Anunnaki, onze goden deel 29 - Adam sprak Kwando en Diets (Dutch/Deutsch) (1.0)

Dit is een 25-delige reeks waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Niburu.co platvorm voor mijn verhaal

Graag wil ik beklemtonen dat deze reeks mogelijk is dankzij de toestemming en medewerking van de redactie van niburu.co. Van hen kreeg ik dit podium om mijn verhaal te vertellen, omdat ik het niet eens was met berichten over de Anunnaki, Nibiru en alles wat daar mee te maken heeft...

en zo werd besloten dat ik mijn verhaal mocht gaan schrijven en hebben we een periode afgesproken. Voor een half jaar en dat we van beide kanten kenbaar konden maken de reeks te beëindigen wanneer we voelden dat dat moest. Dat is tot op heden niet gebeurd en zo zijn we het eerste half jaar inmiddels voorbij en vul ik het komende half jaar ook met mijn inzichten en beweringen...

Dus lieve lezers weest mild in uw commentaar op hetgeen ik poneer, aanneem en aan ideeën danwel bewijzen naar voren breng - als u de redactie benadert. Zij hebben met de inhoud niets van doen en u kunt hen niet aanrekenen wat ik schrijf en allemaal beweer.

Hebt u commentaar, of weet u het beter, hebt u ander feitenmateriaal, schrijf dan mij aan en houdt het verder zuiver. Dat zal ik ook doen in mijn reactie. Dit verhaal gaat over het ontstaan van ons zonnestelsel, de komst van de grote katalysator; de tweede ster Gud/Anu/Ra, die onherroepelijk het stelsel verandert door zijn komst en leven schept op het restant van de planeet Tiamat en op zijn eigen wereld...

Zoektocht naar onze herkomst

Dit verhaal is mijn verhaal omdat ik al jong wilde weten hoe alles in elkaar steekt. Ik wilde, en dat bleek al een oude drang te zijn, zo graag de relatie blootleggen tussen de mensheid en de mythologische goden. Wie zijn zij, waar zijn zij en wat in onze band met hen. Waarom kenden alle volken en beschavingen goden, wat waren het en waarom aanbad men deze 'wezens'... en nog meer; waarom zitten ontwikkelde mensen op zondag in de kerk de HEERE te bezingen, waarom horen volwassen en bij zinnen zijnde mensen steeds weer die zwamverhalen aan, waarin niets wordt uitgelegd, maar het mysterie in stand wordt gehouden en omgeven met mystiek...

of met grote poppenkast zoals in de Rooms Katholieke Kerk. Tjongejonge wat een flauwekul allemaal en dat voor vol aangeziene mensen daar in trappen. Twee-en-een-half uur blijven zitten en meedoen met die onzin. Waar gaat het over? en begrijpen die dominee's, predikanten, pastoors, rabbijnen en andere voorgangers en evangelisten der zelf wel wat van?! Na gesprekken met 'christenen', zoals hervormden, protestanten, gereformeerden, katholieken, jehova's getuigen, 7e dag-adventisten, mormonen en leden van de pinkstergemeente, mensen van lighthouse of een verdwaalde moslim - werd mij al snel duidelijk dat men geen idee heeft waarover men het heeft.

Centraal staat altijd God/Jezus, maar wie of wat God is kan mij men niet zeggen... ook niet waarom God de mens schiep, waar het 'Paradijs' was, waar de 'Hof van Eden' en zo strandden onze gesprekken. Men heeft ook geen antwoord op de 'onbevlekte ontvangenis' van de maagd Maria, snapt niks van de ontsnapping van Noach en zijn familie, heeft geen benul van tijd en omvang van de 'Zondvloed' en al helemaal niks van de laatste tienduizend jaren sinds de vloed de wereld veranderde, de goden ondergronds gingen en de mens de kans kreeg op te krabbelen en de planeet in bezit te nemen. Historici, theologen en andere wetenschappers die onderzoek doen naar ons verleden...

missen namelijk het inzicht en de aanname van het bestaan van nog een ster in ons zonnestelsel... en dat van die ster eens astronauten afdaalden die hier als kolonisten gingen leven, wonen en werken. Het verhaal dat de Amerikaan Zecharia Sitchin ons aanreikt, na bijna 30 jaren van onderzoek en studie, vertalingen van oude teksten, vergelijkingen met andere oude bronnen, is een verhaal dat onze fantasie ontstijgt. Het is Science Fiction, het is StarTrek en Star Wars te gelijk... en het gebeurd onder onze ogen, maar je moet je ogen, oren en voelsprieten wel afstemmen op wat er werkelijk gebeurd op deze planeet. Daartoe zijn maar weinigen in staat. Omdat ze vast zitten in hun denken.

Omdat opvoeding, religie vooral, scholing, structuur van gezin en familie beletten werkelijk vrij te denken, vrij te zijn en vrijelijk met gedachten te spelen en met een ongebreidelde fantasie door de geschiedenis te stappen en te kijken naar de gebeurtenissen, de onderlinge verbanden ziende en met een soort 'helikopterview' de wereld bekijkende. Ik zeg niet dat ik al die vaardigheden heb, maar wel dat ik jong al zag, hoorde en voelde dat de 'werkelijkheid' niet klopte met de realiteit. Vandaar mijn speurtocht naar mijn herkomst, de goden en de gebeurtenissen in de oudheid, waarvan sporen lopen tot in onze huidige tijd, want; 'De geschiedenis van het heden, ligt in het verleden'.

Even alles op één hoop gooien...

De voorgaande spreuk is zo waar als een Koe en ook; 'Wij zijn allen kinderen van één vader', want die Vader is God/Enki/Sinterklaas en uit zijn sperma komt de mensheid voort... en die Sinterklaas is de grote 'kindervriend', want hij zag reeks na reeks kinderen opgroeien in het Bit Shimti, het laboratorium waar de kloningen, kruisingen en andere genetische experimenten werden gedaan... en ook in de tuinen, op de speelplaats en in de zandbak wemelde het van de mensenkinderen... halfapen en brutaal, ondernemend, creatief en alleen zoet te houden met snoep en met de roe! Hard aanpakken dat grut. Sinterklaas Enki hield alles bij in zijn Grote Boek. Daarin stond alles vermeld betreffende de herkomst.

Toen bleek dat de 'mense', de door Enki en zijn team gekweekte halfaap geschikt was voor zijn taken als slaaf... en zelfs bleek dat deze nieuwe soort eigenlijk te slim, te intelligent was en bijna gelijk aan de 'goden' zelf, moest SinterklaasVaak/Enki de mens 'zand in de oogjes strooien' en hem in slaap brengen en hem het zicht te benemen. Deze actie moeten we zien als een ingreep op medisch/technisch gebied en volgens sommigen is dat het afnemen van de 'paranormale' kwaliteiten door de Pijnappelklier te verschrompelen, zodat het 'Derde Oog' gesloten blijft. Enki sust de mens in slaap... maar heeft wel de wekker gezet, opdat de mens op tijd wakker wordt.

Wakker worden, wiet roken en beerenburg drinken

Dat is nu... ik heb menig avond geboomd, gediscussieerd en geouwehoerd met Robert, toen mijn beste vriend... en we dronken daarbij Palm bier, Beerenburger van de Weduwe Joustra en rookten wiet. Met al die aanvullende stoffen openden zich onze vensters en kregen wij informatie binnen die anders niet zou binnenkomen. Zo bespraken we waarom de Grote Piramide van Cheops (farao Cheops was niet de bouwer...) op het Gizeh-plateau was zoals die was en we 'kregen door' dat dit immense complex, dat zich zowel boven- als benedengronds manifesteert, reeds 17.000 jaren geleden werd gebouwd. Toen ving men aan met de bouw en ongeveer 12.000 jaren geleden...

dus mooi op tijd voor de zondvloed, was het af. Volgens onze informatie bevond/bevindt zich onder de piramide Uranium, dat is Lood met een radioactief gehalte en wel met een zodanige hoeveelheid dat de afloop, de uitwerking ofwel de levensduur bepaald was. En dat is nu. De wekker loopt af en alle mensenkinderen worden wakker. De door SinterklaasVaak/Enki in slaap gebrachte mensen worden eindelijk wakker uit hun eeuwige slaap. Het Uranium raakt uitgewerkt. Het Uranium werd lange lange tijd naar alle vier hoeken van de planeet gezonden door de piramide en nu, nu is de kracht op om de mens in slaap te houden... Leuk verhaal allemaal zult u zeggen...

De wekker gaat af, oud DNA wordt wakker

Maar er valt wat voor te zeggen; want volgens 'kenners' die gechannelde berichten doorkrijgen en vertalen gaat ons twee-strengen-DNA naar twaalf-strengen-DNA en niemand kan vertellen wat en hoe en waarom... maar wij voelden dat het met de Grote Piramide te maken heeft en dat 'wakker worden' gelinkt is aan andere frequenties, trillingen en aan het ontbreken van impulsen die eens aangestuurd werden. Wij zagen ook meteen hoe de jeugd van Nederland groeide naar 1.90 meter en langer... en dat ons DNA kennelijk al reageert; want de Nederlandse jeugd is de langste jeugd van de wereld. Oude Germanen, Saxones en Friezen haalden met gemak de 2.00 meter.

Een burghtmaagd der Friezen (staat te lezen in het Oera Linda Boek - van 2193 voor de jaartelling!) was 2.09 meter en Karel de Grote Moordenaar was 2.12 meter lang. Dat zit um in het DNA van de kinderen van Enki... in 'het zaad van Enki'. Met het opheffen van de Uranium-kracht komt ook het zicht weer terug en worden steeds meer mensen 'paranormaal' en spreken we zelfs van 'sterrenkinderen', regenboogkinderen, kristalkinderen, nieuwetijds- of indigokinderen (volgorde willekeurig), hele reeksen van kindergeboorten die met een generatie ertussen geboren worden en kennelijk weer een stap hoger zijn in ontwikkeling. Met het wakker worden van de mensheid...

hebben we ook te maken met het Waterman-tijdperk, een tijdperk met de kenmerken dat er meer communicatie zal zijn (klopt ook! alleen niet meer een-op-een, maar via de moderne media, cellphones en tablets...) en ook meer transparantie. Daarom worden zo veel politici, ambtenaren, priesters en bisschoppen en bankiers ontmaskerd. Niets blijft in het verborgene en wat we nu lezen, zien en horen is nog maar het begin! Nou daar hoor ik dus ook bij! Want ik ben een 'regenboogkind' en al redelijk wakker te noemen. Dankzij een rijke fantasie, aangeboren nieuwsgierigheid, helikopterview en het vermogen onderlinge verbanden te zien, zag ik het.

Eindelijk vrij! en even terug naar Adam2

Dus gaat dit verhaal over ons Zonnestelsel, de komst van Gud de tweede ster, de Schepping van Hemel en Aarde, het ontstaan van al het leven in ons stelsel, de komst van de Anunnaki, de schepping van de Mens, de Zondvloed, de nieuwe Aarde en de kinderen van Noach die de planeet in hun bezit nemen, de eerste stadstaten en hun Koningen, de onderlinge oorlogen van de Anunnaki, die bovengronds door de mens wordt uitgevochten, de terugkeer van de Anunnaki door technologisch een inhaalslag te maken, de vernietiging van de 'kinderen van Enki', de schepper en Vader van de mens, de wereldoorlogen en de aanstaande strijd op aarde en in de 'hemelse gewesten'... ofwel de bevrijding van deze planeet.

Dat is in grote lijnen mijn verhaal. Ik kan het vertellen/schrijven omdat ik denk overzicht te hebben. Vraag me niet naar details, die kan ik niet geven. Ik ga met 'zevenmijlslaarzen' door de tijd en door de geschiedenis en geef slechts aan langs welke ijkpunten onze geschiedenis gegaan is. Voor details en diepere analyses moet u zelf op zoek of de boeken raadplegen die ik gelezen heb. Wel kan ik meer vertellen over mijn (her)ontdekking van het Kwando, de opdrachten- of commandotaal van de Anunnaki... en dankzij deze ontdekking ben ik in staat woorden, begrippen, namen en afkortingen te doorgronden door deze te duiden en te vertalen en te verklaren.

Zo en dan eindelijk de afronding van de lange reeks afleveringen die ik wijdde aan het 'ontstaan van de mens', de geboorte van de ultieme slaaf die in twee stappen van Adam1 leidde tot Adam2... Helaas is in de vorige aflevering de link naar amateur-archeoloog Tjerk Vermaning onbruikbaar. De link die aangebracht is werkt niet dus nog maar eens een keer! Dag na dag en avond aan avond zou de arme en eenvoudige Tjerk de vuurstenen afbikken tot pijlpunten en stenen slijpen tot vuistbijlen, aldus professor dokter Waterbolk... voor de Mammoettanden- en botten had hij geen verklaring. Tjerk vertelde dat hij zich liet leiden door zijn verre voorouders:

Adam2 de nieuwe mens; man en mannin

De zappende onbenul op de bank, zijn aan wiet- en gamesverslaafde zoon en diens sletterige zusje met tags op de onderrug als zijnde sexslavin van een banggang uit de buurt en hun idealistische moeder die met de Viva en yoga, vriendinnendag en de introductie van 'superfood' tracht de familie normaal en bijeen te houden, is het voorlopige eindresultaat van Enki's schepping. Sinds Adam2 zich kon voortplanten, was het hek van de dam. Enki ziet ook zijn soort 'muteren'... en afglijden naar een weer dierlijke staat. Ik zal het even opzoeken... Volgens Zecharia Sitchin, onderzoeker en schrijver van het boek; 'De Twaalfde Planeet', vindt de schepping van de mens ongeveer 300.000 jaren geleden plaats.

Gebaseerd op antropologische onderzoeken en zoekend naar de 'oermoeders' van de mensheid, de zogenaamde mitochondrische moeders (negen bloedlijnen dacht ik... die voeren naar Afrika), kwamen wetenschappers uit op het ontstaan van de moderne mens rond 200.000 tot 180.000 jaren geleden... want er was behoefte aan een helper en toen de goden besloten hadden een 'adamu' te vormen, werd Enki aangewezen voor deze taak de middelen te vinden. Op de vraag over de roep om een slaaf antwoordde Enki; 'Het schepsel welks naam je noemde - Bestaat al'! - en hij voegde er aan toe; 'Verbind het - het schepsel dat al bestaat - met het beeld der goden'.

De mens groeit in aantal maar degenereert als soort

De Anunnaki schiepen de mens niet uit het niets; ze namen een al bestaand schepsel en manipuleerden het, om er het beeld der goden aan te verbinden. Een oude tekst zegt:

In de klei zullen de god en mens verbonden worden,
tot een eenheid worden gebracht;
zodat tot het einde der dagen het vlees en de ziel
- die in een god gerijpt zijn -
die in een bloedverwantschap verbonden zullen zijn;
als teken daarvan zal het leven uitgeroepen worden.
Opdat dit niet vergeten zal worden.
Laat de 'ziel' in een bloedverwantschap zijn verbonden.


De mens begon zich te vermenigvuldigen en in de loop van de tijd verontrustte dit Enlil. Hij vatte het plan op de muterende en regeressieven mensheid te laten omkomen in de zondvloed.

Het land uitgebreid, de mensen vermenigvuldigd;
ze liggen in het land als wilde dieren.
De god wordt verontrust door hun paringen;
De god Enlilk hoorde hun uitspraken,
en zeide tot de grote goden:
'De uitspraken van de mensheid zijn benauwend geworden;
hun paringen ontnemen me mijn slaap'.

Het lijkt er op dat Enlil de mensheid wil vernietigen en uitroeien en dat is ook zo. Maar niet zo maar. Nadat de mens in staat is zich zelf voort te planten (Adam2 en zijn mannin Eva dus...) gaat het lange tijd goed. Totdat genetisch mutaties optreden en het goden-DNA verbrokkelt en afneemt... maar ook klimatologische omstandigheden de 'paradijselijke' gesteldheden aantasten, voedsel schaars wordt (behalve natuurlijk in de Eden's - daar verbouwen en telen ze voldoende voedsel...) en de mens verder achteruit gaat. Enlil opnieuw optredend als de de vervolger van de mensheid vaardigde een straf uit. Hij wilde de mens verminderen schrijft Zecharia Sitchin (lees; uitroeien) en wel door 'pestilenties' en ziekten.

1056

De Akkadische en Assyrische versies van het epos spreken van 'pijnen', duizeligheid, verkoudheden, koorts, alswel over 'ziekte, pest en epidemieën'... die de mensheid en zijn vee zouden aantasten als gevolg van Enlil's roep om bestraffing. Dus niks nieuws onder de Zon; nog steeds proberen de Anunnaki de mensheid te verdelgen; chemtrails, hoogspanningsmasten, UMTS, wifi, fluor, voedsel en drinken... Maar Enlil's opzet slaagde niet. 'Hij die buitengewoon wijs was' - Atra Hasis - was heel vertrouwd met Enki en hij woonde in de tempel van Ea/Enki. En hij doet een beroep op zijn Heer om het plan van diens halfbroer Enlil ongedaan te maken. Hij schrijft zijn Heer;

'Ea, o heer, de mensheid kreunt;
de toorn van de goden verteert het land.
Toch zijt gij het die ons geschapen hebt!
Laat de pijnen, de duizeligheid ophouden,
de verkoudheden, de koorts'!


De uitroeiing van de mens

Helaas zijn teksten verloren gegaan of zijn kleitabletten gebroken of beschadigd en valt een reconstructie moeilijk te maken, maar Enlil drukt zijn zin door en ontvouwt zijn plan voor de uitroeiing van de mensheid. 'Laat de toevoer van benodigdheden voor de mensen afgesloten worden; 'laat in hun buiken het fruit en de groenten ontbreken'! En zo zal er hongersnood ontstaan door natuurlijke middelen aan de mens te onthouden, door een gebrek aan regen en bevloeiing.

Laat de regengod daarboven de regens onthouden;
Laat beneden de wateren niet opborrelen uit de bronnen.
Laat de wind waaien en de grond uitdrogen;
Laat de wolken verdichten, maar houd de neerslag tegen.


Zelfs de bronnen voor vissen en schaaldieren moeten verdwijnen. Enki krijgt het bevel om de 'grendel' dicht te schuiven, de zee tegen te houden en het voedsel weg te houden van het volk. Zo begon de droogte de verwoesting te verspreiden. Het voert te ver oude teksten aan te halen, maar de gretige lezer vind ze in Sitchin's boek (pagina 280)... en ik ga verder met de degeneratie van de mens als soort... Dat duurt enkele 'voorbijgangen' van de tweede ster Gud en beslaat tienduizenden jaren. Elke Shar (jaar of baan om de Zon)van de ster beslaat 3600 jaren en gedurende zeven 'voorbijgangen' gaat de mens als soort achteruit. Is dat door de intrede van de IJstijd?

Is dat omdat de paradijselijke omstandigheden daaronder te lijden hebben of komt het omdat de goden de mensheid bewust ziek en koortsig maakt... als dat zo is zijn de Anunnaki verantwoordelijk voor het degeneratie-proces van de mens, die regressief wordt en zelfs dierlijke kenmerken krijgt. Kenmerken die zijn dierlijke afkomst verraden. De hongersnood eist zijn tol, de omstandigheden worden slechter en de Mesopotamische teksten spreken van zes in omvang toenemde verwoestingen - sja-at-tams - een term die sommigen vertalen als 'jaren', maar die letterlijk betekent; 'voorbijgangen', en zoals de Assyrische versie duidelijk maakt; 'een jaar van Anu'... ofwel de tweede ster!

Gedurende een sja-at-tam aten ze gras.
Een tweede sja-at-tam ondergingen ze de wraak.
De derde sja-at-tam brak aan;
hun trekken veranderden door de honger,
hun gezichten werden met een korst bedekt...
ze leefden op de rand van de dood.
Toen de vierde sja-at-tam aanbrak,
zagen hun gezichten er groen uit;
ze liepen gebogen door de straten;
hun brede (schouders?) werden smal.


Bij de vijfde voorbijgang begon het leven te 'verworden', ofwel werd de degeneratie zichtbaar. De mens werd meer dierlijk, deed aan sodomie en werd gedreven tot kannibalisme. Moeders sloten de deuren voor hun stervende dochters. De dochters bespiedden hun moeders om te zien, of ze wat voedsel verborgen hadden. Bij de zesde voorbijgang ging het kannibalisme om zich heen grijpen.

Toen de zesde sja-at-tam aanbrak
bereidden ze een maal van de dochter;
het kind namen ze als voedsel...
het ene gezin verslond het andere.


Trojka hier trojka daar... Kijk daar loopt een Adelaar

Jaja dat is andere koek dan het opofferen van de kinderen, zoals Doctorandus P. bezong in zijn lied; 'Dodenrit' uit 1974. Drs. P. staat voor Heinz Hermann Poltzer (1919 - ), tekstschrijver, dichter, schrijver, cabaretier, letterkundige, componist, pianist en zanger van eigen Nederlandstalige liedjes. Heeft de Zwitserse nationaliteit en behaalde een doctoraat in de economie... vandaar Drs. P. Korte omschrijving van de 'Dodenrit'; - Russisch gezin, bestaande uit vader, moeder en hun vier kinderen; Igor (speelt zo mooi viool), Natasja (leert zo goed op school), Sonja (heeft een mooie alt) en Pjotr (die als eerste valt), reizen per 'trojka' (grote Arreslee) naar de stad Omsk.

De reis speelt in de 19e eeuw op een koude winterdag met 30 graden vorst en om de moraal hoog te houden en warm te blijven zingen ze onderweg. Als een pak hongerige Wolven zich aansluit en zich op de trojka stort en hen belagen, besluiten vader en moeder hun kinderen te offeren. De afstand naar Omsk bedraagt nog 100 werst (1 werst is 1,066 kilometer) en om de Wolven te temperen gaat de kleine Pjotr met een ferme zwiep overboord. Voor de Wolven slechts een tussendoortje, dus volgt al snel Sonja, Natasja die zelfs een doodskreet slaakt en zelfs de talentvolle Igor... en uiteindelijk ook zijn eigen vrouw. En met Omsk in zicht maakt de man van blijdschap een sprong, verliest zijn evenwicht...

en valt overboord en ten prooi aan het 'wolvenpak'... 'Dat is pech! Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg', zingt drs. P. en hee alweer aan het einde van dit verhaal. Potverpielepap weer niet aan Adam2 toegekomen constateer ik. Dus de volgende keer verder met dit verhaal, dat door onverwachte wendingen, ook voor mij een spannende reis is door de tijd en onze geschiedenis.

Verder vraag ik uw aandacht voor mijn lezing binnenkort voor BewustBrummen in Brummen, waarvan de opbrengst gaat naar goede doelen in India en om de zaalhuur te betalen.

Wilt u mij ondersteunen in mijn onderzoek dan staat het u vrij een extra gift te doen in mijn hoed...

Zondag 25 mei 2014
OERTAAL KWANDO
Evert Jan Poorterman

Zaal open 13.30 uur, aanvang 14.00 uur-16.30 uur

Entree € 5.00 (excl. Koffie/thee/limo)
en als extra vrije gift voor de spreker en diens onderzoek.

ZAAL PLEIN VIJF

Stichting Welzijn Brummen
Graaf van Limburg Stierumplein 5,
6971 CE Brummen

Info: Elisabeth Colenbrander 0575-560092 of email: elisabethcolenbrander(apestaart)hotmail.com en
Martijn Stevens 0575-561171 of email: info(apestaart)bluekachina.nl.

Delen tekst zijn gehaald uit Wikipedia en de bijbel: Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman wilkes, de schrijvers/samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden.

Voor vragen/suggesties is Evert-Jan rechtstreeks te emailen: evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl