Anunnaki, ònze Goden - deel 282 – Kerstverhaal voor Dummies... deel 2

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Hunebed op de Veluwe, in ‘t Harde...

Allereerst wens ik jullie lezers een goed en gezond nieuw jaar toe! Een jaar dat vermoedelijk al heel vroeg kan ‘pieken’ als de verhalen over Nesara/Gesara echt waar zijn! Dan zou dit nieuwe jaar al op 6 januari (Driekoningen) kunnen aanvangen met grootschalige optredens van Amerikaanse militairen wereldwijd... en anders op 19 en 20 januari als Donald Trump kort voor de ‘overdracht’ van zijn presidentschap aan Joe Biden staat! Mocht dat niet gebeuren, dan sjokken we gewoon voort in deze ‘macaroniwereld’ en moeten we hopen op de versnelde komst van de tweede ster RA, zoals Enki dat zeer sterk vermoed! Dat zou dan in maart/april zijn aanstaande. De wereld komt ‘hoe dan ook’ totaal op de kop te staan; enerzijds door de vaccinaties, de opstootjes en...

de rellen die zullen ontstaan en anderzijds door de totale ontwrichting van de samenleving door de komst en voorbijgang van de tweede ster RA. Die zou rond 2035 komen, maar doordat zijn baan is vrijgemaakt van stof, gruis en stenen, nevelvelden en elektronische smog, komt hij eerder... en gezien de heftige regens en hevige stormen en watervloeden van de laatste jaren, kan zijn komst niet lang meer uitblijven! Zorg voor eten en drinken in huis, voor warme dekens, kaarsen, batterijen, zaklampen en spelletjes en leesvoer. Ik schreef het Hendrik Gommer ook! Hij is bekend geworden op Omroep Gelderland met zijn zelfgebouwde ‘hunebed’. Hij moet op zijn buik duiken om der in te kruipen... en dat is foute boel natuurlijk! Men kon er vroeger zo in lopen... en in staan!

evert jan poorterman

Nephunebed; alleen een rand grote en kleine stenen, geen uitgegraven binnenruimte en met een gemetseld koepeldak... met een laagje zand der op. Hendrik harkt een ‘schelpenvloer aan en zegt dat het daglicht via de witte schelpen de ruimte binnen verlicht. Tijdens de passage van de tweede ster en de ‘stenenregens’ zal de Zon niet zichtbaar zijn en kan er ook geen licht naar binnen schijnen! Maar dat weten de onderzoekers en wetenschappers niet... eenvoudigweg omdat ze het verhaal van Zecharia Sitchin niet kennen en dus ook geen weet hebben van de aanwezigheid van nòg een ster in ons stelsel en zijn baan door de astroïdengordel!

evert jan poorterman

Echte hunebed; helaas ingezakt! Zand grind en kleinere en grotere tussenstenen zijn verdwenen, evenals de afsluitende laag van aarde en plaggen! Uitgegraven binnenruimte is geheel verzand...

‘En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de Zon verduisterd worden, en de Maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden’ (Mattheüs 24:29).

‘En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en ziet, er kwam een grote aardbeving; en de Zon werd zwart als een haren zak, en de Maan werd als bloed’ (Openbaring 6:12).

Onderzoeker en expert bouwt eigen hunebed...

Ik stuurde Hendrik Gommer een e-mail: ‘Ik vraag mij af waarom u kruipt om in uw hunebed te komen?! Dat is nergens voor nodig! Je kunt schuins naar beneden lopen door de ingang dieper uit te spitten en de vloer in de hunebed anderhalve meter te laten zakken. Zo waren ze ooit eens, maar omdat veel wetenschappers niet nadenken gaan ze der van uit dat de vloeren zo hoog waren omdat ze zo gevonden zijn! Het waren schuilkelders en geen graven! Vele duizenden schuilkelders lagen over Europa als een brede band. Daar schuilden vele tienduizenden mensen tegen de stenenregens. Geen enkele weldenkende man ging vrijwillig al zijn vrije tijd besteden aan het bouwen van een ‘praalgraf’ voor de hoofdman. Als hij der lekker bij wil liggen na zijn dood, doet hij het zelf maar...

als de stam, de clan of het dorp in gevaar is, je ouders, je kinderen en kleinkinderen, jezelf en je vrouw, ja dan zijn allen bereid om in de vrije uren te werken aan een schuilkelder. Dat doe je gewoon, maar je uitsloven voor de hoofdman, neen dat niet’! en in een ander bericht: ‘...ik heb geen woord gerept over een overstroming; ik schrijf wel over ‘watervloeden’, ons aangereikt door de oude Soemeriërs! die er bij waren! De ‘klimaatverandering’ heeft dus alles te maken met de komst van de tweede ster. En ik zou niet wachten tot 2035! Ik zou als de wiedeweerga je hunebed uitdiepen en klaar maken voor een weekje wegkruipen en overleven’! Ik heb reeds twee maal een antwoord gehad en daarmee overtreft hij ALLE andere ‘wetenschappers’...

Zoeken in de BRIEVEN en gevonden!

waar ik de afgelopen dertig jaren contact mee heb gezocht. Meestal kreeg ik een antwoordmail met slechts één regel als respons. Vriend Hendrik heeft zijn ‘hunebed’ min-of-meer gemetseld (boogdak) en de echte hunebedden hebben dekstenen als dak. De grote staande en liggende stenen werden ‘opgevuld’ met kleinere stenen en uiteindelijk met zand afgedicht. Het geheel werd bekleed met plaggen en gemarkeerd met stenen of palen rondom. Kijk:Hendrik heeft dus geen authentieke hunebed gebouwd maar een bovengrondse koepelruimte. Grote stenen uit de Hemel zullen zo door zijn ‘koepel’ vallen. Die stenen koepel biedt onvoldoende bescherming; dat doen de zware dekstenen van de ouderwetse hunebedden dus wel!

Hier het vervolg op de vorige aflevering en aanvullingen uit mijn BRIEVEN 324 en 324 A (Kerstverhaal en de drie koningen van Orion, deel 1 en 2 van 1 december 2006 en 22 december 2006). ‘Jezus de Zoon is ook de Vader God’... Algemeen heeft men aangenomen dat in de kerstnacht (Christnacht) een heel bijzonder kind is geboren. Zijn naam was Jezus en in Mattheus kunnen we lezen hoe zich dat destijds afspeelde; Mattheus 1:18 -

18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus, want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.

Jezus zou de Zoon van God zijn... maar welke God dat is vermeldt de bijbel niet. Ook dominees priesters en rabbi's hebben daar geen antwoord op. Bovendien is er maar één GOD natuurlijk! Een klein rood sterretje! Jezus is dus niet de zoon van Jozef, maar van God. Afgelopen dinsdagavond (20 december) ben ik naar het 'kerst-spel' geweest, dat opgevoerd werd door toneelgroep 'De Kompany'. Het werd ons aangeboden door ambachtelijk centrum De Driekant in Zutphen (de bakkerij/broodwinkel waar je ook zo lekker koffie kunt drinken en interessantjes kunt ontmoeten) en het werd opgevoerd in de Burgerzaal van het oude stadhuis. In deze grote ridderzaal kwamen zo'n 240 bezoekers voor het spel bijeen, allen personeel, donateurs en klanten van de bakkerij.

evert jan poorterman

Kerstspel in de Ridderzaal te Zutphen

Het spel dat De Kompany opvoerde werd al in de Middeleeuwen in Hongarije opgevoerd. Het is een toneelvertelling over de geboorte van Jezus, gelardeerd met liederen in de zogenaamde ommegangen (tussenspelen), begeleid door Cello... en zo was het ook. Het waren jonge frisse lieden die een ludieke opvoering brachten, met drie jolige herders, een oude kuchende Jozef, een lege kribbe en een iets te maagdelijke en heilige Maria. Na afloop was er voor iedereen Glühwein und ambachtelijke kerststol (kerststal?). Ik heb het niet zo op religie en geloof, dus ook niet met het christelijke kerst-spel. De manier waarop christenen met God en Zijn Zoon omgaan en hen zo claimen, bevalt me niet. Daarnaast hebben meerdere levens als monnik mij af doen wenden van de Kerk...

De God van de christenen is 'onze vader' en dat is natuurlijk de 12e planeet (die een ster blijkt te zijn) en de schepper van de mens EN.KI/Ptah. Dan is Jezus dus niet zijn enige zoon, maar wel zijn laatste (omdat EN.KI inmiddels is overleden). Ik heb het nu dus over de amfibische vader van de mensheid en zijn half-amfibische en half-menselijke zoon Jezus! In de namen Jezus en Issa (de Arabische naam voor de profeet) kan ik terugvinden dat hij afkomstig is van de van verre komende planeet rond de ster RA of GUD of ANU. De naam Jesus/Jezus (SHE.SU.US en SHE.ZU.US) betekent letterlijk: 'de hevige uit het zuiden, van ver weg, het huis van de stromen' en ‘gerstezaadje-zoekt-huis’ en ook 'de hevige waterdokter die met zekerheid uit de diepe bron (de ruimte) komt.

Gerstezaadje zoekt huis...

Hij is het huis uit het zuiden en hij is hevig. De naam Issa (IS.SA) komt neer op; 'Hij is het middelpunt, dat kun je zien... jazeker hij is het middelpunt'. Beide namen slaan op de tweede ster, de 'Heer der Hemelen', die een zeer dominante en centrale rol inneemt in ons zonnestelsel. Hij is de bijbelse GOD, de HEER, HEERE en evengoed SATAN en de DUIVEL. Het is het huis der vaderen... Net zoals vrijwel alle goden- en godinnennamen betrekking hebben op deze belangrijke ster, heeft ook de naam van het kerstkind Jezus alles te maken met deze ster. Maar er is meer. Jezus heeft een voornaam gekregen die in relatie staat met ster GUD. Hij is de schepper van al het leven in ons zonnestelsel. Hij is de Ankh (Egypte), hij is de katalysator die vernietigd en schept.

De geboorte van Jezus in het kerstverhaal is ook het verhaal van de geboorte van die grote planeet. Laat ik maar beginnen bij het begin! Mattheus 1:18 - ‘De geboorte van Jezus Christus was nu aldus, want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest’. Dat wil dus zeggen dat Maria al zwanger werd voordat zij met Jozef heeft liggen knarren en desondanks bezwangerd was. Dat noemt men de 'onbevlekte ontvangenis' en lijkt mij meer kunstmatige inseminatie (KI)... Met die Heilige Geest (Geile Geest) kan ik niet zoveel, tenzij je het het mysterieuze van het leven zou willen noemen of het ingewikkelde proces ven genetische manipulatie. Mattheus 1:20 - ‘En al zo hij deze dingen in den zin had...

Orion de Kerststal!

ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zoon Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest’. Dit was een aansporing voor Jozef toch te trouwen met Maria, ook al had zij een voorkind dat niet van hem was. Hij deed wat de engel gezegd had. Volgens de verhalen moesten de mensen in Palestina vanwege een volkstelling naar hun plaats van geboorte. Koning Herodes de 'grote' had dit uitgevaardigd. Zo togen Jozef en Maria op weg. Ze was hoogzwanger en het kind kon zich elk moment melden. De tocht was zwaar en de nacht was koud. Maria drong er op aan een slaapplaats te zoeken. Alle herbergen en logementen zaten vol, er waren immers velen op reis...

zodat ze hun toevlucht zochten in een stal. Daar tussen de Os en de Ezel baarde Maria haar kind. Ze legde het wurm, gewikkeld in een doek, in de voerbak. Jozef had er stro ingelegd en dat isoleerde en beschermde het kind tegen de koude. Een heldere ster aan de hemel stond boven de stal zodat eenieder kon zien waar het koningskind was geboren. Enkele schaapherders zagen de ster en gingen een kijkje nemen in de stal... en zij vonden daar het ‘godenkind’. Jezus zou geboren zijn in ons jaar 0. In die tijd waren er geen bijzondere tekenen aan de hemel, geen opvallende planeten-standen, maar misschien wel een supernova (Johannes Kepler, 1571-1630) zoals sommigen veronderstellen. Verder was er in het jaar 7 voor de jaartelling 3 x een samenstand tussen...

Was de ster van Bethlehem een conjunctie?!

Jupiter en Saturnus in het sterrenbeeld Vissen, het wordt dan ook 'het voorval van Bethlehem' genoemd. In 1925 lukte het Midden-Oostenkenner Paul Schnabel een kleitablet te vertalen van de sterrenwacht van Sippur (Irak). Daarop staat een astronomische gebeurtenis uit dat jaar 7 beschreven. Aan het eind van het jaar 8 waren Jupiter en Saturnus aan de westelijke hemel te zien. In februari van het jaar 7 verdwenen de planeten enige weken en op 29 mei van dat jaar ontstond er een conjunctie tussen de planeten. Dat herhaalde zich nogmaals op 3 oktober en op 5 december. Ook in het jaar 4 voor de jaartelling was er iets opmerkelijks aan de hemel: een supernova! En in 1758 berekende Edmund Halley de terugkeer van een komeet, die door berekening al in het jaar 12 voor de jaartelling verschenen moet zijn.

Er vonden ook nog conjuncties in de jaren 3 en 2 voor de jaartelling plaats... na allerlei berekeningen komt drs. H. van Winkelhof op de geboortetijd van Jezus, namelijk: 11 september in het jaar 3 voor de jaartelling. Hij werd geboren tussen 18.45 uur en 19.45 uur. Op de Joodse kalender was dit 1 Tishri. Rosh ha Shanah; het Joodse Nieuwe Jaar (Leviticus 23, vers 23-26), de dag dat de bazuin wordt geblazen. Een opvallende dag voor Jezus' geboorte! Ik heb het vermoeden dat de 'ster van Bethlehem' niets meer of minder is dan het vliegschip van de godin Inanna/Ishtar (is ster). Als Zecharia Sitchin's beweringen kloppen zou de planeet der goden in het jaar -200 voor laatst voorbijgekomen zijn. Zou hij misschien de ster geweest kunnen zijn?

Nieuwe berekeningen of allemaal onzin!

Is Jezus dan ver vóór het jaar 0 geboren, in een tijd dat de Essenen zijn opgericht? Volgens de berekeningen van Robert Boerman kwam de goddelijke planeet voorbij in het jaar -136 en komt hij terug in het jaar 2012 (bij een omlooptijd van 2148 jaren - bleek dus niet te kloppen!). Dan zou zijn baan gelijke tred houden met het wisselen van de perioden van de sterrenbeelden. Men ging destijds van het tijdperk Ram naar Vissen en nu gaan we van Vissen naar het Waterman. Bij de Soemeriërs (Sumeru) duurde zo'n periode 2160 jaren en bij de Egyptenaren 2150 jaren. Een nauwkeuriger berekening?! noodzaakte Robert Boerman naar 2148 jaren te gaan. Ik blijf vasthouden aan een omlooptijd 3600 jaren is en hij ten tijde van Mozes' Exodus voor het laatst voorbijkwam.

Dat was tussen 1588 en 1555 voor de jaartelling (de Friezen in het Oera Linda Boek houden het op 1564) en valt de planeet als ster van Bethlehem af! De bevruchting en geboorte lijkt erg veel op UFO-bezoek. Uit mijn boek in aanbouw (De Hemelstier) het volgende; ‘De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondergetrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;

Het verhaal loopt een beetje uit...

want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest. En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam zal heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied; opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk den engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen; En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS'. Meer de volgende keer in deel 3 van het Kerstverhaal voor Dummies!

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl