Anunnaki, ònze Goden - deel 279 - Corona, een geschenk uit de Hemel - deel 27

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Eindtijdperikelen en zo...

Het was duidelijk een tikfout in de vorige aflevering (NAZI-achtige vlag met 4x de T van Titrannie...), dat natuurlijk gewoon ‘tirannie’ moest zijn en verder kan ik zeggen dat er nog een optie is die in verband staat met de ‘Scheiding der Geesten’. Bastiaan de Groot (lezer) meent dat we inderdaad moeten denken aan ‘macaroni’ en dan nà de vaccinaties... dan zal de ‘Scheiding der Geesten’ die zijn tussen de ‘gechipten’ en de weigeraars. Het ‘Kaf van het Koren’ scheiden en de Bokken van de Geiten... en meer van dattum... ook nog iets over Distels in het Veld, maar dat moet ik opzoeken. De ‘scheiding der geesten’ is al enkele decennia gaande uiteraard en begon in onze tijd met het bewuster worden en het toelaten van meer ‘spiritualiteit’ in ons leven.

We konden het ons veroorloven. Wakker werden we door vernieuwende inzichten van onderzoekers en schrijvers zoals Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin en esoterische en spirituele boeken van Louise Hay, Barbara Hand Clow, Barbara Marciniak en tal van anderen en tijdschriften als Bres en Prana en wat der nog allemaal achteraan kwam. Verzameld in de benaming ‘New Age’... Vermoedelijk bewust in het leven geroepen om de ‘nieuwe wakkeren’ meteen weer af te voeren en te verzamelen om hen onder controle te houden. Overal werden spirituele (of paranormale) verenigingen en stichtingen opgericht en in ons Nederland je in elk dorp van enig aanzien wel naar een leerzame middag of avond gaan.

evert jan poorterman
Hèhè eindelijk werden de kerkelijke dogma’s doorbroken en zouden we gaan ontdekken dat onze ‘goden’ wel eens ruimtereizigers konden zijn! Wat een doorbraken destijds. Zeker ten opzichte van de ‘Donkere Middeleeuwen’, waarin de Inquisitie van de Heilige Roomsche Kerk de dienst uitmaakte wat jij en ik mochten denken. Daar gaan we momenteel in 2020/2021 opnieuw naar toe; ‘andersdenkenden zullen verdwijnen in heropvoedingskampen’... Boeken over Zwarte Piet, over Negers en Swarten gaan nu al de brandstapels op... en de rest volgt de komende jaren. Wereldregering wil naar een gemengd wereldras en daarom mogen rasverschillen niet meer bestaan; we zijn allemaal het zelfde... en daarom zie ik elke avond meer kleurlingen, bruine, donkerbruine en zwarte mensen op mijn tv-scherm! Beelden zijn al afgestemd op de toekomstige bevolkingen en daar horen wij blanken niet bij!

Brede opkomst van spirituele- en alternatieve stromingen

Uiteraard had je al de Theosofische Beweging (theosofie) en Harmonia (spiritistenvereniging) en de ‘raddraaiers’ van de Rotary en de Rosenkruisers en de Vrijmetselaars... en andere minder bekende gesloten clubjes. De grootste zielenvangers in de ‘westerse wereld’ moesten het afleggen tegen de open-mind en ogen-open stromingen die vanaf de Hippies opkwamen. Door vrije geesten en kleurrijke vogels in de samenleving. Het leek te kunnen, het leek te mogen, maar al gauw werd het ‘vrij-denken’ weer in vormen gegoten en verdwenen de Provo’s, de Hippies en de Witte Fietsen en resten alleen nog maar de afwijkende medemensen die zich onderscheiden door anders te willen leven, eten en wonen en in die nog doorwoekerende stroming ontstonden...

de nieuwe verenigingen en stichtingen. Samen met Yogascholen, tal van nieuwe therapie-methoden, vaak gestoeld op oude Indiase/Ayurvedische behandel- en geneesmethoden. De kerken, de oude bastions van zielenhoeden, liepen leeg en de alternatieve wereld werd gebouwd op de fundamenten van de tirannieke ‘christelijke’ kerken. Dat was foute boel natuurlijk; de mens ging zich verwijderen van het machtige controlesysteem en ging zich zelf ontplooien en ontwikkelen... en dat moeten we niet hebben natuurlijk... en zoals onlangs aangehaald; de vrijdenkers van enkele decennia terug zijn nu de ‘aluhoedjes’ en de ‘klimaatgekkies’ en de ‘coronavaccin-weigeraars’... De machthebbers hebben in zeer korte tijd alle fut der uitgehaald.

evert jan poorterman

evert jan poorterman

Neppaus (Jezuiet en nooit een Kardinaal geweest) zou de vertegenwoordiger van God zijn (bedoelen ze vaak Jezus mee)... op deze planeet. Mooie vertegenwoordigers die ‘pausen’... Pape in het Italiaans/Latijn (papa?!) en ook Pope...

PA.PE.> = ‘passend/geschikt-persen’, ofwel de Paap is zeer geschikt om druk uit te oefenen. Omgekeerd EP.AP.< (zeg maar EB.AB.) = ‘ebben-aanbidden’, ofwel die opgevoerde druk neemt ook weer af en hem aanbidden ook! Als je wat beter en dieper nadenkt heb je zo’n grapjurk al snel door; het is helemaal geen vertegenwoordiger van God, maar van de Duivel en Satan (beiden ook de tweede ster)... Hij dient de ‘anunnaki’ en moet de mens onder controle houden. Pope wordt PU.PE.> = ‘traag-persen’, ofwel Pope is een drol! Pope is poepe... en EB.UB. = ‘ebben-oerbasis’, ofwel de jurk kan zich niet langer staande houden en lazert om! Einde van alle religies - over naar een andere vorm van machtsmisbruik; wereldwijd communisme.

Zeer snelle ontwikkelingen en weer terug bij af!

De afgelopen twee eeuwen zijn in sneltreinvaart voorbij gegaan en de mens deed in die twee eeuwen meer dan in de duizenden jaren daarvoor! Goed terug naar Bastiaan. Hij schrijft; ‘Bij "de scheiding der geesten", moet ik onwillekeurig denken aan het proces dat plaatsvindt nà de vaccinatie tegen Corona (sic). Naast een microchip, waarbij ons verstand niet meer nodig is, want elke vraag wordt door kunstmatige intelligentie beantwoord in combinatie met een verandering en/of aantasting van ons DNA krijgen we nog meer rotzooi geïnjecteerd, zoals de tatoeage, die enkel met infrarood licht kan worden gedetecteerd. We worden zombies, geestloze mensen, waar de bezieling ontbreekt. Is dat niet wat met de ‘Scheiding der Geesten’ wordt bedoeld?!

‘Dat lijkt er wel op Bastiaan’, zou ik zeggen! Dan hebben we het over vrije geesten en gevangen geesten. De eerste soort verdwijnt in ‘heropvoedingskampen’ en de tweede soort leeft volkomen vrij in de gevangenis die we ‘wereld’ en ook wel ‘aarde’ noemen. In feite worden de beide geesten gevangen gezet! Onvoorwaardelijke kosmische vrijheid was er nooit voor de mensheid, alleen betrekkelijk kort nà de ‘Gezonden Vloed’. Maar inmiddels hebben de ‘anunnaki’ de planeet weer volledig onder controle en zijn ze technologisch weer (bijna) op hun oude niveau van vóór de vloed... en beschikken ze over zeer geavanceerde wapensystemen, technologie en computers. Alles bij hen is externe technologie en zijn zij zeer dicht bij de Borg. Alles wordt opgelost door technologie...

evert jan poorterman

Wilt u de blauwe of de bruine Pfizer ampul?!

evert jan poorterman

RNA vaccin van Pfizer en Biontech bevatten Luciferin opgelost in 66,6 Fosfaat. Laat je dus nooit inenten met dit spul!

Mogelijk dat dat Luciferin noodzakelijk is voor de tattoo (lichtmarkering in je huid). Er zit dus wel degelijk Nanovloeistof (robotjes welke reageren op frequenties van 5G) in het spuitje. Wie het krijgt is verloren, overgenomen en robot geworden. Niet meer zichzelf. In het begin zal de persoon weinig merken misschien.'UK zoekt ai-software om de vele, verwachte bijwerkingen en problemen (high volume) van het komende Coronavaccin te kunnen 'behandelen'?!, aldus Pieter van der Meer sr..

Opnieuw in slavernij geworpen...

en niet door het Hart, het Gevoel en de ‘kosmische verbondenheid. Over Kosmische Verbondenheid gesproken; gistermorgen is Leny gaan ‘hemelen’. De vrouw die ik sinds zondag 6 mei 2018 wekelijks bezocht omdat ze zo alleen en zo verdrietig was. Klein aangeslagen vrouwtje. Drie weken daarvoor haar man verloren aan een ziek lichaam. We dronken thee, we kletsten, we luisterden en we haalden herinneringen op. Alles met een zekere spirituele geladenheid, want Helena Oudman (geboren te Rottedam op 28-02-1938) had veel op met Jezus Christus als God, maar ook met spiritualiteit. Helemaal nà haar auto ongeluk. Ze werd in 2000 aangereden door een andere auto, rolde over de kop en schoof van het talud een droge sloot in. Daar hing ze in de gordels.

Hulpeloos en op de kop! De veroorzakers (men zegt dat het Polen waren) namen de benen en lieten hun auto achter. Leny werd uiteindelijk bevrijd en hield er een ‘Wiphlash’ aan over; wervelkolom had een opdonder gehad, hoofd, nek, schouders en rug ook en haar zenuwstelsel was beschadigd. Lopen werd moeilijk (pijnlijke voeten), staan ook en zitten met de benen en voeten naar beneden ook. Het werd slapen op de bank en niet meer in bed naast haar man. Langdurige therapie volgde en wekelijks werd ze manueel behandeld (en later twee keer wekelijks). Ze hoopte dat Jomanda haar kon helpen, dus er volgden bezoeken aan Tiel, aan allerlei andere paranormalen en therapeuten. het heeft haar niet geholpen. Wel soms mijn behandelingen, maar dan tijdelijk!

evert jan poorterman


Tja zo voorkom je een RibTip en andere rugklachten, maar dan moet je wel van rubber en elastiek zijn en/of een afgetrainde turnster of een acrobate zijn (een ballerina mag ook!)...

evert jan poorterman

Volgens haar therapeut André zou haar overleden man Jan haar opwachten... of dat zo is weten we niet. Ik heb haar op het hart gedrukt een ‘wenkend sterretje’ te volgen. Op aangeven van Alex die al meermalen ‘naar huis’ is gereisd door tijd en ruimte. Hij kwam eerst ook in verlichte portalen (wachtkamer?!, het voorgeborgte...) en kon later door ervaring door de glazen deur verder. Dus niet de tunnel van licht in... maar ja wat is wijsheid?! Mogelijk komen zuivere zielen vanelf wel op hun pootjes terecht! Zo kan het ook:... verslag van onder meer Henriette ter Braake die ik persoonlijk ken.

Naar het felle licht toe?! of toch maar een sterretje volgen?!

Om half elf plaatselijke tijd (Harfsen) kreeg Leny de dodelijke vloeistof toegediend. Na amper 2CC. gleed Leny uit haar stoffelijk lichaam. Moe gestreden, moe van dertig jaar lichamelijk ongemak, moe van het dagelijks liggen op de bank, moe van de klisma’s om de ontlasting op te wekken... want wie veel ligt en weinig staat en loopt krijgt darmproblemen en een moeilijke stoelgang. Leny had ook last van Ribtip... even opzoeken... Aha! ‘Rip Tip - Een rib-tip syndroom, ook wel het costo-iliacaal syndroom, wordt beschreven als pijn in de flank ter hoogte van de bekkenkam doordat de onderste rib (11e rib) tegen de bekkenkam aankomt en pijn veroorzaakt’. En dat is dus het gevolg van een liggend bestaan (gekromd en gebogen liggend in de kussens van de bank.

Leny was in coma nà haar auto-ongeluk en kwam in een hel verlichtte ruimte. Ze hoorde mensen kermen en weeklagen. De ruimte van zijdeachtig glanzend en ook fluweelachtig wit. Opeens schrok ze op van een dominante stem. Een zware mannenstem; ‘Jullie hebben niet goed op haar gepast’ zei de stem tegen haar gidsen. Het was dus niet de bedoeling dat het ongeluk zou gebeuren, maar haar gidsen letten niet op! ‘Je moet terug’, zei de stem. ‘Maar der is hier genoeg voor mij te doen’, opperde Leny nog, knikkend in de richting van de kermende mensen. Kennelijk nèt binnen na een ongeluk of ramp of andere versnelde doodsoorzaak. ‘Je gaat terug’, zei de stem en zo moest Leny door haar ongelukkig ongeluk nog wel 30 jaren afzien... en toezien hoe ze steeds minder grip kreeg op der leven!

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl