Anunnaki, ònze Goden - deel 265 - Corona, een geschenk uit de Hemel - deel 13

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Meer van Linsky en Morticia...


De één-na-laatste aflevering en ook deze bevat weer teksten van twee ‘Amerikaanse’ artikelen (‘De komende Staat van Beleg’- deel 1 en ‘Ondergrondse Bases en Aliens’- deel 2) afkomstig van Diamental (www.diamental.nl) van de samenstellers Linsky & Morticia... om de serie; ‘Corona, een geschenk uit de Hemel’ completer te maken. Ik ga deze reeks afbouwen en dan even hinkstapspringen naar de twee maal onderbroken reeks; ‘Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan’! om nog eens te kijken naar de haat van de Khazaarse Maffia jegens de blanken. Want we bevinden ons aan de vooravond van grote chaos in de ‘westerse wereld’ dankzij de Khazaren (Soros en Merkel) die hard werken aan de overrompeling van het ‘westen’ door moslimmannen.

Maar eerst nog de reeks; ‘Corona, een geschenk uit de Hemel’ afronden, alvorens weer verder te gaan met de hoofdlijnen van mijn verhaal, uitgesmeerd over nu al 287 ingeleverde berichten bij de redactie van Niburu. Een verhaal dat gaat over de werkelijke machthebbers op deze planeet en in ons zonnestelsel en ver daar buiten. Deze planeet zou nog wel eens het ‘rovershol’ kunnen zijn van Galactische Struikrovers die in deze spiraal van de Melkweg honderden zonnestelsels en een meervoud aan planeten overrompeld hebben die zij vervolgens helemaal leegroven. Zij... en hun planeet en de ster waaromheen zij draaien bepalen alles in dit zonnestelsel... en dus ook op onze planeet. En dat wilde ik en mocht ik van de redactie gaan vertellen. Ga je gang...

evert jan poorterman

Rex 84-programma...

Het Rex 84-programma is in het leven geroepen met de gedachte dat als er een massale invasie zou komen van illegalen via de Mexicaans/Amerikaanse grens, ze heel snel door FEMA opgepakt zouden kunnen worden en overgebracht naar deze kampen. Onder Rex 84 kunnen ook heel snel militaire bases worden gesloten en omgevormd tot gevangenissen. Naast Rex 84, zijn er nog twee subprogramma’s, Cable Splicer en Garden Plot. Cable Splicer is het programma waarbij de macht in de diverse staten wordt overgenomen door de federale regering. De uitvoerende macht ervan is in handen van wederom FEMA. De hiervoor benodigde Executive Orders zijn al gemaakt en ingeschreven in het daarvoor bestemde register. De kampen beschikken allen over zowel goede spoorverbindingen als wegen.

Velen hebben ook een vliegveld in de buurt. Het merendeel van de kampen kan een bezetting aan van 20.000 gevangenen. De grootste inrichting op dit moment ligt net buiten Fairbanks in Alaska. Dit is een geweldig groot ‘geestelijk gezondheidscentrum’ en kan ongeveer 2 miljoen mensen huisvesten. Volgens vele verhalen zijn er bij de meeste FEMA-kampen enorme crematoria. De doodskisten schijnen daartoe overigens volledig op te zijn afgestemd. Er blijkt zelfs een patent te zijn op die; ‘Multi-functionele crematiecontainer voor kadavers’. Het eigendomsrecht van de FEMA-kisten is kennelijk terug te voeren op de CDC en WHO. Een gigantische FEMA-crematorium faciliciteit is gevestigd op 1600 West en 4600 Noord, in de stad Colorado Springs, County of El Paso, staat Colorado USA!

Volgens vele verhalen zijn er bij de meeste FEMA-kampen enorme crematoria. De doodskisten schijnen daartoe overigens volledig op te zijn afgestemd. Er blijkt zelfs een patent te zijn op die; ‘Multi-functionele crematiecontainer voor kadavers’. Het eigendomsrecht van de FEMA-kisten is kennelijk terug te voeren op de CDC en WHO. Een gigantische FEMA-crematorium-faciliciteit is gevestigd op 1600 West en 4600 Noord, in de stad Colorado Springs, County of El Paso, staat Colorado USA! FEMA & DHS treffen voorbereidingen voor massagraven en Staat van Beleg’, faciliteiten in de buurt van Chicago. Een Indiana County gemeenteambtenaar in de buurt van Chicago vertelt over zijn ontmoetingen met FEMA en het Department of Homeland Security.

evert jan poorterman

De eerste verzoeken leken redelijk genoeg, wanneer de FEMA de ambtenaren van de Provincie vraagt om zich voor te bereiden op een Hazard Mitigation Plan en om te leren gaan met overstromingen, branden, stormen en tornado's. Maar als de benodigde bijeenkomsten en gesprekken met FEMA en DHS over een periode van twee jaar wordt hun verzoek meer ongewoon, en verhogen van achterdochtige vermoedens van ambtenaren van de Provincie. Tijdens de wettelijk verplichte vergaderingen met de FEMA en DHS over de verschillende ramp-scenario’s die werden gehouden met de ambtenaren van de Provincie:

‘We willen alle belangrijke dingen in deze provincie leren kennen. We willen weten waar de politie is. Waar wapens zijn opgeslagen. Evenals gevaarlijke stoffen. Waar kunnen we landen met een helikopter. Waar zijn de luchthavens. Hoe groot kan het vliegtuig zijn waarmee we willen landen op de luchthaven. Waar zijn alle bruggen. Waar zijn alle centrales. Waar zijn alle stations. Ware zijn alle ondergrondse stations. Ze wilden letterlijk weten waar alles was. Ik zit daar denkende mens als er ooit staat van beleg. Dit soort informatie is precies het soort van dingen die ze willen. We leggen het allemaal voor hen klaar’!

• Eind december 2008, werden gemeenteambtenaren uitgenodigd om naar Indianapolis te komen voor een briefing over de stand van zaken in Indiana. Er werd verteld dat als de industrie in zou storten, bijvoorbeeld GM failliet gaan als gevolg massale werkloosheid een depressie zou snel volgen en gemeenten zouden kunnen verwachten 40% van hun fondsen te verliezen.

• Elke provincie in de natie zou nodig zijn om een Hazard Mitigation Plan voor te bereiden.

• Die provincie moet een plan maken om de gehele bevolking binnen 48 uur te vaccineren en voor te bereiden en in de praktijk naar plan zelfs een paar keer.

• FEMA vroeg naar de plaatsen waar massagraven zouden kunnen worden gemaakt in de provincie en waar ze lichamen van elders zouden accepteren.

• De sheriff afdeling kreeg via de staats sheriff vereniging te horen dat er geen 0.223 munitie beschikbaar zou zijn na de militaire aankoop van alle aandelen.

• De provincie werd gevraagd om plannen voor de ‘verharding’ van politie en brandweer te bewerkstelligen, en de invoering van een soort geharde bunker gebouwen in de stad.

• De provincie werd ook gevraagd om de plannen te maken voor de mogelijkheid tot 400.000 vluchtelingen uit Chicago onder te brengen.

Is soms een van de plannen om de gehele bevolking te besmetten met een dodelijke ziekte? Een waar zij zelf al immuun voor zijn?

Speciale treinen!

De afgelopen jaren zijn er ongelooflijk veel treinen en wagons aangekocht door de FEMA. De cijfers daarover lopen nogal uiteen, maar het zijn er zonder twijfel honderdduizenden. Volgens sommigen zelfs meer dan een miljoen! Spoorwagons, annex gevangenisbox, met handboeien en guillotines, gebouwd om christenen te elimineren. Gevangenisbox met beenklemmen, handboeien en guillotines in spoorwagons. Drie cellen boven elkaar, met tralies vanaf de vloer tot aan het plafond. Volgens berichten van onderzoekers, blijkt dat het voornamelijk allochtonen zijn die de treinen bedienen en de kampen beheren! Overigens heeft Robin de Ruiter het in zijn boek; ‘De komst van de Transitie’ over dat er ook in Nederland al een heel netwerk van gebouwen klaarstaat om mensen massaal op te sluiten.

Zelfs een wegen- en treinspoornet zou zodanig zijn ingericht dat het onmiddellijk kan worden gebruikt voor massaal transport. Het is mij (Poorterman) opgevallen dat jaren terug grotere NS-Stations nieuwe perrons kregen. Werden niet uit zand, beton en tegels opgetrokken maar gemonteerd als Mecano, door grote platen/roosters aan te brengen van metaal met daarin aangebracht een loopdek voor de reizigers. Nou zijn de perrons van de grotere stations langer dan van de kleinere stations, maar ik heb de nieuwe perrons ook gezien op kleinere NS-Stations en die waren tenminste 200 meter lang! Komen en gaan daar treinen die met soldaten naar het front gaan?! Komen daar treinen met vluchtelingen aan?! of komen en gaan daar treinen met gevangenen zoals Robin de Ruiter suggereert!?

evert jan poorterman

evert jan poorterman
Nieuwe perrons van staal en beton en snel aan te leggen (boven, links en rechts)... èn voor heel lange treinen! Nieuwe perron op NS-Station Deventer is ruim 200 meter lang! De perrons van de halteplaats Brummen (waar ik woon) zijn hoogstens 70 meter en 100 meter lang! (zie hieronder)...

evert jan poorterman

evert jan poorterman

Public Law 102-14 en Burgeroorlog?!

Public Law, 102-14 is gefundeerd op de Wetten van Noach. Regelmatig wordt er door verscheidene mensen gewezen op deze volksgevaarlijke wet. Men legt het uit als een verbod op adoratie, bidden en aanbidding. Afgoderij; in woord, in gedachte, in daad, of op aanbidding van idolen (ook Christus!), waarop binnenkort straffen volgen die onthoofding rechtvaardigen. Velen zijn er heilig van overtuigd dat het toch de Christenen zullen zijn die per slot Jezus vereren, omdat uit alles tot nu toe blijkt dat Obama ernstige maatregelen treft tegen elke uiting van het Christelijke geloof en belijden daarvan steeds meer restricties oplegt. Aldus zo geïnterpreteerd door veel ter zake kundige wordt overtreding van deze Public Law, 102-14 bestraft met onthoofding!

Natuurlijk is deze angst niet ongegrond, maar zelfs gerechtvaardigd gezien de wereldwijde ontwikkelingen van de laatste jaren. Helemaal niet vreemd zelfs, de wereldwijde christenvervolging die als een razende Roeland over de aardbol raast in aanmerking genomen! Daar waar de invloed van de islam alle ruimte gegeven wordt, gefaciliteerd door talloze regeringen zich diep in te graven in de Westerse wereld en waarden, wordt tegelijk elke uiting van christelijkheid in de kiem gesmoord en zelfs bestraft door diezelfde Overheden en hun Justitie. Kennelijk werd er al eerder een enorme burgeroorlog verwacht afgaande op dit bericht. Russische militaire analisten rapporteerden aan premier Poetin dat de Amerikaanse president Barack Obama opdracht heeft verstrekt aan...

FEMA-dodenlijst! Miljoenen staan op de lijst voor executie in de kampen...

(USNORTHCOM) zijn Noordelijke Commando's top leider, US Air Force Generaal Gene Renuart, om 'onmiddellijk te beginnen' steeds meer zijn strijdkrachten tot 1 miljoen troepen, uiterlijk in januari 30, 2010, in staat van paraatheid te hebben. Deze rapporten waarschuwden dus voor een toen te verwachte uitbraak van de burgeroorlog in de Verenigde Staten voor het einde van de winter, 2010….! Kennelijk zijn de plannen wat bijgesteld, maar de voorbereidingen zijn in ieder geval wel genomen! Er zijn enorm lange lijsten van ‘gevaarlijke mensen’ die men hanteert bij de eerste ongeregeldheden en bij de afkondiging van de ‘Staat van Beleg’. Daarbij kijkt men naar zaken als: ‘Ben je een lid van een militaire groep’?, ‘Hoeveel wapens heb je’?, ‘Wie is je leider’?, ‘Wie is de leider van je gemeente’?, ‘Hoeveel behoren er tot je gebedsgroep’?, enzovoorts...

Onder ‘degenen die zich verzetten’ (in Amerika) worden de volgende groepen mensen beschouwd:

* Christenen.
* Constitutionelen.
* Patriotten.
* Wapeneigenaars die weigeren hun wapens in te leveren.
* Een ieder die zich wil houden aan het concept van nationale soevereiniteit en het recept van de VN wereldregering verwerpt.
* Dissidente en kritische; radiomakers, teeveelieden, redacties van websites en blogs, lectuurverspreiders, auteurs en Christenleiders die publiekelijk tegen de Nieuwe Wereld Orde ingaan.

Voormalige CIA planners van de Nieuwe Wereld Orde hebben vaker uit de school geklapt en steeds opnieuw bevestigd dat wie eenmaal in kampen terechtkomen, brutaal verkracht, gemarteld en gedood kunnen worden. Vele medewerkers in de concentratiekamp-plannen zijn Mind Controlled en hebben er dus geen enkele moeite mee om te moorden en te misbruiken. Er zijn ook vele ondergrondse militaire bases in Amerika. Mensen die niet gemakkelijk hun verzet opgeven in de ‘gewone’ kampen, zullen waarschijnlijk naar deze ondergrondse territoria gaan, waar er met hen geëxperimenteerd zal worden door folteringen, totdat ze sterven’. Overigens is niet elke militair bestand tegen de zware indoctrinatie en brainwashing. Bij sommigen wordt hun geweten toch aangesproken. Er draaien er ook wel behoorlijk door. Op Tinthor (www.tinthor.org) kwam ik (Poorterman) iets tegen van en over Robin de Ruiter.

Het was op 11 februari 2010 dat de onderzoeker en auteur, Robin de Ruiter (eigenaar van de uitgeverij, Mayra Publications, en bekend geworden door verschillende van zijn boeken), een interview gaf aan de redactie van ArgusOogRadio. Zij hadden het over verschillende onderwerpen betreffende de ‘Nieuwe Wereldorde’ en De Ruiter meent dat de transitie (overgang naar deze Nieuwe Wereldorde) zou beginnen in Nederland.(https://www.youtube.com/watch?v=zxmGRO_zy9U - Robin de Ruiter - In Nederland begint de Transitie). Op 4:34 van deze korte clip (Redactie: video inmiddels verwijderd door Youtube) had De Ruiter het ook even over de nu welbekende Betuwelijn ofwel de Hogesnelheidslijn (HSL). Hij haalde ook die als onderwerp in verband met de Nieuwe Wereldorde aan:

‘Je hebt die Betuwelijn waar men dan al jaren over praat en waar men mee bezig is. Die lijn heeft dus normaal gesproken, totaal geen belang, nergens voor. Het heeft maar één belang en dat is het verbinden van Rotterdam met Antwerpen, met een directe spoorlijn richting Italië naar - de grootste Amerikaanse militaire bases en kampen’, ‘ja, dat heeft hoofdzakelijk te maken met vervoer van, eh, in geval van nood en vervoer over land. Dat is dus een van de redenen bijvoorbeeld dat de Betuwelijn, dat die gebouwd moest worden’.

Misschien zou die Transitie in Nederland kunnen beginnen. En wat De Ruiter toen over de Betuwelijn vertelde, komt overeen met wat we net over de FEMA-kampen gelezen hebben, ‘die allemaal gelegen zijn bij luchthavens of spoorwegen’. En hiermee wordt duidelijk dat al het gepraat door onze Nederlandse, Belgische, Franse, Britse en Duitse politici over de Betuwelijn als zouden daar de vele werknemers, ambtenaren, scholieren enzovoorts... veel sneller mee op hun bestemming zijn dan met het gewone vervoer, eigenlijk niet meer dan quatsch was! Robin de Ruiter laat er zich verder ook niet over uit dan om te vertellen dat de HSL bedoeld is voor vooral, ‘vervoer... in geval van nood en vervoer over land’. Natuurlijk zal de HSL ook wel worden gebruikt om al of niet militaire goederen en personeel mee te vervoeren. Maar dat de zeer sterke mogelijkheid erin bestaat dat die ook zal worden gebruikt om er bovendien gedetineerden mee naar verschillende gevangenenkampen zullen worden vervoerd, is ook zeer sterk aanwezig!

evert jan poorterman

Robin de Ruiter (links)... op het DKNWZ-Congres in Utrecht in 2006...

Tot zover Tinthor en meer de volgende keer!

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl