Anunnaki, ònze Goden - deel 269 - Corona, een geschenk uit de Hemel - deel 17

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.West-Europa onder de Jihad?! - deel 2 


Natuurlijk komt West-Europa onder de Jihad! Dat is lang geleden besloten en alle regeringen en politici werken daar braaf aan mee. Ze moeten wel. Anders is hun leven in gevaar... of dat van hun familie en alle anderen in de lagere regionen zijn geselecteerd op domheid, blindheid, doofheid, volgzaamheid, onoplettendheid en bereidheid zonder blikken of blozen uit te voeren wat hen is/wordt opgedragen. In de vorige aflevering heeft de redactie de afbeeldingen van de ‘Kruistochten’ en de ‘Inname van Jeruzalem’ helaas verwisseld, maar dat hebben veel van jullie oplettende lezers waarschijnlijk zelf ook al waargenomen. Verder met deel 2 van de lange lijst misstanden begaan door moslim-strijders jegens de vrije mensen in Europa. Nou ja vrij...

vrij maar gevangen in een geloofssysteem van de Heilige Roomsche Kerk met de naam ‘christendom’. Het hele artikel is te vinden op de website van BijbelOptiek (https://bijbeloptiek.weebly.com/west-europa-onder-de-jihad.html). Onderdeel van de ‘islamisering’ is het ontkennen van de blanke aanwezigheid. Eerst worden wij bekritiseerd vanwege ons ‘slavernij-verleden’, dan komen er protesten en worden ‘herinneringen aan de slavernij’ uitgewist en uiteindelijk (dat gebeurt allemaal volgens schema en soms gelijktijdig) worden taal, cultuur, geschiedenis en folklore aangepakt en uiteindelijk wordt de gehele blanke aanwezigheid gewist. Ik zag op deze website het artikel; ‘Met de uitrol van 5G stijgt aantal coronabesmettingen gigantisch’ en ik keek naar de twee landkaarten...

5g uitrol wereld

Grote dichtbevolkte stippengebieden in Japan, Taiwan, Birma, Thailand, Singapore, Saoedi-Arabië, Finland, Europa en de Verenigde Staten van Amerika... en hieronder in voornamelijk Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Nederland, engeland, Schotland en Ierland...

5g uitrol wereld

Spuitje met losse Bits and Bytes? Ja graag!

met de lila/paarse stippen. Op de wereldkaart zien we veel stippen in Japan, Zuidoost-Azië en Saoedi-Arabië, maar nog veel meer in Australië, Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Gebieden die we ‘westers’ noemen en waar al eeuwen merendeels blanken leven (als we de huidige instroom van migranten even wegdenken)... en op de kaart van Europa zien we dichte stippengebieden in Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Nederland, Engeland, Schotland en Ierland. We zijn nog maar aan het begin van de uitrol van 5G, dus kunnen we verwachten dat meer landen gestipt worden in de komende tijd. Corona-vaccinaties in combinatie met 5G zouden nog wel eens een ‘controle-systeem’ kunnen worden in combinatie met elkaar.

De gevaccineerden hebben dan stofjes in hun lichaam, die elkaar mogelijk opzoeken en gaan fungeren als een nano-chip... en die is op afstand te bedienen, danwel aan te sturen. Is het toevallig dat de technologisch vergevorderde landen betreft?! Neen! Is het toeval dat erbinnen, buiten Azië dan, voornamelijk blanken wonen?! Neen! Ja maar die hebben de financiële mogelijkheden om dat te doen! Juist en dan is Corona/5G een heel mooie moderne technologische manier om die blanken onder controle te brengen en te houden en eventueel bij teveel opstand (wakker worden) en revolutie deze lui ‘even aan te pakken’... door hun opgestane leiders uit te schakelen. In Europa de gebieden van de Friezen (de vluchtelingen uit Babylon, Akkad en Soemer) en de Isaaksen (de tien...

evert jan poorterman

evert jan poorterman


‘Europe is the Cancer, Islam is the Answer’... wereldwijd georganiseerde opstanden gericht tegen de blanken en gesteund met gelden van Jews zoals George Soros met zijn Foundations. De haat jegens de blanken zit heel diep bij Enlil en ook bij de Khazaren... die meewerken aan het elimineren van alles wat blank en westers is... en in de tijd van Karel de Grote Moordenaar kwamen de Friezen en Saksen op voor hun vrijheid en zochten hulp bij hun broeders in Sleeswijk, Denemarken, Noorwegen en Zweden... en kregen die. Zo ontstaond het fenomeen ‘Vikingen’ een geuzennaam voor de opstandelingen. Nu weten zeer weinigen dat wij opnieuw het doelwit zijn en dat we ons zouden moeten verdedigen, zouden er ook lieden moeten opstaan om hulp te halen... maar waar? en bij wie? (onderste afbeelding - illustratie van CartoonMovement)...

Vechten voor ons bestaan en hulp halen!

verdwenen Stammen Israëls die nà de Exodus en het uiteenvallen van de koninkrijken Judah en Israël naar het ‘vrije westen’ trokken om in vrijheid en in veiligheid te kunnen leven wonen en werken), die door Enlil en zijn clan en vazallen op de huid worden gezeten en al tientallen eeuwen bedreigd worden. We bleven stand houden, maar nu, na lange voorbereiding is het zo ver! Europa werd overlopen door ‘gastarbeiders’ en vluchtelingen, asielzoekers, kwartjesvinders, multi-culti kleur en smaak moest er komen; wij werden niet gevraagd of dat zo was, maar ze kwamen en ze komen. Nederland (volgens het Internationale Rode Kruis) zal volgroeien tot 28 miljoen inwoners en in heel Europa komen er zo veel zwarte en bruine mensen bij dat we moeten...

denken aan wel duizend miljoen (een miljard dus). Als Corona/5G ingezet kan worden om de blanken uit te roeien, dan komt er meer ruimte vrij voor de Nieuwe Europeanen! Nu begrijpt u dus ook waarom Den Haag de meest succesvolste Boeren (ter wereld) dwars zit! Die moeten ruimte maken voor de nieuwe steden voor de instromende migranten (bijkomend voordeel is dat voedselaanbod verdwijnt en er meer ‘prefabfood’ uit de fabrieken kan komen). Heel Nederland zal worden volgebouwd en op de 20 miljoen die er al wonen komen er nog eens 8 miljoen bij! Weg de Boeren, weg natuurlijk en gezond voedsel, welkom fabrieksvoedsel en welkom haatdragende moslims... en zeg maar dag met je handje naar een mooie vredige toekomst; die komt er niet meer...

En dan nu de geschiedenis van 1400 jaren durende brutale islamitische jihad tegen het Westen en het Oosten (vervolg):

Van 952-960 na Chr. (144 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) veroverden vanaf de Alpenpassen islamitische troepen bijna 8 jaar lang Zwitserland. Ze plunderden en vernietigden in die jaren Wallis, delen van Graubünden en van Oost-Zwitserland. Tussen 952 en 960 beheersten de Arabieren na de Slag bij Orbe (Urba) grote delen in het zuiden en westen van Zwitserland, inclusief de Grote St. Bernhardpas, en rukten in het noordoosten op tot St. Gallen, in het zuidoosten tot Pontresina.

Van 952-965 na Chr. (144 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) veroverden Moslims veroveren het hertogdom Savoie.

Van 906-972 na Chr. (190 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) veroverden islamitische troepen de Provence.

In 964 na Chr. (132 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Islamitische troepen veroveren en brandschatten vanuit Sicilië het op het vasteland liggende Rometta.

Van 979-988 na Chr. (117 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) verklaarde Sebük Tigin de ‘heilige’ oorlog aan de Hindoeschahis, wier koning Djaypal (965-1001) hij in 979 en 988 verslaat. Alle vestingen binnen Afghanistan tot aan de grens met India vallen in handen van zijn moslimkrijgers.

Van 979 tot 988 verklaart Sebük Tigin de zogenaamde ‘heilige’ oorlog aan de Hindoeschahis, wier koning Djaypal (965-1001) hij in 979 en 988 verslaat. Alle vestingen binnen Afghanistan tot aan de grens met India vallen in handen van zijn moslimkrijgers. Het islamitische Pakistan is geboren.

Van 997-1029 na Chr. (99 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) voerde Mahmud van Ghazni alleen tegen India 17 veldtochten.

In 1002 na Chr. (94 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werd Genua door de Arabieren veroverd en geplunderd.

In 1002 na Chr. (94 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werd Bari opnieuw door Arabieren veroverd en vernietigd.

In 1004 na Chr. (92 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werd Pisa door Arabieren veroverd en geplunderd.

In 1009 na Chr. (87 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) geeft Kalief Al-Hakim opdracht tot de systematische vernietiging van alle christelijke heiligdommen in Jeruzalem. Ook de Grafkerk inclusief het Heilige Graf werden verwoest.

In 1018 na Chr. (78 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) veroverde Mahmud van Ghazni de Indiase stad Mathura, vermoordde 50.000 inwoners en maakte de rest tot slaaf.

In 1025 na Chr. (71 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): veroverde Mahmud van Ghazni de Indiase stad Sonat, vermoordde 50.000 inwoners en maakte de rest tot slaaf.

In 1070 na Chr. (26 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) wint de Seltsjoeken, een Turks nomadenvolk uit Centraal-Azië, dat zich in de 10e eeuw na Chr. tot de islam had bekeerd, de controle over Jeruzalem. De vreedzame bedevaartstocht van christenen naar de heilige plaatsen werd in toenemende mate gehinderd.

De Seltsjoeken, een Turks nomadenvolk uit Centraal-Azië, dat zich in de 10e eeuw na Chr. tot de islam had bekeerd, wint de controle over Jeruzalem. De vreedzame bedevaartstocht van christenen naar de heilige plaatsen wordt in toenemende mate gehinderd.

In 1071 na Chr. (25 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werd tijdens de Slag bij Manzikert – een christelijk Byzantijns leger vernietigend verslagen door een islamitisch leger. De islamitische Seltsjoeken veroverden het kerngebied van het christelijke Byzantijnse Rijk: Klein-Azië.

In 1094 na Chr. (2 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) veroverden de islamitische generaal Aibak de Indiase stad Anahilwar Patan, vermoordde 50.000 inwoners en maakte 20.000 tot slaaf.

1095 na Chr. (1jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) stuurde de christelijke Byzantijnse keizer Alexios I. Komnenos een gezantschap naar paus Urbanus II met het verzoek om militaire hulp. Op de Synode van Clermont werd tot de kruistocht besloten.

Van 1096-1293 na Chr. na bijna 470 jaar islamitische expansie door het zwaard, beginnen twee eeuwen van christelijke kruistochten.

Op een bepaald moment in de geschiedenis moest het christelijke westen reageren op de gruweldaden van de moslims en sloeg terug. Hier zien we Jezus Christus afgebeeld als aanvoerder van de christelijke jihad. Miniatuur, begin 14de eeuw.

In 1202 veroverde de islamitische generaal Aibak de Indiase stad Kalinjar en maakte 50.000 inwoners tot slaaf.

In 1206 nam generaal Qutb-ud-Din Aibak door sluipmoord op de heerser in het sultanaat Dehli de macht in het land aan de Indus over en richtte de zogenaamde ‘Slavendynastie’ (1206-1290) op. Het land werd gedwongen geïslamiseerd. Later ging het sultanaat over in het eveneens islamitische Mogolrijk.

In 1389 werd bij de Slag op het Merelveld een christelijk leger, bestaande uit Serviërs, Bosniërs en Bulgaren, vernietigend verslagen door een islamitisch leger. De christelijke Balkanlanden werden islamitische vazalstaten

In 1453 vond de Verovering van Constantinopel (nu Istanboel) plaats, het was het centrum van het Byzantijnse Rijk en van de Orthodoxe kerk. De christelijke keizer sneuvelde in de strijd. Dit was het einde van het christelijke Byzantijnse Rijk.

In 1453 vond de Verovering van Constantinopel (nu Istanboel) plaats, het centrum van het Byzantijnse Rijk en van de orthodoxe kerk. De christelijke keizer sneuvelde in de strijd. Dit was einde van het christelijke Byzantijnse Rijk.

In 1479 veroverden Ottomaanse troepen na heftige gevechten het Veneziaanse eiland Euboea (nu Griekenland). Een groot deel van de bewoners werd afgeslacht en de rest werd als slaaf verkocht.

In 1480 veroverde een Ottomaans leger Otranto in Italië. In 1481 vond herovering plaats door een christelijk leger.

In 1492, nadat de Spanjaarden in 1492 met Granada het laatste islamitische koninkrijk in West-Europa hadden heroverd, vestigden zich uit Spanje gevluchte morisken in de Maghreb. Samen met inheemse Arabieren en Moren rustten ze grote vloten uit en startten vanuit hun basis Noord-Afrika als Korsaren een permanente oorlog tegen het christelijke Europa, vooral tegen haar scheepvaart en kusten. De rooftochten van de islamitische Korsaren duurden gedurende de vier eeuwen daarna tot aan de kusten van Vlaanderen, Denemarken, Ierland en zelfs IJsland, waar ze uit kustdorpen- en steden inwoners meevoerden en later als slaaf verkochten. De kusten van Italië, Spanje en Portugal werden echter het meest geteisterd door slavenrazzia’s.

Van 1499-1503 drongen Turkse eenheden Friuli-Julisch Venetië binnen en bedreigden zelfs de stad Vicenza. De Apulische havenstad Otranto (ongeveer 100 kilometer ten zuidoosten van Brindisi) werd veroverd en uitgebreid tot bruggenhoofd voor meer roof- en krijgstochten.

In 1521 veroverde een islamitisch leger Belgrado.

In 1526 werd in de Slag bij Mohács – een christelijk leger vernietigend verslagen door een islamitisch leger. Islamitische legers veroverden het grootste deel van Hongarije en bedreigden Wenen.

Lodewijk II van Hongarije sneuvelde tijdens de slag van Mohacs op 29 augustus 1526 tegen de Turken. Het maakte meteen een eind aan 400 jaar Hongaarse onafhankelijkheid.

In 1526 werd de stad Ragusa (nu Dubrovnik) veroverd door Ottomaanse troepen. Er volgden plunderingen, verkrachtingen, gedwongen islamisering of slavernij.

In 1526-1530 veroverde Grootmogol Babur vanuit de huidige landen Oezbekistan en Afghanistan het sultanaat van Delhi en het Indiase kernland rondom de Noord-Indiase Indus-Ganges-vlakte en de steden Delhi, Agra en Lahore. 100 tot 150 miljoen mensen kwamen in de klauwen van deze overweldiger terecht.

In 1529 mislukte de eerste belegering van Wenen door een islamitisch leger. Tijdens de opmars echter gingen de steden Komárno en Bratislava in vlammen op. Alle omringende landerijen werden volledig verwoest. Duizenden raakten in islamitische gevangenschap en eindigden op de slavenmarkten van Istanboel. Meer de volgende keer...

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl