Anunnaki, ònze Goden - deel 276 - Corona, een geschenk uit de Hemel - deel 24

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.Dikke Eik, een dik verhaal en dikke pannekoeken...

Hee!... nog gevonden op internet: ’Deze boom wordt ‘Spookeik’ genoemd (als Brummenees kan ik zeggen dat dat niet klopt!). Op enige afstand van de Eik stond tot in 2011 een boerderij, die ruim een eeuw leeg stond, de Spookboerderij (werd het ‘Spookhuus’ genoemd). Over de boerderij en Eik wordt het verhaal verteld dat de zoon van de hier wonende boer zich rond 1841 verkering had met een meisje die door de oude boer te min bevonden werd. Na een woede-uitbarsting van de oude boer over deze liefde, heeft deze zich verhangen aan de tak die in de richting van de boerderij wijst (hoor ik euh... lees ik voor het eerst!). Sindsdien werd de boer achtervolgd door de geest van zijn zoon.

De boer verhuisde en niemand kocht de boerderij want het bleef spoken. Een ander verhaal vertelt over een soldaat die moest dienen in het leger van Napoleon. Toen hij terugkwam uit Rusland vond hij zijn lief in de armen va een ander en heeft daarna zich verhangen aan de Eik (dat zou heel goed kunnen! Napoleon Bonaparte is van Arnhem naar Zutfen getrokken en ook door het lieflijke dorpje Brummen. Ik heb boeken over Brummen – en één ervan heet: ‘Brummen in den tijd van overgang’, door J. de Graaf, 1947, ten tijde van de Bataafse Republiek en de inname door de Franschen... en in dat boek staat beschreven met hoeveel wagens, paarden, kanonnen, karren, soldaten en personeel Napoleon Bonaparte door Brummen trok.

Napoleon ‘Bonaparte’ de gelukspiemel...

Uit de stadsarchieven van Zutphen blijkt dat dit verhaal niet op historische gebeurtenissen is gebaseerd, maar kort na de Tweede Wereldoorlog is verzonnen door een journalist (Willy H. Heitling van het Zutphens Dagblad met co-schrijver). In 2011 is het oostelijke deel van de boerderij door brand verwoest. De gehele boerderij werd gesloopt op dezelfde plaats werd de ‘pannenkoekenboerderij’ gebouwd. De Eik behoort tot de oudste en dikste van Nederland en staat op een markant punt in het landschap. Er zijn wel wat takken uitgebroken maar de boom maakt een vitale indruk. Er zijn geen holtes te zien in de stam, mogelijk is deze nog grotendeels massief’. Aanvullend kan ik zeggen dat de genoemde ‘boerenfamilie’ niet in het ‘spookhuus’ woonde maar tweehonderd meter zuidelijker.

evert jan poorterman

Foto Dikke Eik - Jeroen Philippona (omtrek Dikke Eik in de zomer van 2020 - 6,30 meter)... we kijken richting noorden.

evert jan poorterman

evert jan poorterman

evert jan poorterman

Voormalige boerderij, nu Bed & Breakfast Zichtrijk... Hier woonde een rijke boer (drie grote schuren, dubbel woonhuis en veel tuin, hof en gaard om het huis... waar het in een hoek, naast het fietspad, stinkt; een putlucht/rioollucht, wat meestal duidt op demonen/kwaad/dood), tweehonderd meter verderop, bij de dikke Eik, een armere boer... en dat in combinatie met de ‘Dikke Eik’ en de verhalen over een enkele jongeman uit Brummen die terugkeerde van de veldtocht naar Rusland, heeft mogelijk Willy H. Heitling doen aanzetten tot een drama-verhaal waarin de Brummense jongeman de Slag aan de Berezina (Beren zien) in 1812 overleefde, maar door verliefdheids-perikelen alsnog de dood vond. Ik zal proberen het originele verhaal op te duikelen.
evert jan poorterman
Hollandsche Infanterie in de Slag aan de Berezina... Schoolplaat van Jan Hoynck...

evert jan poorterman

De smadelijke terugtocht van Napoleon Bonaparte. Bonaparte is van oorsprong een adellijke familie uit Genua. Het geslacht leverde de bekende Napoleon I (keizer) en Napoleon III (president van de Fransche Republiek), alsmede koningen van Spanje, Napels, Holland en Westfalen. Bonaparte zou stammen van ‘Di Buonaparte’, de Italiaanse versie. In mijn agenda van 2010 staat een aantekening over Napoleon Bonaparte;

Malaparte = slechte parten en ook slechte delen en zieke delen - ‘het slechte is mijn deel’... en Bonaparte = goede parten en ook goede delen en gezonde delen - ‘het goede is mijn deel’. Doet een beetje denken aan een familie-slogan zoals die van de familie Obbema (King Pepermunt - ‘we kinne’ en diens nazaat Barack Obama - ‘yes we can’). De naam Buonaparte komt sinds de 12e eeuw voor, voornamelijk te Florence, San Miniato, Sarzana en Genua.

In de 16e eeuw vestigde Francesco Buonaparte zich op Corsica, dat destijds tot de Republiek Genua behoorde. Zijn nazaten hielden zich voornamelijk bezig met advocatuur en magistratuur. Het geslacht maakte furore onder Napoleon Bonaparte, die in 1804 keizer van Frankrijk werd en familieleden op andere tronen installeerde. Napoleon I bepaalde dat hij en zijn zonen het ‘Huis Napoleon’ zouden vormen... en zijn broers het ‘Huis Bonaparte’.

Kanonnenvoer voor de Russen...

Iets van veertien jongemannen werden geronseld en sloten zich aan... slechts één of twee keerden weerom! De ‘spookboerderij’ (spookhuus) heet ruim een eeuw geleden Dijkzicht en iets zuidelijker ligt De Buthe en ‘Het Wapen van Zutphen’ een oude herberg, maar de boerderij ertussen (waar de boer en zijn gezin woonde) staat er wel op maar zonder naam. Nu woont daar de familie Gemmink als ik me niet vergis... De zeven markegronden (nu samen de gemeente Brummen) telden 144 met naam genoemde boerderijen en 11 herbergen. Ik zal eens even kijken op oude kaarten of er nog andere namen te vinden zijn. Nee, beide boerderijen werden honderdvijftig jaren terug ook al Dijkzicht en Zichtrijk genoemd!

Even opgezocht; maar liefst achttien jongemannen en mannen sloten zich aan; Cornelis Constantijn Riemsdijk (eerste Luitenant), Johannes Daniël van Eys (Luitenant), Willem Hendriks, Berend Bierhof, Jan Buying, Albertus Cornelis Koetsier, Arend Hagenbeek, Willem Jolink, Gerardus Burger, Gerrit Jan Winkel, Marten Schut, Egbartus Janssen, Gerardus Ribbers, Frederik Berghege, Christiaan Stoer, Hendrikus Stoer en Peter Hendriks. Alleen de laatstgenoemde; Peter Hendriks kwam op 26 november 1812 weer thuis. Geen van de anderen keerden weerom. Vier van hen namen deel aan het ‘kinder-regiment’... Ze werden hier door de ‘openbare liefdadigheid’ gevoed en onderhouden en kennelijk met groot gemak meegegeven aan het Fransche leger!

Helemaal afgedwaald...

Ik was blijven steken bij mijn inval dat de tweede ster veel eerder komt dan anders. Met als gevolg dat de machts-elite onvoldoende tijd heeft om hun plannen volledig ‘uit te rollen’. En dat is in ons voordeel. Als Enki gelijk heeft en in maart/april aanstaande de tweede ster zijn opwachting maakt in de Hemel, dan zijn en blijven wij vrije mensen. Geen vaccinatie en spuit in de arm en geen opstand en anarchie tegen Den Haag, maar duisternis over de planeet. Wereldwijd natuurgeweld en... ach lees maar even mee met wat ik aan Carol stuurde;

...Ik heb vorige week weer gewandeld met Enki (in Engeland bij Beekbergen) en hij denkt dat de tweede ster al in maart 2021 komt.

We hebben anderhalf uur gewandeld en alles doorgenomen... wat nu gaande is. De tweede ster zou normaal gesproken rond 2035 moeten komen. Ik kreeg een inzicht toen ik door een man op een bromfiets werd ingehaald. Hij droeg een rood jack en ik zag hem vanuit mijn ooghoek voorbijkomen en wist... dat hij een ‘metafoor’ is voor de rode ster. En ik wist ook meteen dat de rode ster eerder komt dan aangenomen. Jaren later kreeg ik een bericht van ene Desiree Lookers; zij had in een graancirkel een bericht ‘opgevangen’. Ze wilde het zelf vertalen, maar dat lukte haar niet en zodoende...

stuurde ze mij een e-mail met de vraag of ik het versje kon vertalen. Dat wilde ik wel, maar ik zat er doorheen (zwarte heks had me te pakken en ik ging langzaam dood - had nog maar 5% energie over) en een Sjamane uit Zutphen heeft me der doorheen getrokken en zodoende heb ik alleen de eerste regel van het versje vertaald (in 2011) en de rest in 2012. Uit dat eerste versje komt naar voren dat de tweede ster ‘eerder komt dan anders’ en dat de schade die hij berokkend veel minder zal zijn dan gebruikelijk. Dat is goed nieuws uiteraard omdat de ‘machthebbers’ (lees Enlil en zijn clan en zijn vazallen de Jews)...

geen tijd hebben om hun plannen volledig uit-te-rollen! Ze komen in tijdnood en inmiddels weten zij dit ook! Daarom lopen ze als kippen-zonder-kop rond. De oude Soemeriërs schrijven het ook; veertig jaren vóór zijn komst, verandert het klimaat en zeer kort voor zijn komst zullen hevige regens en heftige stormen en watervloeden de planeet teisteren! Dat is NU! Wetenschappers en klimatologen (ahum...) hebben 1995 aangemerkt als het jaar waarin het klimaat ‘omsloeg’. Tel daar veertig jaren bij en je komt uit in 2035! In het Oera Linda Boek vertellen de Friezen dat zij...

werden achterna gezeten door een vijandige vloot. Ze voeren door het Zeekanaal de Rode Zee in en de achtervolgers naderden hen. Ze werden al achterna gezeten vanaf hun vlucht uit Attica (het latere Athene) en ze kwamen steeds dichterbij, maar een aardschok, een zeebeving en een snel terugtrekkende zee scheidde de Friezen van hun achtervolgers! De voorbijgang van de tweede ster (GOD) trok het water van de Rode Zee weg... en zo konden de Friezen ontkomen... en kort erop stond Mozes aan de Rode Zee om met anderhalf miljoen mokkende en zeurende Israëlieten over te steken.

Dat was in 1565 voor de jaartelling. Tellen we nu 3.600 jaren op bij die –1565 dan komen we ook uit in 2035! Dat zou de normale tijd zijn voor de volgende ‘passage’ van de ster met zijn vier planeten! Omdat hij veel eerder komt dan anders moest ik zijn komst bijstellen. Zou hij in 2030 komen? of in 2028, of misschien in 2024?... en de laatste jaren denk ik dat hij zeer dichtbij is. Bij elke storm, bij elke hoosbui en bij elke overstroming (ergens op de planeet) denk ik; het kan morgen zijn... het kan volgende week zijn maar we zitten der niet ver meer van af! En nou denkt Enki dat het maart wordt.

Dus nog enkele maanden wachten; dan komt de ‘Heer der Hemelen’, de Vader, de ‘Hemelse Rechter’, de Hovaardige... dan komt de Heere God. En valt alles stil op deze planeet. De machthebbers kunnen dan niets meer... dan afwachten. Daarom zijn ze zo bezig met de New World Order! Dat is voor de tijd nà de komst en voorbijgang van de tweede ster met zijn vier planeten. Dan moet de wereld weer opgebouwd worden. Dat duurt een hele generatie (veertig jaren). De laatste keer, 3.600 jaren geleden, kwam er een abrupt einde aan het Egyptische Midden Rijk en veertig jaren later...

werd het Nieuwe Egyptische Rijk opgericht! Een nieuwe ‘wereldorde’ na de voorbijgang en rampen. Dat gaat nu weer gebeuren... en omdat de voorbijgang en de verwoestingen die daar het gevolg van zijn alle mensen zullen treffen, mag je er van uitgaan dat het honderden miljoenen levens gaat kosten! Want nà de voorbijgang komt de schade aan infrastructuur, dorpen en steden, havens en vliegvelden, gevolgd door gesprongen leidingen voor gas, olie en water... overal zullen aardbevingen zijn en zullen vulkanen losbreken en gaan heftige winden en hevige regens de planeet teisteren.

Vulkanische as zal in de atmosfeer komen, rood stof zal uit de hemel neerdalen en de Zon en de Maan zullen enige tijd niet te zien zijn. De akkers zijn verwoest, de fruitbomen zijn leeg en honger en dorst zullen de mensheid decimeren. Mensen gaan trekken en roven... en in het Grote Johannes Evangelie van de Oostenrijker Jacob Lorber (1800-1864) zegt Jezus; ‘In een tijd als de mensheid zich voortbeweegt over ijzeren banen, met de snelheid van een afgeschoten pijl, zal er uit de ruimte een gevaar komen, waartegen zij met al hun bouwwerken en wapens niets kunnen uitrichten en...

het zal zijn als in de dagen van Noach; drie staan op het veld en twee zullen genomen worden’. Dus tweederde van de mensheid gaat der aan. Geen probleem; er zijn er veel te veel mensen en wellicht slaat daar de tekst op - op die Geordian Guidestones - dat we in de nieuwe tijd maximaal 500 miljoen mensen moeten hebben in plaats van 7 tot 8 miljard! Goed plan van die Nieuwe Wereld Orde! Zou ik ook doen als ik de baas was! Dus geen vaccinatie hopelijk, maar wel veel natuurgeweld, met alle gevolgen van dien; zorg voor wat voorraad en besef dat we het moeilijk krijgen, maar wel in vrijheid zijn en blijven!...

Inzichten

Ik wil graag afsluiten met hoopgevende woorden. Zag ooit een aflevering van Midsummer Murders (Nederland 1, 21.20 uur, deel 7 en slot; ‘Death in Chorus’). De dirigent is afwezig als het kerkkoor een belangrijke wedstrijd moet zingen. Man zegt; ‘Dirigent of niet... we kunnen het samen zelf’! Metafoor voor; Wij hebben geen God of Goden nodig om ons aan op te trekken. De Goden zijn wijzelf (krijg het bijna mijn bek niet uit - therapeuten in witte broeken- en yuppenpraat, heten tegenwoordig hipsters)! Dan hoor/zie ik het woord; ‘Circomstance’, wat omstandigheid betekent. Cirkel-om-stand = het omkeren van de cirkel, van de situatie en dus omdraaien en de andere kant op... omkeren van de situatie. Het resultaat is het volgende;

De Goden hebben ons nodig om zich aan op te trekken (zitten ondergronds in een machteloze positie, zijn afhankelijk van de mens voor voedsel) en niet andersom! Het is dus het tegenovergestelde maar dat mag de mensheid nooit te weten komen! Revolte moet ten allen tijden gedempt worden zodat het ‘systeem’ in tact blijft. De mensheid moet bewerkt worden op hun angst omdat de Goden niet uit het ‘systeem’ kunnen. Hun beperking is ons lot! Wij hebben geen God of Goden nodig! Als het ‘collectief’ sterk is, hecht en vastberaden, kan het een kracht genereren en onoverwinnelijk worden. Dat bleek uit de voetbalwedstrijd Arsenal-PSV (in 2007).

Arsenal zet druk op PSV en heeft de hele wedstrijd overwicht. Door de druk dwingt het een doelpunt af. PSV-speler Alex tikt de bal per ongeluk in eigen doel! De situatie lijkt kansloos, mede omdat PSV geen vuist kan maken en maar niet gevaarlijk wordt; hen ontbreekt leiderschap in het veld zou je zeggen... Alex, de veroorzaker van het doelpunt, vecht terug en weet zelfs een tegendoelpunt te scoren!... 1-1 is de eindstand en PSV is de morele winnaar! Moraal van dit verhaal; blijf strijden en vechten, ook vanuit geslagen positie! Dat verrast de tegenstander en doet hem/haar wankelen. Meer de volgende keer maar dan weer in het hoofdverhaal zonder afleidingen en zijwaartse stappen. Het ga u goed en hoogstwaarschijnlijk ontlopen wij ‘nieuwe slavernij’.

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl