Anunnaki, ònze Goden - deel 313 - Kippig en koppig...

zecharia sitchin, Annunaki, Evert Jan Poorterman Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.




Alweer een ‘nieuwe wereld’...

De nieuwe mens in de ‘nieuwe wereld’ past perfect bij elkaar. En die nieuwe wereld zou de ‘vijfde wereld’ zijn aldus de ‘nativs’ in Amerika (indianen - zo genoemd omdat Christoffel Columbus veronderstelde India ontdekte te hebben toen hij in de ‘nieuwe wereld’ aankwam) en dat wil zeggen dat de vierde wereld de wereld is waarin we nu leven. En hoe zit het dan met de derde, de tweede en de eerste wereld?! Dat is heel simpel. De ‘eerste wereld’ is de wereld vóór de zondvloed, de tweede wereld is de eerste wereld nà de zondvloed, afgesloten door de komst van de tweede ster RA, dan volgt de derde wereld, ook weer afgesloten door de komst van RA, dan volgt de vierde wereld, die binnenkort ook weer afgesloten wordt door de tweede ster RA... en daarna begint de vijfde wereld, enzovoorts...

Telkens afgescheiden door de komst van de tweede ster RA, met tussenperioden van 3.600 jaren, steeds een ‘nieuwe wereld’. We kunnen de hedendaagse ontboezemingen van de machtselite zien als aankondigingen van nieuwe en andere en dus, voor ons, slechte tijden. Dat is waarschijnlijk ook zo, maar het zegt ook iets over een ‘nieuwe in te richten’ samenleving. ‘Build Back Better’, doet vermoeden dat de ‘nieuwe wereld’ beter wordt: betere infrastructuur, beter vervoer, betere medische zorg, beter onderwijs, beter en verantwoord voedsel, betere zorg voor degenen die het nodig hebben en vooral een beter beheer van Moeder Natuur en Moeder Aarde en een betere aanpak van ons afval èn een veel betere toepassing van onze kostbare grondstoffen!

evert jan poorterman niburu.co

evert jan poorterman niburu.co

Een oude Mark Rutte die straks tevreden kan terugzien op zijn inspanningen ‘het Nieuwe Normaal’ te hebben doorgedrukt, in opdracht van zijn ‘meesters’... Een Nieuw Normaal op de gevangenisplaneet die men ‘Aarde’ noemt maar Lucifer heet. Deel van de rode planeet Tiamat en zwevend op een meer ‘levensvatbare’ positie rond de Zon. De ‘afgestreken planeet’ kwam meer in het licht en de warmte van Moeder Zon.

Build Back Better

Gevreesd mag worden dat van dat alles niets terecht komt omdat we op een ‘werkplaneet’ wonen, een planeet die door de ‘anunnaki’ wordt gebruikt voor grondstoffen èn voor bewoning, die als het moet, totaal ontredderd en verwoest kan worden achter gelaten als de ‘anunnaki’ gedwongen worden de planeet te verlaten. Bovendien wonen zij nu permanent ondergronds en zal het hun een wordt wezen hoe de mensen bovengronds moeten leven. De tijd van ontwikkeling en groei is voorbij... voor de mens. Die mag zich gaan opmaken voor een nieuw slavenbestaan onder barre omstandigheden. En komt van het genoemde niet veel terecht omdat de taken uitgevoerd gaan worden door macho’s en ego’s, criminelen, moordenaars, dieven en seksueel bandelozen.

De ‘nieuwe wereld’, de nieuwe tijd die komen gaat straks, als de tweede ster RA weer voorbij is, zal het ‘nieuwe normaal’ worden zoals vriendje Mark Rutte voor zich ziet: een wereld met gehoorzame slaven, met onmondige slaven, met nuttige slaven en zonder nutteloze èn vooral blanke mensen. De machtselite gaat op A-locaties wonen en het werkvolk, de slaafmens, de werkmier gaat in afgeschermde stedelijke gebieden wonen. Komt ook niet meer uit die reservaten. Zitten opgesloten en gaan der alleen uit als ze overgebracht worden naar andere industriële stedelijke gebieden om daar ingezet te worden. Zijn de ‘blue-colour-workers’, de ongeschoolde arbeiders, de nieuwe arbeiders in de ‘nieuwe wereld’ van de toekomst?! De zeer nabije toekomst?!

evert jan poorterman niburu.co

evert jan poorterman niburu.co

De eerste wereld verdween in...

De eerste wereld verdween in één lange en duistere nacht. Veertig dagen en veertig nachten regende het. De zeer dichte atmosfeer regende neer, het water steeg en de planeet kreeg een nieuw aangezicht. Alle atlassen konden de afvalbak in. De wereld was verwoest en werd weer opgebouwd. In de tweede wereld werden steden herbouwd, vliegvelden aangelegd, paleizen, tempels en piramiden opgeknapt en alles werd weer ‘normaal’. Nou ja normaal! De planeet hing nu op de kop en scheef en na de volgende voorbijgang van RA met zijn planeten, bleken stenenregens de bewoonde gebieden te bombarderen. In de derde wereld werden wereldwijd maatregelen getroffen om bij de volgende voorbijgang van ster RA veilig de ‘stenenregens’ vanuit de Hemel te kunnen overleven.

Overal in het noorden van de planeet werden schuilkelders gebouwd: die we kennen als hunebedden, dolmens, long barrows en quabogh’s. Tienduizenden schuilden er tijdens de laatste voorbijgang van de ster RA. Wij kennen deze voorbijgang uit de bijbel, beschreven in het bijbelboek Exodus. Het was Mozes (MU.zes = ‘to move’ in verband met de komst van de zesde – ster RA) die in opdracht van Jahwè(l)-hij is het! de stammen Israëls moest weg leiden uit Egypte. Mozes was volledig op de hoogte van de komst en voorbijgang van de ster RA en moest zorgen dat hij op het juiste moment aan de oevers van de Rode Zee stond om over te steken. Net als Kuifje wist dat er een ‘zonsverduistering’ zou komen (Kuifje 14 - ‘De Zonnetempel’ - 65e minuut).

evert jan poorterman niburu.co

evert jan poorterman niburu.co

Zon keer om... en Zee open u...

Mozes was dus heel goed geïnformeerd en moest en zou de morrende stammen naar de overzijde van de Rode Zee brengen. Dit was een ultieme kans om het volk te separeren van de rest. Om hen zuiver te houden, om hen ‘om te vormen’ voor hun ‘nieuwe normaal’, voor hun ‘nieuwe wereld’. De oude, de derde wereld ging verloren. Natuurgeweld verwoestte de planeet, vulkanen kwamen tot eruptie, aardbevingen en watervloeden deden bergen verzinken, bergen verrijzen en sleten diepe sleuven in het landschap. De gelukkigen van de stammen Israëls, die de tocht overleefden en aankwamen op de kust van Arabië, stapten letterlijk de ‘nieuwe wereld’ binnen. In de veertig jaren nà de chaos stierven vrijwel allen die uit Egypte kwamen en...

groeide een nieuwe generatie op. De twaalf stammen Israëls, de nazaten van de twaalf zonen van Jacob (Israël) moesten behouden blijven... zich niet vermengen met de Egyptenaren... en naar het jonge en ledige Europa gevoerd worden. De wereld was gehavend. We lezen in Exodus welke ‘plagen’ Egypteland (en de rest van de wereld) teisterden en we lezen in de Papyrus Ipouwer hoe de steden in chaos vielen, hoe gebouwen ineenstorten en hoe de mensen en de dieren worstelden om te overleven. Het Egyptische Midden Rijk stortte in... en pas veertig jaren later (hee alweer die veertig jaren... die Mozes en de Israëlieten door de woestijn(en) zwierven, trokken met hun vee met de vegetatie-grens mee) werd het Nieuwe Egyptische Rijk opgericht.

NOS=SON=Novo Ordo Seclorum

Zo moeten we de ‘nieuwe wereld’ ook bezien! We gaan binnenkort de vijfde wereld binnen. De machthebbers willen niets aan het toeval overlaten en treffen maatregelen voor later. Dus nu al vast beginnen met selecteren, uitmoorden en overleven van de onnuttigen en de nuttigen. Een Nieuwe Wereld betekent ook een Nieuwe Zon. De oude Zon werd voor onbepaalde tijd bedekt met rood stof uit de Hemel (asteroïdengordel) en met roet en as uit de vulkanen en dat kan jaren hebben geduurd! De voorbijgang van de tweede ster RA heeft grote impact op ons zonnestelsel en vooral op onze planeet! waarvan de oppervlakte zeer kwetsbaar is. Moeder Aarde kan de voorbijgang van de ster wel aan: doet ze al ruim 4 miljard jaren, maar het bewoonde korstje is kwetsbaar.

Steden, industriegebieden, infrastructuur, havens en hoogovens, wouden en bossen, ranken en druiven, velden en akkers en rivieren en beken zullen weggevaagd worden... en de overlevenden moeten hard werken om de ‘wereld’ weer op te bouwen. Maar niet zo massaal als voorheen. Ze zullen alleen die delen van de wereld opbouwen en bewoonbaar maken voor de elite: de rest van de wereld blijft geschonden en is voor de werkmensen. De nuttigen zullen geselecteerd worden voor slavenarbeid. En gehuisvest worden nabij hun werkplekken. Ik ben der niet bij gelukkig: sta te pingpongen op Dek6 van een Galactisch Sterrenschip (met een eigen hut aan boord). Ik reis naar de sterren... en een nieuwe missie elders in het HeelAl! Hier zit het er binnenkort op voor mij.

evert jan poorterman niburu.co

evert jan poorterman niburu.co

Terug naar de sterren... in 1993 had ik een droom (en een initiatie) en werd me duidelijk gemaakt dat ik een grote reis ga maken. Aan boord van een pendelschip op weg naar een Galactisch Vessel. Mijn geliefde Pelikan vulpen is al aan boord: die werd me in 2007 ontnomen... naar aanleiding van een gesprek met mijn ex-schoonzus. We hadden het over ‘overgaan’ en ook over dimensie-stappen en toen zei ik: ‘Ik wil in elk geval mijn Pelikan vulpen meenemen’... waarop ze lachte en zei: ‘Dat kan toch helemaal niet’! Kort erop, tijdens het Frontier Symposium in Grand Hotel Krasnapolsky in 2007, te Amsteldam was aan het einde van mijn lezing mijn Pelikan verdwenen. Uit de binnenzak van mijn leren jas... die op een plek hing waar niemand bij kon, zonder mij te passeren... en niemand is mij die middag gepasseerd! Er was die dag ook een ‘alien’ (zie eerdere aflevering over de grote plompe Sauriër die zwiepend met zijn staart door Krasnapolsky liep en mij later op de dag vreemd toelachte...

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes (1936-2018), de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

Voor een overzicht van alle artikelen in deze serie, klik hier

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl