Gebouw onder het ijs ontdekt op Antarctica

Er zijn steeds meer aanwijzingen die erop wijzen dat er niet altijd sneeuw en ijs heeft gelegen op Antarctica en dat er ooit een menselijke beschaving heeft gewoond.

Nu zijn er op een satellietfoto duidelijk de contouren van een ovaal gebouw diep onder het ijs waar te nemen.Naast de huidige belangstelling voor Antarctica, is het continent ook interessant vanuit historisch oogpunt.

Als er zich daar namelijk inderdaad gebouwen onder het ijs bevinden, kunnen wij onze geschiedenisboeken herschrijven.

Het begint natuurlijk al met de merkwaardige kaart van de Turkse admiraal Piri Reis.

In 1929 vonden een aantal historici een verbazingwekkende kaart. Hij was getekend op de huid van een gazelle door de beroemde Turkse admiraal Piri Reis die rond 1500 leefde. Hij had toegang tot de bibliotheek van Constantinopel dat tegenwoordig Istanbul heet.

Achter op de kaart had Reis aantekeningen gemaakt waaruit bleek dat hij hem gemaakt had gebaseerd op onderzoek in de bibliotheek. Hij had hierbij gebruikgemaakt van bronnen die dateerden uit de vierde eeuw voor Christus en nog ouder.


ka 1

Op de kaart van Piri Reis is de westkust van Afrika te zien, de oostkust van Zuid Amerika en de noordkust van Antartica. De details van de noordkust van Antartica zijn absoluut perfect. Niet alleen is het verbazingwekkend dat hij dat continent wist aan te geven, 300 jaar voordat het werd ontdekt, maar dat het bovendien de kustlijn laat zien zoals die zich onder het ijs bevindt.

Volgens geologen was de laatste periode dat er geen ijs lag in dat gebied ongeveer 4.000 jaar voor Christus. Meer recente onderzoeken hebben echter aangetoond dat die ijsvrije periode 6.000 jaar voor Christus eindigde. Dit was voordat volgens de geschiedenisboeken de eerste primitieve beschavingen zich op aarde vertonen. Waar heeft Reis die informatie vandaan gehaald om een kaart te maken die wij pas tegenwoordig met behulp van moderne technologieën kunnen maken? 


Nu is er echter een satellietfoto opgedoken die een soort ovale constructie onder het ijs laat zien. Het lijkt een doorsnede van ruim 100 meter te hebben en heeft alle kenmerken van een door mensen gemaakt gebouw.

Als dit inderdaad wordt bevestigd, kunnen de geschiedenisboeken op aarde worden herschreven, want dan blijkt duidelijk dat er hoogstaande beschavingen op aarde waren, voordat dit volgens onze huidige geschiedenisboeken het geval was.


xxx

Volgens de hoofdarcheoloog Ashoka Tripathi van de Universiteit van Calcutta, zijn de afbeeldingen duidelijk bewijs van vroegere menselijke nederzettingen onder de dikke laag ijs.

Hij zei, “Dit zijn duidelijk kenmerken van bepaalde door mensen gemaakte structuur. De patronen laten níets zien van wat wij normaal gesproken zouden verwachten bij een natuurlijk gevormde formatie. Wij hebben hier ontegenzeglijk bewijs van menselijke constructie”.

“Het enige probleem dat we hebben, is dat deze foto’s zijn genomen in Antarctica, onder een twee kilometer dikke ijslaag. Dat is duidelijk een puzzel waar we op dit moment geen verklaring voor hebben”.

Wetenschappers dachten eerst dat er sprake zou zijn van een zogenaamde sastrugi, een natuurlijk fenomeen dat wordt veroorzaakt door jarenlange blootstelling aan sterke, ijskoude wind en zware sneeuwval.

Maar deze sastrugi hebben altijd een bepaalde vorm, gebaseerd op de windrichting en doen zich eigenlijk nooit voor in een ovale vorm zoals het beeld op de bewuste satellietfoto.

Onlangs kwamen er beelden tevoorschijn, waarop duidelijk piramides te zien zijn die omhoogsteken uit de sneeuw op Antarctica.


xxx

Onlangs schreven wij het volgende in een artikel:

Eén van de tekenen die Cayce geeft voor het echt beginnen van die aardveranderingen is het beginnen van het “afbreken van condities” in de Zuid Zee. De Zuid Zee als zodanig bestaat niet, maar algemeen wordt aangenomen dat hij de Zuidpool Zee of Zuidelijke Oceaan bedoeld.

Dan zien we in het nieuws hoe een bijna 130 kilometer lange scheur in het ijs van de Larsen C ijsplaat op Antarctica grote gevolgen kan hebben.

Niet alleen zal dat enorme gevolgen kunnen hebben voor de stijging van de zeespiegel, maar wie weet wat voor andere geheimen daardoor ook worden blootgelegd.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl