Anunnaki, ònze Goden - deel 266 - Corona, een geschenk uit de Hemel - deel 14

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Uitroken die ondergrondse nesten...

We naderen het einde van deze reeks (‘Corona, een geschenk uit de Hemel’) en dan stap ik over op de onafgemaakte reeks; ‘Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan’! en door te lezen in het ‘omstreden’ Oera Linda Boek deze week, stuitte ik op de Tartaren. Voorzaten van de Khazaren... en de friezen noemden hen ‘tartaren’ omdat zij tarten en uitdaagden en middels hun snelle aanvallen voor de nodige onrust zorgden. Het waren uiteraard ‘ruitervolken’ en zij leefden als nomaden en grotendeels op de rug van een Paard! Ze daagden graag uit en ze tarten de volken waartussen zij zich begaven... en dat is wel zeer herkenbaar lijkt me als we goed kijken naar de gedragingen van de Khazeren-elite die zelfs eigen volk opofferde om hun hogere doelen te behalen.

Goed verder met de Aliens op deze planeet en hun dagelijkse invloed op ons leven. En onderschat dat niet hè; ook het Corona-virus dat geen virus is (hoogstens een Griep-variant – uit een laboratorium) is hun werk om de ‘lockdown’ te bewerkstelligen om vervolgens de mens (hun slaven) sterk te beperken en te knechten middels een ‘op-bouwen-chip-in-hun-lijf’ die in samenhang met 5G ons reduceert tot makke schapen en controleerbare massa, maar wel met een onderlinge afstand van anderhalve meter uiteraard, anders kan de chip (nog niet) gelezen worden (komt nog wel, der wordt aan gewerkt). Dat het de Khazarenjoden zijn die de klus klaren voor de ondergrondse (laagbijdegrondse) jongere en dommere halfbroer Enlil weten we nu zeker als we kijken naar de hoofdrolspelers...

evert jan poorterman

Verdelgen dat ‘addergebroed’...

in dit spannende verhaal. Q-Anon-aanhangers wordt wijs gemaakt dat de ‘lockdown’ er is om de rotte appels van de fruitschaal te halen, maar dat geloof ik niet (ook nooit gedaan ook). Er zullen zeker wel goede mensen en goede krachten zijn die het ‘ruimtetuig’ onder de grond tegenwerkt, maar dat is zeker niet op grote schaal. Volgens Gerrit zijn ook de miljoen ‘vluchtelingen’ on de zeven ondergrondse bases in Duitsland reeds afgevoerd danwel onschadelijk gemaakt. Hij stuurde me een bijlage (gesproken woord) maar ik heb de puf en energie niet om dat uit te zitten, dus geloof ik hem op zijn woord. Moet wel... haha! Enlil wil er zeker van zijn dat het ‘werk’ van zijn oudere heel wijze halfbroer Enki te niet wordt gedaan.

En dat is het vernietigen van de laatste zuivere blanken uit de bloedlijnen van Noach. Enki (en de Galactische Federatie) heeft die nodig voor genetische aanpassingen van zijn eigen soort; de ‘anunnaki’. Dat schorriemorrie moet terug naar 5D/6D waar het vandaan komt, maar dan wel in gewijzigde samenstelling; als iets vriendelijker en minder gevaarlijk. Ik schreef het vanmiddag aan Matthijs/Marc/Martin die aanhaalde dat de ‘oosterburen’ tachtig jaren geleden iets deden dat gevolgen had voor de samenleving en een bepaalde soort mensen. Althans dat maakte ik op uit de tekst en de reactie daarop. Martin Vrijland schrijft:

‘Ja, maar dat kan toch niet? (over Corona). De leugen kan toch niet zo groot zijn’? (over Corona). Weet je nog 80 jaar geleden bij onze oosterburen? Ja, een leugen kan groot zijn en met een piramide-model waarmee je de maatschappij aanstuurt, kun je dat wel degelijk in stand houden en kun je een grote leugen op wereldschaal verkopen. Dat is een kwestie van de juiste pionnen op de juiste posities.

Waarop Marc reageert met:

'80 jaar geleden bij onze oosterburen' is niet vergelijkbaar met de huidige situatie, want in voorjaar 2020 werd de gehele wereldbevolking, 7 miljard mensen gevangen gezet, om niets’.

Waarop ik vervolgens reageer met:

‘Hadden de Duitsers hun karwei maar hebben mogen voleinden, dan zag het er nu allemaal heel anders uit! Was het een leugen?! dat de Joden/joden te machtig waren geworden en dat ze uit waren op meer (wereld)macht?! Was het een leugen dat 6 miljoen Joden/joden vergast werden... ja dat zeker wel! Was het een leugen dat Hitler een superras nastreefde?! Neen zeker niet en gezien de gestaag voortgaande ondermijning en uitroeiing van de blanken, waren zij er precies op tijd bij! Omdat zij hun plannen niet konden afronden worden de blanken uitgeroeid door de joden/Joden! Wie vertelde welke leugen?! En was dat terecht?! Honderd jaren nà de ‘leugen’ waarop Marc doelt zullen er nagenoeg geen zuivere blanken meer zijn... en zal binnenkort het werk van de schepper en Vader Enki en de doelstelling van de Galactische Federatie; een herschapen* ‘anunnaki’ te scheppen, ongedaan zijn! Met dank aan de Khazaren/AsjkeNAZI en de jongere dommere halfbroer van Enki; Enlil! Heel de schepping van de ‘mense’ is dan voor niets geweest’!

*AN UN NA KI (hemel-eenheid-gevormd-voor Ki - deze planeet) komen uit de 6e dimensie en kozen voor de technologie en niet voor liefde, compassie en empathie en emotie (is ook moeilijk voor reptielen/amfibieën) en liepen dood op hun evolutie-pad. Door hun vlucht naar onze 3D-tijdruimte kregen zij de kans zich te mengen met lagere soorten en ook nog eens zoogdieren. Daarom drong Enki aan op het ‘scheppen’ van slaven. Handig voor de ‘goden’, maar tevens noodzakelijk om een prototype te maken dat kon dienen als mal voor genetische herwaardering van de Anunnaki/Elohim zelf! En nu dreigt de jaloerse haatdragende jongere halfbroer het ‘zaad van de Vader’, de blanken uit de bloedlijn van Noach (met het meest zuivere DNA – voor de ‘goden’ dan) te vernietigen zodat de Galactische Federatie NIET kan gaan experimenteren met de Anunnaki zelf om hen genetisch te verbeteren om hen dan weer uit te zetten in hun eigen tijdruimte in de 5e of de 6e dimensie!

evert jan poorterman

Ruimtetuig heropvoeden en opnieuw uitzetten in de Schepping

Dat wil zeggen dat ze niet willen veranderen... en wie zou dat nu wel willen?! We zijn in het algemeen redelijk tevreden met onszelf en zo zal het ook zijn met de ‘anunnaki’, maaarrr... als je voornamelijk gefocust bent om de ‘Schepping’ te vernietigen en ontelbare slachtoffers op je geweten hebt, heb je dan redelijkerwijs nog recht op een leven in die zelfde Schepping?! Ik denk van niet en een ‘genetische aanpassing’ voor de ‘anunnaki’ is zeer humaan en een daad van vergeving en mogelijk zelfs een ethische morele verplichting, want de huidige Dalai Lama zei eens; ‘Alles wat leeft en de wil en de kracht heeft te leven, heeft het recht te leven’... of woorden van die strekking! Ze hebben niet alleen in hun eigen tijdruimte miljoenen/miljarden zielen op hun geweten, maar...

zeer waarschijnlijk ook in onze 3D-tijdruimte (op de honderden planeten die zij in beheer hebben) en alleen al op onze planeet. Talloze oorlogen hebben honderden miljoenen en mogelijk zelfs miljarden mensen het leven gekost; alleen al omdat het kan! Omdat zij zo veel macht hebben en kennelijk ook (mis)gebruiken. En toch gaan zij gewoon door met slachtoffers maken; elke seconde, elke minuut, elk uur, elke dag, elke week, elke maand en elk jaar in jaar uit... gaan ze door met het doden van mensen! Alsof het leven geen waarde heeft. Wij zijn zo nietig en zij zijn zo groot en ik vermoed dat er een zekere arrogantie om de hoek komt kijken als je zo oppermachtig bent; je bent intellectueel superieur aan de meeste rassen in 3D, je beschikt over...

evert jan poorterman

evert jan poorterman

Anunnaki zijn weer helemaal terug en op hun oude niveau van voor de kanteling van de planeet, die de zondvloed (‘gezonden vloed’) tot gevolg had. Blanken voerden bovengronds de opdrachten uit, met hulp van de bruine en zwarte slaven en vanuit de ondergrondse bases aangestuurd. Nu het karwei grotendeels klaar is, kunnen de blanken gemist worden als kiespijn! Maaarrr... de oudste zoon van Enki, moet de blanken in de eindtijd overhandigen aan de afgezanten van de Galactische Federatie... en gaat hij dat redden of is Enlil met hulp van de Khazaren/nepjoden hem voor. De grootste macht ligt uiteraard bij de hoofdgroep van de ‘anunnaki’ en bij de oppermachtige Joden/joden (die hun macht verkregen door de medewerking van Enlil uiteraard) die vrijwel de gehele samenleving in handen hebben. En onze zwakte is dat 99% van de mensheid ‘ziende blind is en horende doof’ en zelfs na 6 maanden ‘Corona en LockDown’ niet wakker te krijgen is... dus hoe kunnen we de slaapkoppen vertellen wat er werklelijk gaande is op deze planeet!?

of toch meteen opruimen; ‘Vuilnisman kan deze zak ook mee’!

zeer geavanceerde technologie, hebt zeer krachtige wapensystemen en je leeft wel een miljoen jaren, terwijl de halfapen om je heen amper 60 jaren worden. Hoe klein en machteloos zijn zij! En hoe sterk en machtig ben jij (als ‘anunnaki’). Dat geeft een zeker superioriteitsgevoel vrees ik. Een zekere onaantastbaarheid, maaarrr... ze zijn toch wel op hun hoede en lichtelijk bevreesd (en dat is ons geluk), want zij vrezen de Schepper! Hier onder horen we Enlil in overleg met de Raad van Grote Anunnaki.

’Dit convenant is bezegeld met bloed, ons bloed. Wij, degenen die van de ‘Hemel naar de Aarde’ kwamen. Dit convenant mag nooit, nooit bekend worden. Het mag nooit opgeschreven of uitgesproken worden, want als dit gebeurt zal door die bewustwording de furie worden opgewekt van de Schepper en zullen wij terug geworpen worden in de dieptes vanwaar wij vandaan komen; voor alle tijden of de oneindigheid zelf’.

Totale vernietiging Amerikaanse natie...

Verder met de tekst van de website Diamental (de komende staat van beleg - deel 1). De extreem conservatieve Amerikaanse auteur, radiopresentator en voormalige Kansas Trooper (staatspolitie) Greg Evensen* waarschuwt dat de steeds hoger oplopende spanning in de wereld waarschijnlijk al over enkele weken tot een dramatische uitbarsting zal komen in onder andere een oorlog met Iran en mogelijk zelfs met Rusland en China. Evensen baseert zich naar eigen zeggen op onder andere de info die hij krijgt van een (teruggetreden) Amerikaanse generaal. 'Het is duidelijk dat de gebeurtenissen van historische omvang zullen zijn en cataclysmische gevolgen van Bijbelse omvang zullen hebben,' waarschuwt Evensen.

Bovendien zal Amerika met een tweede front te maken krijgen, namelijk zijn eigen grondgebied. Onder het mom van gezamenlijke 'oefeningen' en 'hulptroepen' zouden er inmiddels gevechtstroepen uit Rusland en 14 andere landen op Amerikaanse bodem zijn gestationeerd. De massale, nauwelijks te bedwingen bosbranden in het westen van Amerika zouden 'vrijwel zeker' doelbewust zijn aangestoken en fungeren als afleiding voor wat er straks gaat gebeuren. Evensen suggereert een financiële/economische schok die het Amerikaanse volk in verzet zal doen komen, waarna de buitenlandse troepen tegen hen zullen worden ingezet.

Alhoewel er hier en daar (her en der) civiele netwerken zouden zijn opgebouwd om de aan de gang zijnde totalitaire, fascistische machtsovername van Amerika tegen te gaan, is het grootste deel van de bevolking hier totaal niet op voorbereid en zullen er volgens Evensen daarom onvoorstelbaar veel slachtoffers vallen. 'Ik ben er nog nooit zó zeker van geweest dat het grote 'finale plan’ voor de totale vernietiging van de Amerikaanse natie op het punt staat uitgevoerd te worden. Voor de ‘wereldelite’, in dienst staande van de ‘Prins der Duisternis’ (dat moet onze grote vriend Enlil zijn!), is het grote aftellen begonnen’. Meer de volgende keer...

evert jan poorterman

Evert Jan Poorterman


Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl