Anunnaki, ònze Goden - deel 270 - Corona, een geschenk uit de Hemel - deel 18

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.

West-Europa onder de Jihad?! – deel 3

Verder met de waslijst aan incidenten, overvallen, invallen en oorlogen begaan door de ‘arabieren’ die momenteel opnieuw een groot gevaar vormen voor het slapende naïeve Europa dat bewust naar voren geschoven politici heeft om deze processen van ‘islamisering’ door te kunnen voeren. Het Grote Omvolken is al lang gaande uiteraard, maar wij zien het pas de laatste decennia en staan al met 10-0 achter! We hebben onze legers verwaarloost, die zijn uitgerust met slecht materiaal, hebben weinig munitie om mee te schieten en komen manschappen te kort. Aan alle kanten is er bezuinigd op Zeemacht, Luchtmacht en Landmacht. En niet alleen in Nederland. Vandaar het boze commentaar van vriendje Donald Trump op onze ‘betalingsachterstanden’ aan de NATO/NAVO.

Het is niet ondenkbaar dat Trump Amerikaanse troepen gaat terugtrekken uit Europa. We zullen dan een ‘sitting Duck’ zijn voor onze vijanden; Groot-Brittannië uit Europa (gaat zich aansluiten bij Canada en de Verenigde Staten van Amerika), Amerikaans troepen uit Europa... maakt ons een mooie prooi voor de ‘arabieren’. We zijn te verdeeld, we zijn te verzwakt en Hal Lindsey zag het ook al en schrijft in zijn boekje; ‘De Planeet die Aarde heette’, dat de ‘arabieren zullen komen... en vriend Michel de Nostradame schrijft dat Frankrijk de ‘achterdeur op een kier heeft staan’ en zo de ‘arabieren’ het land binnenkomen. Als de ‘arabieren’ komen (Martin Vrijland ziet Erdogan’s Turkije binnen enkele jaren die stap maken, 2021-2023) zullen ook Marokko en Algerije zich aansluiten...

evert jan poorterman

evert jan poorterman

evert jan poorterman

en er leven veel Algerijnen en Marokkanen in Frankrijk en veel Turken in Europa. Het zijn er bij elkaar wel vijftien twintig miljoen! Dat is geen kattepis hè! In de landen waar de islam met geweld werd gebracht zien we helaas weinig respect voor kinderen en vrouwen, zien we slecht onderwijs, tekorten aan eten, drinken en kleding en weinig vreugde en vooral GEEN vrijheid... en dat komt hier ook; nuttig voor de machthebbers uiteraard! Onderdeel van de ‘islamisering’ is het afnemen van de individuele vrijheid en in dat opzicht is Corona een perfect moment om daar al mee te beginnen! Anderhalve meter afstand, ziekmakend mondkapje voor, niet naar buiten de Zon in, veel handen wassen (aantasten zelfherstel lichaam) niet meer aanraken en knuffelen met je eigen gezinsleden en familie!

En dan nu de geschiedenis van 1400 jaren durende brutale islamitische jihad tegen het Westen en het Oosten (vervolg):

Het hele artikel is te vinden op de website van BijbelOptiek.

In 1534 overvielen en brandschatten met in totaal 84 galeien islamitische piraten de zuidelijke westkust van Italië, beginnend bij Reggio Calabria noordwaarts door de Tyrreense Zee tot Sperlonga, om daarna beladen met duizenden slaven en onmetelijke buit terug te keren naar Istanboel.

In 1537 veroverden islamitische piraten veroveren de Cycladische eilanden Naxos, Kasos, Tinos en Karpathos.

In 1543 belegerden en plunderden slamitische Berberpiraten de stad Nice.

In 1544 overviel Chair ad-Din het eiland Ischia (voor de kust van Napels), nam 4.000 gijzelaars (die tegen losgeld werden vrijgelaten) en maakte 9.000 bewoners tot slaaf (bijna de volledige rest van de bevolking).

In 1551 maakte Turgut Reis de volledige bevolking van het Maltezer eiland Gozo tot slaaf. Er werden 5.000-6.000 mensen op de Libische slavenmarkten verkocht. Turgut Reis maakte de volledige bevolking van het Maltezer eiland Gozo tot slaaf. Er werden 5.000-6.000 mensen op de Libische slavenmarkten verkocht.

In 1554 overvielen islamitische piraten de Italiaanse stad Vieste. De stad werd geplunderd en er werden 7.000-10.000 slaven gemaakt, die op de markten van Istanboel verkocht werden.

In 1555 overviel Turgut Reis Bastia op Corsica. Hij maakte 6.000-7.000 mensen tot slaaf, die verkocht werden op de Libische slavenmarkten. Tijdens zijn terugtocht liet hij talloze kustplaatsen in vlammen opgaan.

In 1558 veroverden Berberpiraten de stad Ciutadella (op het eiland Menorca). Ze verwoestten alle gebouwen, namen 3000 slaven (die in Istanboel verkocht werden) en slachtten de rest van de bevolking van de stad af.

In 1563 landde Turgut Reis op de kust van de Spaanse provincie Grenada. Hij veroverde en plunderde alle kustplaatsen. O.a. Almuñécar, waar hij 4.000 slaven nam en een veel groter aantal mensen afslachtte. De jaren daarna werden de Balearen zo vaak aangevallen, dat de hele kust uiteindelijk met wachttorens en versterkte kerken verdedigt moest worden. Eilanden zoals Formentera werden volledig ontvolkt door slavernij, afslachting en vlucht.

In 1565 begon de belegering van het eiland Malta door een Ottomaans leger op 18 mei en duurde tot de aftocht van de troepen op 8 september 1565. Daarbij werd het eiland bijna volledig verwoest, de versterkingen in puin geschoten en meer dan 42.000 soldaten en burgers gedood.

Van 1558-1707 vond duidelijke expansie van het Mogolrijk en gedwongen islamisering van de veroverde gebieden.

Van 1609-1616 verloor alleen Engeland al 466 handelsschepen (tussen 15.000 en 40.000 mensen) aan de islamitische Berberpiraten. De bemanningen werden afgeslacht of eindigden in slavernij.

Van 1617-1625 waren aanvallen van de Berberpiraten aan de orde van de dag. Overvallen vonden plaats op zuidelijk Portugal, het zuiden en zuidoosten van Spanje, de Balearen, IJsland, Sardinië, Corsica, Elba, het Italiaanse schiereiland (vooral op Ligurië, Toscane, Lazio, Campanië, Calabrië en Apulië). Andere overvallen en rooftochten (inclusief het tot slaaf maken en verkrachtingen) vonden plaats op Sicilië en Malta. Grotere aanvallen in de vorm van echte krijgstochten waren tegen het Iberisch schiereiland gericht. De steden Bouzas, Cangas, Moaña en Darbo vielen ten prooi aan de Berberpiraten. In de oudheid werden de Berbers Libiërs, Numidiërs en Mauretaniërs genoemd. De Berbers leefden in een gebied dat zich uitstrekte van de Canarische Eilanden tot aan de oase Siwa in Egypte, en van Tunesië tot aan de Sahel. Dit gebied werd vroeger ook aangeduid als Barbarije, wat afgeleid is van het Griekse woord; barbaros (barbaar). Van 1617-1625: waren de aanvallen van de Berberpiraten zijn aan de orde van de dag.

In 1627 werd IJsland wordt meerdere keren door Turkse piraten geplunderd en een groot deel van de bevolking wordt als slaaf op de Berberkust verkocht. Diegenen, die zich verzetten, worden in een kerk bijeengedreven en daar leven verbrand.

1631: Murat Reis overvalt met Algerijnse piraten en reguliere Ottomaanse soldaten Ierland. Ze bestormen de kust dichtbij Baltimore (County of Cork). Ze brandschatten en plunderen de hele stad, nemen bijna alle inwoners van Baltimore als slaaf en verkopen hen op de slavenmarkten van de Berberkust. Slechts twee van hen komen levend terug naar huis.

1677-1680: Nog eens 160 Britse handelsschepen (tussen 8.000 en 20.000 mensen) worden door islamitische Algerijnse piraten gekaapt, de bemanning wordt afgeslacht of tot slaaf gemaakt.

1683: De tweede belegering van Wenen door een islamitisch leger mislukt. Tijdens de opmars van het Ottomaanse leger gaan de omringende landerijen in vlammen op. Alle dorpen worden geplunderd en ontvolkt (tot slaaf gemaakt), mits de bewoners al niet gevlucht waren. De wegtrekkende Ottomanen laten alleen maar verschroeide aarde achter.

Van 1700-1750 verrekten meer dan 20.000 Europese gevangenen (geen slaven) in Algerijnse kerkers en wachten erop vrijgekocht te worden. Onder hen bevonden zich, behalve bewoners van de Middellandse Zeekust, ook Denen, Duitsers, Engelsen, Zweden en zelfs IJslanders.

1822: Op de eilanden Chios en Psara slachtten de Turken 50.000 Grieken af en maakten nog eens 50.000 tot slaaf.

Van 1842-1846 vond moord op 10.000 christelijke Assyriërs door de Turken plaats.

Van 1894-1896 vond moord op 150.000 Armeense christenen door de Turkse sultan Abdul Hamid plaats.

1914-1923: Genocide op 300.000 tot 730.000 Grieken door de Turken, vooral in de Noord-Turkse Pontus-regio. De islamitische regering van Turkije maakte gebruik van de wirwar van de Eerste Wereldoorlog om de christelijke Armeniërs uit te roeien. 1,5 tot 2 miljoen Armeniërs werden in doodsmarsen, gevangenenkampen en bij plaatselijke bloedbaden afgeslacht. Bovendien werden er 750.000 christelijke Assyriërs in Irak door de Turken vermoord. Dit werd veelal door onthoofding gedaan.

1915-1918: vond de Genocide op de Armeniërs plaats en de islamitische regering van Turkije maakte gebruik van de wirwar van de Eerste Wereldoorlog om de christelijke Armeniërs uit te roeien, 1,5 tot 2 miljoen Armeniërs werden in doodsmarsen, gevangenenkampen en bij plaatselijke bloedbaden afgeslacht. Bovendien werden er 750.000 christelijke Assyriërs in Irak door de Turken vermoord.

In 1922 werden bij het bloedbad van Izmir 25.000 christenen (Armeniërs en Grieken) vermoord, 200.000 werden verdreven.

In 1933 vermoordden bij het bloedbad van Simmele/Irak de Turken 3.000 christelijke Assyriërs.

In 1955 vond de ‘Pogrom van Istanboel’ (plus Izmir en Ankara) plaats, waarbij naar men zegt slechts 15 doden, de schade liep op tot 500 miljoen Amerikaanse Dollar, er vond een exodus plaats van ongeveer 100.000 Grieken uit Turkije (er bleven 2500 achter).

Van 1955-2011 duurde bijna 50 jaar de onafhankelijkheidsoorlog van het christelijke Zuid-Soedan tegen de islamitische koloniale macht Noord-Soedan, dat circa 2 miljoen Zuid-Soedanese burgers afslachtte. Ongeveer 1400 jaar lang was het zuiden van Soedan het jachtterrein van Arabische slavenjagers.

In 1969 vond de illegale annexatie van West-Papoea door het islamitische Indonesië met de daaropvolgende gedwongen islamisering en grove schendingen van de mensenrechten tegen de oorspronkelijke bevolking plaats tot op de dag van vandaag – en het land kreeg de naam Irian Jaya. Militairen versleepten en vermoordden meer dan 100.000 mensen en namen actief deel aan illegale houtkap, die het leven van de autochtone bevolking verwoestte. Door gedwongen verhuizingen was een groot deel van de bevolking nu Indonesisch. In 2003 werd de provincie Papoea-Barat tegen de wil van de Papoea’s van West-Papoea afgescheiden.

In 1974 vond de moord op 4.000 christelijke Cyprioten in opdracht van de Turkse minister-president Fahri Koroturk plaats.

In 1988 stierven bij de aanslag op een Amerikaans vliegtuig door Libische agenten 270 mensen in het Schotse Lockerbie.

In 1990 tot nu werden in Kasjmir tot op de dag van vandaag ongeveer 10.000 hindoes door Ork-fundamentalisten vermoord.

In 1993 werd in Sivas in Turkije een hotel in brand gestoken, waarin Alevietische intellectuelen naar aanleiding van een feest logeerden... en 37 van hen verbrandden, terwijl buiten duizenden soennieten hun pijnlijke dood bejubelden.

Van 1975-2000 werd negen dagen na de onafhankelijkheidsverklaring van de voormalige Portugese kolonie Oost-Timor het land door Indonesische troepen overvallen. In de loop van 25 jaar werd ongeveer 23% van de overwegend christelijke bevolking respectievelijk 183.000 mensen afgeslacht, ontelbaren werden verkracht, gemarteld, gedwongen ergens anders gevestigd, opgesloten, verbannen of gedwongen gesteriliseerd. En zo kan je doorgaan tot op de dag van vandaag met als laatste afschuwelijke drama in de zogenaamde Islamitische Staat, waar tienduizenden christenen ofwel vermoord zijn of binnenkort de dood in de ogen kunnen kijken. Hun methoden zijn reguliere oorlogsvoering, etnische zuivering, massamoord, aanslagen op burgerdoelen, gijzeling, kind soldaterij, onderdrukking met bruut geweld, publieke executies door onthoofding en kruisiging, marteling, verkrachting, vrouwenhandel, iconoclasme, propaganda, chemische wapens.

Op 4 september 2014 lazen we in de media dat - Nigel Farage, de leider van de Britse Onafhankelijkheidspartij UKIP die in diverse peilingen al de grootste van het land is, op TV opnieuw hard heeft uitgehaald naar de gevestigde politieke orde. Volgens hem heeft de populariteit van IS onder moslimjongeren die in Groot Brittannië zijn opgegroeid alles te maken met het door de staat gewilde en bevorderde multiculturalisme, dat juist een verdeelde samenleving heeft veroorzaakt. En wat voor de Engelsen geldt, geldt ook voor de rest van Europa.

Overal in Europa rijzen nieuwe bolwerken van een religie op die in landen waar ze de baas wordt openlijk intolerant, racistisch, militant, gewelddadig en antisemitisch is. De grootste fout van de politici is volgens Farage dat zij ruimte hebben geboden aan de islam, en genegeerd hebben dat onze samenleving en cultuur een Joods-christelijke basis hebben die daar onverenigbaar mee is.‘We hebben in het Verenigd Koninkrijk een toegenomen radicalisering gezien,’ zei Farage tegenover Fox News. ‘Ik ben bang dat veel daarvan een zelf toegebrachte wond is. We hebben vier decennia lang door de staat gesponsord multiculturalisme gehad. We hebben mensen zelfs aangemoedigd om niet samen te komen maar hun aparte levens te leiden’.

‘Wij zijn zwak geweest en hebben veel aan onszelf te danken. Er zijn overeenkomsten (met de VS). De laatste aartsbisschop van Canterbury heeft zelfs gesuggereerd dat de Sharia-wet in Britse steden moet worden geaccepteerd. Ik vrees dus dat wij zwak zijn geweest en niet krachtig zijn opgestaan en tegen deze mensen hebben gezegd: ‘Wij zijn een christelijk land. Wij hebben een christelijke grondwet, een Joods-christelijke cultuur. We hebben toegestaan dat onze scholen werden geïnfiltreerd’, vervolgde Farage. ‘In onze gevangenissen is het jihadisme misschien nog sneller in opmars dan elders. Dat hebben we voor een groot deel aan onszelf te danken.’

Tientallen miljoenen moslims achter de ‘ware’ islam...

Kortom: wereldwijd staan tientallen, zo niet honderden miljoenen moslims pal of tenminste deels pal achter de doelstellingen en tactieken van islamitische terreurgroepen. Dat die steun in hun eigen landen sterker is dan in het Westen moge duidelijk zijn, maar ook hier gaat het om een aanzienlijk en vooral snel groeiend aantal. De geschiedenis laat zien dat dit extremisme niet iets is van de laatste tijd of pas ontstaan is na de Amerikaanse invasies van Irak en Afghanistan, of de oprichting van de staat Israël in 1948. De islam is vanaf zijn ontstaan door de hele geschiedenis heen een militante en racistische ideologie geweest die van alle systemen het grootste aantal slachtoffers heeft gemaakt. De aanhoudende pogingen van ‘links’ om de ware aard van de islam te ontkennen klinken dan ook almaar wanhopiger, en zullen uiteindelijk wel moeten verstommen op het moment de harde realiteit ook de straten van hun eigen woonplaatsen zal bereiken, zoals in de Schilderswijk in Den Haag reeds is gebeurd. En natuurlijk in Londen, waar gisteren een tot de islam bekeerde waanzinnige met een machete een 85-jarige vrouw aanviel en onthoofde.

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH, HET WESTEN MAAKT ZICH OP VOOR EEN OORLOG TEGEN RUSLAND, MAAR HET ECHTE KWAAD KUNNEN WE VERWACHTTEN VAN DE SATANISCHE GODSDIENST VAN DE ISLAM.

Het Bijbelboek Openbaringen speelt zich op de drempel van 2014 letterlijk af voor onze ogen, en wel in 1/3 van de wereld, het deel dat wordt beheerst door de islam. Misschien is het feit dat de meeste westerse christenen hier hun ogen voor sluiten -en zelfs hun medegelovigen voor 'antichrist' uitmaken, zoals protestanten en evangelischen bij katholieken doen (en niet andersom)- is onderdeel van de grote misleiding die in de eindtijd zoveel slachtoffers zal maken (Mattheus 24:24), en die zovelen blind zal maken voor het feit, dat de wederkomst van Jezus Christus heel dichtbij is gekomen.

Jezus Christus, Hij redt nog steeds, Hij liet zich ‘als een lam slachten’ voor onze zonden. stierf aan het kruis en stond op uit de dood, ging naar de hemel en zal als Koning en Messias van Israël terugkomen op de wolken van de hemel en heersen tijdens het Duizendjarig Vrederijk, het rijk dat op onze vreselijke tijd, die wij nu meemaken, zal volgen. Bereidt u daar op voor door in Hem te geloven! Spreek dit in een gebed uit, Hij hoort u, want Zijn macht is onbegrensd! Jezus zegt: ‘Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven’, JUIST voor de komende vreselijke tijd. Meer de volgende keer...

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl