - deel 261 - Corona, een geschenk uit de Hemel - deel 9

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Delen uit een lezing van Phil Schneider...

Phil Schneider: 'Nu maak ik me grote zorgen over de activiteiten van de Federale Regering. Ze hebben tegen het publiek gelogen, de Senatoren tegen de muur gezet en geweigerd de waarheid te vertellen over buitenaardse zaken. Ik kan doorgaan. Ik kan je vertellen dat ik nogal ontevreden ben. Onlangs ontmoette ik een bekende die in mijn regio woont in Portland, Oregon. Hij werkte bij Gunderson Steel Fabrication, waar ze treinwagons maken. Ik ken deze man al wel dertig jaren; hij is nogal een rustig type. Op een dag kwam hij opgewonden naar me toe en hij vertelde me: ‘Ze bouwen gevangenenwagons’. Hij was zenuwachtig.

Gunderson, zei hij, had een contract met de Federale Regering om 107.200 spoorwagons te bouwen, met zitplaatsen en met 143 beugels. Er zijn 11 onderaannemers in dit gigantische project. Naar verluidt kreeg Gunderson meer dan $ 2.000.000.000,00 (miljard) voor het contract. Bethlehem Steel en andere Steel Outfits zijn hierbij betrokken. Hij liet me een van de wagons zien op de emplacementen in Noord-Portland. Als je 107.200 maal 143 vermenigvuldigt, kom je op 15.329.600 gevangenen! Dit zijn waarschijnlijk mensen die het in de toekomst niet eens is met de Federale Regering.

Onze huidige regeringsstructuur is 'technocratie', geen democratie, en het is een vorm van feodalisme. Met de republiek van de Verenigde Staten heeft het niets te maken. Deze mensen die hier achter zitten en dit uitvoeren zijn goddeloos en hebben het ‘ochtendgebed’ op de Openbare Scholen verboden. Je kunt een boete krijgen van maximaal $ 100.000,00 en twee jaar gevangenisstraf voor bidden op school (destijds dus al, ver voor de ‘moslim-president’ Obbema). Ik denk dat we het beter kunnen doen. Ik geloof ook dat de Federale Regering zinspeelt om de bevolking van de Verenigde Staten tot slaaf te maken.

evert jan poorterman

FEMA-treinen, zogenaamd autotransport...

evert jan poorterman

FEMA-kampen in Canada en de verenigde Staten van Amerika...

evert jan poorterman

hebben een link met de Georgian Guidestones... omdat volgens zeggen de ‘machtselite’ terug wil naar een maximale wereldbevolking van 500 miljoen mensen. Genoeg om de elite in welstand en luxe te laten leven. Die 500 miljoen slaven moeten de wereld draaiende houden! Meer hebben ze dan ook niet nodig!

Stealth-technologie

'Er zijn nog andere problemen. Ik heb enkele interessante cijfers uit 1993. Er zijn momenteel 29 prototype Stealth-vliegtuigen. Het budget van het vijfjarenplan van het Amerikaanse Congres hiervoor is $ 245,6 miljoen. Voor dat bedrag kon je geen reserveonderdelen voor deze zwarte programma's kopen. Dus er is tegen ons gelogen. Het zwarte budget is om de twee jaar ongeveer $ 1,3 biljoen. Een biljoen is duizend miljard. Een biljoen Dollar weegt 11 ton (papiergeld - 11.000 kilo!). Het Amerikaanse Congres ziet nooit de boeken over deze clandestiene pot met goud. Aannemers van deze programma's zijn onder andere:

EG&G, Westinghouse, McDonnell Douglas, Morrison-Knudson, Wackenhut Security Systems, Boeing Aerospace, Lorimar Aerospace, Aerospacial in Frankrijk, Mitsibishi Industries, Rider Trucks, Bechtel, IG Farben en meer. ‘Toch wordt 68% van het militaire budget direct of indirect beïnvloed door het zwarte budget. StarWars is sterk afhankelijk van Stealth-wapens. Trouwens, niets van het Stealth-programma zou beschikbaar zijn geweest, als we gecrashte buitenaardse schijven niet uit elkaar hadden gehaald. Niets van dat. Sommigen van jullie vragen zich misschien af wat de ‘Space Shuttle’ allemaal uitvoert tijdens de pendelvluchten.

Grote blokken speciale metalen die in de ruimte worden gefreesd en niet op het aardoppervlak kunnen worden geproduceerd. Ze hebben het ‘bijna-vacuüm’ van de ruimte nodig om ze te produceren. Er wordt ons zelfs niets verteld dat in de buurt komt van de waarheid. Ik geloof dat onze regeringsfunctionarissen ons via het afvoerslot, voorraad en vat hebben verkocht. Tot een aantal weken geleden was ik in dienst van de Amerikaanse Regering met een Ryolite-38-klaringsfactor - een van de hoogste ter wereld. Ik geloof dat het StarWars-programma er alleen is om als buffer te dienen om een buitenaardse aanval te voorkomen.

evert jan poorterman

Geheime Agenda...

Het heeft niets te maken met de 'koude oorlog', die slechts een speeltje was om geld van alle mensen te vergaren - waarvoor? De hele leugen was gepland en uitgevoerd voor de afgelopen 75 jaar. Hier is nog een stukje informatie voor jullie. De Drug Enforcement Administration en de ATF vertrouwen op Stealth-tactische wapens voor maar liefst 40% van hun operationele budget. Dit in 1993 en sindsdien zijn de cijfers aanzienlijk gestegen. De Verenigde Naties gebruikten Amerikaanse Stealth-vliegtuigen voor meer dan 28% van hun collectieve wereldwijde operaties van 1990 tot 1992, volgens het Center for Strategic Studies en UN Report 3092’.

'The Guardians of Stealth: Er zijn ten minste drie verschillende classificaties van de politie die onze best bewaarde geheimen bewaken. Nummer één, de Military Joint Tactical Force (MJTF), ook wel de Delta Force of Black Berets genoemd, is een multinationale tactische kracht die voornamelijk wordt gebruikt om de verschillende Stealth-vliegtuigen wereldwijd te bewaken. Er zijn trouwens 172 Stealth-vliegtuigen gebouwd. Tien crashten, dus er waren er uiteindelijk 162 over. Bill Clinton ondertekende ongeveer zes weken geleden een verdrag bij de Verenigde Naties. Er zijn aanwijzingen dat de Deltamacht tijdens de laatste dagen van...

de Bush-regering als geheime sluipschuttermacht naar Bosnië is gestuurd en dat zij aan weerszijden van de controverse zijn begonnen met het nemen van schoten om daadwerkelijk het Bosnische conflict te beginnen dat worden gebruikt door opvolgende administraties voor politieke doeleinden. Ik ben nog niet zo langgeleden aangenomen om een rapport te maken over de bombardementen op het World Trade Center (1993). Ik ben aangenomen omdat ik kennis heb van 90 verschillende soorten chemische explosieven. Ik keek naar de foto's die direct na de explosie werden genomen. Het beton werd ‘gepudd’ en werd gesmolten (werd zacht als pudding).

evert jan poorterman

Kopstukken in de Joegoslavië-oorlog (1991-1999)... Ratko Mladic en Radovan Karadzic... een oorlog die in Bosnië-Herzegovina zou zijn begonnen... euh nee die begon met de afscheiding van de republiek Slovenië, waarna Bosnië-Herzegovina een referendum uitschreef voor onafhankelijkheid... en waardoor de ‘christelijke’ Serven tegenover de ‘islamitische’ Bosniërs kwamen te staan en oude sentimenten uit de Tweede Wereldoorlog oplaaiden. Hier hadden de Amerikanen volgens Phil Schneider een groot aandeel in

evert jan poorterman

Kunstmestbom van 10.000 kilo!

Het staal werd letterlijk tot zes voet langer geëxtrudeerd dan de oorspronkelijke lengte. Er is maar één wapen dat dat kan: een klein kernwapen. Dat is een bouwkundig nucleair apparaat. Het is duidelijk dat wanneer ze zeggen dat het een nitraat-explosief was dat de schade heeft aangericht, ze voor 100% liegen. De mensen die ze in hechtenis hebben genomen, hebben de misdaad waarschijnlijk niet gedaan. Ik heb trouwens redenen om aan te nemen dat dezelfde groep die in hechtenis is genomen ook andere misdaden heeft gepleegd, zoals het vermoorden van een joodse rabbijn in New York. Ik wil echter verder vermelden dat ze bij...

de laatste explosie in Oklahoma City zeiden dat het een nitraat- of kunstmestbom was die het deed. 'Eerst kwamen ze naar buiten en zeiden dat het een ‘mestbom’ van 1.000 pond was. Vervolgens was het 1.500, dan 2.000 pond. Nu zijn het er 20.000. Je kunt geen 20.000 pond kunstmest in een Rider Truck doen. Nu heb ik nooit explosieven gemengd. Ik ken de chemische structuur en de toepassing van bouwexplosieven. Mijn reputatie was erop gebaseerd. Ik ben in meer dan 13 diepe ondergrondse militaire bases in de Verenigde Staten werkzaam geweest deze uit te hollen. Ik werkte aan het Malta-project, in West-Duitsland, in Spanje en in Italië.

Ik kan u uit ervaring vertellen dat een nitraatexplosie de ramen van het federale gebouw in Oklahoma City nauwelijks zou hebben verbrijzeld. Het zou een paar mensen hebben gedood en een deel van de gevel van het gebouw hebben geslagen, maar het zou nooit zo'n schade hebben aangericht. Ik geloof dat er tegen me is gelogen en ik neem het niet langer aan. Ik vrees op dit moment dat we in dit land niet veel meer dan zes maanden te leven hebben, als we in het huidige tempo doorgaan. We zijn ‘het lachertje’ van de wereld, omdat we worden misleid door zoveel slechte mensen die dit land leiden. Ik denk dat we het veel beter kunnen doen dan dat!

evert jan poorterman

Aardbevingen opwekken... tsunami van 2004 in Zuidoost-Azië?!

Ik denk dat de 45-plussers zich ernstig zorgen maken over hun toekomst. Ik ga een paar enge scenario's met jullie doornemen. Het contract met Amerika. Het bevat dezelfde terminologie die Adolf Hitler in 1931 gebruikte om Duitsland te ondermijnen. Het Contract met Amerika is een laatste poging van onze Federale Regering om de Grondwet en de Bill of Rights te scheuren. De Federale Regering heeft nu een apparaat voor aardbevingen uitgevonden. Ik ben geoloog en ik weet waar ik het over heb. De aardbeving in Kobe in Japan toonde geen ‘pulsgolf’ zoals bij een normale aardbeving. Geen! In 1989 vond er een aardbeving plaats in San Francisco.

Daar was ook geen pulsgolf gemeten. Het is een Tesla-apparaat dat wordt gebruikt voor slechte doeleinden. De Zwarte-Budget-programma's hebben de wetenschap zoals wij die kennen ondermijnd. Kijk naar AID's, uitgevonden door het National Ordinance Laboratory in Chicago, Illinois in 1972. Het was een biologisch wapen dat werd gebruikt tegen de mensen in de Verenigde Staten. De reden dat ik dit weet, is dat ik de documentatie van het Office of Strategic Services, dat trouwens tot op de dag van vandaag nog steeds actief is, via de CDC in Atlanta heb gezien. Ze gebruikten de klieruitscheiding van dieren, mensen en buitenaardse mensachtigen om het virus te creëren.

Deze buitenaardse mensachtigen waarmee de regering ‘dobbelt’, ‘are bad news’ kan ik zeggen! Er is absoluut geen verdediging tegen hun ziektekiemen - geen een. Ze zijn een biologisch wapen met verschrikkelijke gevolgen. Elk buitenaards wezen op de planeet moet geïsoleerd worden. Saddam Hoessein heeft 3,5 miljoen Koerden gedood met een soortgelijk biologisch wapen (zie ook mijn EvertJanNieuwsBrief over Museum MORE en mecenas Melchers...).

‘Het heeft er alle schijn van dat de Koerden door de hen omringende volken/landen vervolgd worden omdat de Jezidi’s zich onder hen hebben verborgen. De Jezidi’s zijn van oorsprong blank en blond en hebben blauwe ogen. Zij worden al vervolgd door de moslims sinds de 12e eeuw en sindsdien zijn er al 20 miljoen vervolgd en gedood. Daarom hebben ze zich verstopt is mijn vermoeden... en daarom ook dat daarom de Koerden vervolgd en opgejaagd worden en nooit en te nimmer een eigen land/staat zullen krijgen, want dan kunnen de Jezidi’s niet meer opgejaagd en vervolgd worden. De Jezidi’s zijn ‘slangenaanbidders’ en dan komen we uit bij Enki, de schepper en de Vader van de mens. Khazaren en hun voetvegen, de moslims, staan uiteraard aan de kant van Enlil, de jongere en dommere halfbroer van Enki, die sinds mensenheugenis de blanken vervolgd en opjaagt en wil doden’!

Duidelijke intimidatie en bedreigingen...

Wij, de mensen van deze planeet, verdienen dit niet!? Nee, dat doen we niet, maar we doen er niets aan... omdat we het niet weten! Elke keer dat de ‘zwarte krachten’ toeslaan en wij het niet in de gaten hebben, bewijzen we andere mensen op de planeet een slechte dienst. Op dit moment sterf ik aan kanker die ik heb opgelopen vanwege mijn werk voor de Federale Overheid. Ik leef misschien nog zes maanden. Misschien niet. Ik zal je één ding vertellen. Als ik blijf spreken over deze zaken, geeft God me misschien meer ‘levenstijd’ om mijn hoofd eraf te praten. Ik zal elke wet overtreden die nodig is om mijn boodschap uit te dragen.

Elf van mijn beste vrienden van de afgelopen 22 jaar zijn vermoord. Acht van de moorden werden 'zelfmoorden' genoemd. Voordat ik in Las Vegas ging spreken, reed ik met een vriend naar Joshua Tree, vlakbij 29 Palms. Ik reed de bergen in om bij Needles, Californië te komen en ik werd gevolgd door twee E-350-bestelwagens van de regering met G-14-platen, elk met een paar inzittenden, waarvan er één een Uzi had. Ik wist precies wie ze waren. Ik heb 19 keer tijdens lezingen in het land gesproken en heb waarschijnlijk 45.000 mensen bereikt. Wel ik reed voor hen en kwam midden op de weg tot stilstand. Ze gingen allebei aan weerszijden van mij verder en reden het dal in.

In het hotel sneed mijn beveiligingskaart in stukken en stuurde deze terug naar de regering, en vertelde hen dat als ik werd bedreigd, en dat ben ik ook geweest, dat ik 140.000 pagina's aan documentatie naar het internet zou uploaden over de overheidsstructuur en het hele plan. Ik ben al met die taak begonnen... en kort na deze lezing werd Phil Schneider dood aangetroffen in zijn appartement. Zijn lichaam werd ontdekt op 17 januari 1996. Naar verluidt gewurgd door een katheter die om zijn nek was gewikkeld, werd de bizarre dood door de autoriteiten afgedaan als zelfmoord. Het volgende is een brief van de ex-vrouw van Phil met betrekking tot zijn dood:

evert jan poorterman

Cynthia Schneider geeft tegenwoordig ook lezingen...

Waarom het geen zelfmoord was...

‘Mijn naam is Cynthia Drayer, ik woon in Portland, Oregon en ik ben de ex-vrouw van Philip Schneider. Philip en ik ontmoetten elkaar in 1986, trouwden in Carson City, Nevada, en kregen in 1987 een dochter, Marie. We scheidden in 1990 en woonden in afzonderlijke woningen. Philip woonde in een appartementencomplex in Wilsonville, Oregon. Op 17-01-1996 kreeg ik een telefoontje dat Philip dood was in zijn appartement en blijkbaar was overleden tot een week voordat zijn lichaam werd ontdekt. Op het moment van verwijdering van zijn lichaam was zijn doodsoorzaak; een beroerte.

Toen ik naar de begrafenis ging, voelde ik me ongemakkelijk over zijn dood. Ik vroeg om het lichaam te bekijken, maar vanwege de ontbinding stelde de begrafenisondernemer anders voor. Ik wilde er zeker van zijn, in mijn eigen gedachten, dat Philip niet was gestorven door ‘onnatuurlijke oorzaken’. De laatste twee jaar van zijn leven was Philip op een 'lezingstour' door de Verenigde Staten geweest om te praten over coverups van de regering.

Noem maar op, hij had het erover: Aliens (verdragen en ontvoeringen), UFO's, de One World Government, Black Budgets, Underground Mountain Bases, CIA-betrokkenheid bij burgermoorden en drugs, Stealth-technologie, het Philadelphia Experiment, Operation Crossroads (Bikini Island A-bomb experimenten), Dulce Fire Fight, de bomaanslag in Oklahoma, de bomaanslag in het World Trade Center, vermiste kinderen, Gunderson Freight Cars, de opening van concentratiekampen en Marshal Law/VN-betrokkenheid, door de mens veroorzaakte virussen en aardbevingen, enz... Een dag later kreeg ik een telefoontje van de rechercheurs van Clackamas County dat de begrafenisondernemer 'iets' om Philips nek had gevonden. Er werd een autopsie uitgevoerd door Dr. Gunson in het kantoor van de Multnomah County Medical Examiner (in Portland, Oregon), en zij stelde vast dat Philip zelfmoord had gepleegd door driemaal een rubberen katheterslang om zijn nek te wikkelen en hem halverwege vast te knopen. Er zijn verschillende redenen waarom ik denk dat Philip geen zelfmoord heeft gepleegd, maar is vermoord:

1 - Er was geen zelfmoordbriefje.

2 - Philip vertelde zijn vrienden en familieleden altijd dat als hij ooit 'zelfmoord pleegde', hij zou weten dat hij was vermoord.

3 - Uit een aantal bronnen, waaronder zijn opgenomen lezingen (video en audio), verklaringen aan zijn vrienden en het lenen van een 9 mm-pistool, voelde Philip dat hij en zijn familie werden bedreigd en in gevaar waren vanwege zijn executeurs.

4 - Al zijn lesmateriaal, buitenaardse metalen, hogere wiskundeboeken, foto's van UFO's die uit de Operatie Crossroad A-Bomb kwamen, notities voor zijn boek over de buitenaardse agenda ontbraken. (Al het andere in het appartement was er nog, inclusief gouden munten, portemonnee met honderden dollars, sieraden, minerale exemplaren, enz.)

5 - Geen lijkschouwer kwam ooit naar zijn appartement nadat zijn lichaam was gevonden (tegen de wet van Oregon) - en een politieonderzoek heeft nooit overwogen dat items uit zijn appartement ontbraken - het werd beschouwd als een zelfmoord, eenvoudig en eenvoudig

6 - De medisch onderzoeker nam bloed- en urinemonsters bij de autopsie, maar WEIGERDE deze te analyseren, en zei dat de provincie "hun geld niet aan zelfmoord zou verspillen". Hoewel ik er zeker van was dat de monsters 12 maanden zouden worden bewaard, toen ik vroeg om deze monsters 11 maanden later naar een onafhankelijk laboratorium te sturen, werden ze "vermist" en vermoedelijk "vernietigd".

7 - Philip had vingers aan zijn linkerhand en beperkte beweging in zijn schouders. Ik geloof dat het voor Philip fysiek onmogelijk was om de rubberen slang met ontbrekende vingers in zijn linkerhand te houden en de slang vervolgens driemaal te omwikkelen met schouders die weinig beweging hadden. Om te eindigen waar zijn lichaam was, moest hij op de rand van zijn bed zitten, de slang om zijn nek wikkelen, langzaam en pijnlijk dood wurgen en eerst met zijn hoofd in een rolstoel vallen.

8 - Philip was een expert in chemicaliën en zijn eigen medische behoeften. Hij had meerdere pillen bij de hand die zijn leven snel en pijnloos hadden kunnen beëindigen. Hij had ook een 9 mm kanon dat hij had geleend om zichzelf te beschermen. Waarom zichzelf op zo'n ongebruikelijke manier wurgen?

9 - Philip was erg religieus en geloofde niet in zelfmoord. Hij had de hele tijd dat ik hem kende intense chronische pijn. Op het moment van zijn overlijden had hij een handicap, had hij een huishoudster en had hij kanker. De operatie om hem te helpen met zijn rugpijn verlichtte de pijn niet en hij had brosse botten syndroom (osteoperosis). Hij worstelde elke dag, niet om te sterven, maar om te leven.

Hij vond dat deze lezingen een verschil maakten en keek er naar uit om meer te geven. In feite was hij gepland voor een nieuwe lezingstour die op 16/01/96 in Tampa, Florida begon. Hij had net een vriend gevonden die hem zou helpen een boek over de Nieuwe Wereldorde te schrijven en hij genoot van zijn tijd met zijn dochter.

1 - Philip onderging elke week ‘injecties’ van ‘Beta Serone’ in een experiment om zijn ‘multiple sclerose’ te stoppen. Na zijn dood nam ik contact op met het enige bureau dat deze experimenten uitvoerde om zijn medisch dossier (OHSU) te verkrijgen. Ze hadden nog nooit van hem gehoord en hij maakte geen deel uit van hun experimenten. Dit zou suggereren dat onbekende mensen hem wekelijks injecteerden met een onbekende stof. Hij belde me vaak na deze 'schots' om me te vertellen dat hij te ziek was om zijn dochter te bezoeken. Ik geloof dat de schoten waarvan Philip dacht dat ze aan hem werden gegeven om hem weer gezond te maken, hem in feite werden gegeven om hem ziek te maken.

2 - Philip werd enkele maanden voor zijn dood gezien met een 'onbekende blonde vrouw'. Meerdere keren werd dezelfde persoon gezien of erover gesproken en haar mysterieuze aanwezigheid doet er alleen maar toe afvragen of ze iets te maken had met zijn 'zelfmoord'.

3 - Verschillende mensen met paranormale gaven hebben aangegeven dat Philip geen zelfmoord heeft gepleegd, maar is vermoord (sommigen zeggen door 5 personen: 4 mannen en 1 vrouw, 4 rechtstreeks en één door een 'contract' af te sluiten).

Meer de volgende keer in deel 10...

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl